ANGAJAMENT NAȚIONAL PRIVIND PROMOVAREA EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE A TINERILOR ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN COMUNITATE

EpS

În data de 20 mai curent, la Chişinău, circa 130 de persoane, printre care factori de decizie, reprezentanți ai direcțiilor raionale de învățământ, directori de școală și profesori, medici și specialiști în sănătatea adolescenților, lucrători de tineret, elevi și părinți din mai multe raioane ale țării, parteneri de dezvoltare, și-au luat angajamentul comun de a susține educația pentru sănătate a tinerilor și prevenirea comportamentelor de risc în cadrul primei conferințe naționale cu genericul ”Parteneriatul școală-comunitate în promovarea educației pentru sănătate a tinerilor”. Evenimentul a pus în discuție aspectele de sănătate a adolescenților, comportamentele de risc și misiunea comună a școlii și comunității pentru prevenirea lor.

Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a declarat că rolul tuturor actorilor în promovarea educației pentru sănătate ca valoare în rândul tinerei generații este extrem de important.  „Educația pentru sănătate care vizează viața și dezvoltarea adolescenților se predă începând cu vârsta timpurie și până la liceu, conţinutul disciplinei fiind adaptat vârstei şi necesităţilor tinerilor. Ca parte a reformei curriculare, în clasele 1-12 au fost introduse elemente ale educației pentru sănătate în disciplina obligatorie “Dezvoltare personală”. Adițional, cursul opțional „Educație pentru sănătate” oferă elevilor care îl aleg  informații detaliate despre dezvoltarea și sănătatea lor, ajutându-i să ia decizii asumate”, a declarat Angela Cutasevici.

Astăzi, cursul opțional „Educație pentru sănătate” este studiat la solicitare de circa 22 000 de adolescenți, ceea ce constituie aproximativ 10% din numărul total al acestora. Acest curs cuprinde 7-9 module importante pentru dezvoltarea holistică a tinerilor, inclusiv sănătatea mintală, reproductivă, prevenirea violenței, alimentația sănătoasă și altele. Curriculumul acestui curs a fost revizuit cu susținerea UNFPA și a Ambasadei Olandei și include informație de calitate, adecvată vârstei elevilor, pentru o dezvoltare armonioasă.

Natalia PLUGARU, Reprezentantă adjunctă UNFPA Moldova, a menţionat că importanța acestei discipline este cu atât mai mare, cu cât numărul părinților plecați peste hotare este în creştere, ajutând tinerii să comunice, să ia decizii responsabile și să fie protejați de riscuri. „Studiile internaționale demonstrează că educația pentru sănătate contribuie la reducerea sarcinilor neplanificate în adolescență, a infecțiilor cu transmitere sexuală, HIV, violență, abuz de substanțe nocive. Iată de ce UNFPA  sprijină MECC în promovarea educației pentru sănătate, pentru ca tot mai mulți tineri să aibă acces la ea. Este rolul fiecărui actor din societate – școală, părinți, autorități, specialiști medicali, tineri – să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea sănătoasă a tinerilor”.

Conferința s-a încheiat cu o Rezoluție semnată de toți participanții la discuție, inclusiv autoritățile centrale și locale în domeniul învățământului, organizațiile societății civile, centrele de tineret și de sănătate, familiile/părinții și tinerii, care și-au luat angajamentul de a crea parteneriate la nivel local pentru a preveni comportamentele de risc ale adolescenților.

Conferința a fost organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în parteneriat cu UNFPA Moldova și Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în cadrul proiectului ”Promovarea educației pentru sănătate a tinerilor”.

_DSC1300 _DSC1304 _DSC1317 _DSC1321 _DSC1340 Baner-final Ed4Sanatate IMG_6269 IMG_6272 IMG_6275 IMG_6288 IMG_6295 IMG_6325 IMG_6345 IMG_6355 IMG_6364 IMG_6365 IMG_6370 IMG_6373 IMG_6377 IMG_6379 IMG_6381 IMG_6396 IMG_6402

 

CADRELE DIDACTICE ÎNVAŢĂ SĂ UTILIZEZE INSTRUMENTELE DIGITALE ÎN PREDAREA DISCIPLINEI OPŢIONALE ”EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE”

În perioada 17-18 mai 2019, 22 de cadre didactice din 5 raioane au participat la un program de formare a competenţelor digitale în cadrul proiectului ”Promovarea educaţiei pentru sănătate a tinerilor” susţinut de UNFPA Moldova şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA. Participanţii au învăţat să utilizeze instrumente web 2.0 educaţionale pentru a face lecţiile de educaţie pentru sănătate mai interactive.

În cursul celor două zile training, participanţii au parcurs modulele ”Sănătatea mintală” şi ”Sănătatea reproductivă”, realizând sarcinile în format digital, care permit elevului să înveţe prin rezolvare de jocuri puzzle, creare de benzi animate şi ziare digitale, redactarea unor postere online, înregistrări audio sau video etc.

Tehnologiile sau instrumentele web 2.0 oferă numeroase oportunităţi de interacţiune în grup, de cooperare mai strânsă dintre cadre didactice şi elevi. De asemenea, aceste tehnologii facilitează regândirea modului în care învaţă elevii, contribuind la transformarea practicilor educaţionale, punând accent pe învăţarea activă şi pe principiul centrării procesului educaţional pe cel ce învaţă.

Silvia APOSTOL, profesoară de biologie şi educaţie pentru sănătate din s. Cuizăuca, Rezina, spune că utilizează de mai mult timp diverse platforme şi aplicaţii, cu ajutorul cărora reuşeşte să capteze atenţia tinerilor. “La  lecţie elevii vin cu telefoane mobile şi planşete, pe care le folosesc pentru a învăţa”, spune ea.

”Educaţia pentru sănătate” este o disciplină opţională care conţine 7 module, printre care: Corpul uman; Igiena; Alimentaţia sănătoasă; Viaţa fără violenţă; Activitatea şi odihna; Sănătatea reproductivă; Sănătatea mintală; Sănătatea şi mediul; Bioetica. Astăzi circa 10% din adolescenţi studiază această disciplină. Suportul didactic al acestui curs a fost modernizat şi conţine informaţie adaptată vârstei şi contextului cultural.

“Digitalizarea cursului ţinteşte să-l facă mai atractiv şi mai aproape de necesităţile şi interesele tinerilor. Tehnologiile noi vin şi în ajutorul profesorilor, oferind numeroase oportunităţi de interacţiunea socială, de cooperare mai strânsă dintre cadre didactice şi elevi” spune Ludmila SÎRBU, Analistă de Programe Tineret la UNFPA Moldova.

Cadrele didactice participante la instruire au apreciat efortul organizatorilor de a îmbina conţinutul teoretic cu sarcini practice. Acestea au menţionat că vor aplica cele învăţate în cadrul orelor de ”Educaţie pentru Sănătate” şi vor împărtăşi experienţa cu colegii din instituţiile lor. Conştientizând timpul restrâns avut la dispoziţie, precum şi volumul considerabil de informaţii a fi transmise participanţilor, formatorii au creat Tutoriale Video, încurajând cadrele didactice să înveţe de sine stătător instrumentele digitale. De asemenea, s-a creat un grup pe Facebook ”Educaţie pentru Sănătate”, unde fiecare membru poate găsi resurse educaţionale utile, poate face schimb de bune practici cu colegii de breaslă, dar şi găsi răspunsuri la întrebări de la specialişti în domeniul dezvoltării adolescenţilor, medici, psihologi etc.

 

SEMINARE UTILE DE EVALUARE ŞI CERTIFICARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INTERCULTURALE

CNTM

În prima jumătate a lunii mai, două grupe de profesori preuniversitari din Chişinău, Bălţi, Soroca, Ungheni, Comrat, Edineţ, Cimişlia şi Cahul, au participat la seminarele metodice  de evaluare şi dezvoltare a competenţei interculturale, facilitate de formatorii CE PRO DIDACTICA: T. Cartaleanu, O. Cosovan, A. Tomiţă, V. Goraş-Postică. Activităţile s-au desfăşurat în parteneriat cu CNTM, cu sprijinul Fundaţiei Pestalozzi din Elveţia, în cadrul proiectului ”Dialog intercultural”, derulat în Moldova al zecelea an. Suportul didactic utilizat – auxiliarul didactic ”Competenţa interculturală” http://prodidactica.md/wp-content/uploads/2017/07/Competenta_Interculturala.pdf şi setul de instrumente de evaluare a competenţei interculturale (manuscris) a fost de mare utilitate practică şi rămâne o resursă disponibilă, ce urmează a fi promovată şi valorificată în continuare.

      Profesorii prezenţi la sesiunile de follow-up au prezentat experienţe inedite de aplicare a achiziţiilor de la trainingurile anterioare, prin care au sensibilizat elevii şi profesorii vizavi de necesitatea promovării dialogului intercultural şi a tratării cu respect, înţelegere şi toleranţă a celuilalt care este altfel: vorbeşte altă limbă, are altă identitate culturală, aparţine altei confesiuni religioase sau chiar are alt statut social sau viziuni categoric contrastante. Aceste activităţi s-au realizat în diferite clase – de la clasele primare – la liceu, utilizând instrumente de evaluare precum: monologul; scaunul fierbinte; proiectul de grup; excursia; jocul de rol; harta empatiei; dialogul controlat; studiul de caz; acvariul. O învăţătoare din r. Comrat a elaborat proiectul interdisciplinar Locuinţa umană privită interdisciplinar şi intercultural…, mai mulţi dintre ei au organizat seminare cu profesorii din şcoală, dorind să promoveze, să atenţioneze competenţa interculturală ca necesitate în soluţionarea conflictelor. Profesorii au abordat în mod creativ tematica educaţiei interculturale şi la seminare s-a produs, foarte interesant şi util, schimbul de experienţă. Cel mai mult s-au aplicat cele învăţate la orele de dezvoltare personală, educaţie pentru societate/civică, la istorie, dar şi la fizică, la consilierile psihologului şcolar, care, de altfel, are şi dirigenţie; un formabil a relatat despre excursie ca instrument de evaluare a competenţei interculturale, organizată la Soroca, iar alţii 4 au simulat excursia în sala de clasă, reliefând gradul de implicare a fiecărui elev şi responsabilitatea ce-i revine profesorului, ieşirea din zona de confort etc.

Conform concluziilor formatorilor deducem că trainingurile au avut un impact pozitiv asupra formabililor şi i-au motivat pe profesori să facă o schimbare în propria activitate pedagogică, organizând activităţi de educaţie interculturală, nu doar în cadrul unei lecţii sau ca diriginţi, ci în calitate de pedagogi inovatori, care au desfăşurat acţiuni educative de amploare în şcoală. Majoritatea profesorilor au avut prezentări multimedia, aducând raportul imprimat, cu dovezi şi mărturii. A fost, în această perioadă, o coincidenţă fericită cu Ziua Europei, care a dat multora ideea de a organiza prezentări ale ţărilor europene (D. Cara, Edineţ; M. Zabulica, Racovăţ, Soroca; L. Căinăreanu, Cimişlia), flashmob-uri (S. Doganic, Lipoveni, Cimişlia) sau concursuri. De exemplu, având în instituţie copii care se consideră că aparţin la 6 etnii diferite, L. Arhirii din Mihailovca, Cimişlia, a organizat un concurs de amenajare a florăriei din curtea şcolii cu flori specifice românilor, ruşilor, ucrainenilor, romilor, bulgarilor, găgăuzilor. Copiii s-au interesat, au căutat seminţe sau răsad, iar compoziţiile au fost deosebite. Cu această ocazie s-a vorbit despre preferinţa unor etnii pentru anumite culori, reprezentarea florilor pe costume naţionale şi în alte produse de artizanat etc. O. Rusu şi A. Pocitari din Schineni, Soroca, au organizat un concurs de jocuri specifice diferitelor etnii, activitatea durând peste 2 ore.

La seminarul al doilea am avut parte şi de un dialog profesional inedit între profesorii preuniversitari şi profesorii universitari din universităţi, care coordonează stagiile de practică a viitorilor pedagogi la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi şi Universitatea de Stat din Comrat, implicaţi în alt proiect al aceluiaşi finanţator –”Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”. În acest context, am iniţiat mai multe parteneriate locale, care vor fi dezvoltate în anul viitor de studii prin implicarea mai extinsă a profesorilor şcolari în pregătirea profesională a specialiştilor debutanţi. De asemenea, s-a semnalat necesitatea unui dialog permanent între universităţi şi şcoli, astfel încât educaţia interculturală să se realizeze calitativ şi consecvent de către toţi actorii educaţionali.

În numele echipei de formatori, a sintetizat Viorica Goraş-Postică