NOI BENEFICIARI AI MODULULUI DE DEZVOLTARE ŞI EVALUARE A COMPETENŢEI INTERCULTURALE

CNTM

În 10-12 aprilie curent,  28 de profesori şi manageri şcolari din municipiile Chişinău, Bălţi, şi raioanele Cimişlia, Edineţ, Soroca, Ungheni şi Cahul au participat la trainingul ”Dezvoltarea şi evaluarea competenţei interculturale”,  în cadrul proiectului ”Dialog intercultural în Moldova”, organizat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, cu sprijinul Fundaţiei Pestalozzi din Elveţia.

Obiectivele acestui training au fost în corespundere cu auxiliarul didactic Competenţa interculturală în baza căruia s-au adus la zi cunoştinţele cursanţilor-pedagogi cu privire la formarea-dezvoltarea-evaluarea competenţei interculturale a elevilor.

Rezultatul principal al programului de formare constă în sensibilizarea asupra problemei şi valorificarea unor strategii de formare-dezvoltare a competenţei interculturale. Printre subiectele abordate se enumeră: prezentarea auxiliarului didactic ”Competenţa interculturală”; Competenţa interculturală – precizări conceptuale şi abordări didactice; Promovarea dialogului intercultural prin edificarea culturii organizaţionale; Educaţia interculturală pentru cetăţenie democratică europeană; Îndemnuri spre interculturalitate; Harta culturală a satului meu. Proiect interdisciplinar; Locuinţa umană privită interdisciplinar şi intercultural; Educaţia interculturală la orele de limbi străine/fizică/clasele primare (în funcţie de profilul grupului, la alegere); Prezentarea culegerii de instrumente de evaluare a CI. Chestionarul şi testul docimologic – modalităţi de aplicare şi interpretare. Evaluarea orală şi cea în bază de resurse grafice; Studiul de caz şi proiectul – instrumente de dezvoltare şi evaluare a competenţei interculturale; Modalităţi de aplicare a jocului în evaluarea competenţei interculturale; Excursia – un instrument original de evaluare a competenţei interculturale.

În opinia participanţilor, societatea multiculturală se caracterizează prin: acceptare, receptivitate, toleranţă, respect, diversitate, interes, prietenie, amabilitate, empatie, comportament responsabil, încredere în sine, solidaritate, interacţiune permanentă, înţelegere, suport, grupuri care interacţionează foarte puţin între ele, grupuri de etnii.

Participanţii au menţionat că a avea competenţă interculturală dezvoltată înseamnă: să ştii: să accepţi; cum să te comporţi în societate; diverse tehnici de lucru cu elevii; specificul altor culturi etc.; să poţi: comunica, colabora, accepta, demonstra atitudine pozitivă, dezvolta această componenţă interculturală, manifesta înţelegere faţă de alte etnii etc.

Pe parcursul trainingului, s-au valorificat metodele şi tehnicile: Asociaţii libere, Asociaţii forţate, lucrul în perechi şi sarcini individuale, Mozaic, Brainstorming, Agenda cu notiţe paralele, Interviul de grup, Pagina de jurnal, Metafora vizuală, Atribute, Sus şi jos, Graficul conceptual, Fish-boll, Joc de rol, GPP, jocul Călătoria, circuite integrate, proiect de grup, 6 De ce ?, Eseu de 5 minute, Lanţuri asociative, Clustering. În final, formatorii (Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Angela TOMIŢA, Olga COSOVAN, Tatiana CARTALEANU) au concluzionat faptul că cele 2 grupe de profesori au fost deosebit de motivate pentru învăţare, au manifestat mare interes vizavi de noutăţile didactice din domeniu, demonstrând comportant tolerant şi multă înţelegere.

ATELIERUL DE LUCRU ”IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU RESTRUCTURAREA SISTEMULUI DE CERCETARE ȘI INOVARE, EDUCAȚIE ȘI EXTENSIUNE RURALĂ ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR”

soya-4

Pe data de 13 aprilie 2019, în incinta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării  Regionale și Mediului a avut loc un atelier de lucru în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele preliminare privind cererea pieței muncii pe termen mediu pentru învățământul superior și învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar în domeniile: fitotehnie, horticultură, zootehnie și medicină veterinară, pedologie și protecția solului, viticultură și vinificație.

Citește mai mult

CERTIFICAREA CONCEPTORILOR DE CURRICULUM UNIVERSITAR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INTERCULTURALE

Pestalozzi

În perioada 4-5 aprilie curent, s-a desfăşurat cel de-al treilea atelier pentru profesorii universitari de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat şi Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, potenţiali autori ai curricula de educaţie interculturală, cu genericul ”Strategii de formare-dezvoltare-evaluare a competenţei interculturale”, formatoare dr. Tatiana CARTALEANU. Atelierul se înscrie în şirul activităţilor proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice, implementat de CE PRO DIDACTICA, susţinut financiar de Fundaţia pentru copii Pestalozzi din Elveţia. S-a lucrat şi la această etapă în cheie constructivistă, accentul principal fiind pus pe strategia ”Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”, dar aceasta nu a fost singura, cu obiectivul principal de lărgire a arsenalului de strategii, metode şi tehnici funcţionale, aplicabile în cadrul viitorului curs sau modul. Didactica universitară, cu specificul ei de dublu impact în cazul formării profesionale a viitorilor pedagogi, a constituit obiectul interesului expres al formabililor. La această secvenţă a programului de dezvoltare profesională, cursanţii au fost deosebit de activi, iar pentru că subiectul a fost atât de viu – au dorit să-şi relateze experienţa şi, în mod evident, au făcut-o cu generozitate.

În chestionarele de evaluare finală, beneficiarii au concluzionat: atelierul a răspuns aşteptărilor în proporţie de sută la sută; metodele de lucru au fost adecvate, chiar fascinante; m-au impresionat tehnicile noi însuşite, dar şi cele actualizate, cărora le-am descoperit noi valenţe; suporturile pedagogice propuse au fost utile. De asemenea, participanţii şi-au exprimat admiraţia pentru competenţele profesionale ale formatorului, pentru condiţiile create de a învăţa, inclusiv din experienţa colegilor, pentru atmosfera generală benefică, care a contribuit la succesul atelierului. În final, au fost înmânate certificatele participanţilor, fiind oferită şi tema de casă: elaborarea curricula de educaţie interculturală, conforme cu planurile de studii de la fiecare instituţie şi relevante contextului multicultural în care locuiesc şi învaţă studenţii, dar şi celui în care vor activa ca pedagogi de discipline socioumanistice.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
Expert proiect