Suport pentru refugiații ucraineni incluși în sistemul de învățământ din Republica Moldova

Familiile de ucraineni care au ales să-și dea copiii la grădinițele și școlile din comunitățile-gazdă au parte de un sprijin suplimentar din partea proiectului ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Acesta țintește o incluziune educațională mai eficientă și constă din:
– consilierea individuală a părinților privind procesul de încadrare în sistemul educațional de la noi, la solicitare;
– meditații la limba română pentru preșcolari și școlari, indiferent de limba de predare a instituției educaționale pe care o frecventează;
– meditații pentru elevi de la toate treptele, în limbile română și rusă, la diverse discipline de studiu: Limba română, Matematică, Citire, Științe, Limba rusă, Limba engleză, Limba franceză, Geografie etc.

Meditațiile, organizate pentru 100 de copii din cele 9 localități partenere, individual sau în microgrup, au loc cu prezență fizică (inclusiv în incinta centrelor comunitare ”DigitalHub”) și online. Acestea sunt realizate de către profesoare și psihologe care au beneficiat de pregătire în cadrul proiectului.
De asemenea, în perioada septembrie-noiembrie curent, circa 100 de copii au primite ghiozdane și un set de rechizite școlare (caiete, albume de desen, hârtie colorată, pixuri, creioane, carioci etc.).

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova: planuri de acțiuni în sprijinul integrării socio-educaționale”

Cele 8 echipe, fiecare alcătuită din reprezentanți ai APL-urilor, Direcțiilor Educație și Direcțiilor Asistență Socială, care au avut sarcina de a întocmi planuri de acțiuni ce ar răspunde nevoilor refugiaților ucraineni în vederea unei mai rapide inserții educaționale și sociale, și-au prezentat produsele. Procesul de concepere a acestora a parcurs câteva etape.

Într-o primă fază, membrii echipelor au participat la un training de dezvoltare a abilităților de elaborare și implementare a unui plan de acțiuni comun, care a fost facilitat de formatoarea Svetlana Șișcanu. Demersul metodologic a fost centrat pe: înțelegerea contextului, determinarea problemelor existente în calea incluziunii refugiaților, stabilirea unei abordări coordonate și integrate în sprijinul acestora. Cursanții au fost familiarizați cu structura unui plan, cu formularea corectă a obiectivelor și cu modele de operaționalizare a acestora.

A urmat o analiză de nevoi la nivel local, care a implicat toate categoriile de refugiați: copii, tineri și adulți. În vizorul reprezentanților APL, Direcțiilor Educație și Direcțiilor Asistență Socială au fost:
– nevoile de bază;
– nevoile de integrare în instituții de educație timpurie, de învățământ general și profesional;
– nevoile de integrare în comunitățile-gazdă.
Reieșind din datele colectate, au fost stabilite obiectivele de atins, orientate spre: îmbunătățirea condițiilor de trai; asigurarea accesului la servicii de suport specializat; dotarea familiilor cu TIC pentru facilitarea accesului copiilor la instruirea la distanță; asigurarea copiilor incluși în sistemul de învățământ din R. Moldova cu rechizite și manuale; organizarea de programe de formare pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale și încadrarea în câmpul muncii a femeilor și bărbaților apte (apți) de muncă; oferirea de suport persoanelor în etate în procesul de incluziune socială; încurajarea participării refugiaților la viața comunității etc. Pentru fiecare obiectiv au fost fixate activități concrete, termenele de realizare, responsabilii, resursele necesare și indicatorii.

Activitatea de elaborare a planurilor comune de acțiuni este direcționată spre consolidarea colaborării dintre APL-uri, Direcțiile Educație și Direcțiile Asistență Socială din raioanele Criuleni, Cimișlia, Călărași, Strășeni, Hâncești, Comrat, Dondușeni și Soroca, în vederea sprijinirii integrării educaționale și sociale a refugiaților ucraineni.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

PRO DIDACTICA 25. Educația interculturală – o prezență emblematică în proiectele și serviciile PRO DIDACTICA

Așa cum C.E. PRO DIDACTICA este un rod bogat al societății deschise, a fost firesc ca în domeniul diversității și interculturalității să se investească mult, sprijinindu-se inițiative complexe și de durată. Pe parcursul a 25 de ani, s-a muncit enorm în acest sens, la toate nivelurile de învățământ, de la grădiniță, până la universitate și formare continuă. Aducem mulțumiri zecilor de autori, experți recunoscuți în țară și peste hotare, care au propus demersuri practice valoroase de dezvoltare a competenței interculturale, prin diferite discipline obligatorii, dar și prin opționale și activități extrașcolare. Soluțiile inovatoare oferite la problemele contextuale din zona noastră multiculturală rămân viabile atât la noi în țară, cât și peste hotare.

Partenerii noștri de dezvoltare, din diferite părți ale lumii, persoane fizice și asociații/fundații reprezentative; miile de actori educaționali implicați în proiecte, de la copii la factori de decizie, toți au contribuit la schimbarea calitativă a educației și a instituțiilor de toate tipurile. S-au promovat și se promovează în continuare, dorindu-se durabilitate pe termen lung, valori democratice precum toleranța, egalitatea de șanse, drepturi egale, școală incluzivă, educatori responsabili și dedicați, implicare civică, integrare europeană etc.

Dintre proiectele cele mai importante la temă, menționăm: „Educația deschisă în Moldova: aici și acum!”, derulat cu sprijinul financiar al Fundației ”Institutul pentru o Societate Deschisă”; ”Rolul educației în societățile multiculturale: lecții învățate” și ”Educație pentru integrare europeană”, implementate cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova; ”Probleme de predare a limbilor în școlile alolingve din R. Moldova”, sprijinit financiar de Biroul Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE (Haga); ”Educație pentru alteritate”, derulat cu susținerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii; ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, sprijinit financiar de Fundația pentru copii ”Pestalozzi” (Elveția); ”Inițiativa de sprijin a persoanelor refugiate, ca răspuns la criza umanitară din regiune”, implementat cu suportul UNFPA; ”Platforma Educație”, sprijinit financiar de Uniunea Europeană și implementat în parteneriat cu PNUD Moldova; ”Cultura bunei vecinătăți”, derulat cu suportul financiar al GPPAC; ”Lecții europene”, susținut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei etc.

Ca rezultat, profesorii, elevii, studenții și alți actori ai educației pot folosi o listă impresionantă de auxiliare didactice la temă, majoritatea disponibile în format online, pe adresa: https://prodidactica.md/biblioteca-pro-didactica-on-line/. Enunțăm doar câteva titluri: ”Competența interculturală”; ”Educație pentru echitate de gen și șanse egale”; ”Integrare europeană pentru tine, tinere”; ”Implementarea inovațiilor în domeniul educației și al sportului pe ambele maluri ale Nistrului” etc.

Nu mai puțin importante sunt și disciplinele opționale, autorizate și recomandate de Ministerul Educației și Cercetării, elaborate cu implicarea unor echipe performante de profesori școlari și universitari. Toate curricula, însoțite de proiecte didactice și fișe de lucru pentru fiecare oră, le găsiți pe adresa: https://prodidactica.md/curricula-optionale/. Exemplificăm selectiv: ”Cultura bunei vecinătăți”, grădiniță și clasele I-IV, în limbile română și rusă; ”Educație pentru toleranță”, gimnaziu; ”Educație pentru echitate de gen și șanse egale”, gimnaziu și liceu; ”Să ne cunoaștem mai bine. Educație interculturală prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova”, liceu, în limbile română, ucraineană, rusă, găgăuză și bulgară; ”Integrare europeană pentru tine”, liceu, în limbile română și rusă etc.

Toate aceste materiale sunt completate în mod generos de suporturi didactice – proiecte de lecții, scenarii, resurse audio și video – disponibile pe adresa: https://red.prodidactica.md/.

Sutele de activități interactive de dezvoltare profesională la fiecare temă au pregătit cadrele didactice și manageriale să valorifice eficient și calitativ tezaurul nostru de resurse, încadrate sub umbrela interculturalității, a respectului și acceptării celuilalt și a conviețuirii pașnice și civilizate. Formatorii PRO DIDACTICA, juniori și seniori, care ne reprezintă cu profesionalism, sunt implicați în cele mai diferite tipuri de activități de educație interculturală, fiind resurse prețioase pentru școlile noastre – aici și acum, dar și în viitor.