Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”: formare de formatori

Astăzi, 28 februarie, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a dat startul unui nou program, care are drept obiectiv pregătirea unei noi pleiade de formatori pentru educația adulților. Instruirea se va desfășura cu participarea reprezentanților Spațiilor Sigure statice și mobile și va fi facilitată de Elena Creangă, Natalia Grîu și Ina Moraru, formatoare cu o vastă experiență în domeniu. Sesiunile de training și orele de studiu individual vor fi axate pe abordarea unor subiecte importante pentru cunoașterea ”bucătăriei” educației adulților. Programul se va încheia cu realizarea de către cursanți și prezentarea, în activitatea de follow-up, a unei teme de casă.

Activitate este organizată în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova.

Lansarea proiectului T4Green în cadrul Erasmus+ pentru Armenia și Moldova, cu suportul Uniunii Europene

La 19 februarie curent,  în Erevan, Armenia, s-a desfășurat evenimentul de lansare a proiectului „Transformarea formării cadrelor didactice pentru tranziția verde și digitală în Armenia și Moldova” (T4GREEN), derulat în cadrul Programului Erasmus+, implementat în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA. Conferința de lansare a proiectului a fost găzduită de Universitatea Pedagogică de Stat ”Khachatur Abovyan” din Armenia (ASPU).

Proiectul, implementat timp de trei ani, va fi coordonat de ASPU, cu participarea a 13 universități și organizații din Armenia și din alte țări, inclusiv Republica Cehă, Spania, Portugalia, Moldova. Partenerii de implementare a proiectului din Republica Moldova sunt Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău.

Transformării și revizuirii vor fi supuse trei domenii principale: limbi străine, pedagogie specială și incluziune, din perspectiva abordării STEM. Rezultatele așteptate includ un plan revăzut pentru programele de licență și master, precum și două programe de formare pe termen scurt.

Rectorul ASPU, Srbuhi Gevorgyan, și-a exprimat recunoștința față de Uniunea Europeană pentru oferirea Universității Pedagogice de Stat din Armenia a oportunității de a implementa pentru a doua oară acest proiect.

„Problemele majore din educație ocupă un loc central în lume; zilnic au loc transformări important. Unul dintre obiectivele proiectului este să dezvolte capacitățile lucrătorilor la nivel național, instituțional și administrativ, ale decidenților, cercetătorilor și profesorilor, permițând dezvoltarea și revizuirea politicilor și programelor de formare a cadrelor didactice pentru realizarea obiectivelor educației verzi și digitale”, a remarcat Srbuhi Gevorgyan.

Ministrul Educației, Științei, Culturii și Sportului, Zhanna Andreasyan, a salutat lansarea proiectului și, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al ASPU, a evidențiat importanța acestuia pentru reformele ample din educație și pentru elaborarea unui document conceptual privind formarea profesorilor.

„Reformele legate de formarea cadrelor didactice sunt cruciale. Școlile se schimbă, dar un lucru rămâne neschimbat − profesorii sunt oamenii școlii cei mai importanți, impactul lor asupra copiilor și rezultatelor academice este inestimabil”, a afirmat ministrul Andreasyan.

Coordonatorul Biroului Erasmus+ din Armenia, Lana Karlova, a prezentat programele de formare, evidențiind că, în cadrul proiectului, pregătirea continuă a profesorilor este un sector esențial. Problemele abordate vor contribui la dezvoltarea durabilă a societății, bazată pe cele 17 criterii definite.

„Prin acest proiect, formarea profesorilor devine una prioritară. Nu doar universitățile și organizațiile participante, ci și partenerii europeni sunt implicați în discuții privind schimbările calitative. Sperăm cu tărie că aceste schimbări vor avea impactul scontat asupra metodologiei de predare, a rezolvării problemelor din domeniu și a activității profesorilor”, a subliniat Lana Karlova.

Coordonatorul proiectului, Vice-rectorul pentru Managementul Resurselor Umane și Cooperare Internațională al ASPU, Marianna Harutyunyan, a prezentat scopurile proiectului T4GREEN. De asemenea, a subliniat că obiectivul acestuia este de a reforma domeniul formării continue a profesorilor din Armenia și Moldova, facilitând tranziția de la programele convenționale la cele orientate către viitor și implementarea obiectivelor naționale privind educația, pentru a sprijini tranziția la educația verde și digitală.

Partea plenară a proiectului a fost urmată de o discuție panel cu genericul „Oportunități și provocări pentru formarea profesorilor în secolul XXI”. Participanții au abordat subiecte legate de provocările profesiei de pedagog și au identificat metode pentru depășirea acestora, au vorbit despre avantajele și dezavantajele tehnologiilor digitale în educație.

https://www.facebook.com/share/p/7ZGtLZU9Nzb3JYsq/?

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556570189174&mibextid=uzlsIk

În atenția managerilor din învățământul general

Stimați colegi,

🧑‍🎓 Centrul Educațional PRO DIDACTICA continuă înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, în perioada ⏰ 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 februarie, 4, 5, 19 martie 2024 n în intervalul 14:30-17:00.

🎯 Participanți: manageri din învățământul general.

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați formularul: https://forms.gle/d94vZtNCr1nHJXbE6

Costul programului de formare: 1400 lei.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.