Forța BILDUNG

Proiectul BILDUNG a lansat o publicație care oferă o imagine cuprinzătoare, cu privire la
necesitatea abordării bazată pe Bildung în învățarea și în educația adulților. Publicația este prima
parte dintr-o serie cu șase volume care explorează relația Bildung cu diferite problematici
actuale.
Învățarea și educația adulților bazată pe Bildung are puterea de a ajuta oamenii să se descurce în
medii din ce în ce mai complexe, cu un viitor necunoscut, precum și să stimuleze toleranța și
curiozitatea. Noua publicație „Ce este Bildung?” oferă o imagine de ansamblu profundă, dar
concisă, în același timp, asupra conceptului și explorează ce fel de Bildung este necesar pentru ca
oamenii să fie mai bine echipați în fața provocărilor secolului 21. Aceasta va fi urmată de
module tematice ale Bildung-ului, relaționate cu învățarea digitală, democrația, sustenabilitatea și
formarea abilităților de bază, reflectate în lucrări specifice.

Promovarea învățării holistice
Seria de publicații este elaborată în cadrul programului Erasmus +, proiectul BILDUNG
„Construirea sistemelor incluzive de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei
înțelegeri europene a Bildung-ului pentru generațiile viitoare”. Proiectul contribuie la inovarea
sectorului european de învățare și educație pentru adulți (ALE), prin adoptarea conceptul holistic
de Bildung și explorarea potențialului său politic și practic. Prin aceasta, proiectul contribuie la
renovarea domeniului, promovează incluziunea socială și abordează provocările cheie pentru
societatea europeană.
Prima publicație BILDUNG sugerează noi abordări, implementabile în cadrul educației actuale a
adulților. Acesta include o imagine de ansamblu asupra istoriei, semnificației și potențialului
conceptului Bildung. Astfel, primul număr inițiază cititorii în filozofia Bildung și o
particularizează în raport cu învățarea și educația pentru adulții de astăzi.
https://eaea.org/project/bildung/

Care sunt avantajele abordării Bildung?
Bildung promovează o educație care vizează toate aspectele dezvoltării indivizilor, comunităților
și societăților, inclusiv dimensiuni etice, emoționale și științifice, integrate holistic. Prin aceasta,
Bildung fortifică democrația, îi învață pe indivizi cum să fie cetățeni activi și îi pregătește pentru
provocările care, deși sunt gestionate de state naționale, sunt trăite în mod singular de fiecare
individ. Aceste provocări includ digitalizarea, democrația și economia; durabilitatea, problemele
de mediu și accesul la educație.

Bildung contribuie la o abordare mai sănătoasă și mai puțin tehnologizată a educației. Prin
urmare, permite participarea mai activă și contribuția indivizilor la edificarea democrației.
Întrucât cetățenii devin din ce în ce mai educați, respectiv, vor fi mai bine pregătiți pentru a-și
analiza în mod critic realitatea, ca avocați mai puternici pentru ei și pentru ceilalți.
Consorțiul din proiect este mândru de seria de publicații BILDUNG și este încântat de impactul
care poate fi adus adulților de educație și învățaree. După ce ne-am confruntat cu criza Covid-19
și am observat efectele acesteia în primul an al proiectului, suntem conștienți de greutățile
întâlnite de sectorul educației pentru adulți. Dezvoltându-se prin aceasta, proiectul BILDUNG își
propune să promoveze soluții mai bine orientate în procesarea pandemiei, luptând împotriva
inegalităților și sprijinind o tratare mai incluzivă a învățării adulților.

https://drive.google.com/drive/folders/1YBBFjlY5xhiL-Og2vmdX7RaosqHggwWz

O nouă rundă de activități în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE

PLATFORMA EDUCAȚIE a dat start unei noi runde de activități. Cele 6 ședințe ale Clubului competențelor sociale / Soft Skills Club vor avea loc în teritoriu și vor fi desfășurate cu implicarea în calitate de formator a beneficiarilor proiectului participanți la trainingul Formarea de formatori.

În data de 20 ianuarie 2023, la Grădinița PRICHINDEL, Fârlădeni, Căușeni, a fost realizată prima ședință cu genericul REZILIENȚA EMOȚIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE.

Elena Creangă și Dina Colesnicenco, al cărei debut ca formatoare este legat de această activitate, au abordat următoarele subiecte: Rolul emoțiilor la locul de muncă;  Reziliența emoțională (inteligența emoțională): clarificări conceptuale;  Necesitatea și importanța rezilienței emoționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie; Profilul psihologic al persoanelor cu un înalt nivel al rezilienței emoționale; Corelația dintre reziliența emoțională și autocontrolul, stima de sine, empatia și autoreflecția; Direcții ale educării inteligenței emoționale;  Strategii de dezvoltare a rezilienței emoționale în cadrul instituțiilor de educație timpurie; Aplicații practice ale rezilienței emoționale. Tipuri de reacții și atitudini frecvente în situații de criză.

Activitățile, gândite în cheia cadrului ERRE, au inclus prezentări și exerciții interactive, care au cerut implicarea deplină a participanților.

Următoarea activitate va avea loc la Gimnaziul Dumitru Matcovschi, Vadul Rașcov, Șoldănești.

Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE,Tiraspol. Faza actuală, realizată în perioada martie 2022 – mai 2023 are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna ianuare curent (activități sincron: 24, 25, 26, 31 ianuarie 2023), cursul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

Grup I (ȘCOLI)

  • Formatori: Maria Șevciuc, Angela Cernolev (instituții școlare)
  • Intervalul de timp: 14.30-17.30.

Grup II (IET)

  • Formatori: Jana Zeamă, Lilia Arteni
  • Intervalul de timp: 10.00-13.00.

Limba de instruire: limba română.

Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului: 560 lei.

Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrare vă rugăm să accesați link-ul: 

Grup 1 (ȘCOLI) https://forms.gle/XFZeNAtR78voxkKv9

Grup 2 (IET)  https://forms.gle/moA1G6cSHQ9bBfmS7

Numărul locurilor disponibile este limitat; înregistrarea este deschisă până în 20 ianuarie 2023.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.