TERMEN EXTINS: CONCURS DE RECRUTARE A FORMATORILOR/CONSULTANȚILOR PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT DIN PERSPECTIVA INTRODUCERII STANDARDELOR DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR

Soya-logo

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE RECRUTARE A FORMATORILOR/CONSULTANȚILOR PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE INSTRUIRE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE ȘI MANAGERIALE DIN ÎPT DIN PERSPECTIVA INTRODUCERII STANDARDELOR DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR

(TERMEN EXTINS: 4 martie)

Citește mai mult

ROLUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE, DEZBĂTUT LA CLUBUL PAIDEIA

Pe 15 februarie curent, mai mulți profesori din diferite instituții preuniversitare au participat la ședința ordinară a Clubului de dezbateri educaționale Paideia de la PRO DIDACTICA, unde au discutat pe marginea politicilor actuale, dar și a practicilor curente de dezvoltare a competenței interculturale. În calitate de facilitator, dna prof. univ. Viorica Goraș-Postică a organizat întrunirea în cheia cadrului de proiectare și învățare ERRE, propunând sarcini specifice de valorificare a potențialului participanților și provocând schimbul de experiențe avansate de educație interculturală (EIC), naționale și internaționale. Prezentarea integrală a demersului în cauză poate fi accesată AICI.

Pornind de la faptul că diversitatea culturală a devenit o realitate inevitabilă și nici pe departe nu mai este un clișeu contemporan (Cf. Anca Nedelcu), profesorii au identificat că EIC comportă categoric mai multe avantaje decât dezavantaje. De asemenea, fiind întrebați cât de mult îi reprezintă EIC sau se regăsesc  în domeniul dat, marea majoritate a răspuns că foarte mult. După ce au fost analizate documentele recente de politică educațională din perspectiva EIC, practicienii și-au expus opiniile pe marginea relevanței acestora în contextele în care ei activează, subliniind unele probleme  cu care se confruntă ei, alături de elevi și părinți, dar și împărtășind anumite căi de soluționare a acestora. Activitatea practică a avut ca obiectiv colectarea și dezbaterea sugestiilor din partea practicienilor pentru dezvoltarea curriculară a EIC, atât cu referire la formarea inițială, cât și cea continuă a cadrelor didactice. Astfel, printre recomandările propuse de către participanți echipelor de autori, care vor dezvolta Curriculumul național preuniversitar,  în anul 2019, au fost:  diversificarea ofertelor educaționale de EIC; includerea în listele de texte recomandate a textelor valoroase, inclusiv nonliterare, de frontieră – eseu, reportaj, studii de caz – cu tematică interculturală, de exemplu:  Eu sunt Malala…”,  ”În ultima bancă” etc.; inițierea unor biblioteci digitale, cu filme documentare sau artistice pentru educația EIC, a unor portofolii didactice, ghiduri, culegeri de proiecte didactice, auxiliare; includerea mai multor ore de comunicare orală; mai multe sugestii pentru organizarea și diversificarea lecțiilor outdoor, de educație interculturală nonformală;  a se recomanda mai multe ore efectuate  sub formă de ateliere de lectură, de discuție; a se elabora suporturi informaționale actualizate la tematica EIC; de inclus conținuturi tematice de EIC , începând cu Abecedarul, însoțite de suporturi didactice interactive, DVD-uri, soft-uri educaționale.

Recomandările pentru managerii și profesorii universitari, în vederea optimizării EIC a studenților, viitori profesori, au fost următoarele: predarea unui curs special, fie și opțional de Educație interculturală, ”se poate și în locul obiectelor inutile și neînțelese de mulți studenți, gen economie, politologie, neadaptate deloc la specificul facultății”; mai multe ore practice de EIC, de didactică aplicată la disciplinele socio-umanistice;  oferirea de instrumente practice de evaluare a competenței interculturale; invitarea profesorilor din alte țări cu anumite cursuri la tematica dată; extinderea parteneriatelor educaționale dintre școală și universitate, de identificare comună a problemelor și a soluțiilor de EIC; a organiza cu viitorii pedagogi Zilele EIC în universitate, în care să se facă mai multe vizite în școli a profesorilor și studenților;  a desfășura practicile pedagogice, dar și școli de iarnă, de vară cu studenții și în afara țării; a iniția, inclusiv de către studenți festivaluri ale etniilor conlocuitoare în diferite localități etc.

În continuare, necesitățile și doleanțele practicienilor și ale școlii, în general, vor fi valorificate de noi în cadrul proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice, sprijinit de Fundația Pestalozzi din Elveția și implementat pe parcursul aa. 2018-2020.

Prof. univ. Viorica Goraș-Postică

EVALUAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR

soya

În cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale. Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, coordonat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare / ADA și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociația Internațională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, a fost realizat Raportul Evaluarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar, autori Vera CHILARI și Rodica REȘITCA.

Raportul, publicat în limbile română și engleză, a avut drept scop identificarea provocărilor și problemelor majore cu care se confruntă instituțiile de învățământ profesional tehnic, precum și realizarea unei analize de necesități pentru furnizarea unor servicii de formare profesională inițială și continuă de calitate, conform cerințelor pieței muncii. Acesta constituie un element important pentru planificarea acțiunilor ulterioare în cadrul proiectului, în special pentru aria de intervenție a Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

Evaluarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar (Capacity Needs Assessment Report of Vocational Educational Institutions in agri-food sector (vezi AICI)