CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT DE PROIECT

agrivet-anunt

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

EXTINDE PERIOADA CONCURSULUI DE ANGAJARE

ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT DE PROIECT 

(Data limită: 30 septembrie 2018)

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de angajare: 1 octombrie 2018 – februarie 2021

Responsabilităţi de bază:

 • asigurarea suportului administrativ pentru toate activitățile proiectului;
 • actualizarea bazei de date/documente;
 • asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor;
 • preluarea, înregistrarea, distribuirea, îndosarierea și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite;
 • redactarea corespondenței necesare activității zilnice;
 • elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor;
 • elaborarea și redactarea documentelor proiectului;
 • realizarea unor activități financiar-contabile ale proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentele interne;
 • realizarea operațiilor contabile cu ajutorul programului versiunea 1C 7;
 • respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar;
 • îndeplinirea activităților zilnice de secretariat.

Calificări:

 • abilităţi bune de comunicare în scris şi oral în limbile română și engleză, de elaborare de memo-uri, mesaje, scrisori, documente, rapoarte etc.;

– abilităţi avansate de realizare a sarcinilor, de organizare a timpului, de  respectare a termenelor-limită;
– capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp;
– dorința și abilitatea de a învăța lucruri noi;
– responsabilitate,  disciplină, corectitudine și seriozitate;
– absolvent al unei instituții de învățământ superior (agricultură, economie, management, finanțe și contabilitate – va fi un avantaj).

Alte cerinţe:

Aptitudini:

 • abilităţi excelente de utilizare a aplicaţiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Project, Adobe Acrobat;

–  cunoaşterea şi utilizarea aplicaţiilor necesare funcţionării eficiente a programului de contabilitate 1c –  un avantaj;
–  gândire critică și creativă;
–  competențe relevante domeniului contabilității.

Atitudini:

– deschidere către colaborare;
– responsabilitate.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Asistent de proiect), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv cel puțin un angajator precedent.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 30 septembrie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

 

 

 

ÎN ATENȚIA PROFESORILOR CARE PREDAU SAU SUNT INTERESAȚI DE DISCIPLINA ”EDUCAȚIE PRIN FILM’’

Anunțăm cadrele didactice interesate de materiale și de filmele prevăzute de curriculumul opțional Educație prin film că le pot descărca, accesând AICI și completând mini-chestionarul dat.

De asemenea, lansăm o campanie de colectare a resurselor didactice deschise la temă, constituite din proiecte didactice și alte materiale, care ar prezenta interes pentru elevi și profesori.  Acestea vor fi publicate în formă digitală pe aceeași adresă, pentru schimb de experiență și promovarea practicilor pozitive, iar autorii vor beneficia de o publicație electronică, care îi va ajuta în procesul de atestare și nu numai…

Echipa CE PRO DIDACTICA
Adrese de contact: prodidactica@prodidactica.md
vscurtu@prodidactica.md

CONTINUĂM PREDAREA-ÎNVĂȚAREA DISCIPLINEI ”CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI” ÎN CLASELE PRIMARE

CBV

Sâmbătă, 15 septembrie, curent, un grup de învățători din clasele primare și manageri școlari din toată țara au participat la un seminar de inițiere și promovare a disciplinei opționale Cultura bunei vecinătăți în clasele primare, la CE PRO DIDACTICA. Formatoarea  Daniela STATE a facilitat un program interactiv de formare, provocând învățătorii să învețe a comunica asertiv și empatic cu copiii, reprezentanți ai diferitor culturi, etnii, confesiuni etc., încurajându-le comportamentul pașnic, deschis, tolerant și prietenos. Programul a inclus parcurgerea analitică a unităţilor de învăţare printr-un Ghid de călătorie; analiza culturii bunei vecinătăţi în calitate de componentă a educaţiei civice, cu valorile democratice și competenţa civică; metodologia interactivă de predare-învăţare a CBV, cu proiectul,  portofoliul, lapbook; manifestarea interculturalităţii în viaţa cotidiană/şcolară, dar și activități extracurriculare în cadrul disciplinei CBV.

De asemenea, s-au propus și alte posibilități de asigurare a continuității între treapta primară și gimnazială privind durabilitatea implementării disciplinei ”Cultura bunei vecinătăți”, inclusiv aplicarea la Educația pentru societate, Dezvoltarea personală, ca activități transdisciplinare, ca activități extracurriculare și extrașcolare (inclusiv cercuri pe interese), dar și la Cultura etniilor conlocuitoare etc.

Toți participanții au beneficiat de donații ale Caietelor de educație interculturală pentru elevii din clasele 1-4, într-o variantă redactată după experimentul pedagogic din anii 2014-2018, desfășurat cu acordul MECC, pe care le puteți accesa AICI.

Prognozăm în continuare un impact sporit printre elevi, copii și părinți în relaționarea interculturală și respectarea celuilalt, pentru a avea o viață echilibrată și interesantă împreună, ca cetățeni cu drepturi și șanse egale de reușită în viața personală și socială.

Coordonator: prof.univ. Viorica Goraș-Postică