Instruirea părinților în domeniul educației interculturale continuă

La data de 31 octombrie 2023 în IP LT Waldorf din Chișinău a fost organizat un atelier online cu părinții cu privire la promovarea educației interculturale și dezvoltarea competenței respective. Acest eveniment a avut loc datorită semnării unei Convenții-cadru de parteneriat între 4 părți din domeniul educațional: DGETS, CE PRO DIDACTICA, Universtiatea de Stat din Moldova și IP LT Waldorf. Atelierul cu părinții a fost moderat de dna Ana BRÎNZA, directoare adjunctă și profesoară de limba și literatura română, care activează în IP LT Waldorf, dar și masterndă USM, care a studiat cursul de Management intercultural. Această activitate a avut drept obiective promovarea și dezvoltarea educației interculturale și conștientizarea acestei dimensiuni de către părinți din întreaga comunitate educațională Waldorf.

În cadrul atelierului au participat 3 tătici și 18 mămici, iar ca formator invitat a fost dna Viorica GORAȘ-POSTICĂ, dr. habilitat, prof. univ. la USM. Dna Daniela PREAȘCA, expertă în monitorizarea și evaluarea proiectului „Promovarea și dezvoltarea EIC în formarea inițială a cadrelor didactice” (implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat cu 6 universități, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția), a prezentat un cuvânt de salut, dar și proiectul ca atare, evidențiind utilitatea EIC pentru familiile din societățile multiculturale actuale. Dna Olga MUNTEANU, managerul instituției, a apreciat implicarea părinților și importanța parteneriatului din cadrului proiectului.

După cuvintele de salut și partea informativă cu privire la competența interculturală, moderatoarea atelierului a inițiat un dialod interactiv cu părinții claselor 2-12, în care au avut posibilitatea să-și expună în mod liber părerile cu referire la importanța dimensiunii EIC atât în instituția în care învață copiii lor, dar și în întreaga societate. Părinții au adus exemple concrete, prin care au demonstrat că EIC este promovată în cadrul activităților extrașcolare, a proiectelor educaționale organizate la nivel local, național și internațional, precum: Olimpiada Greacă, Festivalul de Istorie și Cultură Medievală, desfășurarea Iarmaroacelor, proiectul social-intercultural Luxemburg-Chișinău etc. De asemenea, părinții au menționat faptul că în IPLT Waldorf domină un climat favorabil, sănătos, prietenos copilului, este o comunitate educațională care promovează cultura conviețuirii și a dialogului intercultural, care pune în valoare diversitatea de orice natură ar fi acesta: de limbă, de gen, de apartenență socială, religie ș.a. După vizionarea a 2 secvențe video, părinții au auns la concluzia, pe care o repetă deseori și copiii lor: suntem cu toții diferiți, ceea ce este minunat, pentru că suntem cu toții unici. Fără diversitate viața ar fi plictisitoare. Părinții au pus accent pe faptul că dimensiunea EIC este importantă pentru a fi promovată în societate și fiecare conștientizează că este benefic aportul personal în dezvoltarea interculturalității.

La finalul atelierului, părinții au completat un formular cu privire la evaluarea atelierului, menționând că s-au simțit foarte bine în timpul acestei activități și au învățat lucruri importante despre interculturalitate. Ei au înțeles că și acasă, în familie, urmează să promoveze mai insistent valorile interculturalității, precum toleranța, respectul, pacea, prietenia, ajutorul reciproc ș.a.

Consolidarea educației interculturale prin parteneriate eficiente cu părinții

Universitatea de Stat din Moldova continuă activitățile de promovare a educației interculturale prin diseminarea bunelor practici însușite în cadrul Proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA în parteneriat cu 6 universități partenere din țară, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din
Elveția.

Datorită semnării unei Convent̗ii-cadru de parteneriat între Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Universitatea de Stat din Moldova s̗i instituțiile de învățământ preuniversitar (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” și Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău), la 25 și 27 octombrie curent au fost organizate două ateliere online cu părinții privind conștientizarea importanței educației interculturale și crearea unui
mediu școlar mai incluziv, deschis diversității de orice natură: de limbă și cultură, de gândire, de
gen etc. 

Activitățile au fost coordonate de dna dr. conf. univ. Dorina ROTARI și moderate de profesoarele Galina DRUȚĂ și Mariana LUNCAȘU, masterande la Facultatea de Litere (programul „Limbă, literatură și civilizație românească”). La ateliere au participat 48 de părinți (6 tătici și 42 de mămici), iar în calitate de invitate au fost prezente cu un cuvânt de salut dna Daniela VACARCIUC, directoare a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău, dna Elena BANARI, șefă Catedra Limbă și comunicare la Colegiul „Alexei Mateevici” și dna Daniela PREAȘCA, expertă în monitorizarea și evaluarea proiectului.


Implicarea tuturor actanților educaționali în procesul de promovare și dezvoltare a educației interculturale are ca sop crearea unei culturi a conviețuirii pașnice și a dialogului intercultural în societatea contemporană, prin promovarea diversității și a incluziunii.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: incluziunea socio-educațională a copiilor și tinerilor

În luna octombrie curent, peste 25 de învățătoare, profesoare de la diferite discipline din 10 gimnazii și licee din comunitățile partenere ale proiectului au participat la programul de formare „Incluziunea socio-educațională a copiilor și tinerilor refugiați în instituțiile de învățământ secundar general”. Prin această rundă de instruire, proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” și-a propus să pregătească cadrele didactice pentru a deveni persoane-resurse în procesul de integrare a copiilor de vârstă școlară în sistemul nostru de învățământ, prin acordare de sprijin sub formă de meditații.

Într-o primă fază, pentru a identifica nevoile de formare pe această dimensiune, cursantele au fost invitate să răspundă la întrebările unui sondaj, care au vizat: politicile naționale și internaționale în domeniu; comportamentul copiilor în situații de criză, practicile eficiente de gestionare a stresului, esența primului ajutor psihologic; rolul cadrelor didactice și de conducere în crearea unui mediu incluziv la nivel de clasă, școală, comunitate; modalitățile de combatere a stereotipurilor și prejudecăților în rândul populației școlare, inclusiv din perspectivă de gen; mijloacele de depășire a barierelor și de soluționare a problemelor legate de incluziune; instrumentele de dezvoltare socio-emoțională a copiilor în procesul de inserție școlară și socială.

Anume informația furnizată de cursante a stat la baza alegerii conținuturilor instruirii, de către formatoarea Angela BOSSA. Astfel, pe parcursul a 5 zile, în cadrul cursului au fost abordate subiectele:

  • Politicile naționale și internaționale în domeniul educației incluzive și al refugiaților;
  • Impactul războiului asupra copiilor și adulților;
  • Barierele și provocările în incluziunea educațională și socială a copiilor și tinerilor refugiați. Cum reacționează copiii în situații de criză?;
  • Primul ajutor psihologic;
  • Recunoașterea unicității fiecăruia. Stereotipuri și prejudecăți;
  • Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor în procesul de incluziune;
  • Integrare și incluziune prin diversitate și valori democratice;
  • Rolul cadrelor didactice în formarea unui mediu incluziv la nivel de clasă, școală, comunitate;
  • Multilingvismul. Clasa/școala prietenoasă limbilor și culturilor. Strategii educaționale la clasă: pictogramele, proiectul etc.

Profesoarele au abordat subiectele de pe agendă în cheia centrării demersului pe elev, ale cărei principii pun accentul pe: interesele și nevoile acestuia, învățarea autentică, implementarea abordării holistice a procesului instructiv-educativ și implicarea familiei, acceptarea și valorizarea diversității, asigurarea unor oportunități de învățare și dezvoltare egale.

Sesiunile de training s-au desfășurat online,  de o manieră interactivă, fiind axate pe studii de caz, pe proiectarea și prezentarea unor lecții/secvențe cu implicarea copiilor/tinerilor refugiați, pe analize și discuții constructive, cu recomandări importante pentru optimizarea integrării educaționale  și sociale a copiilor și tinerilor refugiați.

Proiectul”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.