Un pas înainte spre incluziunea socială a adolescenților și a tinerilor refugiați din Ucraina

”Înțeleg că este destul de dificil să nu te gândești la ceea ce se petrece în jurul tău, la rudele tale, la prietenii tăi, la vecinii tăi. Te pot ajuta, îndruma, asculta, ca să te orientezi în această situație ce s-a abătut asupra ta, căci ce poate fi mai important ca surâsul de pe fața ta… Ești confuz, însă să știi că este destul de important să înțelegi ce îți dorești cu adevărat. Aflându-te aici, în Moldova, ai putea să studiezi de rând cu copiii noștri, să înveți limba noastră, dar și s-o cizelezi pe a ta, împreună cu alți copii refugiați, deoarece țara ta natală va avea nevoie de viitor în persoana ta. Desigur, sunt multe de făcut, deci trebuie să-ți sufleci mânecile, să te apuci de treabă, să-ți continui viața. Va veni ziua cînd te vei întoarce acasă… Cred că îți faci planuri grandioase, doar ajutându-te pe tine, îi vei putea ajuta pe alții… Nu lăsa mâinile în jos. Nu e momentul pentru mîhnire și deznădejde. E nevoie să ții capul sus, să nu te lași bătut!”.

Acest fragment a fost extras dintr-o scrisoare adresată unui copil refugiat, elaborată, ca temă de casă, de unul dintre participanții la programul de formare ”Incluziunea socială a adolescenților și a tinerilor refugiați”. Programul, desfășurat offline, în perioada 20-22, 27-28 iunie, de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în cadrul Inițiativei de sprijinire a refugiaților, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, a întrunit membrii echipelor celor 4 ”Spații Sigure Oranj” (SSO) create pe lângă Școala Profesională din Criuleni, Școala Profesională din Nisporeni și Universitatea Tehnică a Moldovei. Scopul instruirii – care a fost moderată de Elena CREANGĂ, Lilia NAHABA, Svetlana ȘIȘCANU, Galina FILIP, Valeriu GORINCIOI, Ludmila ȘCHIOPU, Maria LUNGU și Mariana IORGU – a vizat dezvoltarea competențelor profesionale în acordarea de suport adolescenților și tinerilor ucraineni din centrele pentru refugiați, în vederea atenuării riscului de discriminare și facilitării incluziunii lor sociale.

Pentru activitatea de follow-up, care a avut loc azi, 14 iulie, pe lângă o scrisoare de susținere destinată unui copil, adolescent sau tânăr refugiat, participanții au mai avut de elaborat și un plan de acțiuni îndreptate spre asigurarea stării de bine în ”Spațiile Sigure Oranj”. Lucrările au fost supuse debrifării, primind feedbackul celor prezenți: formatori și colegi.

În final, cursanții au fost familiarizați cu un alt model, cel al unui plan detaliat al activității, care va fi completat lunar pentru fiecare tip de demers realizat în cadrul SSO, fie educațional, fie recreativ. Coordonatorii locali, psihologii, facilitatorii și voluntarii participanți la programul  ”Incluziunea socială a adolescenților și a tinerilor refugiați” au demonstrat și cu această ocazie implicare și deschidere pentru dobândirea de cunoștințe și abilități necesare unui ”Spațiu Sigur Oranj”, un spațiu al stării de bine.

Programul ”Formarea continuă a formatorilor”

În perioada 28 iunie-11 iulie curent, un grup de profesori din învățământul profesional tehnic în domeniul agricol și al transporturilor, îndrumați de formatorii Valeriu GORINCIOI, Angela TOMIȚA și Sergiu COCEAȘ, se pregătesc să devină specialiști în educația adulților și în mentorat. Această oportunitate de creștere profesională le este oferită celor 15 cadre didactice (Școala Profesională nr. 9 din Chișinău, Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău) de proiectul ”Creativo”, implementat de Centrul de Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA).

Programul Centrului Educațional PRO DIDACTICA ”Formarea continuă a formatorilor”, acreditat de ANACEC, este îndreptat spre dezvoltarea competențelor de concepere, planificare, organizare și implementare a demersurilor formative în sala de clasă și la distanță, în baza principiilor psihopedagogice de instruire a adulților. Pe parcursul activității, desfășurate atât offline, cât și online, cursanții sunt familiarizați cu noțiunile inerente conceptualizării unui training sau a unei activități de mentorare – principiile și particularitățile instruirii adulților; metodele și tehnicile de identificare a necesităților de formare; stilurile de învățare aa vârsta respectivă; tehnicile de consiliere și stilurile de intervenție ale mentorului; cadrul juridic-normativ al secției de formare continuă, strategii și politici de asigurare a calității, structura unui training; managementul activității de formare; algoritmul de aplicare a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, de scriere, de discuție, de argumentare; evaluarea în cheia ERRE etc. Componenta practică a cursului pune accentul pe exerciții de aplicare a diverselor strategii didactice, metode și procedee specifice organizării și desfășurării instruirii adulților.

Programul se va încheia cu o activitate de follow-up, pentru care participanții vor elabora scenariul unui curs/al unei secvențe de învățare adresat/e adulților.

Beneficiarii programului vor primi certificate care le vor permite să activeze în calitate de formatori în instituțiile de învățământ profesional tehnic în cadrul cărora funcționează secții de formare continuă.

O nouă rundă de instruire pentru personalul-resursă al ”Spațiilor Sigure Oranj”

Echipele responsabile de activitatea celor 4 ”Spații Sigure Oranj”, inaugurate în căminele Școlii Profesionale din Criuleni, Școlii Profesionale din Nisporeni și Universității Tehnice a Moldovei, s-au reunit, într-o formulă completă, la Summit Events, pentru programul de formare ”Incluziunea socială a adolescenților și a tinerilor refugiați”. Acesta este desfășurat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în cadrul Inițiativei de sprijinire a refugiaților,  ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova. Astfel, 18 coordonatori locali, psihologi, facilitatori și voluntari își vor dezvolta competențele profesionale în acordarea de suport adolescenților și tinerilor ucraineni cazați în centrele locale pentru refugiați, pentru a atenua riscul discriminării și a asigura o mai bună incluziune socială a acestora. Instruirea va dura 6 zile și va fi facilitată de formatorii Elena Creangă, Lilia Nahaba, Svetlana Șișcanu, Galina Filip, Valeriu Gorincioi, Ludmila Schiopu, Maria Lungu și Mariana Iorgu.