O VIZITĂ DE RĂSPUNS ÎN CADRUL PROIECTULUI DEVRAM, PARTEA I

logo-Devram

În perioada 25-26 octombrie curent, un grup de manageri şi profesori din mai multe colegii şi licee tehnologice din România vor vizita Republica Moldova. Această iniţiativă vine ca răspuns la o experienţă similară trăită, în primăvara acestui an, de colegii lor din câteva instituţii de învăţământ profesional tehnic cu profil agroalimentar  de la noi, în cadrul proiectului DevRAM, Partea I.

Agenda evenimentului din acest sfârşit de săptămână include un şir de întâlniri cu specialişti de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, dar şi cu colectivul de pedagogi şi elevi al Colegiului Agroindustrial din Ungheni şi cu cel al Centrului de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău.

Aceste vizite reciproce ale reprezentanţilor sectorului educaţional au drept scop consolidarea colaborării între şcolile de profil de pe ambele maluri ale Prutului întru promovarea învăţământului agricol şi replicarea de bune practici.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.

O NOUĂ SECVENŢĂ DE FORMARE ÎN CADRUL PROIECTULUI DEVRAM, PARTEA I

logo-Devram

Cadre didactice şi manageriale din cele 7 instituţii beneficiare ale proiectului au participat, în perioada 22-24 octombrie curent, la trainingul Standarde de calitate în domeniul agroalimentar. Organizat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, acesta a inclus subiecte menite să familiarizeze cursanţii cu: noţiunea de ”standard”; scopul elaborării, dezvoltării şi aplicării acestuia; procesul de standardizare şi cadrul legal al activităţii de standardizare; standardele de bază ce reglementează activitatea agricolă în Republica Moldova; standardele europene şi transpunerea acestora în R. Moldova; organizaţiile europene şi internaţionale de standardizare; rolul comitetelor tehnice în cadrul activităţii de standardizare; impactul standardizării asupra comerţului internaţional; problemele  actuale ale activităţii de standardizare din R. Moldova, precum şi la nivel european şi internaţional; standardizarea şi managementul calităţii; beneficiile aplicării standardelor etc. O atenţie sporită a fost acordată necesităţii implementării în cadrul întreprinderilor din domeniul agroalimentar a standardelor internaţionale ISO 9001, ISO14001, ISO 22000, HACCP, precum şi dezvoltării produselor ecologice şi certificării acestora.

Citește mai mult

PORTOFOLIUL: METODĂ EFICIENTĂ DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE

CONSEPT

În cadrul programului Consolidarea sistemului de pregătire profesională tehnică în Moldova (CONSEPT IV) a demarat seria de traininguri dedicate utilizării portofoliului şi proiectului în scopul formării competenţelor profesionale ale elevilor. Primul dintre acestea este ”Portofoliul – metodă eficientă de învăţare şi evaluare”, la care au participat 14 cursanţi din Centre de excelenţă şi şcoli profesionale.

Citește mai mult