În atenția cadrelor didactice. Programul complex „Formarea continuă a cadrelor didactice”

Stimați colegi,

🧑‍🎓CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE (20 credite / 600 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe pe 15 februarie curent.

💻Activitățile se vor desfășura în format online, cu sesiuni sincron și offline în perioada ⏰ 15 februarie-14 martie, în intervalul 14:30-17:00 (formatori: Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goraș-Postică, Valeriu Gorincioi, Elena Creangă).

Costul programului de formare constituie 1300 lei.

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/VTcBbJwrpjTkxjeL7

* Achitarea pentru program poate fi efectuată până pe 13 februarie.

Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; coordonator de program: Lilia Nahaba.

O nouă pleiadă de manageri pregătită pentru evaluarea calității în învățământ

Astăzi, 31 ianuarie, s-a încheiat prima ediție din acest an a programului de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, realizat în parteneriat cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Desfășurat online în perioada 24-31 ianuarie, cu participarea a două grupe de cursanți – 57 de manageri de grădinițe și 84 de manageri școlari, acesta a fost facilitat de formatoarele Jana ZEAMĂ și Lilia ARTENI, Maria ȘEVCIUC și Angela CERNOLEV.

Pe parcursul instruirii au fost puse în discuție aspecte metodologice de evaluare a calității serviciilor educaționale; repere conceptuale în evaluarea instituțiilor și a cadrelor de conducere din învățământul general, componentele managementului calității educației; perspectivele de asigurare a calității procesului de învățământ; procesul de elaborare a raportului de activitate al instituției/al managerului; obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare și desfășurare a procesului de evaluare a cadrelor de conducere și instrumentele aferente acestui proces etc. Componenta practică a formării a fost axată pe realizarea de exerciții și teste formative. De asemenea, ca temă de casă, cursanții au completat cu dovezi și constatări 2 indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a instituțiilor educaționale și 2 indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a cadrelor de conducere din învățământ. Lucrările au fost supuse unei analize constructive, formatoarele și colegii venind cu recomandări detaliate de îmbunătățire.
Programul de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, așteaptă noi doritori de a-și îmbunătăți competențele în domeniu. Pentru mai multe detalii despre participare la acesta, sunteți invitați să accesați site-ul Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

PLATFORMA EDUCAȚIE: Despre comunicare eficientă cu membrii colectivului Gimnaziului din Vadul Rașcov

PLATFORMA EDUCAȚIE continuă ședințele Clubului competențelor sociale/Soft Skills Club desfășurate cu implicarea formatorilor pregătiți în cadrul proiectului. Gazda celei de-a doua secvențe de instruire, realizată astăzi, 27 ianuarie, a fost Gimnaziul DUMITRU MATCOVSCHI, Vadul Rașcov, Șoldănești. Activitatea, cu genericul COMUNICAREA EFICIENTĂ, a fost facilitată de Elena CREANGĂ și Rita NEGRU VODĂ, participantă la trainingul FORMARE DE FORMATORI.

Cele două sesiuni de învățare, organizate în cheia cadrului ERRE, au abordat, din perspectivă teoretică și practică, aspecte importante pentru dezvoltarea competențelor de comunicare didactică: Comunicarea: componente, forme și bariere; Comunicarea și relaționarea interpersonală; Decalogul comunicării; Argumente pentru o comunicare eficientă; Elevul NOSTRU: cum îl vedem noi, cum este și cum ne vede el; Cunoașterea elevului (a partenerului), condiție a dialogului; Importanța feedbackului în dialogul profesor-elev; Soluții/recomandări pentru eficientizarea comunicării didactice (la clasă) etc.

La activitate a fost prezentă și echipa de proiect a Centrul Educațional PRO DIDACTICA, coordonatoare –  Lilia NAHABA.

Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE,Tiraspol. Faza actuală, derulată în perioada martie 2022 – mai 2023, are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.