ÎNVĂŢĂTORII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI CONTINUĂ SĂ ÎNVEŢE CUM SĂ EDUCE MAI EFICIENT »CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI»

BSTrust

În data de 29-30 august curent, la CE PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului EDUCAŢIE CIVICĂ PENTRU BUNA ÎNŢELEGERE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, învăţătorii s-au întrunit la un seminar metodic interactiv cu genericul proiectului nominalizat mai sus. Activitatea s-a produs graţie unei iniţiative, care are ca scop îmbunătăţirea relaţiilor şi instituirea păcii pe termen lung în Republica Moldova, inclusiv cu regiunile Transnistria şi Găgăuzia, prin introducerea unei discipline opţionale opţionale interculturale „Cultura bunei vecinătăţi”, al treilea an consecutiv, anul acesta fiind propusă pentru clasa a III-a, cu sprijinul financiar al BST (The Black Sea Trust for Regional Cooperation). Iniţiat de societatea civilă, proiectul reuneşte ONG-uri, cadre didactice, oficiali guvernamentali şi din educaţie în implementarea calitativă a disciplinei date în aproximativ 30 de şcoli cu peste 2000 de copii din întreaga Moldovă în limbile de intruire română şi rusă, consolidând toleranţa şi cooperarea între diferite grupuri. Prin obiectivele proiectului, beneficiarii continuă procesul de dezvoltare comună, pentru a obţine noi abilităţi sociale de comunicare şi cooperare interculturală; pentru a introduce metode inovative de predare-învăţare cu conţinut şi patrimoniu cultural divers, sporind astfel înţelegerea diversităţii culturale; înţelegerea reciprocă şi solidaritatea între zonele separate. A fost deja elaborat şi adaptat Caietul de educaţie interculturală „Cultura bunei vecinătăţi”, cu genericul Învăţăm, lucrăm şi ne odihnim împreună în limbile română şi rusă şi fiecare copil din experiment il va primi gratis. Săptămîna trecută au fost formaţi formatorii de colega Ana Medvedeva din Ucraina, reprezentantă a echipei de autori ai setului didactic, iar activităţile care urmează includ seminarele de instruire pentru cadre didactice la Chişinău, Comrat şi şi Tiraspol; pilotarea  Curriculumului şi a Caietului elevului pe parcursul anului curent de studii, monitorizarea şi evaluarea experimentului pedagogic, dar şi Conferinţa de evaluare finală a proiectului şi de certificare a învăţătorilor. Partenerii proiectului rămîn şi anul acesta Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană din Tiraspol, Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina, Asociaţia “Partenerial Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC)” cu sediul la Moscova şi Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj din Suedia

Ca impact al proiectului, sublinem că se vor consolida relaţiile dintre regiuni şi şcolarizarea interculturală în Republica Moldova, inclusiv Transnistria, prin dezvoltarea şi implementarea disciplinei opţionale „Cultura bunei vecinătăţi, prin cooperare transfrontalieră şi între agenţiile guvernamentale şi organizaţiile societăţii civile.  Durabilitatea proiectului vizeză sporirea nivelului de încredere reciprocă a populaţiei, gestionarea  eficientă şi constructivă a diferenţelor între comunităţile divizate, dar şi sensibilizarea culturală, comunicarea interculturală şi a valorilor pozitive la etapa incipientă, ca riscurile discordiei şi conflictul în viitor să fie cît mai reduse. Competenţele formate vor consolida cultura şcolară, precum şi tratamentul egal al diverselor minorităţi. Astfel, sperăm să contribuim la edificarea unei comunităţi responsabile şi democratice, care promovează şi susţine drepturile omului prin respectarea diferitor culturi. Unităţile tematice de învăţare a culturii bunei vecinătăţi cuprind mai multe călătorii de cunoaştere, precum: Ce înseamnă prieten, prietenie, dragoste; Vecinii noştri de altă etnie, Meşteşugurile tradiţionale ale locuitorilor din Moldova. Meseriile părinţilor noştri; Cînd şi cum învaţă copiii să muncească; Ajutorul între vecini la diferite popoare; Valorile care ne unesc; Cum au învăţat copiii din Moldova în trecut; Jocurile şi jucăriile strămoşilor noştri; Sărbătorile tradiţionale ale poporului meu; În dialog cu vecinul. Vocabularul ospitalităţii etc.

Ca o concluzie asupra impactului şi eficienţei proietului, expunem opinia învăţătoarei Elena Bejenari de la LT „Vlad Ioviţă” din Cocieri, Dubăsari: Voi preda al treilea an această disciplină şi îmi exprim bucuria şi recunoştinţa pentru asemenea oportunitate din partea mea personală, dar şi din partea elevilor şi părinţilor. Conţinuturile propuse de autori sînt necesare şi utile pentru dezvoltarea competenţelor social-civice, pentru a-i învăţa pe copii să înveţe, să muncească şi să se odihnească împreună mai interesant şi mai captivant. Interacţionăm, ne jucăm şi ne lărgim orizontul de cunoaştere, aflînd mereu lucruri noi despre sine şi despre cel de alături de noi, ca să putem convieţui paşnic şi civilizat. Apreciem jocurile diverse oferite, dar şi alte metode noi de predare-învăţare reflexivă.

                                                                                                                                                                                                                                              Coordonator proiect: Viorica Goraş-Postică, dr.hab.prof.univ.