UN NOU CONTEXT PENTRU DEZVOLTAREA CURRICULARĂ A EDUCAȚIEI INTERCULTURALE

În 21-22 februarie curent, profesori universitari de la 3 universități cu profil pedagogic din republică – Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi și Universitatea de Stat din Comrat – au participat la primul atelier din proiect, în care au abordat principiile de bază în proiectarea curriculumului pentru cursul universitar de Educaţie interculturală. Necesitatea acestui atelier de start a fost dictată de nevoia aducerii la numitorul comun a cursanţilor – viitori autori de acte normative curriculare şi de stabilire a unei platforme pentru acţiunile ulterioare.

Citește mai mult

RAPORT: EVALUAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR

soya

În cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale. Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, coordonat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare / ADA și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociația Internațională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, a fost realizat Raportul Evaluarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar, autori Vera CHILARI și Rodica REȘITCA.

Raportul, publicat în limbile română și engleză, a avut drept scop identificarea provocărilor și problemelor majore cu care se confruntă instituțiile de învățământ profesional tehnic, precum și realizarea unei analize de necesități pentru furnizarea unor servicii de formare profesională inițială și continuă de calitate, conform cerințelor pieței muncii. Acesta constituie un element important pentru planificarea acțiunilor ulterioare în cadrul proiectului, în special pentru aria de intervenție a Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

Evaluarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar (Capacity Needs Assessment Report of Vocational Educational Institutions in agri-food sector (vezi AICI)

ROLUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE, DEZBĂTUT LA CLUBUL PAIDEIA

Pe 15 februarie curent, mai mulți profesori din diferite instituții preuniversitare au participat la ședința ordinară a Clubului de dezbateri educaționale Paideia de la PRO DIDACTICA, unde au discutat pe marginea politicilor actuale, dar și a practicilor curente de dezvoltare a competenței interculturale. În calitate de facilitator, dna prof. univ. Viorica Goraș-Postică a organizat întrunirea în cheia cadrului de proiectare și învățare ERRE, propunând sarcini specifice de valorificare a potențialului participanților și provocând schimbul de experiențe avansate de educație interculturală (EIC), naționale și internaționale. Prezentarea integrală a demersului în cauză poate fi accesată AICI.

Citește mai mult