Programul ”Formarea continuă a formatorilor”: noi formatori pentru educația adulților

În perioada 10-19 aprilie curent, 27 de cadre didactice și psihologi din învățământul general și din învățământul profesional tehnic au participat la programul ”FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Cu sesiuni de învățare la distanță, moderate de Elena CREANGĂ și Ina MORARU, acesta și-a propus drept scop dezvoltarea competenței de concepere, planificare, organizare și realizare a activităților de formare și de mentorat în auditoriu și online destinate adulților, respectând principiile psihopedagogice de instruire pentru această vârstă.

Agenda programului a inclus un set consistent de subiecte: principiile și particularitățile instruirii adulților; tipurile de activități și proiectarea acestora; strategiile didactice, metodele și procedeele potrivite recomandate;  categoriile de cursanți, stilurile de învățare și instrumentele de identificare a nevoilor de formare; evaluarea în formarea adulților; mentoratul și importanta lui; rolurile și atribuțiile specifice ale mentorului etc., iar partea sa aplicativă a fost orientată spre dezvoltarea următoarelor competențe specifice: aplicarea noțiunile inerente conceptualizării unui training desfășurat în auditoriu  sau online;  proiectarea demersului didactic luând în calcul bazele pedagogice și psihologice ale andragogiei; respectarea algoritmului de folosire a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, scriere, discuție, argumentare; respectarea recomandărilor științifice de utilizare a tehnicilor interactive etc.

Pentru activitatea de final a programului, cea de follow-up, care a avut loc la 25 mai, participanții au pregătit proiectul unei activități de formare pentru adulți, în cheia cadrului Evocare, Realizare a sensului, Reflecție, Extindere. Lucrările au fost prezentate public și evaluate. Beneficiarii programului vor primi certificate care le vor permite să activeze în calitate de formatori în domeniul educației adulților.

Un alt program de formare în managementul proiectelor încheiat cu succes

În perioada 23, 25 și 29 aprilie 2024, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, a desfășurat programul de formare ”Managementul proiectelor de Intervenție educațională”. Organizat pentru funcționari ai DGETS − șefi de direcții și secții, specialiști principali și specialiști superiori, ingineri programatori etc., acesta a avut drept scop abilitarea profesională inițială în scrierea propunerilor de proiecte, în implementarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor înregistrate.

Formatoarea Viorica GORAȘ-POSTICĂ a inclus în agenda celor trei zile de sesiuni aspecte solicitate de participanți, relevante pentru inițierea în domeniu, pentru formarea și dezvoltarea competențelor necesare managementului proiectelor. De o manieră interactivă și într-un context propice unui schimb benefic de bune practici, cei 20 de participanți au fost familiarizați cu elementele de bază ale unui proiect, cu cei 10 pași în elaborarea unui proiect educațional și caracteristicile unui proiect de succes, cu etapele alcătuirii planului de activități ale proiectului și a bugetului, cu greșelile comise la formularea problemelor şi posibilele corectări.

Sarcinile propuse spre realizare au vizat descrierea situației existente și a problemei, a scopului și a obiectivelor, precum și a celorlalte componente ale proiectului. Activitatea de follow-up și certificare, care a avut loc astăzi, 24 mai, s-a axat pe prezentarea de către cursanți a produselor materializate în documente de proiect, care au fost recent aplicate sau care urmează a fi implementate la nivel municipal și raional. Această ultimă secvență de instruire a pus accentul pe evaluarea rezultatelor obținute în baza competențelor formate, pe un schimb valoros de exerciții și experiențe referitoare la corectitudinea fiecărui element structural din cererea de finanțare, pe căutarea unor resurse de finanțare și parteneri de dezvoltare deschiși și generoși.

Pe parcursul programului de formare, participanții au demonstrat un interes vădit pentru domeniu, conștientizând importanța extinderii practicilor de scriere și implementare a proiectelor de intervenție educațională, care vin în sprijinul soluționării unor probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ din municipiul Chișinău, dar și din întreaga țară.

Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale

Sistemul de traininguri din cadrul proiectului CONSEPT, Gândire critică pentru formarea competențelor profesionale, a continuat, în perioada 16-18 aprilie, cu modulul III în variantă online, cu utilizarea platformei Zoom.

Participanții la training, 12 profesori și maiștri care predau disciplinele de specialitate la centre de excelență, colegii și scoli profesionale, au continuat să examineze posibilitățile de aplicare a tehnicilor de gândire critică, dar și să coreleze filosofia gândirii critice cu procesul de predare-învățare-evaluare. Valențele formative ale gândirii critice în domenii precum electronica, IT, deservirea automobilelor și organizarea transportului, conjugate cu examinarea inteligențelor multiple, a dezvoltării competențelor de comunicare în context profesional, au fost cercetate prin optica tehnicilor interactive din cele tradiționale.

Insistența pe comunicare, discuție, argumentare, mai ales în cazul unor meserii foarte tehnice sperăm să dea roadele așteptate. Forma principală de concepere şi desfăşurare a demersului a fost lecţia-model. A fost rezervat suficient loc şi timp debrifării, metacogniţiei, aplicării imediate şi transferului asupra disciplinelor pe care le predau cursanţii.