LITERATURĂ DIDACTICĂ ÎN VÂNZARE

STIMAŢI MANAGERI, CADRE DIDACTICE, STUDENŢI, PĂRINŢI, ELEVI ŞI TOŢI CEI INTERESAŢI DE DOMENIUL EDUCAŢIONAL!

În noul an şcolar Centrul Educaţional PRO DIDACTICA propune următoarele titluri:

Formare de competenţe prin strategii didactice interactive (80 lei);
Competenţa acţional-strategică (60 lei);
Citind, învăţ să fiu (60 lei);
O oră pentru lectură (21 lei);
O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi (40 lei);
Leadership educaţional – o provocare pentru dezvoltarea cadrelor didactice (45 lei).

În anul 2018 la CE PRO DIDACTICA  s-a produs lansarea unei cărți inedite Proiectul – proces de învățare, produs evaluabil (65 lei), elaborată de echipa de formatori ai Centrului. Cadrele didactice şi manageriale se vor întâlni pe paginile cărții cu diverse tipuri de proiecte, propuse spre aplicare de la grădiniță, până la universitate, vor parcurge algoritmi specifici pentru diverse discipline școlare. De asemenea, sunt analizate mai multe oportunități de abordare participativă a proiectelor ca strategie managerială, se investighează aria de utilizare a proiectelor în învățământul profesional-tehnic, se tratează proiectele ca pârghii ale succesului educațional în contextul unei școlii prietenoase copilului etc.

Toate materialele au fost realizate cu profesionalism, dedicaţie şi vocaţie pedagogică de experţi-formatori, cu experienţă bogată în domeniu.
Aşteptăm doritorii de a achiziţiona cărţi la sediul Centrului, pe strada Armenească 13, din mun. Chişinău.

 

Carti-1

MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII PERSONALE DEZBĂTUT LA CLUBUL ”PAIDEIA”

În mod tradițional, ziua de vineri la CE PRO DIDACTICA este dedicată Clubului de dezbateri educaționale Paideia, când profesori din toată țara aleg să vină la noi, pentru a se revedea cu colegii, pentru a cunoaște lucruri noi și practici de succes, dar și pentru a-și reîncărca bateriile intelectuale și spirituale. De data aceasta, problematica din titlu a fost abordată de peste 30 de profesori, masteranzi și manageri școlari, sub îndrumarea facilitatorului Viorica Goraș-Postică, pornind de la argumente curente din documentele de politici educaționale și finalizând cu experiențe cotidiene locale, care inspiră traseul de creștere profesională și personală, deopotrivă.

La faza de Evocare a ședinței, prin tehnica Caruselul opiniilor, participanții au discutat la subiectele: Dezvoltarea personală pentru mine înseamnă…..; Cred că trebuie abordat mai mult subiectul dat printre profesori, deoarece….; Noua disciplină de Dezvoltare personală ajută elevii la… S-au actualizat astfel cunoștințele lor teoretice și practice la subiect, reușindu-se a-i motiva să fie curioși la ideile colegilor vizavi de problematica în cauză.

Etapa de Realizare a sensului s-a desfășurat prin parcurgerea analitică și critică a PPT-ului, pregătit de formator (îl puteți accesa pe adresa http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/), prin metoda Prelegerii cu oponenți. Rațiunile pentru care managementul dezvoltării personale este pe agenda zilei, în contextul nostru, sunt multiple: ne îngrijorează ritmul accelerat al vieții contemporanilor noștri, care se confruntă cu stresul cotidian într-un mod tot mai acut;  domeniul dat, din păcate, este abordat foarte tangențial și superficial, deocamdată, de instituțiile de învățământ de la noi, iar studenții actuali  și absolvenții ulteriori sunt, pe bună dreptate, mai mult autodidacți la capitolul dat. Alte motive pragmatice țin și de faptul că  în Standardele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din Republica Moldova, există un standard specific la tema în cauză, pe care am tratat-o anterior cu profesorii în programele de formare din câteva raioane, inclusiv la solicitarea lor; în Curriculumul  Național din mai multe țări, inclusiv cel din România și din R. Moldova, ultimul, dezvoltat în 2018, apare disciplina – Dezvoltarea personală, iar în ultimii ani, formatorul a beneficiat de mai multe formări în domeniu, dar și participări la programe de dezvoltare personală din perspectivă spirituală, în tabere creștine internaționale.  Or, credem noi, perspectiva creștină a dezvoltării personale este, în viziunea noastră, cea care îi oferă semnificație dezvoltării personale și orientează managementul acesteia după anumiți vectori neperisabili, bazați pe pilonii duhovnicești ai credinței, alimentați de eterna învățătură biblică. Din punct de vedere psihologic, dezvoltarea personală vizează optimizarea capacităților de autocunoaștere, de autoevaluare realistă a propriilor aptitudini emoționale, intelectuale și comportamentale, în vederea manifestării plenare în situații legate de viață și carieră. Conform cu C. Rujoiu, dezvoltarea personală de succes înseamnă progres în toate aspectele vieții: în familie, în cercul de prieteni, cu colegii de serviciu;  a căuta să te dezvolți continuu, fiind receptiv la experiențe de viață și oamenii din jur, or, toți cei cu care intrăm în contact și toate lucrurile care ne înconjoară ne învață câte ceva, chiar dacă nu este evident la momentul respectiv. Este important să fii mereu ‘open-minded’ și să dai dovadă de toleranță maximă. Cunoscut și sub denumirea de „self help” sau „evoluție personală”, conceptul de dat include și activități formale sau informale pentru a dezvolta în alții roluri precum cel de profesor, ghid, consilier, manager, coach sau mentor. S-a reflectat asupra uneltelor de dezvoltare personală, care includ, în mod obișnuit, pe toate meridianele lumii: lecturile particulare, discursurile motivaționale,  programele  de învățare online, practicile pozitive sistematice; workshop-urile, consilierile individuale etc.

Dezbaterile și reflecțiile, din ultima parte a ședinței s-au desfășurat în jurul întrebărilor cu caracter de problemă: Sunt obstacole sau provocări în viață pentru care îți fură în mod constant bucuria și mulțumirea? Sunt persoane sau au fost în viața ta cu care ai probleme în anumite aspecte și pentru care îți este greu să îi mulțumești lui Dumnezeu?  Te simți Femeie împlinită/Profesor realizat? Prin ce și de ce??? Dezvoltarea personală ghidată de valori și practici creștine are avantaje? Cum le resimți? Practici de dezvoltare personală în instituția, familia dvs. În Concluzie, participanții au asociat conceptul discutat cu un simbol relevant, printre care am regăsit:  scara, lumânarea/becul, Ying și Yang, săgeata, soarele, degetul arătător etc., iar  îndemnurile finale pentru colegi au fost: Fii perseverent!, Nu abandona!, Urmărește armonia!, Trăiește clipa!, Bucură-te!, Fii tu însuți!, Fă-ți timp pentru tine, pentru lecturi! etc.

Invităm profesorii să ne trimită proiecte didactice, prezentări la temă, pe care le vom plasa pe adresa de mai sus și vom facilita schimbul de experiență pedagogică în domeniu.

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI NONFORMALE ȘI PEDAGOGIA MUZEALĂ

În data de 19 octombrie curent, 20 de beneficiari ai Platformei Educație și Sport au participat la seminarul teoretico-practic Managementul educației nonformale: experiențe și perspective,  organizat în incinta Gimnaziului Dumitru Matcovschi din Vadul Rașcov, raionul Șoldănești. Activitatea se înscrie în șirul de acțiuni derulate în cadrul proiectului Platforma Educaţie şi Sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului, realizat prin intermediul Programului finanţat de Uniunea Europeană  Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova.

Scopul activității a constat în: inițierea în educația nonformală prin intermediul pedagogiei muzeale; dezvoltarea abilităților de valorificare a potențialului cultural al localității;  stimularea interesului pentru perfecționarea demersurilor educaționale prin educație muzeală; cultivarea sentimentului de apartenență națională, a patriotismului etc.

Seminarul a început cu prezentarea proiectului de către Lilia Nahaba, cu accent pe activitățile de educație nonformală. A urmat o miniprelegere la tema Pedagogia muzeală – statut, obiective, valențe practice, realizată de Viorica Goraș-Postică, care s-a referit în mod special la conceptele actuale din teoria elaborată de Const. Cucoș, la experiențe internaționale și naționale de succes. Rita Negru-Vodă, directoarea gimnaziului-gazdă, a prezentat cartea de vizită a instituției, apoi au fost demonstrate experiențe de implementare a proiectului Comorile stâncilor nistrene prin Platforma Cultură. Medalionul literar Aici mi-i vatra, consacrat scriitorului D. Matcovschi și inspirat din opera sa poetică, a încheiat acest seminar.

În comunitate au fost organizate 4 vizite deosebit de interesante pentru participanți: la Muzeul localității (amplasat în gimnaziu), la Casa-muzeu D. Matcovschi, la mormântul poetului și Cimitirul evreiesc.

Seminarul fost organizat în ajunul aniversării a 79 de ani de la nașterea poetului basarabean D. Matcovschi, ale cărui poezii și cântece au educat mai multe generații de patrioți. Printre aprecierile participanților, regăsim: a fost o întâlnire de suflet; am învățat multe; a meritat să vedem asemenea locuri pitorești de pe malul Nistrului, să aflăm  din prima sursă istorii de succes legate de educația nonformală, să admirăm efortul școlii în sporirea potențialului cultural al localității, prin colaborarea cu diferiți actori comunitari; casa poetului ne-a emoționat și ne-a încântat; copiii și profesorii din sat și-au deschis în fața noastră sufletele; recunoaștem că vizita va rămâne o practică de mare preț în traseul nostru continuu de dezvoltare personală și profesională.

Activitatea a contribuit în mod sensibil la consolidarea măsurilor de încredere între participanții de pe ambele maluri ale Nistrului, a întărit coeziunea Platformei Educație și Sport și a completat, cu succes, șirul de activități formative cu impact sporit planificate în cadrul proiect.

Lilia Nahaba,
Viorica Goraș-Postică