GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

logo-AED

În zilele de 28-30 noiembrie 2017, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a găzduit un nou grup de 24 de cursanţi, care vor beneficia de trei module de formare la subiectul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale.

Venind din instituţiile implicate masiv în programul CONSEPT, profesorii şi maiştrii din aceste două grupuri noi s-au familiarizat cu strategia Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice şi au exersat în profunzime proiectarea în cadrul Evocare – Realizare a sensului – Reflecţie – Extindere.

Obiectivele primului training au vizat:

  • Formarea unei viziuni de ansamblu asupra gândirii critice;
  • Asimilarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice;
  • Transferul cadrului ERRE asupra materiilor predate;
  • Motivarea pentru aplicarea cadrului ERRE în activitatea didactică.

Tehnicile de iniţiere au fost selectate din toate etapele cadrului, de fiecare dată examinându-se oportunităţile care se profilează din algoritmul fiecăreia: oscilaţia între Evocare (Asocieri libere/forţate, Scriere liberă, Brainstorming, Discuţie la manej, Alb şi negru) şi Reflecţie (Graficul T, 6 De ce?, SMPR, Imaginaţia ghidată, Eseul de 5’, Turul galeriei), interşanjabilitatea lor; care este specificul tehnicilor de lectură la etapa de Realizare a sensului (Mozaicul, SINELG-ul, Lectura ghidată, Ghidul pentru învăţare, Interviul în trei trepte, Agenda cu notiţe paralele) şi ce reclamă opţiunea pentru discuţie (Discuţia ghidată; Diagrama Venn).

Revenind în instituţiile care i-au delegat, cursanţii – profesori şi maiştri – vor desfăşura seminare pentru colegii lor, pentru a disemina informaţia şi a-şi perfecţiona măiestria.

În februarie 2018, cursanţii vor prezenta un rezumat a ceea ce au reuşit să implementeze şi vor parcurge modulul II al programului – Învăţarea prin cooperare.

CALL FOR APPLICATIONS – TERMS OF REFERENCE EXTERNAL MID-TERM EVALUATION

Logo-1024x143

External mid term evaluation of the project Partnerships for Quality and Relevance in ICT Vocational Education in Moldova, implemented in partnership with National Association of Private ICT Companies, funded by ADA, USAID and Romanian Government.

Project title: Partnerships for Quality and Relevance in ICT Vocational Education in Moldova
Country: Republic of Moldova
Project number: 8295-00/2015
Project duration: 01.12.2015 – 30.11.2018

1. Background

Since its independence, the Republic of Moldova economy has suffered from a lack of efficiency, partly due to serious decline in quality of education. The Education Strategy 2020, adopted in 2014, sets out as main priorities for the Government improving the quality, relevance and efficiency of the education system. The Vocational Education Strategy 2013-2020, adopted in 2013, is the main policy document in the field vocational/technical education, that aims by 2020 that VET will become more attractive, quality, relevant for the labor market, accessible, career oriented, flexible, allowing nonformal and informal learning validation and mobility in the European space in line with Copenhagen Process and Bruges Communique provisions. Citește mai mult

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A INSTITUŢIEI

logo-AED

În perioada 22-24 noiembrie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, se desfășoară următorul seminar-training, destinat reprezentanţilor echipelor manageriale din școlile profesionale, beneficiare ale proiectului CONSEPT+.

Subiectul principal, abordat pe parcursul celor trei zile de formare, se referă la monitorizarea și evaluarea implementării Planului de Dezvoltare Strategică a Instituţiei/PDS. Interesul pentru această tematică este determinat, în primul rând, de necesitatea reală a participanţilor de a clarifica aspectele problematice ce ţin de proiectarea și realizarea monitorizării implementării unui document strategic or, majoritatea instituţiilor, reprezentate de participanţii la activitate și-au elaborat recent PDS-urile și sunt interesate în implementarea calitativă a acestora. Citește mai mult