PROFESORI DIN IALOVENI ŞI ŞTEFAN VODĂ AU OPTAT SĂ REALIZEZE PROGRAMUL COMPLEX DE FORMARE CONTINUĂ CU CE PRO DIDACTICA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este încadrat în procesul de pilotare a  programelor de formare la solicitarea beneficiarilor, organizând cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul preuniversitar şi universitar, coordonate cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Astfel, în perioada martie-iunie, curent,  în teritoriu,  se desfăşoară programul complex de formare pentru cadrele didactice de la LT Puhoi, LT Ţipala, Gimnaziul Văratic, rn. Ialoveni şi LT Maria Bieşu, s.Volintiri, Gimnaziul Ion Creangă, Copceac, Gimnaziul Răscăieţi şi Răscăieţii Noi, rn. Ştefan Vodă. Activitatea cuprinde modulele de psihopedagogie, didactica disciplinelor, tehnologii informaţionale în educaţie şi cursul opţional pentru dezvoltarea profesională. Până la moment, obiectivele propuse în cadrul modulelor realizate au fost atinse, o dovadă fiind şi aplicaţiile practice  în baza subiectelor abordate, dar şi opiniile proprii ale participanţilor exprimate în chestionarele de evaluare.  Cursanţii au apreciat utilitatea subiectelor abordate claritatea prezentărilor şi răspunsurile la întrebările pe care le-au avut. De asemenea, s-a remarcat noutatea în subiectele legate de diplomaţia pedagogică şi managementul dezvoltării personale, ca aspecte importante din Standardele de evaluare a cadrelor didactice. La fiecare sesiune a fost rezervat timp pentru dialog şi s-a răspuns specific la fiecare întrebare, parvenită din contexte concrete. Menţionăm că interesul cursanţilor pentru subiectele studiate a fost mare, profesorii fiind motivaţi să înveţe ceva nou, de utilitate practică imediată. Formatorii au menţionat că s-a remarcat o evoluţie în înţelegerea şi aplicarea conceptelor abordate. Grupurile de cursanţi sunt eterogene ca vârstă şi experienţă profesională, dar interesaţi de formare şi de schimb de experienţă. Li s-au oferit şi teme individuale pentru studiu, care se vor dezbate la sesiunile de  follow-up, prin valorificarea inclusiv a materialelor de pe site-ul Centrului.

Aducem mulţumiri pentru implicare formatorilor Centrului, care deţin o vastă experienţă în domeniu şi care au o mare priză la practicieni: Viorica Goraş-Postică,  Angela Tomiţa, Nina Mândru, Olga Morozan, Galina Filip, Daniela State, Viorel Bocancea, Ludmila Afteni etc.

Lilia Nahaba,
Coordonator de program

ACTIVITĂŢI DE FOLLOW-UP: GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

CONSEPT

În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în R. Moldova / CONSEPT, alte două grupe de profesori, care predau discipline de specialitate, au parcurs, în noiembrie 2017-mai 2018, cele 3 module ale programului de formare cu genericul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale. Scopul acestuia se referă la consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

Pe data de 11 mai a avut loc sesiunea de follow-up.  Sarcina dată pentru acasă a fost proiectarea unei lecţii în cadrul ERRE şi simularea unei secvenţe de lecţie în care se va utiliza o tehnică LSDGC. Pentru că activităţile de instruire a adulţilor-colegi au mai fost prezentate şi debrifate, am considerat că impactul cel mai serios al asimilării strategiei LSDGC este asupra activităţii de zi cu zi la clasă, iar un proiect odată făcut va trebui validat prin practică şi aceasta va avea consecinţe precum introducerea în uz şi a altor tehnici. Concluzia cursanţilor a fost că, pregătindu-se de follow-up, ei au revăzut materialele adunate pe parcursul celor 3 module, au citit ghidul şi au încercat să facă transferul la disciplinele pe care le predau. Unii au încercat diferite variante la clasă şi au ţinut să relateze şi despre ele. De asemenea, a fost benefică şi participarea pe rol de elev la aplicarea tehnicilor de către colegi, pentru că aşa s-au văzut şi alte faţete ale tehnicilor, s-au accentuat unele avantaje şi elementar s-au recapitulat unele tehnici. Concluzia formatorilor este că a fost mai ales utilă discuţia de după aplicarea tehnicilor, nu pentru a ne convinge de respectarea algoritmului, ci pentru a insista asupra managementului timpului şi a resurselor, pentru a gândi divergent şi pentru a face transferul asupra altor discipline.

În urma acestui program, participanţi vor avea rolul de persoane-resursă în instituţiile pe care le reprezintă, abilitate să organizeze activităţi de formare continuă pentru alţi profesori-colegi şi să ofere, la necesitate, consultanţă în vederea implementării metodologiei de dezvoltare a gândirii critice şi formării competenţelor profesionale. 

Rima Bezede,
Coordonator de proiect

SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ CONTINUĂ ÎN CADRUL PLATFORMEI EDUCAŢIE ŞI SPORT PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

undp-1024x252

Pe 11 mai curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a fost realizată masa rotundă, care a avut drept scop prezentarea rezultatelor analizei de necesităţi pentru dezvoltare şi schimb de experienţă în realizarea proiectelor de granturi mici.

Activitatea face parte din proiectul Platforma Educaţie şi Sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului,  realizat în cadrul Programului finanţat de Uniunea Europeană Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova.

Citește mai mult