MISIUNEA NOASTRĂ

Centrul Educaţional Pro Didactica are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise pentru sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, care să le faciliteze afirmarea personală şi profesională şi o mai bună integrare într-o societate în tranziţie.
Pentru aceasta, centrul oferă programe şi servicii calitative de informare, instruire şi consultanţă, axate pe formarea abilităţilor de învăţare permanentă.