!! În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

Stimați colegi,

🧑‍🎓Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înregistrarea la programul de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL (LIMBA RUSĂ), program acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

Cursul, destinat cadrelor manageriale din instituții de învâțământ general preuniversitar se va desfășura online în luna martie curent (activități sincron –15, 17, 20, 22 martie, orele: 14:30-17:00).

✔ Formatori: Lucia Argint-Căldare, Alexei Șevciuc. Limba de instruire: limba rusă.

🎯 Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului constituie 560 lei.

💻 Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul: https://forms.gle/qXYNMreviCGK4aXB9

⏰Înregistrarea este deschisă până pe 13 martie curent.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

Cum să ne fortificăm potențialul ca să devenim agenți ai schimbării prin BILDUNG

Potrivit noii publicații a proiectului BILDUNG, „Sustenabilitate și BILDUNG”, educația ar trebui să sensibilizeze indivizii să acționeze în mod responsabil și să pună întrebări critice despre sensul educației transformatoare. Așa cum sustenabilitatea este unul dintre cele mai importante subiecte ale acestui secol, noua lucrare „Sustenabilitate și educație” abordează modul în care putem folosi sursele deja disponibile. Conceptul BILDUNG include o viziune holistică a oamenilor, precum și a educației, unică și sănătoasă, cu multiple fațete.
În proiectul Erasmus+ „Construirea sistemelor incluzive de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei înțelegeri europene a BILDUNG pentru generațiile următoare”, conceptul BILDUNG este definit ca un proces individual de maturizare, care conectează educația, creșterea, cunoașterea, cultura și responsabilitățile personale față de oameni și față de planeta noastră”.
Noua lucrare încadrează conceptul BILDUNG în sistemul dezvoltării durabile și al posibilităților pe care le oferă acesta în procesul de tranziție ecologică. „Educația în spiritul dezvoltării durabile pentru adulți își propune să sensibilizeze indivizii ca să acționeze în mod responsabil și să pună întrebări critice cu privire la educația transformatoare. Oamenii au posibilitatea să înțeleagă mai bine conexiunile și efectele stilului lor actual de viață asupra climei și a mediului, dar și să tragă concluzii vizavi de viitorul acțiunilor și consumului lor.”
Cele patru exemple de bune practici ilustrează modul în care proiectele au reușit să-și reducă amprenta climatică individuală, arătând modalități de salvgardare, conservare, protejare și asimilare a moștenirilor culturale, precum și de sprijin al femeilor defavorizate, pentru a-și crește veniturile gospodărești prin îmbunătățiri durabile ale mijloacelor de trai.
Documentul conceptual include, de asemenea, recomandări pentru factorii politici de decizie și pentru alte părți interesate, care vizează sprijinirea activităților de educație și învățare a adulților, pentru a reuni oameni din diverse medii și pentru a construi punți între acțiuni concrete la diferite niveluri, dar și pentru a oferi mai multe spații de implicare pentru cetățeni. Lucrarea este scrisă de Uwe Gartenschlaeger (DVV International) și Viorica Goras-Postica (CE PRO DIDACTICA), precum și de coautorii Lidwien Vos de Wal, Greeta Singh, Christoph Jost și Anja Thöne.


Proiectul BILDUNG (Construirea sistemelor de învățare incluzivă pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei înțelegeri europene a BILDUNG pentru generațiile următoare) contribuie la inovarea sectorului european de educație a adulților prin adoptarea conceptului holistic de BILDUNG și prin explorarea potențialului său politic și practic pentru învățarea și educaţia adulților. Urmărește proiectul pe rețelele de socializare: https://eaea.org/project/bildung/?pid=19179

Cadrele didactice din IET Prichindel, Fîrlădeni și-au dezvoltat competențele de rezolvare a conflictelor

Clubul competențelor sociale/Soft Skills Club își continuă activitatea. În data de 24 februarie curent IET „Prichindel” din Fârlădeni, r. Căușeni a găzduit un atelier tematic „Managementul stărilor confictuale în educația timpurie”, cu participarea a 17 cadre didactice.

Formatoarea Elena CREANGĂ și Dina COLESNICENCO – formatoare pregătită în cadrul proiectului au abordat următoarele subiecte: Conflictul și managementul conflictului; Cauze, tipuri ale
conflictelor; Efectele conflictelor în instituțiile de învățământ timpuriu; Managementul conflictului din perspectiva culturii organizaționale; Rolul managerului în soluționarea stărilor conflictuale în educația timpurie; Strategii de gestionare și soluționare a conflictelor în educația timpurie; Negocierea ca metodă de soluționare constructivă a conflictului etc.

Activitatea, desfășurată de manieră interactivă, a valorificat mai multe tehnici didactice moderne: Azi am luat cu mine; Păianjenul; Experții; Pierd și câștig; Labirintul; Metoda 5.5.2; Joc de rol: Transmite mesajul etc.

Participanții au apreciat la nivel înalt schimbul de experiență, atmosfera pozitivă, profesionalismul formatoarelor, calitatea și relevanța materialelor oferite pentru studiul individual cu referire la dezvoltarea abilităților de rezolvare a conflictelor și formarea inteligenței emoționale.

Atelierul a avut loc în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol.