SEMINARUL 2 DE CERTIFICARE ȘI EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

RED

La 19 octombrie curent, la CE PRO DIDACTICA, s-a întâlnit a doua grupă de cadre didactice preuniversitare, de la diferite discipline şcolare, la seminarul de evaluare și certificare cu tematica RED, după programul de instruire din anul trecut de studii. S-au evaluat și autoevaluat competențele digitale dezvoltate și valorificate la clasă, accentul plasându-se pe schimbul de experiență și învățarea reciprocă prin instruirea asistată de calculator.

Citește mai mult

INSTRUIRILE ÎN CADRUL PROIECTULUI „PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ŞI RELEVANŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA” AU CONTINUAT ÎN LUNA OCTOMBRIE

Logo-1024x143

În luna octombrie continuă activităţile de instruire în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României. În această perioadă au avut loc trei instruiri pentru cadrele manageriale ale Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, pentru angajaţii ANACIP şi pentru cadrele didactice la specialităţile TIC din învăţământul profesional tehnic.

Seminarul cu genericul „Comunicare. Managementul conflictului”, desfăşurat în perioada 6-7 octombrie, a fost una dintre activităţile de consolidare a capacităţilor instituţionale ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional. Tematicile abordate au ţinut de: Problematica comunicării şi managementului conflictului; Paradigma comunicaţională; Apariţia, evoluţia şi efectele conflictului; Model de diagnostic al conflictului; Procesul rezolvării conflictului, Tehnici şi strategii de negociere; Despre aplicabilitate ori Ce şi De ce schimbăm. Participanţii au apreciat înalt atât aspectele de conţinut şi metodologie, cât şi aspectele de organizare a activităţii.

În cadrul Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale, în perioada 9-11 octombrie, s-a desfăşurat seminarul cu elemente de training pentru angajaţii acestuia. Participanţii – echipa managerială a instituţiei, şefii de catedră şi şefii de secţii – au abordat multiple aspecte ale domeniului planificării. Au fost identificate provocările cu care se confruntă instituţia în lupta pentru calitatea procesului educaţional şi condiţiile care asigură succesul dezvoltării. Corelarea planurilor subdiviziunilor cu PDS, elaborarea planurilor operaţionale, elaborarea rapoartelor asupra activităţilor realizate au fost domeniile de maxim interes, care au fost abordate din perspectiva teoretică, dar şi din cea practică. Participanţii au dat dovadă de capacitatea de a discuta deschis starea lucrurilor în cadrul instituţiei şi de a identifica unde este loc de mai bine şi ce paşi urmează să întreprindă fiecare pentru a contribui la transformarea fostului Colegiu de Informatică într-un adevărat Centru de Excelenţă.

Asociaţia Naţională a Companiilor IT, partenerul CE PRO DIDACTICA în implementarea proiectului, a organizat, în perioada 9-13 octombrie, în cadrul centrului TekWill, o instruire pentru cadrele didactice, profesorii de la specialităţile TIC din instituţiile de învăţământ beneficiare. Un grup de 16 profesori din învăţământul profesional tehnic au participat la Şcoala de Toamnă ”The future of jobs”. Pe parcursul unei săptămâni participanţii au interacţionat şi s-au familiarizat cu cele mai revoluţionare domenii IT: printare 3D, realitatea augmentată, crearea unui start-up, etc. Această activitate a avut drept scop extinderea viziunilor despre domeniile TIC în care tinerii se pot specializa.

Oxana DRAGUȚA,
coordonatoare de proiect

 

 

CLUBUL ”PAIDEIA” ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA

În ziua de 13 octombrie 2017, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a reluat desfășurarea ședințelor clubului de dezbateri PAIDEIA. Prima activitate, Educație prin film, a fost moderată de formatoarea Livia STATE și a adunat profesori dornici să cunoască o modalitate alternativă de lucru cu tinerii.

Demonstrarea celor două filme documentare, Spinkler și Haiduc, au avut ca scop să-i familiarizeze pe profesorii prezenți cu metodologia lucrului cu filmul documentar întru sporirea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la provocările lumii de azi. Subiectele abordate în filme, sărăcia și consumul de droguri, au fost tratate de participanți din diverse perspective, solicitând implicarea emoțională, dar și gândirea critică a membrilor clubului. Aceste filme fac parte dintr-o inițiativă cehă, realizată în Republica Moldova prin curriculumul disciplinei opționale cu același titlu, promovat de ONG-ul ”People in need”, în colaborare cu OWH Studio, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și CE PRO DIDACTICA.

Dacă pentru primul film, moderatoarea și-a structurat demersul didactic ghidându-i, pas cu pas, pe profesori să descopere valențele educative ale peliculei, pentru cel de-al doilea film, inspirat dintr-o realitate din România, participanții înșiși au propus modalități de înțelegere și studiere a unui film documentar. Utilizând tehnicile gândirii critice, profesorii au propus mai multe variante de ”predare” a filmului ce accentuează gradul de conștientizare a mesajului, precum și soluții pentru rezolvarea unor probleme din societate.

Apreciem foarte mult activismul și interesul cadrelor didactice, care au ales să participe la prima ședință și îi atenționăm pe cei care s-au înscris on-line și nu au reușit să ajungă că, dacă nu se vor prezenta și la următoarea ședință, nu vor mai putea să se înscrie în semestrul 2 la PAIDEIA. Încercăm această măsură de responsabilizare, deoarece mulți participanţi s-au înscris, ocupând locurile și, lipsindu-i de acest privilegiu pe mulți alți doritori.