Cadrele didactice din IET Prichindel, Fîrlădeni și-au dezvoltat competențele de rezolvare a conflictelor

Clubul competențelor sociale/Soft Skills Club își continuă activitatea. În data de 24 februarie curent IET „Prichindel” din Fârlădeni, r. Căușeni a găzduit un atelier tematic „Managementul stărilor confictuale în educația timpurie”, cu participarea a 17 cadre didactice.

Formatoarea Elena CREANGĂ și Dina COLESNICENCO – formatoare pregătită în cadrul proiectului au abordat următoarele subiecte: Conflictul și managementul conflictului; Cauze, tipuri ale
conflictelor; Efectele conflictelor în instituțiile de învățământ timpuriu; Managementul conflictului din perspectiva culturii organizaționale; Rolul managerului în soluționarea stărilor conflictuale în educația timpurie; Strategii de gestionare și soluționare a conflictelor în educația timpurie; Negocierea ca metodă de soluționare constructivă a conflictului etc.

Activitatea, desfășurată de manieră interactivă, a valorificat mai multe tehnici didactice moderne: Azi am luat cu mine; Păianjenul; Experții; Pierd și câștig; Labirintul; Metoda 5.5.2; Joc de rol: Transmite mesajul etc.

Participanții au apreciat la nivel înalt schimbul de experiență, atmosfera pozitivă, profesionalismul formatoarelor, calitatea și relevanța materialelor oferite pentru studiul individual cu referire la dezvoltarea abilităților de rezolvare a conflictelor și formarea inteligenței emoționale.

Atelierul a avut loc în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol.

O nouă apariție editorială: ELABORAREA RAPOARTELOR AUTENTICE

Recent, colecția AICI ȘI ACUM a Centrului Educațional PRO DIDACTICA a fost completată cu o nouă apariție editorială, elaborată în cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în Moldova/CONSEPT, implementat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Services (LED).

Ghidul reprezintă un suport util și relevant pentru activitatea managerială, cu elemente de noutate și cu accent pe raportul autentic și funcțional. Elaborarea acestuia a fost precedată de mai multe activități de formare la subiect, cu participarea echipelor manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic, care au reliefat cele mai frecvente aspecte problematice legate de procesul de raportare și, în același timp, au abordat multiaspectual particularitățile și rolul raportului.

Scopul urmărit, prin lucrarea de față, este de a eficientiza activitatea managerială în procesul de elaborare și de evaluare a rapoartelor, valorificarea acestora în luarea de decizii și utilizarea datelor/recomandărilor pe care le furnizează pentru creșterea continuă a nivelului calității rezultatelor. Ne exprimăm speranța că invitația la reflecție, reperele și sugestiile propuse de autori vor schimba percepția asupra rapoartelor și vor accentua necesitatea și importanța elaborării unor rapoarte autentice, utile și valoroase pentru activitatea instituției, în general, și pentru cea managerială, în particular.

Cartea în variantă PDF poate fi găsită, accesând următorul LINK

PLATFORMA EDUCAȚIE: Cadre manageriale și didactice din Ungheni și-au dezvoltatcompetențele de lucru în echipă

Clubul competențelor sociale / Soft Skills Club al PLATFORMEI EDUCAȚIE a înscris în palmaresul său o nouă secvență de instruire realizată cu implicarea participanților la trainingul FORMARE DE FORMATORI. Activitatea, cu genericul MUNCA ÎN ECHIPĂ – APANAJUL LUMII MODERNE, a avut loc pe 10 februarie curent, la Liceul Teoretic MIHAI EMINESCU din Ungheni, și a fost moderată de Elena CREANGĂ și Veronica ROTARI, formatoare pregătită în cadrul proiectului.

Având la bază modelul de structurare a demersului Evocare – Realizare a sensului – Reflecție – Extindere, cele două sesiuni de training au fost axate pe abordarea următoarelor subiecte: Echipa. Stadiile de dezvoltare a echipei; Factori inhibitori și stimulatori ai lucrului în echipă; Premise teoretice ale organizării, desfășurării și evaluării activităților de învățare prin cooperare; Biblioteca ca model de cooperare în procesul didactic: valențe formative în dezvoltarea personalității elevilor din ciclul primar; Cooperarea cu biblioteca ca alternativă modernă de organizare a învățării; Aplicații. Testul BELBIN privind munca în echipă etc.

Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA (coordonatoare – Lilia NAHABA) și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol. Faza actuală, derulată în perioada martie 2022 – mai 2023, are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.