CONCURS DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI/COMPANII PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE AFACERI

logo-Devram

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI/COMPANII

PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE AFACERI

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: 15 februarie 2020  –  15 mai 2020
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de expert/grup de experți/companii (vezi Termeni de Referinţă)
Tip achiziţie: Selectarea unui expert/grup de experți/companii pentru a furniza servicii de formare privind dezvoltarea planului de afaceri

Citește mai mult