Instrumente de evaluare și monitorizare a competențelor interculturale

Pe parcursul lunilor septembrie-noiembrie, profesorii universitari, implicați în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția, participă într-un program de formare și pilotare a unor instrumente de evaluare și monitorizare a competențelor interculturale. Varietatea de instrumente psihopedagogice sunt propuse pentru studenții pedagogi, dar și pentru copiii și elevii cu care vor lucra aceștia la stagiile de practică, unde se vor valorifica multiple dimensiuni ale competențelor interculturale (CIC).

Autorii instrumentelor, experți, practicieni cu experiență – Svetlana ARNĂUT, Angela SECRIERU, Daniela VACARCIUC și Vitalie CÂRHANĂ (copii și elevi); Svetlana ARNĂUT (studenți) – au elaborat pentru pilotare o varietate mare de probe de monitorizare și evaluare a CIC în domeniul educației formale și nonformale. Procesul de pilotare durează pana la finele lunii decembrie curent, iar ulterior, autorii vor colecta feedback-ul post-pilotare, le vor optimiza și le vor propune spre editare în formă electronică și pe hârtie. Instrumentele se vor disemina pe larg și vor putea fi utilizate în diferite forme, de către copii de grădiniță, elevi și studenți, pentru constatarea nivelului de competență interculturală, dar și a dinamicii acesteia în varii contexte.

Conform abordărilor împărtășite și a finalităților promovate de proiect, competența interculturală se formează printr-un echilibru adaptat situațional între cunoașterea și experimentarea altor culturi, comportamente, curiozitate, deschidere și interes pentru implicarea în alte culturi, empatie, abilitatea de a te pune în locul celuilalt, recunoașterea și interpretarea corectă a sentimentelor și nevoilor celuilalt etc.

Ambasadori ai interculturalității

Fondat în anul 1945, în scopul recuperării și integrării sociale a copiilor orfani victime ale celui de-al doilea război mondial, Satul Copiilor, amplasat pe colinele unei localități pitorești din Elveția, Trogen, a rămas fidel crezului său, formulat de Walter R. Corti: Să edificăm o lume în care fiecare copil va trăi fericit. Timp de peste 77 de ani, Satul Copiilor repre- zintă o oază a interculturalității, a legăturilor temeinice, a prieteniilor adevărate, a inițiativelor lansate de copii/pentru copii, un model al democrației veridice și al conviețuirii pașnice între copii, indiferent de proveniență geografică, apartenență la etnie, limbă vorbită, convingeri religioase etc. Și deși aria sa de activitate s-a extins, găzduind copii din întreaga lume (durata sejurului variind între câteva săptămâni până la câțiva ani), Satul Copiilor oferă oportunități de creștere, îngrijire, dezvoltare armonioasă, descoperire a talentelor, afirmare a personalității în acord cu principiile pedagogiei umaniste a lui J. Pestalozzi, având în epicentru dragostea pedagogului pentru discipolii săi. Este locul în care libertatea în gândire și acțiune se contopesc într-un amalgam cu acceptarea diversității, respectul reciproc, empatia și toleranța, toate fortificate de motivația de înzestrare a copiilor cu competențe pentru o viață independentă și un viitor sigur și promițător.

Astfel, 40 de adolescenți entuziasmați, reprezentanți ai 39 de instituții de învățământ din întreaga republică, au participat, în perioada 10-29 octombrie, la programul de schimb intercultural din Satul Copiilor, implementat în premieră de C.E. PRO DIDACTICA, cu suportul Fundaţiei pentru Copii Pestalozzi din Elveţia, în cadrul proiectului Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a viitorilor pedagogi. Proiectul urmărește scopul de a spori nivelul de toleranță al tinerilor din Republica Moldova, prin formarea și consolidarea competențelor interculturale. 

Programul de schimb intercultural, cu accent dominant pe activităţi de educaţie nonformală, a fost divers și consistent, punând la dispoziție valoroase experiențe de învățare și interacțiune cu multiple culturi (în special macedoneană, germană și elvețiană), cu elemente de conturare a propriei identități, de cunoaștere a propriilor limite, dar și de depășire a stereotipurilor și prejudecăților, de eliminare a oricăror forme de discri- minare. Pe parcursul a 2 săptămâni, ghidați abil de o echipă de facilitatori, adolescenții au asimilat valori precum toleranța, empatia etc., interacțio- nând, comunicând și lucrând în echipe constructiv, explorând intens sentimentul acceptării diversității.

Pentru o experiență deplină, programul a fost completat cu câteva excursii memorabile: prin Budapesta și Viena, la abația din Sankt Gallen, inclusă în patrimoniul UNESCO, și parcul național Peter and Paul din aceeași localitate, la fabrica tradițio- nală de cașcavaluri din Appenzeller și cea mai mare cascadă din Europa de pe râul Rhine.

Odată întorși acasă, adolescenții, ambasadori ai interculturalității, echipați cu cunoștințe, abilități și competențe interculturale, vor disemina în cadrul unui șir de activități cunoștințele și bunele practici însușite în Satul Copiilor, producând un impact transformațional de durată la nivel local/comunitar și contribuind la edificarea unei societăți democratice.

Programul de formare MANAGAMENTUL EDUCAȚIONAL

Ediția curentă a programului de formare al Centrului Educațional PRO DIDACTICA cu genericul Managementul educațional, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, este pe ultima sută de metri. Desfășurată în perioada 3-31 octombrie, în format online, cu sesiuni sincron și asincron, avându-i ca formatori pe Daniela VACARCIUC și Svetlana ȘIȘCANU, aceasta și-a propus drept obiectiv dezvoltarea competenţelor necesare unui management eficient al instituției.

Participanții, reprezentanți ai echipelor manageriale din învățământ, în jur de 40 de persoane, au beneficiat de o abordare complexă a fenomenului, axată pe o consistentă componentă teoretică, dar și pe una practică, la fel de bogată în conținut și exercițiu.

Pentru o  funcționare eficientă, pentru asigurarea calității procesului educațional, toate tipurile de școli trebuie să se ralieze la un șir de schimbări și îmbunătățiri din sistem. Pentru a face față acestei realități, corpul de conducere are nevoie de pregătire specială, domeniile vizate fiind: managementul calității, componentele și principiile acestuia; cultura calității vs cultura succesului; procesul de asigurare și de creștere a calității, măsurarea progresului, standarde, criterii și indicatori pentru evaluarea calității; organizațiile ca sisteme sociale și surse de competitivitate; factorii ce influențează cultura organizațională; comportamentul organizațional, tehnici de analiză și strategii de eficientizare a acestuia; managementul și implementarea schimbării; componentele și specificul procesului de proiectare managerială, Planul de dezvoltare strategică, etapele și pașii pe care îi implică etc.

Anume aceste aspecte din toate domeniile prioritare pe care se bazează standardele de competență profesională a managerilor din sistemul de învățământ au fost puse în discuție pe parcursul instruirii.

Această ediție a programului, caracterizată printr-un interes sporit al celor prezenți pentru subiect, mai are o ultimă activitate, cea de follow-up, care va avea loc pe data de 21 noiembrie.