CONFERINȚA “TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”

Shiftedu

”23% din elevi nu dețin competențe digitale și doar 16% dețin competențe digitale medii sau înalte”, iar ”profesorii care utilizează cu regularitate TIC la clasă acumulează doar 26%” relevă Studiul de evaluare inițială a utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor în învățământul profesional tehnic (LINK).

Citește mai mult

O ACȚIUNE ÎN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI AGRICOL

soya-4

Sprijinirea educaţiei agricole ca pilon al dezvoltării economice a țării; subvenționarea învățământului agricol; cooperarea între partenerii publici, privaţi şi sociali întru dezvoltarea acestuia; elaborarea standardelor ocupaţionale, a mecanismele de colaborare cu piaţa muncii, a strategiei de implicare a sectorului privat în îmbunătățirea ofertei educaţionale; creșterea atractivității unităților educaționale de profil etc. – sunt doar câteva dintre subiectele dezbătute în cadrul  Zilei liceelor agricole.

Citește mai mult