ALTE OPORTUNITĂȚI DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ LA ORELE DE LIMBĂ ENGLEZĂ

Pestalozzi-EIC

În data de 9 decembrie curent, vizita de monitorizare a educației interculturale la stagiile de practică a studenților viitori pedagogi a avut loc la Gimnaziul din localitatea Brăila, unde este încadrată stagiara Universității de Stat din Moldova, Mariana Pelivan. Ghidată de prof. Ana Sandu, grad didactic 2, studenta a realizat ora de limbă engleză în clasa a III-a, facilitând cu succes activitatea elevilor, care erau motivați și deschiși să învețe această limbă de circulație internațională, puneau întrebări și nu își dădeau rândul să se implice.

Citește mai mult

PROGRAM DE FORMARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PREDĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL CU INSTRUIRE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

MECC

Pe data de 25, 27 şi 28 noiembrie curent, în jur de 100 de persoane au participat la o instruire desfăşurată în cadrul programului de formare a cadrelor didactice care predau discipline nonlingvistice în instituţiile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin extinderea numărului de discipline şcolare studiate în limba română, realizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova (HG 904/15), în colaborare cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.

Citește mai mult