Formare de formatori în cadrul Platformei EDUCAȚIE

Astăzi, 25 iunie 2024, Tekwill a găzduit  trainingul Formare de formatori: „PEDAGOGIA DIGITALĂ – O NOUĂ FILOSOFIE A EDUCAȚIEI MODERNE”.  Activitatea face parte din seria de instruiri ale Platformei EDUCAȚIE destinate formatorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Activitatea a fost facilitată de Liubov Mitioglo, manager regional și expert Tekwill UTAG, și Tatiana Culeva, specialist principal, Direcția de Învățământ UTAG, coordonator de programe regionale de mentorat pentru îmbunătățirea competențelor IT ale personalului didactic.

Participanții la eveniment au fost familiarizați cu experiența Tekwill în domeniul promovării educației digitale. O sesiune de training a fost consacrată procesului de transformare digitală a școlii moderne. De asemenea, participanților le-a fost  organizată o excursie în cadrul căreia le-au fost prezentate serviciile  Tekwill.

Beneficiarii acestei secvențe de formare au avut parte de un prețios schimb de experiență, au prezentat instrumentele digitale pe care le cunosc și le utilizează în demersurile la clasă, au discutat pe marginea unor probleme de primă importanță legate de digitalizarea procesului instructiv-educativ în instituțiile de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului. Activitatea a avut  loc în cadrul proiectului Platforma EDUCAȚIE, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, și Centrul Educațional RAZVITIE, Tiraspol.

Activități educaționale și metodice la Bălți: promovarea specialităților și calificărilor pedagogice

La 17 iunie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a organizat trei evenimente deosebit de semnificative. Trei instituții de învățământ general au fost deschise să organizeze aceste evenimente: Liceele Teoretice „L. Blaga”, „N. Gogol” și Gimnaziul nr. 19 Elizaveta. Scopul principal al activităților de promovare și sensibilizare a fost de a familiariza elevii din clasele a 7-a, a 8-a și a 9-a cu profesiile pedagogice, precum și de a le prezenta ofertele de studii ale Colegiului Pedagogic din Bălți.

Peste 60 de elevi din cele trei instituții au participat la activități interactive pentru a o înțelege plusvaloarea carierelor de educator în învățământul preșcolar, învățător în învățământul primar și instructor de educație muzicală. Simularea, lucrul în echipă, proiectele educaționale, jocurile tematice și alte metode și tehnici cu caracter instructiv-ludic au atras participanții.

Obiectivul specific pentru conținuturile metodice ale activităților au vizat îmbunătățirea unui ansamblu de competențe pedagogice esențiale. Elevii au avut șansa de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, planificare și organizare, empatie și oferire de feedback constructiv. Acestea deprinderi sunt esențiale pentru oricine vrea să devină în viitor cadru didactic, deoarece reprezintă bazele unei cariere de succes în educație.

În timpul activităților, elevii au primit informații detaliate despre specialitățile pedagogice și au fost încurajați să-și urmeze visele de a deveni educatori, învățători sau profesori de educație muzicală, subliniind că este o carieră dedicată formării și dezvoltării generațiilor viitoare și că generează, printre multe altele satisfacție și împlinire.

Activitățile date fac parte din subproiectul EDUSPACE: Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru comunitatea Eco. Proiectul urmărește, printre alte obiective, să promoveze competențele pedagogice necesare pentru un mediu educațional modern și sustenabil.

Organizarea acestor activități reprezintă un pas important în pregătirea viitoarelor cadre didactice, iar elevii din Bălți, în special preadolescenți, au avut ocazia să exploreze în mod activ și interactiv profesiile pedagogice, pentru a se dezvolta personal și a sonda oportunitățile de studii vocaționale.

În încheiere, subliniem că AO Centrul Educațional PRO DIDACTICA continuă să fie un pilon al inovării și excelenței în educație, contribuind semnificativ la formarea și dezvoltarea aici și acum a pedagogilor profesioniștilor de mâine, atât de așteptați și de necesari în grădinițele și școlile Republicii Moldova. În acest context, Centrul Educațional PRO DIDACTICA demonstrează angajamentul său continuu față de educația de calitate și formarea profesională a viitorilor pedagogi.

Împreună pentru pace și unitate

În perioada 18-20 iunie 2024, pensiunea ”Odiseu” din Vadul lui Vodă a găzduit Școala de vară „Împreună pentru pace și unitate”, organizată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în cadrul proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova.

Activitatea, un demers de educație pentru o societate în care se respectă drepturile omului, lipsită de violență, în care dialogul, cooperarea și comunicarea în spiritul salvgardării păcii și a liniștii este o realitate, a adunat 19 adolescenți refugiați din Ucraina. Participanții la Școala de vară sunt beneficiari ai unor Spații Sigure inaugurate în cadrul proiectului (Spațiul Sigur Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău, două Spații Sigure ale Universității Tehnice din Moldova).

Programul celor trei zile a prevăzut o serie de activități educaționale axate pe formarea și dezvoltarea de abilități, atitudini și comportamente necesare conviețuirii pașnice între tineri, indiferent de proveniență geografică, apartenență etnică, limbă vorbită, convingeri religioase etc.  ”Secolul XXI − imperativ al egalității de șanse” și ”EU+TU=NOI” au fost genericele celor câteva sesiuni de instruire, facilitate de Cezare Cornienco și Octavian Grosu.

De o manieră interactivă, într-o atmosferă de colaborare și bună dispoziție, adolescenții au discutat despre drepturile omului și ale copilului, egalitatea de șanse în perceperea legii și a cetățenilor, mecanismele de asigurare a egalității în șanse, respectul pentru celălalt ca valoare supremă a unei societăți sănătoase, discriminarea de șanse, inclusiv de gen, violența și formele sale etc. De asemenea, ei au abordat subiecte legate de sănătatea fizică și emoțională: modul sănătos de viață și părțile sale componente (alimentația sănătoasă, practicarea sporturilor, igiena corpului și a sufletului, inteligența emoțională − siguranța sănătății psihice etc.). O secvență aparte a fost dedicată domeniului relațional, cu accent pe aspecte de educație sexual-reproductivă. N-a lipsit de pe agendă și componenta ghidare în carieră, participanții fiind la vârsta când se gândesc tot mai mult la viitoarea profesie, la alegerea pe care trebuie s-o facă.

Partea educațională a Școlii de vară a fost însoțită de activități sportive, de recreere, distractive. Un moment aparte, memorabil pentru participanți, l-a constituit ”Seara piraților”, care a inclus diverse probe, o competiție între două echipe care a presupus confecționare de steaguri și costume, căutare de comori. Câștigătoare au fost ambele echipe, indiferent de faptul care dintre ele a îndeplinit sarcinile mai repede. Căci adolescenții au căutat soluții, au luat decizii și au creat, într-un context de comunicare prietenoasă și mult spirit competitiv.

Școala de vară s-a încheiat cu o activitate de totalizare. Întrebați ce le-a plăcut cel mai mult pe parcursul celor trei zile de activitate, adolescenții au spus într-un glas ”Totul!”: activitățile, scăldatul în piscină, legarea de noi prietenii. Ei au apreciat mult timpul petrecut împreună, în pace și liniște. Și au fost sinceri. Căci la întoarcere acasă, impresiile pe care l-au adunat au fost împărtășite părinților, care, la rândul lor, au adresat mulțumiri calde pentru momentele speciale trăite de copiii lor instituțiilor finanțatoare − Centrul Educațional PRO DIDACTICA (responsabil de organizarea Școlii de vară – Lilia Nahaba, coordonatoare de proiect) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), precum și facilitatorilor.