Împreună pentru pace și unitate

În perioada 18-20 iunie 2024, pensiunea ”Odiseu” din Vadul lui Vodă a găzduit Școala de vară „Împreună pentru pace și unitate”, organizată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în cadrul proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova.

Activitatea, un demers de educație pentru o societate în care se respectă drepturile omului, lipsită de violență, în care dialogul, cooperarea și comunicarea în spiritul salvgardării păcii și a liniștii este o realitate, a adunat 19 adolescenți refugiați din Ucraina. Participanții la Școala de vară sunt beneficiari ai unor Spații Sigure inaugurate în cadrul proiectului (Spațiul Sigur Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău, două Spații Sigure ale Universității Tehnice din Moldova).

Programul celor trei zile a prevăzut o serie de activități educaționale axate pe formarea și dezvoltarea de abilități, atitudini și comportamente necesare conviețuirii pașnice între tineri, indiferent de proveniență geografică, apartenență etnică, limbă vorbită, convingeri religioase etc.  ”Secolul XXI − imperativ al egalității de șanse” și ”EU+TU=NOI” au fost genericele celor câteva sesiuni de instruire, facilitate de Cezare Cornienco și Octavian Grosu.

De o manieră interactivă, într-o atmosferă de colaborare și bună dispoziție, adolescenții au discutat despre drepturile omului și ale copilului, egalitatea de șanse în perceperea legii și a cetățenilor, mecanismele de asigurare a egalității în șanse, respectul pentru celălalt ca valoare supremă a unei societăți sănătoase, discriminarea de șanse, inclusiv de gen, violența și formele sale etc. De asemenea, ei au abordat subiecte legate de sănătatea fizică și emoțională: modul sănătos de viață și părțile sale componente (alimentația sănătoasă, practicarea sporturilor, igiena corpului și a sufletului, inteligența emoțională − siguranța sănătății psihice etc.). O secvență aparte a fost dedicată domeniului relațional, cu accent pe aspecte de educație sexual-reproductivă. N-a lipsit de pe agendă și componenta ghidare în carieră, participanții fiind la vârsta când se gândesc tot mai mult la viitoarea profesie, la alegerea pe care trebuie s-o facă.

Partea educațională a Școlii de vară a fost însoțită de activități sportive, de recreere, distractive. Un moment aparte, memorabil pentru participanți, l-a constituit ”Seara piraților”, care a inclus diverse probe, o competiție între două echipe care a presupus confecționare de steaguri și costume, căutare de comori. Câștigătoare au fost ambele echipe, indiferent de faptul care dintre ele a îndeplinit sarcinile mai repede. Căci adolescenții au căutat soluții, au luat decizii și au creat, într-un context de comunicare prietenoasă și mult spirit competitiv.

Școala de vară s-a încheiat cu o activitate de totalizare. Întrebați ce le-a plăcut cel mai mult pe parcursul celor trei zile de activitate, adolescenții au spus într-un glas ”Totul!”: activitățile, scăldatul în piscină, legarea de noi prietenii. Ei au apreciat mult timpul petrecut împreună, în pace și liniște. Și au fost sinceri. Căci la întoarcere acasă, impresiile pe care l-au adunat au fost împărtășite părinților, care, la rândul lor, au adresat mulțumiri calde pentru momentele speciale trăite de copiii lor instituțiilor finanțatoare − Centrul Educațional PRO DIDACTICA (responsabil de organizarea Școlii de vară – Lilia Nahaba, coordonatoare de proiect) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), precum și facilitatorilor.

Atelier de formare și consolidare a capacităților membrilor echipelor mobile

Capacitarea personalului Spațiilor Sigure, statice și mobile, pentru realizarea de activități educaționale și de recreere cu beneficiarii – refugiați ucraineni și membri ai comunităților locale – este una dintre direcțiile de acțiune ale proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”.

Astăzi, 13 iunie 2024, a fost dat startul unei noi runde de formare, care se adresează echipelor Spațiilor Sigure Mobile – Centrul Raional de Tineret din Ungheni și Centrul de Tineret „UniT” din Criuleni, în vederea familiarizării cu rolul și misiunea ce le revine, cu metodologia de livrare a activităților.

Cele patru sesiuni de instruire se vor desfășura în format offline și online și vor fi facilitate de formatoarele Natalia Grîu și Elena Creangă.

Spațiile Sigure Mobile au menirea de a împuternici tinerii refugiați ucraineni din diverse zone ale Republicii Moldova, mai ales din localitățile rurale îndepărtate, precum și semenii lor din comunitățile gazdă, prin informare privind serviciile specializate, inclusiv de prevenire a violenței în bază de gen, de a le oferi activități de educație pentru sănătatea sexual-reproductivă și instrumente pentru managementul menstruației, de a le asigura accesul la produse de igienă menstruală etc., precum și de a le dezvolta reziliența, de a crea contexte prietenoase pentru interacțiune, dialog.

Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, este implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Pentru o lume mai bună

Anul de studii 2023-2024 a luat sfârșit. Zilele acestea, în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova răsună ultimul clopoțel. Ultimul clopoțel a răsunat astăzi, 30 mai 2024, și la Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău (COTN), unde a avut loc o activitate dedicată acestui eveniment, cu genericul ”Pentru o lume mai bună”. Desfășurată în cadrul proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA (CEPD), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), activitatea a avut un scenariu ”de vis copilăresc”. Acesta a fost adus în atenția publicului, unul neîncăpător într-o sală imensă, care a numărat peste 90 de persoane – copii, adolescenți, tineri, părinți și bunici refugiați din Ucraina și din comunitatea locală, beneficiari ai Spațiului Sigur COTN, Spațiului Sigur Florilor, Spațiului Sigur Studenților, Spațiului Sigur Testemițanu, 6 din mun. Chișinău, dar și ai Spațiului Sigur Congaz – de către elevii care frecventează Spațiul Sigur COTN și invitațiilor, elevi de la Școala de Arte din com. Ciorescu.

Activitatea, moderată de Cezara Cornienco și Irina Grecova, a avut drept scop consolidarea spiritului de coeziune socială, precum și sensibilizarea pentru o atitudine pozitivă față de comunicarea prietenoasă între copiii, adolescenții și tinerii din Ucraina și cei din Republica Moldova. Aceasta a fost inaugurată cu un cuvânt de felicitare pentru încheierea cu succes a anului școlar adresat tuturor beneficiarilor Spațiilor Sigure, și nu numai, de către Lilia Nahaba, coordonatoarea proiectului, CEPD.

Evenimentul, unul special, plin de emoții calde și de multă bucurie, a cuprins o expoziție cu lucrările membrilor cercurilor de artă plastică. Programul artistic, un alt moment memorabil al zilei, pregătit cu multă implicare de către participanți de toate vârstele, de la preșcolari până la adulți, a inclus numere artistice prezentate de elevii care frecventează cercul de ghitară, cântece și scenete interpretate în limbile română, ucraineană și rusă, precum și dansuri executate de copiii din grupa mică, inclusiv acompaniați de mămicile lor. Membrii cercurilor de educație digitală și artă fotografică au pregătit un colaj video cu secvențe de la activitățile Spațiului Sigur COTN.

O altă surpriză a evenimentului l-a constituit prestația facilitatorilor, care au venit în fața publicului cu un îndemn, îmbrăcat în haina unui original recital, de a se alătura comunității Spațiului Sigur COTN. Asemeni oricărui eveniment de bilanț, n-a lipsit nici distingerea cu diplome ”Stejărelul de aur 2024”, premiu acordat de COTN celor mai vrednici membri ai săi pentru performanțele înregistrate pe parcursul anului. De asemenea, de diplome de absolvire a grădiniței s-a învrednicit cea de-a doua promoție de preșcolari din rândul refugiaților ucraineni. Agenda activității a cuprins și proiectarea unui filmuleț video despre realizările Spațiilor Sigure create pe parcursul a doi ani în cadrul proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților” (https://www.youtube.com/watch?v=bEp2Joooj14).

Astăzi, la Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău a răsunat ultimul clopoțel, care a vestit începutul vacanței de vară, o vacanță care se anunță să fie la fel de bogată în activități și acțiune pentru toți beneficiarii săi. Acest clopoțel a răsunat în cadrul unui eveniment de recunoaștere a importanței conjugării tuturor eforturilor și a participării incluzive în vederea consolidării unității dintre toți cei care locuiesc, permanent sau temporar, pe teritoriul Republicii Moldova.