ZECE CURRICULA NOI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL AGRICOL

Devram-logos

Consultațiile desfășurate de către experta Viorica Goraș-Postică au încheiat activitatea programului de formare ”Dezvoltare curriculară”. Derulat în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I, acesta a avut drept obiectiv de bază conceperea și implementarea unui program de instruire sub formă de ateliere pentru profesorii din instituțiile de învățământ profesional tehnic agricol, din perspectiva consolidării sistemului de pregătire continuă. Grupul țintă a fost alcătuit din 14 reprezentanți ai celor 7 școli-pilot ai proiectului.

Citește mai mult

COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÂI: NOI OPORTUNITĂȚI DE STUDIU PENTRU VIITORII TEHNICIENI ELECTRICIENI

Devram-logo_page-0001 (1)

Dotarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, în baza sprijinului oferit de programul de granturi ”Consolidarea capacității tehnice a instituției în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, înscrie o nouă filă.  Desfășurat de C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I, acesta a apropiat ziua inaugurării în Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi a laboratorului ”Repararea și exploatarea instalațiilor electrice”.

Citește mai mult