Competențe de planificare pentru o mai mare eficiență a ”Spațiilor Sigure Oranj”

În luna mai, în căminele Școlii Profesionale din Criuleni, Școlii Profesionale din Nisporeni și Universității Tehnice a Moldovei au fost create 4 ”Spații Sigure Oranj”, destinaterefugiaților ucraineni – copii, tineri, femei și vârstnici, pentru activități de învățare, de petrecere a timpului liber și socializare, de consiliere de specialitate, în vederea atenuării riscului de discriminare și facilitării inserției sociale a beneficiarilor.

Pentru ca aceste spații să-și îndeplinească pe deplin misiunea, echipele celor 3 instituții de învățământ (manageri, profesori, psihologi și pedagogi sociali) au participat pe parcursul a două zile, 26 mai și 9 iunie, la programul de formare ”Planificarea și asigurarea funcționalității ”Spațiilor Sigure Oranj”. Atelierul a fost organizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul inițiativei de sprijinire a refugiaților, lansată în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova.

Scopul programului a constat în dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului implicat în activitatea ”Spațiilor Sigure Oranj” de elaborare și implementare a unor planuri de acțiuni educaționale și recreative, pentru o mai bună funcționalitate a centrelor respective. Instruirea, desfășurată online și moderată de formatoarele Rima Bezede și Viorica Goraș-Postică, a fost axată pe: familiarizarea cu conceptul și procesul de planificare eficientă și diversificată a demersurilor, inclusiv participativă; însușirea unor tehnici interactive de relaționare și dezvoltare personală și socială; actualizarea cunoștințelor și a abilităților de leadership; cunoașterea modalităților de valorificare a resurselor disponibile și a potențialului propriu, al colegilor, al partenerilor în organizarea activităților proiectate etc.

Ca temă de casă, ghidându-se de modelul studiat, participanții au avut de elaborat planul de acțiuni pentru perioada iunie-august al spațiului de care sunt responsabili, în funcție de categoriile de vârstă și necesitățile beneficiarilor.  În timpul prezentării și debrifării lucrărilor – consistente, clare, accesibile și variate ca gen de activități propuse –  au fost scoase în evidență părțile reușite și cele care trebuie îmbunătățite, dificultățile întâmpinate de cursanți în procesul de organizare a activității spațiilor și de elaborare a planurilor, resursele lipsă etc. În baza recomandărilor formatoarelor, planurile, săptămânale și lunare, vor fi perfecționate, fiind ulterior acroșate în cămine, pentru a fi la îndemâna refugiaților.

Inițiativa de sprijinire a refugiaților este lansată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova. Aceasta vine să contribuie la consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri și familiile acestora), prin dezvoltarea deprinderilor de viață, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, asigurarea accesului la servicii de sănătate, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.

 În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

🧑‍🎓 Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna iunie curent (activități sincron: 20, 21, 22, 29 iunie 2022), cursul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

✔ Formatori: Sergiu Orehovschi, Olga Tarlev.

✔ Intervalul de timp: 10.00-13.00.

✔ Limba de instruire: limba rusă.

🎯 Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului: 560 lei.

💻 Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul: https://forms.gle/8C8rmJ7rxN4jc9vr7

⏰ Înregistrarea este deschisă până pe 15 iunie.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

Inițiative europene de re-animare a educației adulților din perspectiva BILDUNG

Pe 1-2 iunie curent, în orașul Gent din Regatul Belgiei, s-a desfășurat a patra întâlnire a membrilor echipei din proiectul european Erasmus+ – BILDUNG – „Construirea sistemelor incluzive de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei înțelegeri europene a Bildung-ului pentru generațiile viitoare”. – https://eaea.org/project/bildung/. Dna prof. univ. V. GORAȘ-POSTICĂ, expert-cercetător în promovarea inițiativei date în Republica Moldova, a participat ca membră a echipei de elaborare a produsul intelectual 4 – Dezvoltare durabilă și Bildung. Amintim că Bildung promovează o educație care vizează toate aspectele dezvoltării indivizilor, comunităților și societăților, inclusiv dimensiuni etice, emoționale și științifice, integrate holistic. Prin aceasta, Bildung fortifică democrația, îi învață pe indivizi cum să fie cetățeni activi și îi pregătește pentru provocările care, deși sunt gestionate de state naționale, sunt trăite în mod singular de fiecare individ.

Întrunirea a început cu dezbateri pe marginea unei publicații din presa internațională cu referire la abordarea critică a Bildung-ului în proiectul dat, cu contraargumente pe marginea relevanței actualizate și contextualizate a cercetărilor și colectarea de bune practici de educație a adulților în domenii cheie, precum democrația, digitalizarea, dezvoltarea durabilă și abilitățile elementare.

Membrii grupurilor internaționale de lucru din țări precum Belgia, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Moldova, Spania au prezentat și au dezbătut rezultatele obținute prin elaborarea a cinci produse intelectuale, ce vor fi diseminate la scară largă pentru re-animarea diferitor domenii de educație a adulților.

Vizita la Consiliul Municipal din Gent ne-a familiarizat cu experiențe avansate de educație a adulților din oraș. Oficialii au recunoscut din start că întreaga municipalitate este afectată la moment de inflație și de creșterea prețurilor, dar istoria seculară îi obligă să muncească pentru și împreună cu toți locuitorii ca să își creeze prezent asigurat și viitor sustenabil. S-a evidențiat necesitatea schimbării mentalității comune, a educării consumatorului pentru care muncesc împreună cu sectorul asociativ (un funcționar local este responsabil de parteneriatul cu ONG-urile din oraș).

Experiența prezentată în detalii de reprezentanții Consiliului municipal Gent s-a referit la o practică avansată, inițiată în 2005 de către Departamentul de management al solidarității internaționale – Târgurile de modă, de produse alimentare și de produse TICwww.gentfairtraide.be. De atunci orașul Gent, al treilea ca mărime din Belgia, a câștigat numele de orașul târgurilor, sprijinite și organizate de o rețea complexă de voluntari, funcționari publici, experți și antreprenori. Strategiile principale de activitate sunt trei: sprijinul inovatorilor/pionierilor; conducerea prin exemple bune, procurări sustenabile și promovarea stilului de viață durabil și etic.

În 2024, orașul Gent va deveni capitala europeana a tineretului, recunoscându-se că orașul străvechi este și unul care prietenos tinerilor, fiind recunoscut în Belgia ca oraș universitar, deschis pentru cooperări internaționale, inclusiv cu Republica Moldova.

În final, invităm reprezentanții mediului academic, dar și practicienii, să ”viziteze” în mod reflexiv, de manieră pragmatică dimensiunile Bildungului: https://drive.google.com/drive/folders/1YBBFjlY5xhiL-Og2vmdX7RaosqHggwWz, dar și să le valorifice în varii contexte de educație a adulților.