Spre coeziune socială, prin dialog intercultural

Astăzi, 9 aprilie 2024, Spațiul Sigur al Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău a găzduit masa rotundă cu genericul ”Reziliență și coeziune socială prin dialog intercultural între tinerii refugiați de etnie romă și moldoveni”. Inițiativa, înscrisă în seria de acțiuni desfășurate în cadrul săptămânii culturii rome ”Amare Amala”, în perioada 5-13 aprilie, a avut drept scop identificarea de soluții pentru o mai bună implicare a copiilor și tinerilor de etnie romă în activități de educare și formare, precum și pentru eficientizarea interacțiunii și a comunicării dintre tinerii refugiați și semenii lor din Republica Moldova.

Organizată în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău, masa rotundă a adunat reprezentanți ai unor instituții de educație formală și nonformală − cadre didactice și lucrători de tineret − și a fost moderată de Cezara Cornienco și Șahin Rădița. Agenda evenimentului a cuprins prezentări (”Spațiile Sigure ”Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști” și ”Testemițanu, 6” din Chișinău: imperative și realizării; ”Romii: istorie, tradiții, stereotipuri și prejudecăți, personalități”); ateliere de lucru (”Unele aspecte de interacțiune multidimensională cu comunitatea romă” și ”Instrumente efective de socializare a adolescenților romi”); discuții; studii de caz; schimb de bune practici.

Participanții la masa rotundă au venit cu un șir de recomandări cu privire la ameliorarea situației pe dimensiunea acces la serviciile educaționale pentru comunitatea romă, pentru administrația publică centrală și locală, pentru instituțiile de învățământ, pentru liderii romi și comunitatea romă, pentru sectorul asociativ.

Spațiile Sigure ”Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău” și ”Testemițanu, 6” au fost create în cadrul proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Activități de formare continuă în cadrul proiectului CONSEPT

Un nou episod din cadrul proiectului CONSEPT 5 a întrunit săptămâna trecută, la CE PRO DIDACTICA, profesori și maiștri din instituțiile implicate. 12 participanți au examinat, în perioada 26-28 martie curent, impactul învățării prin cooperare și colaborare asupra formării competențelor profesionale, corelarea dezvoltării gândirii critice, a tehnicilor interactive cu dezvoltarea competențelor pentru secolul al XXI-lea, precum și specificul evaluării muncii de echipă. Activitatea s-a desfășurat offline, ceea ce a permis accentuarea în mod special a unor momente vitale pentru tematica propusă – colaborarea și cooperarea în cadrul activităților didactice, orientată, în ultimă analiză, spre formarea competențelor necesare angajatului: cooperarea, managementul echipei, comunicarea și alte competențe sociale ale elevilor care vor lucra, inevitabil, în echipe. Pe lângă subiectele discutate, cursanții au avut posibilitatea de a exersa „pe viu” cooperarea și colaborarea între ei, formând sau integrându-se, pentru sarcini concrete, în varii echipe. Orice instruire de acest gen – trăită, asimilată, analizată, este urmată de faza transferului asupra activității la clasă și în atelier, în procesul de formare a meseriașilor calificați. Nu au putut să nu apară aspectele problematice ale evaluării lucrului în echipă – evaluarea produsului, a procesului, a contribuției personale, a relațiilor și a comportamentelor.

Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”: o nouă generație de formatori pentru educația adulților

Capacitarea personalului Spațiilor Sigure pentru realizarea de activități educaționale și de recreere cu beneficiarii – refugiați ucraineni și membri ai comunităților locale – este una dintre direcțiile de acțiune ale proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”.

În acest context, în perioada 28 februarie-27 martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat offline programul ”Formarea continuă a formatorilor”. Având drept obiectiv pregătirea de formatori pentru educația adulților, cele câteva sesiuni de instruire, facilitate de Elena Creangă, Natalia Grîu și Ina Moraru, au abordat două componente importante pentru o mai eficientă derulare a activităților în sală: ”Trainingul − formă de bază în instruirea adulților” și ”Modelul ADDIE − cadru în proiectarea și dezvoltarea programelor de formare”. Demersurile formatoarelor au fost direcționate spre dobândirea, consolidarea sau aprofundarea cunoștințelor necesare înțelegerii, organizării și facilitării procesului de învățare individuală și în grup la această vârstă. De asemenea, ele au țintit dezvoltarea competențelor de creare a unui mediu de învățare sigur și prietenos, de sprijinire a formabililor în identificarea nevoilor de învățare și în depășirea barierelor; de înțelegere a dinamicii grupului pentru alegerea modalităților și mijloacelor optime de realizare a activităților, de motivare pentru învățare, de integrare cu succes a instrumentelor și tehnologiilor disponibile, de evaluare a impactului învățării etc.

Ce înseamnă să fii formator și ce este un training; concepții despre training; structura, designul unui training; fazele proiectării trainingului; acțiunile trainerului la diferite etape de formare (pre-training, training și post-training), modalități de desfășurare a unui training și cerințele față de acesta, situații dificile în cadrul trainingului și soluții de rezolvare etc. sunt doar câteva dintre aspectele puse în discuție. De o atenție aparte s-au bucurat subiectele legate de educația sexuală comprehensivă a adolescenților, cu accent pe implementarea acesteia în școală.

Scenariul instruirii a mizat pe livrare de modele, pe responsabilitatea participanților față de propria formare, pe acumulare și schimb de experiență. A mizat pe contribuția fiecăruia la realizarea sarcinilor de grup, pe disponibilitatea de a învăța împreună și de la ceilalți. A mizat pe interactivitate, pe implicare și colaborare. El și-a propus pentru exersare numeroase tehnici și metode de dezvoltare a gândirii critice, în vederea unei mai bune utilizări a acestora cu beneficiarii finali: Cât de bine știi cine ești? Grila inteligentă, SINELG, Pixuri în pahar, Inventarul de valori personale, Gândește – Perechi – Prezintă, MOZAIC etc.
Pentru activitatea de follow-up, cei 15 cursanți, cadre didactice și psihologi, au avut ca temă de casă planificarea unei secvențe de training de o zi cu adulții. Lucrările au fost prezentate în plen și analizate detaliat. Feedbackul oferit de colegi și formatoare a cuprins recomandări concrete de îmbunătățire a calității demersului de formare.

Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova este implementat de Centrul educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).