SEMINAR PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN DOMENIUL ”RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE”

untitled-2

În perioada 16-17 martie curent, la CE PRO DIDCATICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise. Activitatea face parte din faza a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult

COLABORARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL ÎNTRE COMUNITĂȚILE DE PE AMBELE MALURI ALE RÂULUI NISTRU

undp

Chișinău, 2 martie 2017, 10.30
Centrul Educațional PRO DIDACTICA, str. Armenească 13

Începând cu luna martie curent comunitățile din localitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru vor avea posibilitatea să colaboreze și să dea start unor activități comune în domeniul educației. Această inițiativă are loc în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD prin lansarea platformei educaționale.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului Crearea unei platforme educaționale pentru consolidarea încrederii și intensificarea colaborării între comunități de pe ambele maluri ale Nistrului. Organizația implementatoare este Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în consorțiu cu Centrul CONTACT, pe malul drept, şi Centrul de Inovaţii Educaționale și Programe Sociale, pe malul stâng.

Citește mai mult

OPORTUNITĂŢI PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A MANAGERILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL

logo
În perioada 21-23 februarie curent, în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, a fost pregătit şi desfășurat trainingul cu genericul Managementul educaţional – unul dintre cele 5 module planificate la compartimentul Management.
Scopul proiectului, realizat în perioada decembrie 2015-noiembrie 2018, constă în dezvoltarea capacităţilor instituţiilor de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova care oferă programe de instruire în domeniul TIC, contribuind, astfel, la ajustarea ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii şi la standardele aferente de calitate.

Citește mai mult