În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de educație timpurie

🧑‍🎓Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna noiembrie curent (activități sincron și asincron) programul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

🎯 Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2023-2024 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

✔ Perioada: 13, 20, 21, 22 noiembrie 2023, în intervalul 10.00-13.00.

💻 Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Costul programului: 600 lei.

👉Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul:

https://forms.gle/9MpPpoH1KoXQcK3PA

⏰Înregistrarea este deschisă până la data de 3 noiembrie sau până în momentul completării grupei.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numerele de telefon: 079397919; 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonatoare de program.

Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale. CONSEPT V

Recent, în perioada 10-12 octombrie curent, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA s-a desfășurat primul modul al sistemului de traininguri ”Gândire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale”, în cadrul proiectului CONSEPT 5. 13 participanți, reprezentanți ai școlilor profesionale, colegiilor și ai centrelor de excelență, profesori în domeniul IT, transport, electronică ș.a., au avut ocazia să exerseze tehnicile de maximă frecvență din cele care vin în sistemul educațional din partea proiectului LSDGC (Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice), proiect implementat în Republica Moldova deja de 25 de ani.
Asimilarea și acceptarea cadrului ERRE, discuțiile asupra esenței gândirii critice și a utilității ei în dezvoltarea competențelor profesionale, precum și impactul asupra dezvoltării personale a elevilor au fost reperele acestui modul. Provocarea pentru discuții și utilizarea unor tehnici în baza textelor artistice, relevante pentru un anume subiect, și-a atins scopul. Partea cea mai valoroasă a unui training, transferul cunoștințelor asimilate și al deprinderilor formate asupra materiilor predate în grupele de elevi, se va realiza în perioada de după training.

La începutul modulului următor, se va face un schimb de impresii, materiale, întrebări și sugestii din practica de aplicare a gândirii critice la clasă.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA este organizație-partener a Asociației Obștești ”Educație pentru Dezvoltare” în implementarea ”Proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT (faza V)”, finanțat de Fundația ”Liechtenstein Development Service (LED)”.

Stima de sine a profesorilor în atenția Clubului PAIDEIA

Centrul Educațional PRO DIDACTICA relansează activitatea Clubului de Dezbateri Educaționale PAIDEIA. Și de această dată venim cu subiecte utile și relevante pentru cadrele didactice și manageriale de la toate treptele de învățământ. Prima activitate din ediția curentă, moderată de Elena Creangă, este dedicată stimei de sine ca dimensiune fundamentală a personalității cadrului didactic.
Invităm toți doritorii de creștere personală și profesională să participe la ședințele PAIDEIA, următoarea, cu genericul ”Cercetările pedagogice acționale în vederea perfectării proiectelor educaționale pentru atestarea profesională”, va avea loc în data de 27 octombrie și va fi facilitată de Viorica Goraș-Postică.