PROGRAM DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ȘI PROFESIONALE PENTRU CONDUCEREA CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

În perioada 23-25 mai 2018, s-a desfăşurat programul de instruire pentru 22 cadre manageriale ale Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) la tema Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor de conducere. Participanţii au avut oportunitatea să se informeze şi să-şi formeze deprinderi de dezvoltare personală, care influenţează succesul pe plan profesional. În contextul promovării unui învăţământ de calitate avem nevoie în mod imperios de personalităţi care ”trăiesc” calitatea în domeniul personal ca şi trăsătură de personalitate definitorie, constituind temelia succesului în carieră.

Scopurile prioritare urmărite în cadrul programului de instruire au fost următoarele:

  • Dezvoltarea competenţelor de conducere, comunicare şi cooperare în cadrul echipei manageriale;
  • Determinarea priorităţilor în realizarea scopurilor, prin creşterea şi dezvoltarea personală şi profesională, în conformitate cu viziunea personală şi cea instituţională;
  • Identificarea priorităţilor în realizarea scopurilor, prin însuşirea principiilor conducerii personale;
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare empatică pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare.

Participanţii au devenit mai conştienţi de nevoia schimbării şi dezvoltării continue, precum şi de importanţa definirii clare a unui sistem de valori şi principii, în baza cărora se formulează viziunea personală şi profesională. Activităţile au condus spre dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere, autoapreciere veridică şi formarea abilităţilor de trasare a expectanţelor conform aptitudinilor individuale. În urma instruirii, echipa managerială a fost instruită să-şi traseze scopuri şi obiective asupra demersului de dezvoltare personală şi instituţională, axat pe relaţii de colaborare sinergică, ajutându-i să identifice legătura între experienţa reuşitelor sau a eşecurilor care au fost trăite şi imaginea globală pe care o are fiecare.

Metodele aplicate în cadrul trainingului au purtat un caracter practic (simulare, joc de rol, studii de caz etc), iar cursanţii s-au implicat activ-participativ în procesul de formare, manifestând un interes special faţă de conţinuturile abordate. Acest lucru fiind întemeiat şi pe solicitarea în a le pune la dispoziţie o listă cu literatură suplimentară pentru a-şi aprofunda cunoştinţele în domeniul dezvoltării personale.

Formatorul, Dr. Ecaterina MOGA, posedă o experienţă bogată în domeniu, susținându-şi teza de doctorat în domeniul dezvoltării personale şi anume – căi eficiente în succesul personal şi profesional. Participanţii au apreciat cu punctaj maxim conţinutul, competenţele formatorului şi aspectele organizatorice. Aceştia au caracterizat acest training prin următoarele calificative: eficient, practic, actual, sinergic, prietenos, calitativ, minunat, excelent, interesant, interactiv, captivant, accesibil, profesionist, constructiv, cu scop bine definit, energizant, bine organizat, modern etc.

Participanţii au primit sarcina de a dezvolta un jurnal personal în baza a 7 deprinderi de eficientizare a reuşitei personale şi profesionale, pe care îl vor prezenta în cadrul activităţii de follow-up, planificat pentru data de 11 iunie 2018.

 

PROFESORI DIN IALOVENI ŞI ŞTEFAN VODĂ AU OPTAT SĂ REALIZEZE PROGRAMUL COMPLEX DE FORMARE CONTINUĂ CU CE PRO DIDACTICA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este încadrat în procesul de pilotare a  programelor de formare la solicitarea beneficiarilor, organizând cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul preuniversitar şi universitar, coordonate cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Astfel, în perioada martie-iunie, curent,  în teritoriu,  se desfăşoară programul complex de formare pentru cadrele didactice de la LT Puhoi, LT Ţipala, Gimnaziul Văratic, rn. Ialoveni şi LT Maria Bieşu, s.Volintiri, Gimnaziul Ion Creangă, Copceac, Gimnaziul Răscăieţi şi Răscăieţii Noi, rn. Ştefan Vodă. Activitatea cuprinde modulele de psihopedagogie, didactica disciplinelor, tehnologii informaţionale în educaţie şi cursul opţional pentru dezvoltarea profesională. Până la moment, obiectivele propuse în cadrul modulelor realizate au fost atinse, o dovadă fiind şi aplicaţiile practice  în baza subiectelor abordate, dar şi opiniile proprii ale participanţilor exprimate în chestionarele de evaluare.  Cursanţii au apreciat utilitatea subiectelor abordate claritatea prezentărilor şi răspunsurile la întrebările pe care le-au avut. De asemenea, s-a remarcat noutatea în subiectele legate de diplomaţia pedagogică şi managementul dezvoltării personale, ca aspecte importante din Standardele de evaluare a cadrelor didactice. La fiecare sesiune a fost rezervat timp pentru dialog şi s-a răspuns specific la fiecare întrebare, parvenită din contexte concrete. Menţionăm că interesul cursanţilor pentru subiectele studiate a fost mare, profesorii fiind motivaţi să înveţe ceva nou, de utilitate practică imediată. Formatorii au menţionat că s-a remarcat o evoluţie în înţelegerea şi aplicarea conceptelor abordate. Grupurile de cursanţi sunt eterogene ca vârstă şi experienţă profesională, dar interesaţi de formare şi de schimb de experienţă. Li s-au oferit şi teme individuale pentru studiu, care se vor dezbate la sesiunile de  follow-up, prin valorificarea inclusiv a materialelor de pe site-ul Centrului.

Aducem mulţumiri pentru implicare formatorilor Centrului, care deţin o vastă experienţă în domeniu şi care au o mare priză la practicieni: Viorica Goraş-Postică,  Angela Tomiţa, Nina Mândru, Olga Morozan, Galina Filip, Daniela State, Viorel Bocancea, Ludmila Afteni etc.

Lilia Nahaba,
Coordonator de program

ACTIVITĂŢI DE FOLLOW-UP: GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

CONSEPT

În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în R. Moldova / CONSEPT, alte două grupe de profesori, care predau discipline de specialitate, au parcurs, în noiembrie 2017-mai 2018, cele 3 module ale programului de formare cu genericul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale. Scopul acestuia se referă la consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

Pe data de 11 mai a avut loc sesiunea de follow-up.  Sarcina dată pentru acasă a fost proiectarea unei lecţii în cadrul ERRE şi simularea unei secvenţe de lecţie în care se va utiliza o tehnică LSDGC. Pentru că activităţile de instruire a adulţilor-colegi au mai fost prezentate şi debrifate, am considerat că impactul cel mai serios al asimilării strategiei LSDGC este asupra activităţii de zi cu zi la clasă, iar un proiect odată făcut va trebui validat prin practică şi aceasta va avea consecinţe precum introducerea în uz şi a altor tehnici. Concluzia cursanţilor a fost că, pregătindu-se de follow-up, ei au revăzut materialele adunate pe parcursul celor 3 module, au citit ghidul şi au încercat să facă transferul la disciplinele pe care le predau. Unii au încercat diferite variante la clasă şi au ţinut să relateze şi despre ele. De asemenea, a fost benefică şi participarea pe rol de elev la aplicarea tehnicilor de către colegi, pentru că aşa s-au văzut şi alte faţete ale tehnicilor, s-au accentuat unele avantaje şi elementar s-au recapitulat unele tehnici. Concluzia formatorilor este că a fost mai ales utilă discuţia de după aplicarea tehnicilor, nu pentru a ne convinge de respectarea algoritmului, ci pentru a insista asupra managementului timpului şi a resurselor, pentru a gândi divergent şi pentru a face transferul asupra altor discipline.

În urma acestui program, participanţi vor avea rolul de persoane-resursă în instituţiile pe care le reprezintă, abilitate să organizeze activităţi de formare continuă pentru alţi profesori-colegi şi să ofere, la necesitate, consultanţă în vederea implementării metodologiei de dezvoltare a gândirii critice şi formării competenţelor profesionale. 

Rima Bezede,
Coordonator de proiect