Colegiul de redacție
Acasă
Despre revistă
Colegiul de redacție
Arhiva
Termene și condiții
Contacte

 

 

Colegiul de redacție

Membrii colegiului de redacţiei sunt specialişti notorii din domeniul educaţiei din Republica Moldova şi de peste hotare.

BELEAEVA, Svetlana (Israel), dr., grad didactic superior, grad managerial superior, administrator şcolar, or. Beer Sheva.

BEZEDE, RIMA, dr., preşedinte, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.

BERNAZ, Nina, dr. conf., Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova. .

BOLOCAN, Viorica, dr., profesoară de limba şi literatura română, grad didactic superior, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”.

CLARKE, Paul (UK), dr., lector, Universitatea Metropolitană din Leeds; director, Centrul pentru Asigurarea Calităţii Educaţiei pentru Toţi.

COSOVAN, Olga, dr. conf., Facultatea de Filologie, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău.

CRIŞAN, Alexandru (Romania),dr., expert internaţional în programele educaţionale ale Băncii Mondiale şi Uniunii Europene.

CUCOŞ, Constantin (Romania),dr., prof. univ., Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea ”Al. I.Cuza”, Iaşi.

DANDARA, Otilia, dr. hab., prof. univ., prorector pentru activitatea didactică, Universitatea de Stat din Moldova.

DUCA, Gheorghe, dr. hab, prof. univ., acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei.

GORAŞ-POSTICĂ, Viorica, dr. hab., prof. univ., Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova; coord. programe, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.

GUŢU, Vladimir,dr. hab., prof. univ., decan, Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova.

MEREDITH, Kurtis (USA), dr. conf., Departamentul pentru Programe Educaţionale; prorector pe programe internaţionale, Universitatea Iowa de Nord.

NICOLAESCU-ONOFREI, Liliana, Ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării; expert naţional şi internaţional în educaţie.

PÂSLARU, Vlad, dr. hab., prof. univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei.

PLATON, Carolina, dr. hab., prof. univ., Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea de Stat din Moldova.

POVAR, Igor, dr. hab., conf. cercetător, prof. univ., şef laborator, Institutul de Chimie, Academia de Ştiinţe a Moldovei.

PRODAN, Nicolae, dr. conf., Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea de Stat din Moldova.

STAN, Emil (Romania), dr., prof. univ., director, Departamentul Științe ale Educației, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti.  

 

Acasă | Despre revistă | Colegiul de redacție | Arhiva | Termene și condiții | Contacte