CONCURS DE RECRUTARE CONSULTANT ÎN DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ȘI PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

Agrivet-ro

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNȚĂ

CONCURS DE RECRUTARE CONSULTANT ÎN DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

ȘI PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (2017/389-857)

Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soia

Finanţator: Uniunea Europeană                   Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de derulare a proiectului: aprilie 2018 – februarie 2021

Perioada de prestare a serviciilor:  octombrie 2018 – februarie 2019 ( max 40 zile)

Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de consultant (vezi aici ANEXA)

Achiziţie: Prestări servicii de consultanţă

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA angajează un consultant sau o companie de consultanță (2-3 consultanți) care să ofere asistență în elaborarea conceptului și instituirea Departamentului de formare continuă (In-Service Training Departement) în cadrul Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul (Dondușeni), inclusiv un ghid pentru dezvoltarea capacității instituționale de formare continuă, aplicabil  în sistemul de învățământ vocațional din sectorul agricol, cu accent pe promovarea agriculturii ecologice.

Responsabilităţi de bază:

 • Elaborarea metodologiei de proiectare și punere în aplicare a Regulamentului și a Planului de acțiuni pentru Departamentul de formare continuă;
 • Analiza documentației disponibile (planul de dezvoltare strategică a instituției, actele normative din domeniu, politica de bugetare a instituției etc.);
 • Identificarea nevoilor Departamentului de formare continuă (instruirea personalului, infrastructură, alte aspecte relevante legate de buna funcționare, inclusiv sustenabilitatea financiară), întocmirea unei liste cu servicii de formare relevante sectorului;
 • Vizite în teren, organizarea și desfășurarea de întâlniri pentru elaborarea Regulamentului și a Planului de acțiuni pentru următorii 2-3 ani;
 • Elaborarea Regulamentului și a Planului de acțiuni;
 • Elaborarea unui ghid pentru dezvoltarea capacității instituționale de formare continuă, aplicabil în sistemul de învățământ vocațional, inclusiv a grilei de evaluare și de monitorizare a sesiunilor de instruire și a unui model de dezvoltare a profilului de servicii;
 • Elaborarea recomandărilor pentru revizuirea legislației și a actelor normative, pentru buna funcționare a departamentului și sustenabilitatea financiară a acestuia;
 • Asigurarea suportului necesar celor implicați în proiect în vederea monitorizării activităților și elaborării de rapoarte asupra rezultatelor obținute, a progresului înregistrat.

Calificări:

 • Studii superioare în științe sociale, educație, economie, afaceri sau agricultură;
 • Minimum 2 ani de experienţă în domeniul conceperii şi realizării programelor de formare continuă;
 • Minimum 2 ani de experienţă în calitate de consultant în dezvoltare instituţională în învăţământ.
 • Cunoașterea standardelor sociale, de promovare a diversității și a echității de gen, competențe legate de mediu, de aplicare a standardelor pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Abilități:

 • Abilităţi avansate de analiză, planificare strategică şi sinteză, de organizare şi management al timpului;
 • Competențe relevante domeniului, gândire critică și creativă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală, flexibilitate; abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă, disponibilitatea de a călători;
 • Abilităţi avansate de comunicare în scris şi oral în limbile română și engleză;
 • Abilități excelente de operare pe calculator;
 • Grad înalt de responsabilitate, tact şi diplomaţie în interacţiunea cu  instituţiile beneficiare ale proiectului.

Dosarul pentru concurs va conține:

 • Curriculum Vitae sau profilul companiei și CV-urile consultanților, inclusiv numele şi informaţia de contact a două persoane / companii de referinţă (angajatori / clienți).
 • Abordarea conceptuală a misiunii (proiect de metodologie, un plan preliminar de lucru);
 • Numărul estimat de zile lucrătoare, buget estimativ per contract, inclusiv cheltuielile de transport (prezentate separate).

Potenţialii candidaţi vor expedia dosarele la adresa e-mail lnahaba@prodidactica.md sau prodidactica@prodidactica.md, cu specificarea Concurs Consultant în dezvoltare instituțională și programe de formare continuă. Termenul limită de depunere a dosarului – 15 octombrie 2018. Întrebari de clarificare pot fi puse la adresele de email menționate mai sus.

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

Donau

 

 

CONCURS DE PARTICIPARE LA EXPOZIȚIA ”FARMER-2018” (EXTINS – 10 OCTOMBRIE)

Agrivet-ro

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SUSȚINERE A TINERILOR FERMIERI

În perioada 17-20 octombrie 2018, la C.I.E. Moldexpo S.A., va fi organizată cea de-a  XXI-a ediție a Expoziției-Târg Internaționale Specializate Farmer. În acest context, Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță un concurs de susținere a participării la expoziție, aplicanții fiind tineri antreprenori sau elevi ai colegiilor, școlilor profesionale și Centrelor de Excelență care au o afacere și practică agricultura ecologică sau intenționează să se lanseze în viitorul apropiat în domeniu.

Dosarul  trebuie să conțină:

Pentru tinerii antreprenori:

 • Copia Certificatului de înregistrare a firmei, cu menționarea fondatorilor;
 • Prezentarea succintă a produselor;
 • Documente de certificare a produselor în domeniul ecologic.

Pentru elevi:

 • Descrierea dezvoltării unei afaceri viabile în domeniul agriculturii ecologice, inclusiv prezentarea produselor așteptate;
 • Copia buletinului de identitate.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 • Cetăţean al Republicii Moldova, absolvent sau elev al unei instituții de învățământ profesional tehnic;
 • Vârsta – 16-35 ani;
 • Deținerea unei afaceri sau autor al unei idei de afaceri în domeniul agriculturii ecologice.

Această inițiativă se înscrie în șirul de activități realizate în cadrul proiectului UE “Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene proiect ce îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA va achita: taxa de înregistrare și plata pentru spațiul de expunere (aproximativ 4 m.p.).

Participarea la acest concurs va oferi candidaților posibilitatea de a-și promova ideea de afacere/afacerea la nivel național și internațional, inclusiv prin activitățile prevăzute de proiect, orientate spre susținerea agriculturii ecologice.

Dosarele vor fi expediate pe adresa Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (mun. Chișinău, str. Armenească, 13) completând CEREREA DE SUSȚINERE (Link) remisă cu toate Anexele solicitate pe adresa: lnahaba@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md  sau completând FORMULARUL ON-LINE (https://goo.gl/forms/qggrDm0kiTrj9EXB2)

Data limită de prezentare a dosarului – 10 octombrie 2018.

Detalii despre expoziție: http://www.farmer.moldexpo.md/

Donau

 

CENTRUL EDUCAȚIONAL ”PRO DIDACTICA” SĂRBĂTOREȘTE 20 DE ANI DE ACTIVITATE

prodidactica-logo-20

 

Anunţăm cu deosebită bucurie desfăşurarea evenimentului jubiliar PRO DIDACTICA – 20, în 27 septembrie curent, într-un local select, cu atmosferă caldă, la care au participat  peste 100 de formatori şi parteneri.  La activitate au venit cu un cuvânt de salut invitaţi de onoare, prieteni fideli şi susţinători activi ai Centrului: Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, primul director executiv al PRO DIDACTICII; Ana COREŢCHI, reprezentant al Fundaţiei Soros-Moldova; Angela CUTASEVICI, Secretar de stat, MECC; Pius FRICK, reprezentant LED Moldova; Natalia BALTĂ, reprezentant PCF Moldova; Rita COLUMBIA, reprezentant UNFPA ş.a. Un capitol aparte din programul festiv a vizat realizările Centrului, prezentate de echipa acestuia, condusă de distinsa Rima BEZEDE, urmat de mai multe experienţe memorabile şi perspective sustenabile de dezvoltare a educaţiei în Republica Moldova prin intermediul proiectelor, în viziunea formatorilor seniori şi juniori: Tatiana CARTALEANU, Serghei LÎSENCO, Valentina CHICU, Victor SÎNCHETRU, Anatol GREMALSCHI etc.,  dar şi de actualii  manageri de proiecte: Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Lilia NAHABA şi Mariana VATAMANU-CIOCANU, redactorul-şef al revistei DIDACTICA PRO….

Pe parcursul evenimentului, s-a reiterat că  C.E. PRO DIDACTICA a înscris o filă aparte în dezvoltarea învăţământului din această zonă europeană, rămânând fidel misiunii sale de promovare a principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi creştere continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi o mai bună integrare într-o societate democratică, aflată în permanentă schimbare. În opinia formatorului Valeriu GORINCIOI, directorului Liceului Teoretic M. Sadoveanu din Călăraşi, PRO DIDACTICA înseamnă: Performanţă, Rele­van­ţă, Oportunităţi, Dezvoltare, Implicare, Durabilitate, Antrenare, Cooperare, Tehnologii, Inovaţii, Creativitate, Aplicare.

Conform viziunii, PRO DIDACTICA tinde şi în continuare pentru afirmare ca un centru multifuncţional de excelenţă, cunoscut şi apreciat în Republica Moldova şi peste hotare pentru aportul la realizarea unei educaţii de calitate, oferind programe de instruire derulate de formatori cu experienţă şi axate pe nevoile beneficiarilor, în baza unor demersuri şi suporturi didactice relevante. Aşa cum a făcut-o pe parcursul celor două decenii,  PRO DIDACTICA oferă  şi la moment pachete complexe de servicii de informare, formare şi consultanţă, în funcţie de solicitările beneficiarilor, care vizează toate treptele de şcolaritate, dar şi sectorul asociativ.

PRO DIDACTICA este recunoscută în ţară şi peste hotare pentru promovarea calităţii şi relevanţei în educaţie, prin iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale identificate în funcţie de oportunităţi, de necesităţile beneficiarilor şi de context. Experienţa avansată probată, inclusiv la nivel internaţional, a sprijinit schimbarea multidimensională în educaţie prin intermediul a peste 120 de proiecte şi iniţiative durabile, atât în învăţământul preuniversitar, cât şi universitar, cu peste 15000 de beneficiari direcţi de la toate nivelurile de învăţământ. Prin proiectele implementate, s-au creat sute de comunităţi de învăţare, dinamice şi flexibile, orientate spre abordarea holistică a şcolii; s-au identificat operativ soluţii eficiente aici şi acum pentru probleme majore, la nivel personal, profesional, organizaţional şi comunitar; s-a facilitat schimbul de practici educaţionale avansate, cu repere importante validate la firul ierbii şi valorificate în politicile educa­ţionale. Or, ”în anii de reformare a învăţământului preuniversitar şi, implicit, universitar, C.E. PRO DIDACTICA a fost, pentru mine, egal cu studiile la facultate. Fără examene şi sesiuni complete, dar cu numeroase activităţi de formare şi experimentare, cu evaluări şi autoevaluări. Fără liste de grupe academice, dar cu o comunitate de formatori gata să colaboreze, să lanseze idei şi să le valorifice. Este o zonă de confort profesional, de compatibilitate şi creativitate”, a ţinut să sublinieze Olga COSOVAN, formator şi conferenţiar la UPSC I. Creangă.

Reputatul Sorin CRISTEA, profesor la Universitatea Bucureşti şi autorul dedicat revistei Centrului,  în cuvântul său de felicitare, a susţinut: ”În toţi aceşti ani, care au trecut atât de repede, colaborarea noastră a fost mereu consecventă, nicio clipă condiţionată sub semnul întrebării sau al amânării. Îmi doresc să rămână la fel de trainică şi de productivă pedagogic şi în viitor…”.

Tuturor invitaţilor, inclusiv membrilor de ieri şi de azi ai echipei Centrului, le-a fost înmânată câte o diplomă de gratitudine, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia substanţială în dezvoltarea învăţământului din Republica Moldova, prin colaborarea cu succes în proiectele şi serviciile prestate  de noi, cu competenţă, efort şi promptitudine.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării i-a decernat colectivului Centrului Educaţional PRO DIDACTICA două diplome de onoare: pentru contribuţie valoroasă în promovarea principiilor unei societăţi deschise şi oferirea de programe şi servicii calitative, axate pe formarea abilităţilor de învăţare şi dezvoltare continuă şi în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului profesional tehnic.

Activităţile jubiliare vor continua până la finele anului 2018, extinzându-se în mod constant numărul beneficiarilor de diferite vârste şi preocupări profesionale, dar şi aria de diseminare a schimbărilor calitative în educaţie, prin proiecte cu impact profund şi durabil.