Formare de formatori pentru educația adulților, promoția I, 2024

În perioada 12 februarie-12 martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat programul ”Formarea continuă a formatorilor”, având drept beneficiari 15 cadre didactice și manageriale.

În opinia cursanților, oferta de pregătire a specialiștilor în educația adulților și în mentorat a răspuns așteptărilor lor. Mai ales că formatorii și-au văzut sarcina în ”…a-i face conștienți de faptul că responsabilitatea în fața adulților – de orice vârstă – nu este mai mare sau mai mică decât în fața copiilor, ea este diferită la nivelul asigurării didactice prealabile a cursului”.
Conținuturile abordate pe parcursul instruirii, de formatorii Valeriu GORINCIOI, Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Angela TOMIȚA, au vizat întâi de toate formarea competențelor necesare proiectării și desfășurării unui demers construit pe fundamentele pedagogice și psihologice ale andragogiei (conceptualizarea unui training în auditoriu sau online; respectarea algoritmului de utilizare a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, de scriere și discuție, de argumentare; aplicarea principiilor și algoritmilor funcționali pentru tehnicile interactive etc.).
Programul s-a încheiat printr-o sesiune de follow-up, pentru care participanții au elaborat proiectul unui curs/program adresat adulților din diverse domenii, în vederea dezvoltării unor competențe profesionale clar definite, cu detalierea cel puțin a unei secvențe didactice concrete, în cheia cadrului ERRE. Prezentările au demonstrat cunoașterea particularităților de vârstă ale segmentului de beneficiari; a cadrului de învățare și proiectare Evocare-Realizare a sensului-Reflecție-Extindere; a strategiilor de lucru (Scriere liberă, Asocieri libere, Brainstorming, GP, 6 Cum?, Diagrama Venn, Mozaic, Predare complementară, SINELG, Simulare, Brawriting etc.) și a sarcinilor caracteristice fiecărei etape; a platformelor și instrumentelor TIC eficiente în educația adulților (Google, Menti, Prezi, LearningApps, GoogleClassroom, Youtube, Jamboard, LearningApps, GoogleClassroom etc.); a modalităților de diminuare a barierelor în învățare provocate de implicațiile cursanților dificili; a specificului relației de mentorat etc.
Pe întreaga durată a programului, cursanții au demonstrat un interes sporit pentru subiectele în discuție și implicare în activități, învățând, reflectând și acționând, dintr-o nouă perspectivă, cea de formator al generațiilor de adulți din contemporaneitatea noastră. Chestionarele de evaluare finală ne-au oferit impresii și rezultate relevante și foarte diverse vizavi de obiectivele proiectate și atinse în mod participativ, dar și sugestii constructive de colaborare ulterioară și de valorificare a achizițiilor teoretice și practice.

Spațiul Sigur Criuleni în sprijinul incluziunii sociale a refugiaților

Kalinedelea Iana. A ajuns în Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiați (CPTR) din incinta Școlii Profesionale din Criuleni (în continuare Centru) la 12 martie 2022. Fiind pedagog de profesie, s-a încadrat activ în viața Centrului, chiar din primele zile. La început, ca voluntar apoi s-a angajat în calitate de  coordonatoare a activităților pentru copii, desfășurate în camera de joacă. Frecventează regulat cursurile de limba română, realizate cu suportul proiectul„Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova. Iana a  încheiat cu succes nivelul A1 și A2, ceea îi permite să comunice liber în limba inclusiv cu finanțatorii și partenerii, în vederea organizarea de activități intracomunitare – excursii, vizionări de filme, competiții sportive etc.

Iana zice  că însușirea limbii române o ajută să se integreze mai ușor în societate că se simte mult mai confortabil pe stradă, în transportul public, la policlinică, în supermarket. În plus, îi deschide noi perspective de angajare în câmpul muncii.

La momentul actual, Iana activează în calitate de facilitatoare a Spațiului Sigur Criuleni, fiind responsabilă de componenta ce vizează dezvoltarea deprinderilor de viață ale adolescenților.

Knîș Karina. Fiind mamă a doi copii mici, inițial a fost angajată în calitate de facilitatoare a Spațiului Sigur  Criuleni, realizând activități destinată adolescenților orientate spre  dezvoltarea deprinderilor de viață.

Totodată, Karina a frecventat lecțiile de limba română predate de către Angela Iapără, în cadrul Spațiului Sigur.

După înscrierea copilului mai mic la grădinița din comunitate, a frecventat cursuri de maseur, oferite de parteneri. Actualmente, are deschis în Centru un cabinet unde prestează servicii de masaj.  Karina dorește să-și lărgească afacerea, să închirieze un local pentru a atrage mai mulți clienți. Are planuri frumoase pentru un viitor în țara noastră.

Polova Iuliana. A devenit beneficiară a Centrului în mai 2023. Și-a înscris fetița de 5 ani la grădiniță și a început să frecventeze cursurile de manichiuristă. S-a integrat repede în colectivul de refugiate, care deja studiau limba română în cadrul Spațiului Sigur Criuleni. A recuperat repede materialul, ca acum să fie una dintre cele mai active eleve.

Lucrează ca manichiuristă în Centru, deservind refugiatele. Dorește să se angajeze într-un salon din localitate sau să-și deschidă propria afacere. Grație programului de studiere a limbii române, comunicarea cu membrii comunității locale nu mai este o barieră.

Zvonareva Nadia, Vicol Larisa, Ciumac Ecaterina, Klimenco Karina. Au fost angajate de  Școala Profesională din Criuleni ca lucrători ai cantinei, cu toate actele în regulă. Studierea limbii române le ajută să comunice cu colegii de serviciu și elevii pe care îi deservesc.

Pentru a facilita încadrarea în câmpul muncii a ucrainenilor cazați în CPTR din incinta Școlii Profesionale din Criuleni, Spațiul Sigur a inclus în oferta sa educațională activitatea „Integrarea socială a refugiaților”, realizată de către Vasile Iapără, managerul Centrului și directorul școlii. Demersul este îndreptat spre informarea beneficiarilor despre drepturile și obligațiunile lor, despre suportul social, material și psihologic pe care îl pot obține în cadrul Centrului, despre condițiile de angajare pe piața muncii a Republicii Moldova.

Natalia Golban, coordonatoare, Spațiul Sigur Criuleni

Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”: formare de formatori

Astăzi, 28 februarie, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a dat startul unui nou program, care are drept obiectiv pregătirea unei noi pleiade de formatori pentru educația adulților. Instruirea se va desfășura cu participarea reprezentanților Spațiilor Sigure statice și mobile și va fi facilitată de Elena Creangă, Natalia Grîu și Ina Moraru, formatoare cu o vastă experiență în domeniu. Sesiunile de training și orele de studiu individual vor fi axate pe abordarea unor subiecte importante pentru cunoașterea ”bucătăriei” educației adulților. Programul se va încheia cu realizarea de către cursanți și prezentarea, în activitatea de follow-up, a unei teme de casă.

Activitate este organizată în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova.