Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: bilanțuri în cadrul ”Programului de asistență psihologică pentru copiii și tinerii refugiați”

Orice inițiativă țintește un impact pozitiv palpabil pentru beneficiarele/rii săi, direcți și indirecți. În cazul componentei ”Asistență psihologică” a proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, impactul este unul pluridimensional, încărcat de numeroase semnificații, dat fiind categoriile de beneficiari/e vizate. Este opinia celor 9 participante la ”Programul de asistență psihologică pentru copiii și tinerii refugiați”, pregătite pentru activitățile de consiliere psihologică organizate în cadrul proiectului.
Pentru cursante, programul de formare și, implicit, activitatea propriu-zisă a însemnat o schimbare  noi cunoștințe, abilități și comportamente profesionale, noi abordări și practici; regândirea unor realități și demersuri de dezvoltare personală, educațională și socială; analize și conștientizări zilnice; muncă sistematică asupra propriei prestații. Seminarele, dar mai ales interacțiunea cu refugiații ucraineni, nevârstnici și vârstnici, le-au favorizat o mai bună înțelegere a persoanelor aflate în situații de stres și chiar de traumă, le-au îmbogățit experiența, în sensul eficientizării acțiunilor de intervenție.
Pentru copiii și tinerii refugiați, activitățile de consiliere psihologică au însemnat ”o gură de apă proaspătă”, mai multă siguranță. Marcați de evenimentele din țara de origine, ca niște ”păsări fără cuib”, neîncrezători, speriați, ei au învățat pe parcurs să-și descifreze emoțiile, trăirile, stările și să le înțeleagă, iar pe unele să le stăpânească; au învățat natura propriilor frici, conflicte interioare și modalități de a le înfrunta sau depăși; au învățat de unde vine stresul și cum să-l diminueze. Exercițiile de intercunoaștere, de prezentare, de colaborare le-au permis să se cunoască mai bine pe ei înșiși și pe cei de alături  semeni și adulți, din Ucraina și din comunitatea-gazdă; i-au ajutat să învețe să comunice, să se conecteze cu ceilalți, să stabilească contacte de durată. Dar cel mai important, prin explorarea calităților și valorilor individuale, ei s-au simțit valorizați și valoroși, au înțeles care sunt resursele proprii și cele ale familiei, și-au dezvoltat încrederea de sine, imaginea de sine, spiritul de grup.
Lucrul psihologelor cu copiii și tinerii refugiați a fost amprentat de un dialog permanent cu părinții. În acest sens, efortul a fost îndreptat spre consolidarea relației părinți-copii; spre sensibilizarea familiei asupra nevoilor copiilor, în special a celei de a se simți in siguranță, de a se bucura de dragostea, afecțiunea celor apropiați; spre conștientizarea necesității de a acorda o atenție sporită stărilor prin care trec și a le oferi toată susținerea pentru înlăturarea comportamentelor dezadaptative și o mai grabnică recuperare psihoemoțională. Astfel, comunicarea copil-părinte a cunoscut o ameliorare. În opinia psihologelor, activitățile de asistență psihologică și-au atins scopul – cel de a îmbunătăți condiția psihoemoțională a copiilor și tinerilor refugiați ucraineni, pentru o mai rapidă inserție socială. Acest fapt le-a permis să-și exprime convingerea că programul poate fi implementat cu succes în orice instituție educațională de la noi.

”Programul de asistență psihologică pentru copiii și tinerii refugiați” a avut drept scop dezvoltarea competențelor profesionale necesare acordării de sprijin refugiaților ucraineni – copii, tineri și adulții în grija cărora sunt aceștia, din 9 comunități-pilot. Acesta a fost facilitat de Elena CREANGĂ și Ina MORARU, autoarele ghidului care a servit drept suport de curs.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Cercetările pedagogice acționale – pe agenda Clubului PAIDEIA

La ședința Clubului PAIDEIA din 27 octombrie, moderată de Viorica GORAȘ-POSTICĂ, cei 34 de participanți au discutat despre procesul de conferire/confirmare a gradelor didactice unu și doi, cu accent pe elaborarea și susținerea proiectelor educaționale bazate pe cercetări pedagogice acționale. De manieră participativă, au fost actualizate cerințele Regulamentului de atestare a cadrelor didactice; au fost trecute în revistă avantajele accederii la gradele unu și superior; au fost decodificați pașii cercetării-acțiune; au fost parcurse elementele structurale ale produsului său – proiectul educațional; au fost listate problemele cu care se confruntă cadrele didactice pe parcursul elaborării și implementării unui proiect educațional.

În final, s-a apreciat utilitatea dezbaterilor și a schimbului de experiență, dar și modelul structural al proiectului, inclusiv necesitatea desfășurării unei cercetări de tip acțional, care nu este deloc nouă în științele sociale, dar, totuși, necunoscută ca esență de mulți practicieni.

Spații Sigure pentru persoanele refugiate din Ucraina

De la lansare, ”Inițiativa de sprijinire a persoanelor refugiate”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, implementată de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, a inaugurat 7 Spații Sigure.

Acestea își au sediul în Școala Profesională din Nisporeni, Școala Profesională din Criuleni, Universitatea Tehnice a Moldovei (str. Studenților, nr. 7/1, căminul nr. 2 ; str. Florilor, nr. 4 B, căminul nr. 9), Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova (str. Gheorghe Cașu, nr. 28/2), Centrul umanitar din Cahul, (str. Păcii 6).

Spațiile Sigure oferă o gamă vastă de servicii pentru refugiații ucraineni – copii, tineri, femei, precum și pentru reprezentanții comunităților-gazdă, într-un context lipsit de orice formă de discriminare și violență, protector din punct de vedere fizic, emoțional și social. Acestea sunt asigurate cu laptopuri, televizoare Smart, echipamente sportive, jocuri de masă, produse de papetărie, bibliotecă cu circa 250 de titluri de carte etc., dotări care sunt actualizate sistematic. Beneficiarilor li se propun activități educaționale și de petrecere a timpului liber; de consiliere psihologică și de referire la servicii de specialitate; de învățare, inclusiv la distanță; acces facilitat la oferta centrelor de tineret și a centrelor prietenoase tinerilor.

Programele de activitate ale Spațiilor Sigure au fost elaborate în funcție de nevoile, interesele și vârsta beneficiarilor, acoperind o arie extinsă de preocupări. Pentru a facilita inserția refugiaților într-un nou mediu de trai și de muncă, studierea limbii române, a istoriei și a culturii locuitorilor R. Moldova a constituit o prioritate a ofertei. Dezvoltarea deprinderilor de viață este canalizată spre abilitarea copiilor, tinerilor și adulților de a lua decizii asumate, în diverse contexte, inclusiv legate de sănătatea sexuală și reproductivă, planificarea familială și metodele de contracepție, prevenirea infectării cu HIV și cu alte boli cu transmitere sexuală, cultivarea unui comportament de solicitare a îngrijirilor medicale și de protejare a propriei sănătăți etc. Pe pozițiile următoarele ale grilei se poziționează activitățile de alfabetizare digitală, de educare a modului sănătos de viață, de artă aplicativă, fotografică și teatrală, sportive etc.
Un loc aparte le revine demersurilor de consiliere psihologică, de grup și individuale (la solicitare). Recent, cu suportul proiectului, a fost angajat cel de-al șaptelea specialist care va oferi asistență psihologică gratuită, în cadrul Spațiului Sigur din Cahul. Activitățile sunt realizate de experți, în colaborare cu centrele de tineret, centrele de sănătate prietenoase tinerilor. Pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2023 de serviciile celor 7 Spații Sigure au beneficiat 3400 de persoane.