ATELIER DE CONSULTARE A CURRICULUMULUI LA LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR

Logo-1024x143

Pe data de 8 februarie 2017, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) a găzduit atelierul de consultare a Curriculumului la Limba engleză aplicată în domeniul TIC pentru învăţământul profesional tehnic secundar, elaborat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pe parcursul anului 2017. Autorii curriculumului, doamna Olga Morozan, vicepreşedintele Academiei de Inovare şi Schimbare prin Educaţie şi doamna Rodica Păduraru, profesor de limbă engleză şi limbă franceză în cadrul CEITI, posedă o experienţă bogată de predare şi cercetare în domeniu.

În prima parte a atelierului doamna Olga Morozan a prezentat principiile noului Curriculum la Limba engleză, iar în a doua parte doamna Rodica Păduraru a desfăşurat o lecţie model în baza unităţilor noi de învăţare. Participanţii, profesori de limbă engleză din instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar, au apreciat actualitatea, transdisciplinaritatea, aplicabilitatea noului curriculum, şi au recunoscut că acesta va permite simularea într-un mod mai activ, interactiv şi colaborativ, a situaţiilor profesionale din domeniul TIC.

După aprobarea curriculumului, la sugestia participanţilor, urmează să fie elaborat un ghid metodologic de implementare a curriculumului la Limba engleză aplicată în domeniul TIC, precum şi vor fi organizate instruiri pentru abilitarea cadrelor didactice cu metode de predare şi resurse moderne propuse în noul curriculum.

Oxana Draguta,
coordonator de proiect

GÂNDIREA CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

La Centrul Educaţional Pro Didactica, în perioada 23-25 ianuarie 2018, au început formările pentru 12 cadre didactice din învăţământul profesional, şcolile profesionale şi centrele de excelenţă. Genericul formării a fost Gândirea critică pentru formarea competenţelor profesionale, realizându-se modulul I al programului.

În cele 3 zile de activitate, au fost abordate subiectele Ce este gândirea critică, Cum se aplică în învăţământul profesional cadrul ERRE, De ce şi cum trebuie ca elevii să discute. Au fost aplicate şi analizate mai bine de 15 tehnici din arsenalul LSDGC. Cu fiecare dintre tehnicile aplicate şi debrifate, cursanţii deveneau tot mai siguri de fezabilitatea lor şi tot mai motivaţi să le aplice, la revenire în instituţie. Participanţii la activitatea de formarea urmează să desfăşoare seminare în instituţiile în care activează, dar şi să exerseze tehnicile asimilate în diferite contexte la clasă.

Cel de-al doilea modul al programului se va desfăşura în martie curent.

ANUNȚ!!!

Invităm formatorii în domeniul ECC să participe la proiectul de evaluare a implementării educației centrate pe elev în Republica Moldova. Proiectul își propune să determine în ce măsură eforturile UNICEF de a promova educația centrată pe elev prin instruiri, elaborarea curricula pentru instituțiile de formare continuă și inițială etc., s-au soldat cu succes. Concluziile evaluării vor contribui la evaluarea intermediară a Programului de Dezvoltare a Educației Incluzive 2011-2020.

Încurajăm formatorii în domeniul ECC să completeze chestionarul online. Acesta  poate fi accesat pe adresa https://goo.gl/X9rV5n.

Pentru a stimula completarea chestionarului, vom oferi respondenților, în mod aleatoriu, 4 vouchere la o rețea de librării, în valoare de 500 de MDL per voucher. Ne așteptăm la completarea chestionarului de către circa 40 de formatori.

Durata medie de completare a chestionarului este de 10 de minute. Rezultatele evaluării vor fi anonime. Termenul limită pentru completare este 2 februarie.

Vă mulțumim pentru implicare!