GÂNDIREA CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

La Centrul Educaţional PRO DIDACTICA continuă implementarea programului Gândirea critică pentru formarea competenţelor profesionale, destinat cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic, şcolile profesionale şi centrele de excelenţă, beneficiari ai proiectului CONSEPT. Astfel, în perioada 23-25 ianuarie 2018,  au început formările pentru 12 cadre didactice, care predau disciplinele de specialitate, realizându-se primul modul al programului, iar în perioada 20-22 februarie, alţi 22 de profesori au participat la implementarea modulului doi.

Citește mai mult

”BUNE PRACTICI DIN ŞCOALA AMERICANĂ” – A DOUA ŞEDINŢĂ A CLUBULUI PAIDEIA

Vineri, 16 februarie 2018, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat a doua şedinţă a Clubului de dezbateri educaţionale PAIDEIA, facilitat de dna Oxana DRAGUŢA, care a împărtăşit experienţa sa din cadrul Programului de Fellowship Hubert H. Humphrey al Guvernului SUA 2016-2017. De asemenea, agenda clubului a inclus prezentarea unei experienţe din şcoala Londonderry din Harrisburg, capitala Pennsylvaniei, urmată de un interviu prin skype cu directoarea şcolii – Victoria Millard, care a răspuns la întrebările participanţilor clubului, precum şi de o prezentare a experienţei de învăţare de către Clay Cook, voluntar al Corpului Păcii în cadrul Programului Educaţie pentru sănătate în raionul Străşeni.

Prin urmare, pentru prima dată membrii clubului au avut parte de o incursiune în valorile, idealurile şi sistemul educaţional al SUA, cu prezentarea unor exemple vii de şcoală şi a unui absolvent al sistemului educaţional american (vezi prezentările pe: https://drive.google.com/drive/folders/1WBYG8afD1HaxJuTprrDJ6v7cSPLX2wH-).

Am discutat despre democraţie, libertate şi drepturile omului şi cum acestea influenţează discursul educaţional şi practica pedagogică la nivel de şcoală. Politica educaţională din SUA este răspunsul statului la probleme sociale, valurile masive de imigraţie şi abolire a structurilor rigide bazate pe rasă, clasă şi gen. De asemenea, educaţia joacă un rol esenţial în realizarea ideologiei visului american, cu alte cuvinte în realizarea promisiunii că fiecare rezident al SUA are o șansă rezonabilă să devină de succes (precum fiecare și-l definește, material sau de alt ordin), prin eforturile și resursele proprii. Elemente caracteristice, care au ieşit în evidenţă, au fost următoarele: relația profesor-elev de la egal la egal; profesori care recunosc că nu dețin adevărul; încurajarea exprimării opiniei proprii şi dezvoltarea gândirii critice; consilii de elevi puternice; atitudinea umană faţă de greșeală; încurajarea limbajului pozitiv, explicând că acel negativ provoacă suferinţă; toleranța faţă de diversitatea de opinie, rasă, etnie, religie;  voluntariatul etc.

Şcoala Londonderry oferă un program preșcolar și primar (gimnazial), care pune accentul pe dezvoltarea holistică a copilului – socială, emoțională, cognitivă, creativă si fizică. Profesorii în această şcoală consideră că copii se nasc curioşi şi sunt învăţăcei naturali, iar ei au rolul de a facilita învăţarea. Accent primordial se pune pe dezvoltarea aprecierii de sine, precondiție fundamentală pentru învățare de succes și interacțiune socială.

Misiunea Londonderry este să ajute fiecare copil să-și atingă potențialul maxim într-o comunitate diversă, prietenoasă, sigură, grijulie și distractivă. Graţie unui program academic dinamic, copiii învață în ritm propriu să gândească logic, critic și creativ. Implicarea părinților și voluntariatul este o parte integrală a vieții școlare, fiind parte a unui contract a familiei cu școala. Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea socială și emoțională, învățarea strategiilor de soluționare a conflictelor și implicarea în dezvoltarea comunităţii.

Doamna directoare Victoria Millard a răspuns la întrebări cu referire la programul de muncă al profesorilor, combinarea claselor (I-a cu a II-a, III-a cu a IV-a, ş.a.m.d.), promovarea elevilor şi sprijinul celor care rămân în urmă (unde părinţii se implică în calitate de voluntari), teme pe acasă (sunt puţine şi au relevanţă cu experienţa de viaţă) şi modul de învăţare a soluţionării conflictelor (profesorii de clase primare utilizează figuri decupate din carton în formă de ureche şi buze. Copilul care se aşteaptă să asculte i se înmânează ”urechea”, iar cel care va prezenta viziunea sa asupra conflictului va primi ”buzele”. Elevii din clasele mai mari sunt instruiţi în practici de mediere şi cei mai mari îi asistă pe cei mai mici să depăşească conflictele).

Clay Cook a relatat experienţa sa de învăţare în şcoală şi facultate. Printre bunele practici menţionate de Clay şi mai puţin practicate în ţara noastră, au fost următoarele: rapoartele trimise periodic de şcoală părinţilor cu privire la însuşita elevilor (report cards), programe ocupaţionale oferite în liceu în colaborare cu universităţile sau companiile (în cazul lui Clay un program în domeniul medicinii), curriculum la fiecare disciplină (temele, referinţele, procedura de evaluare), oferite fiecărui elev la început de curs; consiliu de elevi foarte activ; program extracurricular bogat, inclusiv sport şi competiţii între şcoli; voluntariat obligatoriu, care contează la admiterea la facultate şi la angajare; politica de interzicere a telefoanelor mobile în şcoală etc.

CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE MANAGER DE PROIECT

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE ANGAJARE

ÎN FUNCŢIA DE MANAGER DE PROIECT

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soia, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de derulare: martie 2018 – februarie 2021.

Managerul de proiect va activa în cadrul echipei Centrului şi va fi responsabil de managementul, coordonarea şi implementarea integrală a activităţilor din proiect. Printre acestea se numără: analiza de nevoi ale instituţiilor vocaţionale şi ale sectorului agroalimentar în vederea asigurării standardelor de calitate, inclusiv din agricultura ecologică; elaborarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor necesare pentru atingerea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar; elaborarea/actualizarea curricula/programelor de studiu şi a materialelor didactice; dezvoltarea capacităţilor instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniu; participarea la expoziţii anuale de produse agroalimentare certificate şi ecologice etc.

Responsabilităţi de bază:

 • Managementul şi coordonarea eficace şi eficientă a proceselor de iniţiere, planificare, implementare, promovare, monitorizare, evaluare şi încheiere ale proiectului;
 • Coordonarea activităţii echipei de proiect, inclusiv alocarea sarcinilor de lucru şi stabilirea responsabilităţilor, evaluarea performanţei membrilor echipei;
 • Identificarea şi implementarea măsurilor de asigurare a calităţii şi, eventual, de remediere a deficienţelor depistate cu scopul de a asigura realizarea obiectivelor proiectului;
 • Elaborarea planurilor de activitate şi a rapoartelor, ţinând cont de capacităţile şi resursele disponibile, dar şi de constrângerile impuse, gestionarea activităţilor de proiect în limitele termenelor agreate;
 • Elaborarea şi completarea corectă şi la timp a documentaţiei însoţitoare a proiectului şi păstrarea acesteia în conformitate cu cerinţele Centrului;
 • Gestionarea utilizării resurselor din cadrul proiectului, inclusiv activităţi de analiză şi estimare a costurilor, elaborare a bugetelor, planificare şi alocare/realocare a resurselor financiare conform necesităţilor, precum şi monitorizarea respectării planurilor şi bugetelor aprobate;
 • Planificarea, administrarea şi monitorizarea procurărilor de echipament, servicii; angajării de consultanţi, personal pentru servicii etc.
 • Identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor, elaborarea strategiilor de răspuns la riscuri cu scopul de a exclude şi/sau minimiza impactul negativ al acestora pentru proiect;
 • Stabilirea şi menţinerea unor relaţii profesionale cu membrii echipei, beneficiarii, actorii de resort şi partenerii proiectului, corespunzător cerinţelor Centrului;
 • Organizarea şi facilitarea şedinţelor săptămânale de progres al proiectului şi prezentarea rapoartelor săptămânale de progres directorului de proiect;
 • Iniţierea, revizuirea, coordonarea şi/sau aprobarea unor eventuale schimbări la proiect, ajustarea implementării proiectului;
 • Organizarea şi conducerea şedinţelor Grupului Consultativ;
 • Coordonarea şi comunicarea directă cu finanţatorii, partenerii şi beneficiarii proiectului;
 • Executarea altor sarcini şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în agricultură, economie, management şi/sau educaţie ori în alte domenii relevante;
 • Minimum 5 ani de experienţă în managementul proiectelor, inclusiv în domeniul agriculturii ecologice şi/sau vocaţional;
 • Abilităţi excelente de utilizare a aplicaţiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project, Adobe Acrobat, Microsoft Outlook, Share Point şi Internetului;
 • Abilităţi excelente de comunicare în scris şi oral în limbile română şi engleză; de a face prezentări; de a elabora memo-uri, mesaje, scrisori şi regulamente interne, documente şi rapoarte etc.;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Experienţa în coordonarea proiectelor agricole va constitui un avantaj.

Alte cerinţe:

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Gândire critică, analiză sistemică, abilităţi de soluţionare a unor probleme complexe;
 • Capacitate de luare promptă şi obiectivă a deciziilor;
 • Optimism şi capacitate de depăşire prin exemplul propriu a situaţiilor de stres, dificile etc.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Manager Proiect), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
rbezede@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 25 februarie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.