ŞCOALA DE VARĂ PENTRU MANAGERI ÎN CADRUL PROIECTULUI ”CONSEPT”

CONSEPT

În perioada 11-15 iunie curent, în cadrul componentei Dezvoltare organizaţională, a proiectului CONSEPT, implementată de CE PRO DIDACTICA a fost desfăşurată o Şcoală de vară cu genericul ”Eficienţa organizaţională”, destinată cadrelor manageriale din instituţiile care beneficiază de suportul valoros al Fundaţiei Liechtenstein Development Service (LED) şi al Asociaţiei Obşteşti Educaţie pentru Dezvoltare. Formatul mai special al acestui eveniment a facilitat îmbinarea sesiunilor de formare cu un program de socializare şi schimb de experienţă, realizat atât în cadrul pauzelor, cât şi în serile petrecute la Complexul  ’’Vatra’’, situat în parcul nistrean.

Citește mai mult

ANUNŢĂM STARTUL PROIECTULUI ”LECŢII EUROPENE 2: COMPONENTA EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE”

Lectii europene-2

Recent, Centrul Educaţional a găzduit vizita expertului lituanian Daiva PENKAUSKIENE, directorul Centrului de Didactici Moderne din Vilnius, cu ocazia lansării unui nou proiect moldo-lituanian, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare şi Promovare a Democraţiei. Durata proiectului va fi de un an, până în aprilie, 2019, adresându-se elevilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, care învaţă Educaţia civică şi/sau disciplina opţională „Integrarea europeană pentru tine”. Iniţiativa în cauză sprijină activităţile de prevenire şi eradicare a corupţiei în stat, prin educarea unor cetăţeni conştiincioşi, critici şi responsabili, vizând dezvoltarea şi implementarea educaţiei anticorupţie în învăţământul secundar.

Obiectivele proiectului includ: elaborarea modulului Educaţie anticorupţie şi testarea/pilotarea acestuia cu profesorii, în calitate de modul la disciplina „Integrare europeană pentru tine”; elaborarea materialelor didactice pentru elevi şi  dezvoltarea canalelor de promovare şi a reţelei de sprijin intern în acest sens. Grupurile ţintă ale intervenţiei noastre se vor constitui din profesori şcolari ai cursului „Integrare europeană pentru tine” şi elevii implicaţi; în calitate de beneficiari direcţi vor fi AO CE PRO DIDACTICA şi comunitatea educaţională din Moldova, iar ca beneficiari indirecţi – alte ONG-uri şi instituţii de stat responsabile de prevenirea corupţiei etc.

Acest modul va completa curriculumul şcolar „Integrare europeană pentru tine”, precum şi curricula de educaţie civică şi dirigenţie, fiind pus la dispoziţia utilizatorilor în variantă digitală. Modulul va sprijini implementarea activităţilor anticorupţie la nivel de stat, ajutând astfel Centrul Naţional Anticorupţie să implementeze planul său de acţiune privind eradicarea fenomenului corupţiei.

În cadrul vizitei, expertul lituanian s-a întâlnit cu echipa de proiect, cu formatorii-experţi din proiect, Eugenia NEGRU şi Rodica EŞANU, cu care s-a dezbătut conceptul şi rezultatele aşteptate ale proiectului, cu accent pe promovarea unor bune practici, inspirate din ţările baltice. De asemenea, s-au vizitat două instituţii educaţionale din capitală, care vor fi implicate în viitorul proiect: LT ”Prometeu-Prim” şi Liceul Teoretic ”Aristotel”. Oaspetele a rămas impresionat de prestaţia cadrelor didactice, de interesul şi deschiderea administraţiei şi elevilor, deopotrivă, pentru studierea şi aplicarea unor practici bune pentru dezrădăcinarea fenomenului corupţiei la diverse niveluri.

Subliniem importanţa acestei investiţii în resursele umane şi în elaborarea materialelor didactice, care vor rămâne în sistem şi vor perpetua impactul experienţelor de succes ce vor contribui la edificarea unei societăţi democratice, guvernate în mod transparent, cu cetăţeni implicaţi şi incoruptibili.

În final, invităm cadrele didactice interesate de această problematică şi care vor preda în anul viitor de învăţământ, disciplina opţională Integrare europeană pentru tine în liceu, sa expedieze o scrisoare de motivare (în limitele unei pagini standard A4) pentru implicarea în proiect, până la 20 iulie curent, pe adresa: vpostica@prodidactica.md. Aceştia vor beneficia de un program de formare (la sf. lunii august curent) la CE PRO DIDACTICA, de materiale didactice la temă, dar şi de statutul de profesor-experimentator, pe parcursul unui semestru – toate confirmate printr-un certificat autorizat.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică,
tel. de contact 069366848

PROGRAM DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ȘI PROFESIONALE PENTRU CONDUCEREA CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

În perioada 23-25 mai 2018, s-a desfăşurat programul de instruire pentru 22 cadre manageriale ale Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) la tema Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor de conducere. Participanţii au avut oportunitatea să se informeze şi să-şi formeze deprinderi de dezvoltare personală, care influenţează succesul pe plan profesional. În contextul promovării unui învăţământ de calitate avem nevoie în mod imperios de personalităţi care ”trăiesc” calitatea în domeniul personal ca şi trăsătură de personalitate definitorie, constituind temelia succesului în carieră.

Scopurile prioritare urmărite în cadrul programului de instruire au fost următoarele:

  • Dezvoltarea competenţelor de conducere, comunicare şi cooperare în cadrul echipei manageriale;
  • Determinarea priorităţilor în realizarea scopurilor, prin creşterea şi dezvoltarea personală şi profesională, în conformitate cu viziunea personală şi cea instituţională;
  • Identificarea priorităţilor în realizarea scopurilor, prin însuşirea principiilor conducerii personale;
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare empatică pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare.

Participanţii au devenit mai conştienţi de nevoia schimbării şi dezvoltării continue, precum şi de importanţa definirii clare a unui sistem de valori şi principii, în baza cărora se formulează viziunea personală şi profesională. Activităţile au condus spre dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere, autoapreciere veridică şi formarea abilităţilor de trasare a expectanţelor conform aptitudinilor individuale. În urma instruirii, echipa managerială a fost instruită să-şi traseze scopuri şi obiective asupra demersului de dezvoltare personală şi instituţională, axat pe relaţii de colaborare sinergică, ajutându-i să identifice legătura între experienţa reuşitelor sau a eşecurilor care au fost trăite şi imaginea globală pe care o are fiecare.

Metodele aplicate în cadrul trainingului au purtat un caracter practic (simulare, joc de rol, studii de caz etc), iar cursanţii s-au implicat activ-participativ în procesul de formare, manifestând un interes special faţă de conţinuturile abordate. Acest lucru fiind întemeiat şi pe solicitarea în a le pune la dispoziţie o listă cu literatură suplimentară pentru a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniul dezvoltării personale.

Formatorul, Dr. Ecaterina MOGA, posedă o experienţă bogată în domeniu, susținându-şi teza de doctorat în domeniul dezvoltării personale şi anume – căi eficiente în succesul personal şi profesional. Participanţii au apreciat cu punctaj maxim conţinutul, competenţele formatorului şi aspectele organizatorice. Aceştia au caracterizat acest training prin următoarele calificative: eficient, practic, actual, sinergic, prietenos, calitativ, minunat, excelent, interesant, interactiv, captivant, accesibil, profesionist, constructiv, cu scop bine definit, energizant, bine organizat, modern etc.

Participanţii au primit sarcina de a dezvolta un jurnal personal în baza a 7 deprinderi de eficientizare a reuşitei personale şi profesionale, pe care îl vor prezenta în cadrul activităţii de follow-up, planificat pentru data de 11 iunie 2018.