Cercetările pedagogice acționale – pe agenda Clubului PAIDEIA

La ședința Clubului PAIDEIA din 27 octombrie, moderată de Viorica GORAȘ-POSTICĂ, cei 34 de participanți au discutat despre procesul de conferire/confirmare a gradelor didactice unu și doi, cu accent pe elaborarea și susținerea proiectelor educaționale bazate pe cercetări pedagogice acționale. De manieră participativă, au fost actualizate cerințele Regulamentului de atestare a cadrelor didactice; au fost trecute în revistă avantajele accederii la gradele unu și superior; au fost decodificați pașii cercetării-acțiune; au fost parcurse elementele structurale ale produsului său – proiectul educațional; au fost listate problemele cu care se confruntă cadrele didactice pe parcursul elaborării și implementării unui proiect educațional.

În final, s-a apreciat utilitatea dezbaterilor și a schimbului de experiență, dar și modelul structural al proiectului, inclusiv necesitatea desfășurării unei cercetări de tip acțional, care nu este deloc nouă în științele sociale, dar, totuși, necunoscută ca esență de mulți practicieni.

Spații Sigure pentru persoanele refugiate din Ucraina

De la lansare, ”Inițiativa de sprijinire a persoanelor refugiate”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, implementată de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, a inaugurat 7 Spații Sigure.

Acestea își au sediul în Școala Profesională din Nisporeni, Școala Profesională din Criuleni, Universitatea Tehnice a Moldovei (str. Studenților, nr. 7/1, căminul nr. 2 ; str. Florilor, nr. 4 B, căminul nr. 9), Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova (str. Gheorghe Cașu, nr. 28/2), Centrul umanitar din Cahul, (str. Păcii 6).

Spațiile Sigure oferă o gamă vastă de servicii pentru refugiații ucraineni – copii, tineri, femei, precum și pentru reprezentanții comunităților-gazdă, într-un context lipsit de orice formă de discriminare și violență, protector din punct de vedere fizic, emoțional și social. Acestea sunt asigurate cu laptopuri, televizoare Smart, echipamente sportive, jocuri de masă, produse de papetărie, bibliotecă cu circa 250 de titluri de carte etc., dotări care sunt actualizate sistematic. Beneficiarilor li se propun activități educaționale și de petrecere a timpului liber; de consiliere psihologică și de referire la servicii de specialitate; de învățare, inclusiv la distanță; acces facilitat la oferta centrelor de tineret și a centrelor prietenoase tinerilor.

Programele de activitate ale Spațiilor Sigure au fost elaborate în funcție de nevoile, interesele și vârsta beneficiarilor, acoperind o arie extinsă de preocupări. Pentru a facilita inserția refugiaților într-un nou mediu de trai și de muncă, studierea limbii române, a istoriei și a culturii locuitorilor R. Moldova a constituit o prioritate a ofertei. Dezvoltarea deprinderilor de viață este canalizată spre abilitarea copiilor, tinerilor și adulților de a lua decizii asumate, în diverse contexte, inclusiv legate de sănătatea sexuală și reproductivă, planificarea familială și metodele de contracepție, prevenirea infectării cu HIV și cu alte boli cu transmitere sexuală, cultivarea unui comportament de solicitare a îngrijirilor medicale și de protejare a propriei sănătăți etc. Pe pozițiile următoarele ale grilei se poziționează activitățile de alfabetizare digitală, de educare a modului sănătos de viață, de artă aplicativă, fotografică și teatrală, sportive etc.
Un loc aparte le revine demersurilor de consiliere psihologică, de grup și individuale (la solicitare). Recent, cu suportul proiectului, a fost angajat cel de-al șaptelea specialist care va oferi asistență psihologică gratuită, în cadrul Spațiului Sigur din Cahul. Activitățile sunt realizate de experți, în colaborare cu centrele de tineret, centrele de sănătate prietenoase tinerilor. Pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2023 de serviciile celor 7 Spații Sigure au beneficiat 3400 de persoane.

Clubul Formatorilor PRO DIDACTICA: reziliența – un element-cheie al succesului

Clubul formatorilor PRO DIDACTICA s-a reunit ieri, 26 octombrie, pentru o nouă ședință. Ghidați de facilitatoarea Lia Sclifos, membrii acestuia au discutat despre rolul rezilienței în cariera de formator, relevând valoroasele sale valențe, și au schițat portretul formatorului rezilient. Produsele zilei arată în felul următor:
Ce este reziliența pentru un formator? Este capacitatea de adaptare ”din mers”, prin învățare, reacție și cu puțin stres diverselor schimbări, situații, probleme, insuccese sau succese, acceptând toate emoțiile însoțitoare, indiferent de natura lor, dar fără a le permite să preia controlul sau să influențeze luarea deciziilor.
Cum este formatorul rezilient? Este o persoană reflexivă, cu un bun simț al umorului. Conștientă de nevoile și așteptările pe care le are și pe care le declară, este axată pe obiective și orientată spre acțiune; este pro schimbări, ajustări, reconfigurări, reconceptualizări, căci are potențialul necesar reinventării de sine, atunci când ceva nu funcționează. Pentru a surmonta situațiile mai puțin plăcute, nefavorabile, își folosește cu pricepere experiența. Răspunde echilibrat factorilor stresanți, îi utilizează ca element mobilizator. Valorifică plenar succesul, dar și eșecul, revenindu-și rapid după el și transformându-l în oportunitate. Valorifică și diferențele de personalitate, abordându-i constructiv pe toți.
Implicând gânduri, acțiuni și comportamente care pot fi învățate și dezvoltate, reziliența se dorește a fi învățată și dezvoltată. Ieri, C. E. PRO DIDACTICA a găzduit o sesiune-model de învățare și dezvoltare a rezilienței.