CENTRUL EDUCAȚIONAL ”PRO DIDACTICA” SĂRBĂTOREȘTE 20 DE ANI DE ACTIVITATE

prodidactica-logo-20

 

Anunţăm cu deosebită bucurie desfăşurarea evenimentului jubiliar PRO DIDACTICA – 20, în 27 septembrie curent, într-un local select, cu atmosferă caldă, la care au participat  peste 100 de formatori şi parteneri.  La activitate au venit cu un cuvânt de salut invitaţi de onoare, prieteni fideli şi susţinători activi ai Centrului: Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, primul director executiv al PRO DIDACTICII; Ana COREŢCHI, reprezentant al Fundaţiei Soros-Moldova; Angela CUTASEVICI, Secretar de stat, MECC; Pius FRICK, reprezentant LED Moldova; Natalia BALTĂ, reprezentant PCF Moldova; Rita COLUMBIA, reprezentant UNFPA ş.a. Un capitol aparte din programul festiv a vizat realizările Centrului, prezentate de echipa acestuia, condusă de distinsa Rima BEZEDE, urmat de mai multe experienţe memorabile şi perspective sustenabile de dezvoltare a educaţiei în Republica Moldova prin intermediul proiectelor, în viziunea formatorilor seniori şi juniori: Tatiana CARTALEANU, Serghei LÎSENCO, Valentina CHICU, Victor SÎNCHETRU, Anatol GREMALSCHI etc.,  dar şi de actualii  manageri de proiecte: Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Lilia NAHABA şi Mariana VATAMANU-CIOCANU, redactorul-şef al revistei DIDACTICA PRO….

Pe parcursul evenimentului, s-a reiterat că  C.E. PRO DIDACTICA a înscris o filă aparte în dezvoltarea învăţământului din această zonă europeană, rămânând fidel misiunii sale de promovare a principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi creştere continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi o mai bună integrare într-o societate democratică, aflată în permanentă schimbare. În opinia formatorului Valeriu GORINCIOI, directorului Liceului Teoretic M. Sadoveanu din Călăraşi, PRO DIDACTICA înseamnă: Performanţă, Rele­van­ţă, Oportunităţi, Dezvoltare, Implicare, Durabilitate, Antrenare, Cooperare, Tehnologii, Inovaţii, Creativitate, Aplicare.

Conform viziunii, PRO DIDACTICA tinde şi în continuare pentru afirmare ca un centru multifuncţional de excelenţă, cunoscut şi apreciat în Republica Moldova şi peste hotare pentru aportul la realizarea unei educaţii de calitate, oferind programe de instruire derulate de formatori cu experienţă şi axate pe nevoile beneficiarilor, în baza unor demersuri şi suporturi didactice relevante. Aşa cum a făcut-o pe parcursul celor două decenii,  PRO DIDACTICA oferă  şi la moment pachete complexe de servicii de informare, formare şi consultanţă, în funcţie de solicitările beneficiarilor, care vizează toate treptele de şcolaritate, dar şi sectorul asociativ.

PRO DIDACTICA este recunoscută în ţară şi peste hotare pentru promovarea calităţii şi relevanţei în educaţie, prin iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale identificate în funcţie de oportunităţi, de necesităţile beneficiarilor şi de context. Experienţa avansată probată, inclusiv la nivel internaţional, a sprijinit schimbarea multidimensională în educaţie prin intermediul a peste 120 de proiecte şi iniţiative durabile, atât în învăţământul preuniversitar, cât şi universitar, cu peste 15000 de beneficiari direcţi de la toate nivelurile de învăţământ. Prin proiectele implementate, s-au creat sute de comunităţi de învăţare, dinamice şi flexibile, orientate spre abordarea holistică a şcolii; s-au identificat operativ soluţii eficiente aici şi acum pentru probleme majore, la nivel personal, profesional, organizaţional şi comunitar; s-a facilitat schimbul de practici educaţionale avansate, cu repere importante validate la firul ierbii şi valorificate în politicile educa­ţionale. Or, ”în anii de reformare a învăţământului preuniversitar şi, implicit, universitar, C.E. PRO DIDACTICA a fost, pentru mine, egal cu studiile la facultate. Fără examene şi sesiuni complete, dar cu numeroase activităţi de formare şi experimentare, cu evaluări şi autoevaluări. Fără liste de grupe academice, dar cu o comunitate de formatori gata să colaboreze, să lanseze idei şi să le valorifice. Este o zonă de confort profesional, de compatibilitate şi creativitate”, a ţinut să sublinieze Olga COSOVAN, formator şi conferenţiar la UPSC I. Creangă.

Reputatul Sorin CRISTEA, profesor la Universitatea Bucureşti şi autorul dedicat revistei Centrului,  în cuvântul său de felicitare, a susţinut: ”În toţi aceşti ani, care au trecut atât de repede, colaborarea noastră a fost mereu consecventă, nicio clipă condiţionată sub semnul întrebării sau al amânării. Îmi doresc să rămână la fel de trainică şi de productivă pedagogic şi în viitor…”.

Tuturor invitaţilor, inclusiv membrilor de ieri şi de azi ai echipei Centrului, le-a fost înmânată câte o diplomă de gratitudine, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia substanţială în dezvoltarea învăţământului din Republica Moldova, prin colaborarea cu succes în proiectele şi serviciile prestate  de noi, cu competenţă, efort şi promptitudine.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării i-a decernat colectivului Centrului Educaţional PRO DIDACTICA două diplome de onoare: pentru contribuţie valoroasă în promovarea principiilor unei societăţi deschise şi oferirea de programe şi servicii calitative, axate pe formarea abilităţilor de învăţare şi dezvoltare continuă şi în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului profesional tehnic.

Activităţile jubiliare vor continua până la finele anului 2018, extinzându-se în mod constant numărul beneficiarilor de diferite vârste şi preocupări profesionale, dar şi aria de diseminare a schimbărilor calitative în educaţie, prin proiecte cu impact profund şi durabil.

CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT DE PROIECT

agrivet-anunt

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

EXTINDE PERIOADA CONCURSULUI DE ANGAJARE

ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT DE PROIECT 

(Data limită: 30 septembrie 2018)

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de angajare: 1 octombrie 2018 – februarie 2021

Responsabilităţi de bază:

 • asigurarea suportului administrativ pentru toate activitățile proiectului;
 • actualizarea bazei de date/documente;
 • asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor;
 • preluarea, înregistrarea, distribuirea, îndosarierea și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite;
 • redactarea corespondenței necesare activității zilnice;
 • elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor;
 • elaborarea și redactarea documentelor proiectului;
 • realizarea unor activități financiar-contabile ale proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentele interne;
 • realizarea operațiilor contabile cu ajutorul programului versiunea 1C 7;
 • respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar;
 • îndeplinirea activităților zilnice de secretariat.

Calificări:

 • abilităţi bune de comunicare în scris şi oral în limbile română și engleză, de elaborare de memo-uri, mesaje, scrisori, documente, rapoarte etc.;

– abilităţi avansate de realizare a sarcinilor, de organizare a timpului, de  respectare a termenelor-limită;
– capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp;
– dorința și abilitatea de a învăța lucruri noi;
– responsabilitate,  disciplină, corectitudine și seriozitate;
– absolvent al unei instituții de învățământ superior (agricultură, economie, management, finanțe și contabilitate – va fi un avantaj).

Alte cerinţe:

Aptitudini:

 • abilităţi excelente de utilizare a aplicaţiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Project, Adobe Acrobat;

–  cunoaşterea şi utilizarea aplicaţiilor necesare funcţionării eficiente a programului de contabilitate 1c –  un avantaj;
–  gândire critică și creativă;
–  competențe relevante domeniului contabilității.

Atitudini:

– deschidere către colaborare;
– responsabilitate.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Asistent de proiect), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv cel puțin un angajator precedent.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 30 septembrie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

 

 

 

ÎN ATENȚIA PROFESORILOR CARE PREDAU SAU SUNT INTERESAȚI DE DISCIPLINA ”EDUCAȚIE PRIN FILM’’

Anunțăm cadrele didactice interesate de materiale și de filmele prevăzute de curriculumul opțional Educație prin film că le pot descărca, accesând AICI și completând mini-chestionarul dat.

De asemenea, lansăm o campanie de colectare a resurselor didactice deschise la temă, constituite din proiecte didactice și alte materiale, care ar prezenta interes pentru elevi și profesori.  Acestea vor fi publicate în formă digitală pe aceeași adresă, pentru schimb de experiență și promovarea practicilor pozitive, iar autorii vor beneficia de o publicație electronică, care îi va ajuta în procesul de atestare și nu numai…

Echipa CE PRO DIDACTICA
Adrese de contact: prodidactica@prodidactica.md
vscurtu@prodidactica.md