TREI STANDARDE OCUPAȚIONALE NOI PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR

Devram-logo_page-0001 (1)

Pregătirea unor specialiști calificați este una dintre sarcinile primordiale ale sistemului de învățământ. Așteptările și cerințele pieţei muncii față de oferta educațională sunt exprimate în standardul ocupațional (SO), care ghidează procesul de formare profesională. Standardul ocupațional, un document relevant pentru sector, este elaborat în conformitate cu ”Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale” și este coordonat și aprobat de toți actorii implicați, în corespundere cu procedurile normative.

Citește mai mult