CEREMONIA DE INAUGURARE A OFICIILOR AGENŢIEI NAŢIONALE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL (ANACIP)

ANACIP

La 14 decembrie curent, la Chişinău a avut loc ceremonia de inaugurare a oficiilor Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP) – dotate cu mobilier şi echipament cu sprijinul Guvernului României, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional este unul din beneficiarii proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi a Guvernului României. Bugetul activităţilor de consolidare a capacităţilor şi dotări ANACIP constituie circa 60 000 euro.

În scopul implementării prevederilor Procesului de la Bologna și racordării învățământului superior, profesional tehnic și de formare continuă la bunele practici și tendințe din învăţământul european, Guvernul Republicii Moldova a instituit în 2014 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional.

Obiectivul prioritar al Procesului de la Bologna vizează integrarea sistemelor educaționale naționale în Spaţiul European al Învăţământului și Cunoașterii, deziderat ce poate fi atins prin asigurarea calităţii studiilor. Calitatea studiilor este asigurată prin procese de evaluare externă a programelor de studii și a instituţiilor din învăţământul superior, profesional tehnic și de formare continuă. Evaluarea externă, fiind realizată de Agenții independente de asigurare a calității – în cazul Republicii Moldova de către ANACIP, finalizează cu acreditarea programelor de studii și/sau instituţională. Acreditarea programelor și a instituțiilor reprezentând recunoașterea corespunderii acestora cu standardele europene de asigurare a calității. Principala misiune a ANACIP constă în dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în formare continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice şi coeziunii sociale în Republica Moldova.

Unul din obiectivele proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” constă în fortificarea capacităţilor ANACIP prin expertizarea instrumentelor de evaluare externă; instruirea angajaţilor, membrilor Consiliului de Conducere al ANACIP şi a experților evaluatori; organizarea vizitelor de studiu în Romania; suport în crearea parteneriatelor cu instituţiile de asigurare a calităţii europene şi dotarea oficiilor ANACIP. De asemenea, pentru eficientizarea activităților desfășurate de către ANACIP, agenția a fost dotată cu echipament multimedia, calculatoare, imprimante, laptopuri, reportofoane digitale, videoproiector, iar trei birouri şi o sală de şedinţe au fost dotate cu mobilier corespunzător. Astfel, proiectul a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de instruire a beneficiarilor şi experților evaluatori ai ANACIP.

La ceremonia de inaugurare au participat doamna Monica Babuc, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, domnul Alexandru Mureşan – Prim colaborator – ministru plenipotenţiar, Ambasada României în Republica Moldova, E.S. doamna Christine Freilinger, Ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, doamna Rima Bezede, Preşedintele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA şi director de proiect, domnul Andrei Chiciuc, Preşedintele ANACIP, membrii Consiliului de Conducere ANACIP, rectori ai instituţiilor superioare de învăţământ și directori ai Centrelor de Excelență.

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calităţii în învăţământul din Republic Moldova, Ambasada României, Ambasada Austriei şi Centrul Educaţional Pro Didactica au primit diplome şi trofeul „cristalul calităţii”.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” este implementat în perioada 2015-2018. Proiectul vizează consolidarea procesului de educaţie în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional ce oferă specializări în domeniul TIC, precum şi consolidarea capacităţilor în domeniul asigurării calităţii prin susţinerea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional.

Oxana DRAGUŢA,
coordonator de proiect

GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

logo-AED

În zilele de 28-30 noiembrie 2017, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a găzduit un nou grup de 24 de cursanţi, care vor beneficia de trei module de formare la subiectul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale.

Venind din instituţiile implicate masiv în programul CONSEPT, profesorii şi maiştrii din aceste două grupuri noi s-au familiarizat cu strategia Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice şi au exersat în profunzime proiectarea în cadrul Evocare – Realizare a sensului – Reflecţie – Extindere.

Obiectivele primului training au vizat:

  • Formarea unei viziuni de ansamblu asupra gândirii critice;
  • Asimilarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice;
  • Transferul cadrului ERRE asupra materiilor predate;
  • Motivarea pentru aplicarea cadrului ERRE în activitatea didactică.

Tehnicile de iniţiere au fost selectate din toate etapele cadrului, de fiecare dată examinându-se oportunităţile care se profilează din algoritmul fiecăreia: oscilaţia între Evocare (Asocieri libere/forţate, Scriere liberă, Brainstorming, Discuţie la manej, Alb şi negru) şi Reflecţie (Graficul T, 6 De ce?, SMPR, Imaginaţia ghidată, Eseul de 5’, Turul galeriei), interşanjabilitatea lor; care este specificul tehnicilor de lectură la etapa de Realizare a sensului (Mozaicul, SINELG-ul, Lectura ghidată, Ghidul pentru învăţare, Interviul în trei trepte, Agenda cu notiţe paralele) şi ce reclamă opţiunea pentru discuţie (Discuţia ghidată; Diagrama Venn).

Revenind în instituţiile care i-au delegat, cursanţii – profesori şi maiştri – vor desfăşura seminare pentru colegii lor, pentru a disemina informaţia şi a-şi perfecţiona măiestria.

În februarie 2018, cursanţii vor prezenta un rezumat a ceea ce au reuşit să implementeze şi vor parcurge modulul II al programului – Învăţarea prin cooperare.

CALL FOR APPLICATIONS – TERMS OF REFERENCE EXTERNAL MID-TERM EVALUATION

Logo-1024x143

External mid term evaluation of the project Partnerships for Quality and Relevance in ICT Vocational Education in Moldova, implemented in partnership with National Association of Private ICT Companies, funded by ADA, USAID and Romanian Government.

Project title: Partnerships for Quality and Relevance in ICT Vocational Education in Moldova
Country: Republic of Moldova
Project number: 8295-00/2015
Project duration: 01.12.2015 – 30.11.2018

1. Background

Since its independence, the Republic of Moldova economy has suffered from a lack of efficiency, partly due to serious decline in quality of education. The Education Strategy 2020, adopted in 2014, sets out as main priorities for the Government improving the quality, relevance and efficiency of the education system. The Vocational Education Strategy 2013-2020, adopted in 2013, is the main policy document in the field vocational/technical education, that aims by 2020 that VET will become more attractive, quality, relevant for the labor market, accessible, career oriented, flexible, allowing nonformal and informal learning validation and mobility in the European space in line with Copenhagen Process and Bruges Communique provisions. Citește mai mult