Centrul de Educație Interculturală inaugurat la Universitatea de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia

La începutul săptămânii curente, la Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia, a fost inaugurat Centrul Didactic de Resurse în domeniul EIC. Activitatea s-a produs în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea EIC în formarea inițială a cadrelor didactice, faza 2″, implementat de CE PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția. Fiind una dintre cele 7 universități partenere în proiect, instituția regională de învățământ superior a beneficiat de variate și multiple mijloace didactice, echipament electronic, literatură metodică. Astfel, viitorii educatori, învățători și profesori, abilitați profesional aici, vor avea posibilitatea să își dezvolte în mod eficient competența interculturală, care este mai mult decât necesară în condițiile multiculturale în care trăiesc și își încep cariera pedagogică.

Ne-a surprins plăcut implicarea responsabilă și profesionistă în organizarea evenimentului a dnei rector, dr. conf. univ. Maria PASLARI, în cooperare cu coordonatorul local dr. conf. univ. Nina GORBACIOVA. De aceeași manieră a participat întreaga echipă de cadre didactice, secundați de studenții de la diferite specialități. Alocuțiunile rostite în limbile română, bulgară, rusă și engleză au demonstrat succesele educației multilingve, ca și componentă a competenței interculturale. Universitatea va completa fondul Centrului de Educație Interculturală cu alte materiale didactice, echipamente, mobilier, precum și va planifica activități ce vor contribui la dezvoltarea competenței interculturale pe plan intra- și extrauniversitar.

Evenimentul a culminat cu un concert al studenților, viitori profesori de educație muzicală, care a inclus creații reprezentative din tezaurul muzical al bulgarilor, dar și al românilor, găgăuzilor basarabeni. Sperăm ca starea optimistă de spirit și mobilizarea plenară a beneficiarilor proiectului să contribuie în mod durabil la o educație interculturală de calitate, relevantă aici și acum în contextele în care vor activa cadrele didactice în devenire.

Formare pentru sprijin pedagogic și psihologic în procesul de integrare a adolescenților și a tinerilor refugiați din Ucraina

Centrul Educațional PRO DIDACTICA a dat startul programului de formare ”Incluziunea socială a adolescenților și a tinerilor refugiați”. Activitatea este realizată în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în cadrul inițiativei de sprijinire a refugiaților, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, și în coordonare cu Ministerul Educației și Cercetării.

Programul se adresează personalului-cheie din toate instituțiile de învățământ profesional tehnic, dar și din Universitatea Tehnică a Moldovei, în ale cărei cămine sunt înființate două ”Spații Sigure Oranj” destinate refugiaților pentru activități educaționale și recreative. Acesta are drept scop dezvoltarea competențelor indispensabile acordării de suport în integrarea adolescenților și a tinerilor ucraineni aflați pe teritoriul Republicii Moldova ca urmare a evenimentelor din țara lor de baștină, pentru a atenua riscul discriminării și a asigura o mai bună incluziune psihosocială a acestora.

Cei circa 270 de manageri, profesori, psihologi și pedagogi sociali din 91 de centre de excelență, colegii, școli profesionale și din Universitatea Tehnică a Moldovei vor fi pregătiți ca experți pentru instituțiile pe care le reprezintă. Aceștia vor avea rolul de persoane-resursă abilitate să organizeze, la necesitate, activități de formare continuă în domeniul educației interculturale, al deprinderilor de viață și al unui stil de viață sănătos, al asigurării stării de bine în școală și al consilierii educaționale a tinerilor, al rezilienței emoționale a cadrelor didactice, precum și să ofere consultanță în vederea facilitării inserției sociale a beneficiarilor centrelor comunitare pentru persoanele refugiate.

Sesiunile de training se vor desfășura pe parcursul lunii iunie, în trei tururi, fiind moderate de formatori cu o bogată experiență profesională.

Inițiativa de sprijinire a refugiaților este lansată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova. Aceasta vine să contribuie la consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri și familiile acestora), prin dezvoltarea deprinderilor de viață, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, asigurarea accesului la servicii de sănătate, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.

Competențe profesionale pentru facilitarea inserției psihosociale a refugiaților ucraineni de 10-24 de ani

Pe parcursul lunii iunie, circa 270 de profesori, psihologi, pedagogi sociali și manageri din învățământul profesional tehnic și din cel superior vor participa la programul de formare ”Incluziunea socială a adolescenților și a tinerilor refugiați”. Organizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în cadrul inițiativei de sprijinire a refugiaților, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, acesta are misiunea de a pregăti beneficiarii să sprijine efortul de integrare socială al tinerilor refugiați ucraineni din Republica Moldova.

Instruirea se va desfășura în 3 tururi, fiecare respectând următorul algoritm:

  • 4 grupuri a câte 24-25 de cursanți;
  • 5 sesiuni de training online;
  • 5 module: ”Dimensiunile educației interculturale în contextul integrării sociale a adolescenților și a tinerilor refugiați”, ”Consilierea educațională a adolescenților și a tinerilor refugiați”, ”Starea de bine în școală/instituție”, ”Dezvoltarea abilităților de viață ale adolescenților și tinerilor refugiați și promovarea unui stil de viață sănătos”, ”Reziliența emoțională a cadrelor didactice”;
  • 9 formatori: Elena Creangă, Lilia Nahaba, Ecaterina Moga, Svetlana Șișcanu, Galina Filip, Valeriu Gorincioi, Ludmila Schiopu, Maria Lungu, Mariana Iorgu.

Astăzi, 1 iunie, în sala de clasă virtuală au intrat participanții turului I.

Inițiativa de sprijinire a refugiaților este lansată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova. Aceasta vine să contribuie la consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri și familiile acestora), prin dezvoltarea deprinderilor de viață, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, asigurarea accesului la servicii de sănătate, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.