Despre revistă

Acasă
Despre revistă
Colegiul de redacție
Arhiva
Termene și condiții
Contacte

 

 

  

Despre revistă

Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro..., organul de presă al Centrului Educațional PRO DIDACTICA, și-a început activitatea la 28 iunie 2000 și este destinată profesorilor de gimnaziu, liceu, universitare, cadrelor manageriale, studenților și tuturor cititorilor interesați de domeniul educațional.

Revista este acreditată de Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare şi deţine Categoria „B” (Decizia nr. 19 din 6 decembrie 2019 al Consiliului de Conducere al ANACEC); ISNN 1810-6455.

Pe parcursul celor 19 ani de activitate, revista Didactica Pro... le oferă tuturor actorilor educaţionali, precum şi publicului general interesat de sistemul educaţional, suport informaţional, abordări educaţionale inovative şi instrumente de lucru eficiente, contribuind la edificarea unei culturi de învăţare de-a lungul întregii vieţi.

Obiectivele revistei prevăd:

  • Sprijinirea reformei educaţionale în Republica Moldova;
  • Reflectarea principiilor „Noilor educaţii”;
  • Abordarea problemelor educaţionale, sensibilizarea opiniei publice;
  • Popularizarea experienţelor avansate din învăţământul preuniversitar şi universitar, atât din republică, cât şi de peste hotare;
  • Promovarea tradiţiilor, a valorilor culturale şi spirituale româneşti şi ale etniilor conlocuitoare pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Promovarea aspiraţiilor de integrare europeană prin învăţământ.

Concept: Fiecare număr al revistei se axează pe o temă de importanţă majoră din domeniul educaţional. Informaţia este organizată pe rubrici:

ARGUMENT-ul redactorului-şef prezintă aspectele-cheie ale temei anunţate.
CURRICULUM VITAE reflectă activitatea unei instituţii de învăţământ care utilizează noi tehnologii educaţionale şi succesele la zi ale instituţiei date.
RUBICON MANAGERIAL este destinat atât managerilor, cât şi celor interesaţi de organizarea procesului de învăţământ.
EX LIBRIS prezintă cele mai recente cărţi din domeniul ştiinţelor educaţiei.
QUO VADIS? aduce în discuţie cele mai stringente probleme din actualitatea pedagogică.
MAPAMOND PEDAGOGIC informează cititorii despre diverse aspecte ale procesului educaţional din alte ţări. EX CATHEDRA reprezintă suportul teoretic şi practic al temei numărului dat.
DOCENDO DISCIMUS; EXERCITO, ERGO SUM; DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE sunt rubrici cu caracter preponderent aplicativ, de interes major pentru orice profesor de gimnaziu şi liceu.

PONDEROSA VOX inserează opiniile relevante ale teoreticienilor şi practicienilor.
EVENIMENTE CEPD reflectă conferinţele pedagogice, mesele rotunde şi alte proiecte ale Centrului Educaţional PRO DIDACTICA.
VADEMECUM PSIHOLOGIC oferă informaţii utile învăţătorilor, profesorilor şi psihologilor şcolari.

RUBRICA EDUCATORULUI include articole ce ar facilita munca educatorului şi a dirigintelui. DICŢIONAR explică şi contextualizează noţiunile şi termenii din domeniul pedagogiei.

Membrii Colegiului de redacție are sunt desemnați specialiști în domeniul educației din Republica Moldova și de peste hotare.
Autorii articolelor sunt cercetători ştiinţifici, cadre manageriale, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, psihologi, publicişti etc. din Republica Moldova, România, Israel, Belgia, Ucraina, Ungaria etc.

Beneficiari: cadre manageriale, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, psihologi şcolari, părinţi, elevi, studenţi, comunităţi ştiinţifice, factori de decizie etc.

Realizări: 121 numere (Educație digitală, Educația STEM, Didactica opționalelor, Profilul absolventului, Educaţie pentru sănătate; Educaţia şi dezvoltarea durabilă; Educaţie pentru cultură; Calitate şi relevanţă în educaţie; Cercetarea pedagogică; Atestarea cadrelor didactice; Educaţie prin şi pentru lectură; Manualul şcolar; Educaţie pentru integrare europeană; Dezvoltarea gândirii critice; Parteneriatul şcoală-familie; Evaluarea; Management strategic; Resurse educaţionale deschise; Instruirea prin proiecte; Competenţa de comunicare; Noile paradigme în educaţie; Şcoala – centru comunitar; Curriculumul Naţional: noi abordări; Inovaţia în educaţie; Tehnologia instruirii etc.); 10 suplimente (Metodologia gândirii critice; Strategiile gândirii critice; Învăţarea prin colaborare etc.); numeroase mese rotunde (O şcoală pentru toţi – o şcoală pentru fiecare; Finalităţile educaţiei etc.); sondaje de opinie (Reforma învăţământului: Quo vadis?; Sistemul de evaluare: realităţi şi perspective; Promovarea profesionalismului şi a competenţei la nivelul politicilor educaţionale); interviuri etc.

Revista apare de 6 ori pe an şi figurează în lista catalog a publicaţiilor din Republica Moldova cu indicele 31546 la toate oficiile Î.S. Poşta Moldovei. În municipiul Chişinău vă puteţi abona la revistă şi la agenţiile Moldpresa (31706) şi Press Inform-Curier. Articolele din revistă sunt arhivate şi indexate de Instrumentul Bibliometric Naţional.

Didactica Pro… oferă acces deschis la toate numerele, cu excepţia numerelor din anul curent. Aceasta înseamnă că materialele publicate în revistă până în anul curent sunt accesibile gratuit cititorilor. Accesul deschis presupune că cititorilor li se permite să descarce, citeze şi distribuie materialele revistei, cu respectarea drepturilor de autor – cu menţionarea surselor şi autorilor în cazul citărilor – fără acceptul Colegiului de redacţie şi al autorilor.

Parteneri: în diferite perioade revista a avut drept parteneri: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Fundaţia SOROS-Moldova, International Reading Association, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, Guvernul SUA, RE: FINE OSI – Resoursing Education: Fund for Innovations and Networking, Open Society Foundation, Centrul de Zi „Speranţa” etc.

 

Acasă | Despre revistă | Colegiul de redacție | Arhiva | Termene și condiții | Contacte