CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI – DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ ÎN CLASELE PRIMARE: REZULTATE ȘI PERSPECTIVE

CBV

La 16 iulie curent, în incinta Centrului Educațional PRO DIDACTICA, s-a desfășurat masa rotundă a experților implicați în evaluarea Programului experimental ”Cultura bunei vecinătăți”, realizat cu sprijinul GPPAC (Parteneriat Global pentru prevenirea conflictelor armate, regiunea Europei de Est). Disciplina opțională de educație interculturală este unica inițiativă comună implementată cu succes în școlile de pe ambele maluri ale Nistrului, în perioada 2013-2018, cu suportul financiar a mai multor parteneri de dezvoltare și a avut ca obiectiv major educarea la elevi, învățători și părinți a competenței interculturale, manifestată prin sporirea interesului de cunoaștere și comunicare, conlucrare cu vecinul care poate să vorbească altă limbă, să reprezinte altă etnie sau să împărtășească alte valori culturale și/sau religioase. Atu-ul disciplinei date constă în elaborarea și aprobarea de către MECC a Curriculumului, însoțit de Caiete de educație interculturală pentru toate cele patru clase primare și sunt disponibile pentru utilizare în masă, pe site-ul www.prodidactica.md.

La activitate au participat Andrei KAMENȘIKOV, coordonator GPPAC, Irina BRUNOVA-KALISETKA, director al Centrului de Integrare și Dezvoltare din Kiev, colegii de la Centrul de Programe inovative educaționale și sociale din regiunea transnistreană, Tiraspol, dar și dna Alla NIKITCENKO, consultant principal de la MECC, Elena TULBA, specialist la Direcția Educație din UTAG și Daniela STATE, autor și formator în proiect. Participanții au prezentat rezultatele evaluării finale a implementării disciplinei, evidențiind aspecte cantitative și calitative desprinse din practica de predare-învățare și evaluare, analizată de elevi, părinți și învățători la diferite etape, dar și recomandări cu privire la extinderea aplicării și diseminării experiențelor de succes.

În acest context, anunțăm învățătorii claselor primare, care intenționează să predea în anul următor de învățământ disciplina opțională ”Cultura bunei vecinătăți” și nu au mai beneficiat de formare  specifică la PRO DIDACTICA, să se înscrie la un seminar de inițiere și promovare a conceptului dat pe următoarea adresă: vpostica@prodidactica.md, printr-un mesaj de confirmare în formă  liberă, cu indicarea  numelui și a  prenumelui, a instituției, a clasei la care predă și a nr. de copii în clasă. Activitatea va avea loc sâmbătă, 15 septembrie, de la 9.00 la 15.00, la sediul Centrului, pe str. Armenească, 13. Învățătorii vor beneficia de un certificat autorizat și de un nr. minim de 5 Caiete ale elevului pentru clasa I, iar instituțiile – de un Acord de implicare, pe bază de parteneriat, într-un proiect internațional.

De asemenea, învățătorii, care au predat anterior disciplina dată, sunt invitați și rugați să promoveze necesitatea și utilitatea cursului la întrunirile metodice raionale/municipale de la începutul anului școlar în municipiile/raioanele din care fac parte.  Se propune continuarea colaborării Dvs. cu CE PRO DIDACTICA prin expedierea unor elaborări metodice în ajutorul cadrelor didactice în predarea cursului dat (proiecte didactice de scurtă și de lungă durată, prezentări PPT sau Prezi, filme educaționale, scenarii pentru activități extracurriculare etc.), care vor deveni resurse educaționale deschise și vor facilita schimbul de bune practici între învățători, prin publicarea pe pagina www.red.prodidactica.md. Acestea inițiative vor fi stimulate prin acordarea unui certificat de publicație electronică, valabil pentru procesul de atestare.

În încheiere, vă asigurăm  de calitatea și impactul materialelor elaborate și aplicate, în limbile română și rusă, dar și de deschiderea noastră pentru a disemina în continuare practicile bune acumulate, pentru optimizarea educației interculturale pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în zonele multietnice.

Coordonator: Viorica GORAȘ-POSTICĂ

ID

ȘCOALA DE VARĂ PENTRU BENEFICIARII PLATFORMEI EDUCAȚIE ȘI SPORT

undp-1024x252

În perioada 2-5 iulie curent, beneficiarii Platformei Educație și Sport au participat la şcoala de vară de la Vadul lui Vodă, cu genericul Introducerea și implementarea inovațiilor în instituțiile educaționale și sportive.

Activitatea se înscrie în proiectul Platforma Educaţie şi Sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului, realizat în cadrul Programului finanţat de Uniunea Europeană Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova.

Participanții au beneficiat de un schimb util de experiență. La activitate au participat 20 de persoane de pe malurile drept și stâng ale Nistrului, inclusiv coordonatori și experți de proiect.

În cadrul şcolii au fost abordate subiectele:

 • Educație nonformală în instituțiile educaționale și sportive;
 • Principii de elaborare a unui ghid metodologic cu practici pozitive;
 • Inovații educaționale și sportive: principii de inițiere și implementare;
 • Organizarea unui masterclass cu experiențe avansate;
 • Managementul stresului;
 • Dezvoltarea educației nonformale pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Dezvoltarea conținutului și a formelor de învățământ privat;
 • Educație incluzivă;
 • Mediul educațional informațional/TIC;
 • Modele de orientare eficientă în carieră a tinerilor;
 • Metodele de orientare eficientă în carieră a tinerilor;
 • Metode interactive de învățare și relaxare;
 • Team building: jocul și rolul lui în consolidarea echipei.

Profesorii participanți au afirmat că şcoala de vară este o măsură importantă, în primul rând, prin schimbul de experiență şi de bune practici de care au avut parte; în al doilea rând, prin mediul de instruire și odihnă deosebit, care a predispus la detaşarea de grijile/sarcinile cotidiene și a favorizat concentrarea pe problemele abordate la instruire, prin formările interesante și activitățile de relaxare, de comunicare și de cunoaștere, informare liberă și neforțată de nimeni, facilitate de formatorii experimentați – Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Svetlana TURCEAC și Andrei NICOLAEV.

În urma acestei activități va fi elaborat ghidul metodologic în care vor fi prezentate experiențe inovative de succes pe direcțiile menționate mai sus, valorificându-se practicile avansate de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv cele de sporire a încrederii între actorii educaționali.

Lilia NAHABA,
coordonator de proiect

Transnistria-1024x170

PRO DIDACTICA – 20: REUNIUNEA DE LANSARE A PROIECTULUI ’’PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE’’

Pestalozzi

La 27 iunie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc un eveniment important, dedicat lansării proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice, care se va implementa în perioada iunie 2018 – decembrie 2020, cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru copii Pestalozzi, Elveția. La activitate au participat manageri şi cadre didactice din 3 universităţi (Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți şi Universitatea de Stat din Comrat), reprezentantul Consiliului Naţional pentru Tineret din Moldova, dna Galina PETCU, dar şi experţi/formatori ai Centrului.

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC ale viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale ale copiilor și tinerilor. Obiectivele specifice includ: elaborarea curriculumului şi a materialelor didactice privind educaţia interculturală în formarea iniţială a cadrelor didactice; dezvoltarea competenţelor profesionale de educaţie interculturală ale cadrelor didactice universitare.

Expertul Viorica GORAȘ-POSTICĂ a prezentat o retrospectivă detaliată a proiectelor Centrului, la cei 20 de ani de activitate, inclusiv în domeniul educației interculturale, accentuând contribuția partenerilor de dezvoltare și a sectorului asociativ la promovarea toleranței și acceptarea diversității, ca factor de dezvoltare personală, instituțională și socială. Un alt expert, Tatiana CARTALEANU, s-a referit la experiențele educaționale de succes de la diferite niveluri de învățământ din contextele multiculturale inedite din țara noastră, insistând asupra motivelor pentru care avem de câștigat fiecare din proiectul inițiat, inclusiv prin valorificarea oportunităților din noua comunitatea de învățare, care va crea noi practici de succes de cercetare, predare, învățare și evaluare.

Participanții şi-au exprimat recunoştinţa pentru ”oportunitatea de colaborare, pentru provocarea de a spori eficacitatea procesului educațional universitar, proiectul dat vizând direct formarea viitorilor profesori și dezvoltarea competențelor profesionale” (Maria Ianioglo, Universitatea de Stat din Comrat).

Impactul aşteptat va viza includerea/implementarea competenţei interculturale în planul universitar de învățământ și, în perspectivă, pe termen lung, la creșterea nivelului de toleranță și non-discriminare în rândul copiilor și tinerilor, care reprezintă diferite grupuri etnice, religioase, lingvistice și sexuale.

Coordonator: Cristina BUJAC, CE PRO DIDACTICA
Contacte: cbujac@prodidactica.md
Tel. 069233782