”Inițiativa de sprijinire a refugiaților” a deschis cel de-al cincilea spațiu sigur 

Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) au lansat, în parteneriat, un nou Spațiu Sigur, în cadrul ”Inițiativei de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova.

Având drept gazdă Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău (COTN), ușile Spațiului vor fi deschise pentru refugiații din Ucraina (copii, adolescenți, tineri, femei și vârstnici), în vederea facilitării recuperării și integrării lor psihosociale, dar și pentru comunitarii din zonă interesați de oferta sa de servicii.

Spațiul Sigur a fost renovat și înzestrat cu toate cele necesare desfășurării de activități de dezvoltare a deprindrilor de viață, de consiliere de specialitate, de învățare (inclusiv la distanță), de socializare și de petrecere a timpului liber, într-un cadru prietenos, lipsit de riscul discriminării și de orice formă de violență. Lista dotărilor include: mobilier, laptopuri și calculatoare, televizor Smart, echipament sportiv, jocuri de masă, articole de papetărie, o bibliotecă care numără circa 250 de volume în limbile română, rusă, engleză, franceză etc. – enciclopedii, dicționare, lucrări de beletristică și de dezvoltare personală etc., pentru toate vârstele.

Programul Spațiului Sigur cuprinde activități de educație pentru un mod sănătos de viață, educație digitală, limbă română, artă teatrală, plastică și pantomimă, artă aplicativă, artă fotografică, activități sportive și de grădinărit.  De asemenea, se organizează excursii la obiectivele turistice din municipiul Chișinău.

O componentă importantă a programului sunt ședințele gratuite de consiliere psihologică individuală și de grup, ședințele tematice cu specialiști pentru abilitarea tinerilor și adulților de a lua decizii corecte privind sănătatea lor sexuală și reproductivă și cunoașterea drepturilor aferente domeniului, planificarea familială și metodele moderne de contracepție, prevenirea infectării cu HIV și cu alte boli cu transmitere sexuală, cultivarea unui comportament de solicitare a îngrijirilor medicale și de protejare a propriei sănătăți etc.

La întocmirea ofertei de servicii s-a ținut cont de vârsta, interesele și, în primul rând, de nevoile beneficiarilor, reieșind din obiectivul principal al ”Inițiativei de sprijinire a refugiaților”: de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.

Conceptorii de curriculum în educația interculturală întruniți pentru primele bilanțuri

În 23 septembrie curent, reprezentanți ai echipelor de proiect din universitățile partenere – Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat (programe de master) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul (programe de licență) – s-au întrunit la un atelier de dezvoltare curriculară. În cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, sprijinit de Fundația pentru Copii  „Pestalozzi” din Elveția, se desfășoară un proces amplu de elaborare și pilotare a dimensiunii EIC în curriculumul universitar la diferite discipline academice de la Științele educației. 

Astfel, cei peste 20 de profesori universitari implicați au reușit să elaboreze curricula cu triplă abordare (disciplină separată de EIC, modulară și infuzională (teme)) într-o primă versiune, însoțite de ghiduri metodologice, suporturi de curs și îndrumare pentru practica pedagogică. Cu statut de pionierat/inovație pedagogică în contextul nostru educațional multicultural, suporturile curriculare în cauză vor contribui la dezvoltarea extinsă și aprofundată a competenței interculturale la studenții actuali și viitori educatori de grădiniță, învățători, profesori de la disciplinele umaniste și manageri școlari. 

După încheierea pilotării la sfârșitul semestrului curent, piesele curriculare vor fi revizuite și avizate la nivel național și internațional, apoi vor fi editate și propuse pentru implementare și diseminare la scară largă, având ca obiective importante dezvoltarea toleranței, a empatiei și a respectului față de Celălalt, pentru conviețuire pașnică și relaționare pozitivă la locul de muncă, de studii și în alte varia medii sociale.