CONTINUĂM PREDAREA-ÎNVĂȚAREA DISCIPLINEI ”CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI” ÎN CLASELE PRIMARE

CBV

Sâmbătă, 15 septembrie, curent, un grup de învățători din clasele primare și manageri școlari din toată țara au participat la un seminar de inițiere și promovare a disciplinei opționale Cultura bunei vecinătăți în clasele primare, la CE PRO DIDACTICA. Formatoarea  Daniela STATE a facilitat un program interactiv de formare, provocând învățătorii să învețe a comunica asertiv și empatic cu copiii, reprezentanți ai diferitor culturi, etnii, confesiuni etc., încurajându-le comportamentul pașnic, deschis, tolerant și prietenos. Programul a inclus parcurgerea analitică a unităţilor de învăţare printr-un Ghid de călătorie; analiza culturii bunei vecinătăţi în calitate de componentă a educaţiei civice, cu valorile democratice și competenţa civică; metodologia interactivă de predare-învăţare a CBV, cu proiectul,  portofoliul, lapbook; manifestarea interculturalităţii în viaţa cotidiană/şcolară, dar și activități extracurriculare în cadrul disciplinei CBV.

De asemenea, s-au propus și alte posibilități de asigurare a continuității între treapta primară și gimnazială privind durabilitatea implementării disciplinei ”Cultura bunei vecinătăți”, inclusiv aplicarea la Educația pentru societate, Dezvoltarea personală, ca activități transdisciplinare, ca activități extracurriculare și extrașcolare (inclusiv cercuri pe interese), dar și la Cultura etniilor conlocuitoare etc.

Toți participanții au beneficiat de donații ale Caietelor de educație interculturală pentru elevii din clasele 1-4, într-o variantă redactată după experimentul pedagogic din anii 2014-2018, desfășurat cu acordul MECC, pe care le puteți accesa AICI.

Prognozăm în continuare un impact sporit printre elevi, copii și părinți în relaționarea interculturală și respectarea celuilalt, pentru a avea o viață echilibrată și interesantă împreună, ca cetățeni cu drepturi și șanse egale de reușită în viața personală și socială.

Coordonator: prof.univ. Viorica Goraș-Postică

PROFESORI DIN TOATĂ REPUBLICA INSTRUIȚI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

Lectii europene-2

Sâmbătă, 15 septembrie, 2018, la CE PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului Lecții europene 2: Componenta Educație Anticorupție, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare și Promovare a Democrației și desfășurat în parteneriat cu Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lituania, a avut loc un seminar interactiv pentru profesorii de educație civică, istorie și alte discipline școlare, care optează pentru promovarea tematicii date în rândul elevilor și profesorilor din învățământul secundar. Inițiativa inovativă în cauză sprijină activitățile de prevenire și eradicare a corupției în stat, prin educarea unor cetățeni conștiincioși, critici și responsabili, vizând dezvoltarea și implementarea educației pentru integritate și contra corupției prin activități tematice la clasă și în afara lor.

Formatorii-experți Rodica Eșanu și Eugenia Negru au elaborat materiale didactice-suport pentru profesori și elevi, care pot fi accesate aici și predate separat sau în mod infuzional și selectiv la diferite obiecte, inclusiv la disciplina opțională”Integrare europeană pentru tine”

  • Structuri internaționale și naționale de monitorizare și combatere a corupției;
  • Necombaterea corupției însemnă susținerea ei;
  • Corupția – „creație”  a  omului care deține puterea;
  • Succintă istorie a corupției. Studiu de caz. Corupția în economia sovietică;
  • Activitate extrașcolară. Corupția în vizorul umoriștilor;
  • Surse de venit ale persoanei. Surse legale și ilegale. Riscuri asociate acumulării ilegale de venit.
  • Domniile fanariote în țările române. Legătura cu educația contra corupției: Istoria corupției în țările române; societate tolerantă la corupție.

Pe parcursul semestrului curent, profesorii implicați în proiect, vor aplica materialele date cu statut de experiment și vor face parte în continuare dintr-o rețea de sensibilizare și prevenire a cazurilor de corupție în școală, în comunitățile din care fac parte, dar și în întreaga societate, care, din păcate, continuă a fi puternic afectată de acest flagel. De asemenea, lansăm o campanie de elaborare și publicare, pentru diseminare publicului larg, a materialelor didactice la tema dată pe site-ul www.red.prodidactica.md, dar și pe paginile revistei Didactica Pro…

Prof. univ. Viorica Goraș-Postică,
Coordonator de proiect

ANUNŢ PENTRU PROFESORII DE ISTORIE, EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI DIRIGINŢI

Lectii europene-2

Recent, Centrul Educaţional a găzduit vizita expertului lituanian Daiva PENKAUSKIENE, directorul Centrului de Didactici Moderne din Vilnius, cu ocazia lansării unui nou proiect moldo-lituanian, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare şi Promovare a Democraţiei. Durata proiectului va fi de un an, până în aprilie, 2019, adresându-se elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, care învaţă Educaţia civică şi/sau disciplina opţională „Integrarea europeană pentru tine”. Iniţiativa în cauză sprijină activităţile de prevenire şi eradicare a corupţiei în stat, prin educarea unor cetăţeni conştiincioşi, critici şi responsabili, vizând dezvoltarea şi implementarea educaţiei anticorupţie în învăţământul secundar.

Citește mai mult