Lansare de carte: Managementul documentației instituției

Sala PRODIVERSITATE a C.E. PRO DIDACTICA a găzduit ieri, 24 noiembrie, o lansare de carte. MANAGEMENTUL DOCUMENTAȚIEI INSTITUȚIEI, ghid semnat de Rima BEZEDE (coord.), Valentina CHICU și Serghei LÎSENCO, a văzut lumina tiparului în cadrul componentei DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ a proiectului CONSEPT, implementat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED).

La eveniment au participat reprezentanți ai organizației finanțatoare, directori de instituții din învățământul profesional tehnic și echipa de autori. În alocuțiunile lor, vorbitorii au salutat editarea acestei lucrări, accentuând importanța sa în contextul debirocratizării activității personalului din educație și al sporirii calității documentelor instituționale.

Ghidul se adresează managerilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar și a apărut ca răspuns la necesitatea eficientizării activității centrelor de excelență, colegiilor, școlilor profesionale în lucrul cu actele normative și administrative interne. Acesta conține repere, sugestii și explicații cu privire la elaborarea, adoptarea și monitorizarea aplicării unor documente interne.

Ghidul este disponibil și în versiune electronică, pe site-ul C.E. PRO DIDACTICA – LINK

Abilitare profesională actualizată: incluziunea de gen în cadrul cursurilor universitare de educație interculturală a viitorilor pedagogi

Integrarea dimensiunii de gen în procesul structural de predare universitară poate fi realizată numai prin cooperarea strânsă între profesori și studenți. Acest obiectiv poate fi atins odată cu dezvoltarea competenței interculturale cu accent pe gen și anume:

 • recunoașterea diversității bărbaților și femeilor;
 • abilitatea de a recunoaște lucruri care, aparent, sunt neutre;
 • luarea în considerare a diferitelor dimensiuni ale interculturalității și genului (socială, culturală și psihologică);
 • împuternicire;
 • luarea în considerare a individului imigrant (sosit în țară);
 • diversitatea și securitatea metodelor;
 • cunoașterea contextului și eficacitatea diferențelor etnice, de gen și de cultură;
 • recunoașterea și rezolvarea discriminării etnocentrice și instituționale;
 • dezvoltarea competențelor privind dialogul empatic”.

Pe 21-22 noiembrie curent, profesorii universitari din cele 6 universități cu profil pedagogic, implicați în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, faza 2, sprijinit de Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția și implementat de CE PRO DIDACTICA, au participat la programul de formare în domeniu. Facilitatoarea trainingului, Valentina BODRUG-LUNGU, dr. hab., prof. univ., expertă internațională în domeniu, a parcurs de manieră analitică și participativă materiale consistente și diverse cu privire la incluziunea de gen în curricula de educație interculturală și în ghidurile metodologice aferente, dar și în instrumentele pentru stagiile de practică. Obiectivele specifice ale programului au inclus: informarea esențializată pe marginea fenomenului violenței în bază de gen în contextul educației de gen; identificarea și analiza componentelor competenței de gen în raport cu competența interculturală ș.a.

Dezbaterile la temă au avut la bază mult cunoscutul și vehiculatul postulat din Declarația universală a drepturilor omului (1948): „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi”.  Aspectele tematice propuse au vizat și delimitările conceptuale cu referire la violența față de femei, violența în bază de gen; bullying-ul, hărțuirea sexuală versus flirt, cadrul legal; instrumentele de prevenire/diminuare a violenței în instituțiile educaționale; stereotipurile de gen; feminitatea toxică, masculinitatea toxică, transformarea acestora; reziliența tinerelor și tinerilor etc.

Cunoștințele și abilitățile achiziționate vor contribui la formarea de echipe interculturale cu participarea cadrelor didactice, studenților și partenerilor universitari prin furnizarea de spații, personal, timp și resurse financiarea pentru integrarea culturii de gen. Acest proces va facilita predarea-învățarea interculturalității și va încuraja formarea competenței de gen. Participanții au apreciat multiplele aspecte actualizate referitoare la competența de gen, exprimându-și recunoștința pentru impactul resimțit asupra dezvoltării lor personale și profesionale, dar și perspectivele realiste și motivante de multiplicare și diseminare în rândul studenților-viitori pedagogi.

Procurare de echipament IT (ALL-in-ONE calculatoare) pentru dotarea și amenajarea a 5 Spaţii Sigure (Safe Space) pentru refugiații ucraineni: copii, adolescenți, tineri, femei și persoane în etate

Data publicării: 23.11.2022

Termenul-limită pentru prezentarea ofertelor:  01.12.2022

Autoritatea contractantă: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Candidaţi eligibili: companiile specializate în comercializarea și livrarea echipamentului IT

Locul activităţilor: sediile instituțiilor beneficiare

 1. Context şi introducere

În contextul situației de criză din regiune, Centrul Educațional PRO DIDACTICA (CEPD), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Moldova, au lansat inițiativa de sprijinire a persoanelor refugiate, prin care își propune atingerea următoarelor obiective:

1. Consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (copii, adolescenți, tineri și femei și persoane în etate), prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.

2. Amenajarea și asigurarea bunei funcționări a 5 Spații Sigure/Safe Spaces destinate persoanelor refugiate.

În acest context, anunțăm concurs pentru procurarea și livrarea a 10 ALL-in-ONE calculatoare pentru următoarele instituții de învățământ:

 1. Universitatea Tehnică a Moldovei,  str. Studenților;
 2. Universitatea Tehnică a Moldovei,  str. Florilor;
 3. Școala Profesională Nisporeni;
 4. Școala Profesională Criuleni;
 5. Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști (COTN).
 • Scopul activității

Scopul activității este identificarea și selectarea celor mai bune oferte privind procurarea și livrarea de echipament (ALL-in-ONE calculatoare) necesar pentru realizarea obiectivelor proiectului.

 • Rezultatele așteptate

Compania selectată va livra echipament conform condiţiilor stipulate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CEPD).

Ofertele vor corespunde următorilor parametri tehnici minimi:

DenumireParametriCantitate
ALL-in-ONE calculatoareCPU:  8-cores Processor, similar to Intel core i7 or AMD Ryzen 7 RAM: 16 GB DDR4 Storage: 512 GB SSD PCIe NVMe Network: Ethernet 100/1000 Wireless connection: Wi-Fi (802.11 AC), Bluetooth 5.0 Sound card: Integrated, Speakers Video card: Integrated, with support for two monitors (built-in + external) I/O ports: 4 USB (out of which minimum 2 USB 3.2, side/front or rear),  1 Ethernet RJ-45, 1 HDMI, 1 headphone / microphone combo jack (3.5mm) Display: 27” LED Widescreen; IPS, 250nits 1000:1, 1920×1080 FHD, 5 MP Web Camera, Dual micrpphone Accessories: USB Keyboard US English/Russian, USB optical mouse with scroll wheel OS/Software: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit English Waranty:  3 years10
 • Modul de întocmire a ofertelor

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Descrierea profilului companiei (maximum 1 pagină), cu specificarea capacităților și a experienței profesionale;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Oferta financiară (în MDL), cu specificarea descrierilor tehnice, a țării de origine, a prețului echipamentului și condițiilor de garanție, de livrare și de instalare. Oferta financiară va conține data, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).
 • Criterii de evaluare a ofertelor
 • Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament și conformitatea cu parametrii tehnici minimi solicitați;
 • Oferta financiară (TVA la cota 0%);
 • Termenul şi condițiile de garanție;
 • Perioada de livrare și de instalare a echipamentului la sediile beneficiarilor conform cerințelor specificate.
 • Termene şi organizare

Termen de aplicare: Oferta va fi depusăîn decurs de 7 zile din data plasării anunțului pentru concurs.

Termen de livrare: Livrarea bunurilor va fi realizată la sediile instituțiilor beneficiare în decurs de 10 zile lucrătoare din data semnării contractului.

Termen-limită de depunere a dosarului: 01.12.2022

Companiile interesate sunt invitate să depună oferta prin e-mail la adresa:  solenciuc@prodidactica.md / dciobanu@prodidactica.md cu mențiunea „Concurs procurare echipament IT”.

Ofertele pot fi depuse în limbile română, rusă sau engleză.

***Vor fi contactate doar companiile preselectate.