CONCURS DE SELECTARE A 6 INSTITUŢII-PILOT CU PROFIL AGROALIMENTAR (CENTRE DE EXCELENŢĂ, COLEGII ŞI ŞCOLI PROFESIONALE)

Soya-logo-2

CONCURS DE SELECTARE

a 6 instituţii-pilot cu profil agroalimentar

(centre de excelenţă, colegii şi şcoli profesionale)

Proiectul:  Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM) (2017/389-857)

Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia

Finanţator: Uniunea Europeană

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Citește mai mult

TERMEN EXTINS: CONCURS DE RECRUTARE FORMATORI/CONSULTANȚI PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURSULUI DE INSTRUIRE „STANDARDE DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR” PENTRU CADRELE DIDACTICE ŞI MANAGERIALE DIN ÎPT

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE RECRUTARE

FORMATORI/CONSULTANȚI PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA CURSULUI DE INSTRUIRE

„STANDARDE DE CALITATE ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR”

pentru cadrele didactice și manageriale din ÎPT

(TERMEN EXTINS: 4 martie)

Citește mai mult

UN NOU CONTEXT PENTRU DEZVOLTAREA CURRICULARĂ A EDUCAȚIEI INTERCULTURALE

În 21-22 februarie curent, profesori universitari de la 3 universități cu profil pedagogic din republică – Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi și Universitatea de Stat din Comrat – au participat la primul atelier din proiect, în care au abordat principiile de bază în proiectarea curriculumului pentru cursul universitar de Educaţie interculturală. Necesitatea acestui atelier de start a fost dictată de nevoia aducerii la numitorul comun a cursanţilor – viitori autori de acte normative curriculare şi de stabilire a unei platforme pentru acţiunile ulterioare.

Citește mai mult