MISIUNEA NOASTRĂ

Centrul Educaţional Pro Didactica are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise pentru sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi o mai bună integrare într-o societate democratică, aflată în continuă schimbare.
Pentru aceasta, centrul oferă programe şi servicii calitative de informare, instruire şi consultanţă, axate pe formarea abilităţilor de învăţare permanentă.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este un centru multifuncţional de excelenţă, cunoscut şi apreciat în Republica Moldova şi peste hotare pentru aportul la realizarea unei educaţii de calitate. Centrul oferă programe de instruire realizate de formatori cu experienţă şi axate pe nevoile beneficiarilor, în baza unor demersuri şi suporturi didactice relevante.