1001 IDEI PENTRU O EDUCAŢIE TIMPURIE DE CALITATE. GHID PENTRU EDUCATORI.

1001_ROLa 1 decembrie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc lansarea Ghidului pentru educatori, cu participarea specialiştilor responsabili de la Direcţiile raionale de învăţămînt şi de la Ministerul Educaţiei.De acest ghid vor beneficia toate grădiniţele din Republica Moldova, tirajul total fiind de 2500 exemplare înlimba română şi 500 – în limba rusă.
Prezenta lucrare este elaborată, din sursele E.P.D.F., în cadrul proiectului Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă, realizat de Ministerul Educaţiei datorită unui grant oferit de Fondul Fiduciar Catalitic. Resursele acestui grant sînt administrate de Banca Mondială, iar proiectul este realizat cu asistenţa UNICEF şi UNESCO.

Autori: Maria Vrânceanu, Daniela Terzi-Barbaroşie, Tatiana Turchină, Viorica Cojocaru, Viorica Pelivan, Natalia Zotea, Angela Dima

Confom aserţuinilor teoretice promovate în premieră de autori, educaţia timpurie a copiilor (ETC) reprezintă totalitatea experienţelor individual realizate şi social organizate de care beneficiază copilul în primii ani de viaţă cu rol de a proteja, creşte şi dezvolta fiinţa umană prin înzestrarea cu capacitate şi achiziţii fizice, psihice, culturale specifice care să-i ofere identitate şi demnitate proprie. Ceea ce învaţă copilul în această perioadă reprezintă mai mult de jumătate din ceea ce va învăţa tot restul vieţii!
Educaţia oferită copiilor la vîrsta timpurie pune bazele dezvoltării lor ulterioare şi are o importanţă crucială atît pentru formarea capacităţilor intelectuale şi a competenţelor sociale, cît şi în vederea compensării lacunelor informaţionale şi formative determinate de condiţii sociale şi economice defavorizante.
Într-un context mai larg, ETC este parte a mecanismului care garantează ocrotirea drepturilor copilului, contribuind, astfel, şi la realizarea scopurilor formulate în Declaraţia Mileniului. În acelaşi timp, din perspectiva cheltuielilor, este mai eficient a se lua măsuri preventive şi a se acorda sprijin copiilor în perioada timpurie de dezvoltare, decît a se interveni şi a remedia consecinţele unor situaţii nefavorabile trăite de ei pe măsura maturizării. Drept factor determinant al calităţii ETC este interacţiunea dintre copil şi personal cu accent sporit pe considerarea şi evidenţa necesităţilor copilului.
În cadrul unei ETC de calitate, realizată de un personal calificat, copiii beneficiază de o îngrijire accesibilă şi sigură, ceea ce constituie un suport esenţial pentru părinţi – motiv pentru care a fost elaborată această lucrare, care completează biblioteca educatorului.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică

1001_RU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *