ELEMENTE DE MANAGEMENT AL DEZVOLTĂRII PERSONALE DEZBĂTUTE LA CLUBUL ”PAIDEIA”

În 23 martie curent, mai multe cadre didactice s-au întrunit la ședința ordinară a Clubului de dezbateri educaționale ”Paideia”,  în cadrul căreia s-a abordat subiectul ”Cum să ne menținem echilibrul sufletesc și valorile moral-spirituale?”. Viorica Goraș-Postică, facilitatorul discuțiilor, a adus din start mai multe argumente în favoarea actualității subiectului dat, bazate pe realitatea locală, dar și pe cea internațională, cu multiple provocări. Astfel, participanții au fost ghidați spre identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentelor necesare managementului dezvoltării personale, dintre care principalul a fost analiza SWOT, spre descoperirea resursele interioare extraordinare, pentru exploatarea puterilor incredibile de care dispune persoana ca să obtină succesul, căci dezvoltarea personală a devenit sinonimă cu “știința succesului”.

Citește mai mult

ANUNŢ PENTRU PROFESORII LA DISCIPLINELE BIOLOGIE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ

Invităm cadrele didactice la disciplinele biologie şi educaţie civică, doritori să se alăture echipei de formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, să depună dosarul (CV-ul şi scrisoare de motivare) pentru a participa la un program de formare de 3 zile în domeniul educaţiei pentru sănătatea reproductivă a tinerilor, care avea loc indicativ în perioada 10-12 aprilie 2018. Cadrele didactice care vor fi instruite, vor avea posibilitatea de a participa în calitate de formatori pentru alte cadre didactice şi în procesul de pilotare/implementare a cursului opţional „Educaţia pentru Sănătate”.

Programul de formare se va desfăşura în cadrul proiectului „Promovarea educației pentru sănătate a tinerilor”, implementat de CE PRO DIDACTICA, începând cu luna martie 2018, cu sprijinul Agenţiei ONU pentru drepturile şi sănătatea reproductivă. Scopul proiectului este de a creşte nivelul de cunoştinţe ale adolescenților (10-19 ani) despre sănătatea lor și de a-i abilita să solicite predarea în școli a educaţiei pentru sănătate adecvată vârstei și sensibilă la mediul cultural, inclusiv sănătatea reproducerii, drepturile omului și prevenirea violenței bazate pe gen. Activităţile proiectului vor include revizuirea programului de învăţământ la disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, formarea cadrelor didactice la disciplina respectivă din 5 raioane-ţintă, precum şi alte activităţi de mobilizare comunitară.

Termenul limită de depunere a dosarului este 30 martie 2018 la adresa odraguta@prodidactica.md.

ȘCOLI DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI COLABOREAZĂ ÎN CADRUL UNEI PLATFORME COMUNE PENTRU SPORIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI

UNDP

Mai multe instituții de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului colaborează în cadrul unor platforme comune pentru sporirea calității educației. Grupurile au fost constituite în baza unui proiect al Programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii, implementat de PNUD, cu suportul Uniunii Europene.

Platformele fac parte din cele cinci grupuri tematice – cultură, sport, mediu, sănătate și educație, create pentru îmbunătățirea colaborării între beneficiarii de proiecte de infrastructură renovate în cadrul Programului.

Membrii platformelor specializate în educație și sport participă la activități comune, fac schimb de experiență și elaborează proiecte pentru creșterea calității în educație și implementarea tehnicilor inovative de instruire. Totalurile primului an de activitate au fost făcute publice în cadrul unei mese rotunde, care s-a desfășurat pe data de 28 februarie curent, la Chișinău.

Potrivit Liliei NAHABA, coordonatoare de proiecte la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, pe parcursul anului 2017, ONG-uri care gestionează platformele, cadrele didactice și manageriale care fac parte din aceste grupuri au participat la zeci de activități comune, traininguri și seminare, vizite de studiu și schimb de experiență. „Au fost organizate două ateliere tematice în domeniul educației, la Tiraspol și Chișinău, evenimentele având scopul de a fortifica parteneriatele dintre membrii platformei”.

Membrii platformei educație au efectuat mai multe vizite de studiu la instituții de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv Liceul Teoretic Evrica din Râbnița; școlile medii din Mălăiești și Butor, raionul Grigoriopol; Liceul Teoretic din satul Avdarma, raionul Comrat etc.

În luna decembrie 2017, cei mai activi participanți ai platformei educație au efectuat o vizită de studiu în Finlanda, unde au luat cunoștință de mai multe structuri de profil educațional, inclusiv Ministerul Educației și Culturii, Agenția Națională Finlandeză pentru Educație, câteva școli, dar și ONG-uri. Iar în februarie 2018, reprezentanții platformei sport au beneficiat de o vizită de studiu în Bulgaria, au participat la masa rotundă Sofia-2018, capitală europeană a sportului, au vizitat mai multe ONG-uri și instituții cu profil sportiv: Centrul de hipism, Centrul Național Olimpic etc.

Antonina LAPICUS, metodist la Grădinița Viorica din satul Pârâta, raionul Dubăsari, una dintre membrele platformei educație, susține că această inițiativă contribuie la consolidarea cooperării între instituțiile de pe malurile Nistrului. Datorită platformei, instituția pe care o reprezintă a obținut un proiect, care este implementat în colaborare cu o instituție de învățământ din orașul Tiraspol. „După instruirea în domeniul scrierii proiectelor, am elaborat și câștigat un proiect comun cu Școala-grădiniță corecțională nr. 44 din orașul Tiraspol, pentru copii cu deficiențe de văz. Recent, am organizat un eveniment comun, la care au participat cadre didactice și părinți din Tiraspol și Pârâta. Ne-am convins pe propriul exemplu că astfel de activități ne unesc și ne ajută să găsim puncte comune pentru dezvoltare și cooperare”, susține Antonina LAPICUS.

O altă membră a platformei educație, Aliona PALEGA, directoarea școlii din satul Butor, raionul Grigoriopol, susține că vizita de studiu în Finlanda a ajutat-o să facă mai multe schimbări în școala pe care o conduce, astfel ca să asigure un învățământ de calitate pentru elevi. „Experiența Finlandei este impresionantă și s-a clădit de-a lungul mai multor decenii. Anumite lucruri pot fi preluate și implementate cu ușurință în instituțiile de învățământ de la noi”.

Din platforma educație fac parte 17 instituții de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului și din platforma sport – 13, care au beneficiat anterior de finanțare pentru proiecte de infrastructură în cadrul Programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii, implementat de PNUD, cu suportul Uniunii Europene.