Conceptorii de curriculum în educația interculturală întruniți pentru primele bilanțuri

În 23 septembrie curent, reprezentanți ai echipelor de proiect din universitățile partenere – Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat (programe de master) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul (programe de licență) – s-au întrunit la un atelier de dezvoltare curriculară. În cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, sprijinit de Fundația pentru Copii  „Pestalozzi” din Elveția, se desfășoară un proces amplu de elaborare și pilotare a dimensiunii EIC în curriculumul universitar la diferite discipline academice de la Științele educației. 

Astfel, cei peste 20 de profesori universitari implicați au reușit să elaboreze curricula cu triplă abordare (disciplină separată de EIC, modulară și infuzională (teme)) într-o primă versiune, însoțite de ghiduri metodologice, suporturi de curs și îndrumare pentru practica pedagogică. Cu statut de pionierat/inovație pedagogică în contextul nostru educațional multicultural, suporturile curriculare în cauză vor contribui la dezvoltarea extinsă și aprofundată a competenței interculturale la studenții actuali și viitori educatori de grădiniță, învățători, profesori de la disciplinele umaniste și manageri școlari. 

După încheierea pilotării la sfârșitul semestrului curent, piesele curriculare vor fi revizuite și avizate la nivel național și internațional, apoi vor fi editate și propuse pentru implementare și diseminare la scară largă, având ca obiective importante dezvoltarea toleranței, a empatiei și a respectului față de Celălalt, pentru conviețuire pașnică și relaționare pozitivă la locul de muncă, de studii și în alte varia medii sociale.

Competența de muncă în echipă – un pilon al succesului organizațional

Abilitățile de a comunica și a colabora constructiv, de a-și asuma roluri și a le exercita cu responsabilitate, de a-și lua angajamente și a le îndeplini, de a da dovadă de inițiativă și a lua decizii, de a acorda sprijin și a cere sprijinul colegilor sunt doar câteva dintre abilitățile pe care trebuie să le demonstreze orice profesionist, pentru ”a lucra împreună” într-o organizație, în vederea atingerii unui scop comun. Instituțiile de învățământ nu fac excepție. Pentru buna lor funcționare, acestea au nevoie de colective pedagogice pregătite, consolidate, promotoare ale performanței în activitate și cu un bun spirit de echipă.

Acest imperativ a reprezentat axa seminarului Formarea competențelor de lucru în echipă, care a avut loc astăzi, 23 septembrie 2022, cu participarea fizică a 16 cadre manageriale și didactice de pe ambele maluri ale Nistrului, de la toate treptele de învățământ. Instruirea, organizată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, a avut loc în cadrul proiectului Platforma EDUCAȚIE al programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

Moderat de conf. univ. dr. Elena CREANGĂ, seminarul și-a propus să contribuie la dezvoltarea competenței de muncă în echipă, una dintre competențele sociale fundamentale, necesară pentru o activitate eficientă în orice entitate organizațională.

Desfășurat într-un context interactiv, de cooperare, cu studii de caz și simulări de situații în spirit de echipă, acesta a abordat o serie de subiecte de primă importanță ale domeniului, punând accentul pe un schimb susținut de informații și practici între participanți. Studiul s-a bazat pe detalierea conceptului de ”echipă”, a etapelor de formare și a rolurilor specifice acesteia, a caracteristicilor unei echipe de succes și a valorilor asumate, a calităților esențiale ale membrilor săi; pe decodificarea conceptului de „muncă în echipă” și a pașilor necesari asigurării eficienței acesteia; pe înțelegerea conceptului de ”cultura calității în instituția educațională”.

În final, cursanților le-au fost înmânate certificate de participare.

Metodiștii stagiilor de practică formați în domeniul evaluării și monitorizării competențelor interculturale

În 21-22 septembrie curent, peste 20 de coordonatori ai stagiilor de practică din 6 universități partenere în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza 2) – (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică „I. Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul), au participat la un atelier în domeniul evaluării și monitorizării competențelor intercuturale.

În calitate de formatori au fost practicienii:  Svetlana ARNĂUT (psiholog), Angela SECRIERU (învățătoare), Daniela VACARCIUC (manager și profesor) și Vitalie CÎRHANĂ (formator în domeniul educației nonformale), care au elaborat un set de instrumente de evaluare și monitorizare a competenței interculturale la copiii din grădinițe și la elevii de la diferite trepte de școlaritate. Aceste instrumente includ probe diverse și urmează a fi pilotate de studenții viitori pedagogi la stagiile de practică din diferite tipuri de instituții educaționale. Ulterior, vor fi optimizate/completate și publicate într-un auxiliar didactic și vor fi diseminate pe larg în mediul educațional, inclusiv pe cale virtuală.

Interculturalitatea, ca trăsătură de veacuri a comunităților din Republica Moldova, se manifestă mutiaspectual și divers, cu multiple provocări, iar cadrele didactice de azi și de mâine au și vor avea nevoie de competențe interculturale avansate, care să le ajute să facă față acestora.

Colegii de diferite etnii, credințe religioase, valori culturale și psihopedagogice au apreciat enorm investiția făcută de Fundația ”Pestalozzi” din Elveția, asigurându-ne că impactul se va resimți atât aici și acum, cât și pe o perioadă îndelungată. Or, competența interculturală este utilă în fiecare context și foarte frecvent, pentru toți și pentru fiecare, incluzând abilitatea de a fi empatic, de a asculta în mod activ, de a avea o atitudine pozitivă în raport cu persoane aparţinând altor culturi, de a fi motivat în această interacţiune şi de a învăţa din noile experienţe.