УЧИТЕЛЯ НА ОБОИХ БЕРЕГАХ РЕКИ ДНЕСТР ПРОХОДЯТ ПОДГОТОВКУ В ОБЛАСТИ МИРНОГО ВОСПИТАНИЯ

 

Gppac

8 августа группа из 25 учителей встретилась в теоретической лицее им. Иона Крянгэ из Кошница, Дубэсарь, чтобы принять участие в семинаре «Мирное образование путем воспитания культуры добрососедства» в рамках международного проекта, поддержанного Международной сеть по предотвращению вооруженных конфликтов – ГППАК (www.gppac.net) и Международная организация против насилия (https://nonviolenceinternational.net). Координатор проекта Виорика Гораш-Постикэ и тренер Даниэла Стате поддерживают постоянный профессиональный диалог с практикантами, которые, начиная с этого года, заинтересованы в обучении факультативной межкультурной образовательной дисциплине «Культура добрососедства». Проект нацелен на расширение числа учителей, которым будет разрешено преподавать-изучать уникальный предмет, на этот раз, на основе конкретного соглашения о сотрудничестве с Дубасарским управлением общего образования.

Презентация учебной программы и учебника, интерактивно-аналитический подход к содержанию учебной программы первого класса и контекстуальная специфика, рекомендации по использованию предлагаемой поддержки обучения были ключевыми аспектами повестки дня семинара с элементами тренинга. Учителя впервые приняли участие в такой программе обучения и оценили ее важность для многокультурного контекста школ и сообществ, в которых они живут и работают.

Ценности продвигаемые в рамках данной дисциплины: культура мира, толерантность (межэтническая, языковая, межконфессиональная, культурная, социальная и т. Д.); многоязычие (позитивная реакция и открытость/ реагировать и изучать язык соседей на самом элементарном уровне); мирное и конструктивное разрешение любого конфликта; общественная и социальная ответственность; патриотизм; демократия и т. д. Практики признали актуальность и необходимость этих требований современного мира для учеников и родителей, с которыми они работают, особенно в районах, потенциально конфликтующих, например в приднестровских населенных пунктах.

Учебные модули, организованные в форме поездок, через которые проходят дети под руководством пчелы-талисмана Мелиса, составляют широкую тематическую область, такую как: Я и мои соседи; Родной язык, государственный язык и язык соседей; Давайте общаться на разных языках! Республика Молдова на карте Европы; Откуда происходят наши имена и фамилии; Игры наших предков; Наши традиционные праздники; Национальные блюда и т. Д. Межкультурная компетенция, которую мы развиваем у детей, будет поддерживаться другими социальными и коммуникативными компетенциями, присущими активному гражданину, заботящемуся о его личном благополучии, а также о сообществе, частью которой он является, и жизнь, которая бросает вызов, чтобы участвовать и вносить свой вклад.

Наконец, мы призываем всех учителей начальных школ страны выбрать дисциплину «Культура добрососедства», пользуясь полной дидактической поддержкой по адресам: Link_1Link_2Link_3Кроме того, те, кто по разным причинам не могут преподавать отдельную дисциплину, могут использовать материалы, предоставленные для других предметов обучения, таких как родной язык, науки, история, образование для общества, личностное развитие, междисциплинарная деятельность в классах начальной школы, но содержание, которое очень разнообразно, может также быть приспособлено к классам средней школы.

Виорика Гораш-Постикэ, координатор проекта

ÎNVĂŢĂTORII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI CONTINUĂ SĂ ÎNVEŢE CUM SĂ EDUCE MAI EFICIENT »CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI»

BSTrust

În data de 29-30 august curent, la CE PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului EDUCAŢIE CIVICĂ PENTRU BUNA ÎNŢELEGERE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, învăţătorii s-au întrunit la un seminar metodic interactiv cu genericul proiectului nominalizat mai sus. Activitatea s-a produs graţie unei iniţiative, care are ca scop îmbunătăţirea relaţiilor şi instituirea păcii pe termen lung în Republica Moldova, inclusiv cu regiunile Transnistria şi Găgăuzia, prin introducerea unei discipline opţionale opţionale interculturale „Cultura bunei vecinătăţi”, al treilea an consecutiv, anul acesta fiind propusă pentru clasa a III-a, cu sprijinul financiar al BST (The Black Sea Trust for Regional Cooperation). Iniţiat de societatea civilă, proiectul reuneşte ONG-uri, cadre didactice, oficiali guvernamentali şi din educaţie în implementarea calitativă a disciplinei date în aproximativ 30 de şcoli cu peste 2000 de copii din întreaga Moldovă în limbile de intruire română şi rusă, consolidând toleranţa şi cooperarea între diferite grupuri. Prin obiectivele proiectului, beneficiarii continuă procesul de dezvoltare comună, pentru a obţine noi abilităţi sociale de comunicare şi cooperare interculturală; pentru a introduce metode inovative de predare-învăţare cu conţinut şi patrimoniu cultural divers, sporind astfel înţelegerea diversităţii culturale; înţelegerea reciprocă şi solidaritatea între zonele separate. A fost deja elaborat şi adaptat Caietul de educaţie interculturală „Cultura bunei vecinătăţi”, cu genericul Învăţăm, lucrăm şi ne odihnim împreună în limbile română şi rusă şi fiecare copil din experiment il va primi gratis. Săptămîna trecută au fost formaţi formatorii de colega Ana Medvedeva din Ucraina, reprezentantă a echipei de autori ai setului didactic, iar activităţile care urmează includ seminarele de instruire pentru cadre didactice la Chişinău, Comrat şi şi Tiraspol; pilotarea  Curriculumului şi a Caietului elevului pe parcursul anului curent de studii, monitorizarea şi evaluarea experimentului pedagogic, dar şi Conferinţa de evaluare finală a proiectului şi de certificare a învăţătorilor. Partenerii proiectului rămîn şi anul acesta Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană din Tiraspol, Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina, Asociaţia “Partenerial Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC)” cu sediul la Moscova şi Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj din Suedia

Ca impact al proiectului, sublinem că se vor consolida relaţiile dintre regiuni şi şcolarizarea interculturală în Republica Moldova, inclusiv Transnistria, prin dezvoltarea şi implementarea disciplinei opţionale „Cultura bunei vecinătăţi, prin cooperare transfrontalieră şi între agenţiile guvernamentale şi organizaţiile societăţii civile.  Durabilitatea proiectului vizeză sporirea nivelului de încredere reciprocă a populaţiei, gestionarea  eficientă şi constructivă a diferenţelor între comunităţile divizate, dar şi sensibilizarea culturală, comunicarea interculturală şi a valorilor pozitive la etapa incipientă, ca riscurile discordiei şi conflictul în viitor să fie cît mai reduse. Competenţele formate vor consolida cultura şcolară, precum şi tratamentul egal al diverselor minorităţi. Astfel, sperăm să contribuim la edificarea unei comunităţi responsabile şi democratice, care promovează şi susţine drepturile omului prin respectarea diferitor culturi. Unităţile tematice de învăţare a culturii bunei vecinătăţi cuprind mai multe călătorii de cunoaştere, precum: Ce înseamnă prieten, prietenie, dragoste; Vecinii noştri de altă etnie, Meşteşugurile tradiţionale ale locuitorilor din Moldova. Meseriile părinţilor noştri; Cînd şi cum învaţă copiii să muncească; Ajutorul între vecini la diferite popoare; Valorile care ne unesc; Cum au învăţat copiii din Moldova în trecut; Jocurile şi jucăriile strămoşilor noştri; Sărbătorile tradiţionale ale poporului meu; În dialog cu vecinul. Vocabularul ospitalităţii etc.

Ca o concluzie asupra impactului şi eficienţei proietului, expunem opinia învăţătoarei Elena Bejenari de la LT „Vlad Ioviţă” din Cocieri, Dubăsari: Voi preda al treilea an această disciplină şi îmi exprim bucuria şi recunoştinţa pentru asemenea oportunitate din partea mea personală, dar şi din partea elevilor şi părinţilor. Conţinuturile propuse de autori sînt necesare şi utile pentru dezvoltarea competenţelor social-civice, pentru a-i învăţa pe copii să înveţe, să muncească şi să se odihnească împreună mai interesant şi mai captivant. Interacţionăm, ne jucăm şi ne lărgim orizontul de cunoaştere, aflînd mereu lucruri noi despre sine şi despre cel de alături de noi, ca să putem convieţui paşnic şi civilizat. Apreciem jocurile diverse oferite, dar şi alte metode noi de predare-învăţare reflexivă.

                                                                                                                                                                                                                                              Coordonator proiect: Viorica Goraş-Postică, dr.hab.prof.univ.

PRIMUL PROGRAM DE FORMARE PENTRU PROFESORII INTERESAȚI DE PREDAREA DISCIPLINEI OPȚIONALE »EDUCAȚIE PENTRU ECHITATE DE GEN ȘI ȘANSE EGALE»

În perioada 24-26 august curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a organizat primul program de formare în cadrul proiectului Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării, implementat cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova.În cadrul activității au fost implicate 18 cadre didactice, inclusiv: 4 profesoare de istorie şi educaţia civică, 4 profesoare de limba română, 2 de biologie, una de geografie, 3 manageri, 5 psihologi şcolari.

Читать далее