Înregistrare la Programul complex „Formarea continuă a formatorilor”

Stimați colegi,

🧑‍🎓 CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (17 credite / 510 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe pe 12 februarie curent.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, ⏰ în perioada 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23 februarie (activități sincron, în intervalul 15:00-17:30), 12 martie – follow-up online.

Formatori: Valeriu Gorincioi, Angela Tomiță, Viorica Goraș-Postică.

Costul programului de formare constituie 1200 lei.

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/42sYzr6ex4HFS1L48

* Termenul limită de înregistrare: 8 februarie curent.

Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; coordonator de program: Lilia Nahaba

Concurs de contractare a serviciilor de producere video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Inițiativa de sprijinire a refugiaților”

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE VIDEO ÎN
DOMENIUL EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI
„INIȚIATIVA DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR”

Finanțator:  Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)
Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Parteneri de realizare: 7 Spații Sigure (Spaţiul Sigur Școala Profesională din Nisporeni; Spaţiul Sigur Școala Profesională din Criuleni; Spaţiul Sigur Universitatea Tehnică a Moldovei (str. Studenţilor, nr. 7/1, căminul nr. 2; str. Florilor, nr. 4 B, căminul nr. 9); Spaţiul Sigur în incinta Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău; Spaţiul Sigur Chișinău (str. Gheorghe Cașu, nr. 28/2); Spaţiul Sigur Cahul (str. Păcii, nr. 6)), Spaţiul Sigur Chișinău (str. Testemițeanu, nr. 6), Spațiul Sigur Costești.

Limba: română, scurte intervenții în limba rusă, cu subtitluri în limbile română și engleză
Locul activităților: Spații Sigure; se vor oferi poze de la activitățile cu beneficiarii proiectului, ai Spațiilor Sigure

Perioada de realizare a sarcinii: martie 2024.
Proiectul „INIȚIATIVA DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, are drept obiective: consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, dar și ale altor organizații, de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri, adulți), prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale; amenajarea și asigurarea bunei funcționări a Spațiilor Sigure.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii de producție video.
În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.
A se expedia dosarele la adresele de e-mail: lnahaba@prodidactica.md, mvatamanu@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md cu specificarea „Concurs produse video REF”. Telefoane de contact: 079307919, 069974003
Termen-limită de depunere a dosarului: 12 februarie 2024.

Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA. Relansarea ședințelor

Stimați colegi,

📣 Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță relansarea Clubului PAIDEIA.

🎓 Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA își propune și în continuare să susțină dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și manageriale din învățământul preuniversitar și cel universitar, să ofere un context favorabil unui transfer direct de informații și experiență, precum și unui schimb valoros de bune practici.

✅Pentru perioada februarie-mai 2024, Clubul vine cu o nouă ofertă de subiecte de actualitate pentru cei interesați de îmbunătățirea demersurilor la clasă și a celor din instituție.

💻 Ședințele Clubului vor avea loc ONLINE, în zilele de vineri, în intervalul 15.00-17.00.

Costul unei ședințe este de 80 de lei.

👉 Înregistrarea doritorilor va începe cu o săptămână înainte de fiecare activitate, prin completarea formularului disponibil pe site-ul http://prodidactica.md/clubul-paideia/ sau pe pagina de Facebook a Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

🎓 Participanții vor beneficia de certificate.

Vă așteptăm cu drag la ședințele Clubului PAIDEIA!