UN EXERCIŢIU DE PILOTARE ÎN CADRUL PROIECTULUI DEVRAM, PARTEA I

logo-Devram

Elaborarea standardelor ocupaţionale (SO) este un proces complex, implicând investiţii în resurse umane, financiare şi temporale considerabile şi timpi de realizare mari,  ceea ce are impact asupra actualităţii şi relevanţei SO pentru piaţa muncii. Astfel, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, de comun cu platforma partenerilor din învăţământul profesional tehnic, a consemnat necesitatea simplificării acestui proces.

Citește mai mult