TEZE DE LICENȚĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Pestalozzi-EIC

În cadrul sesiunii de vară 2020, au fost susținute cu succes două teze de licență în problematica educației interculturale, coordonate de dna L. DARII, dr., conf. univ.: “Rоlul еduсаțiеi muziсаlе în dеzvоltаrеа vаlоrilоr intеrсulturаlе lа șсоlаrii miсi șiParticularitățile dezvoltării toleranței pedagogice în contextul educației interculturale”. Citește mai mult

SOLICITARE DE OFERTĂ: PROCURARE DE ECHIPAMENT PENTRU DOTAREA A 3 CENTRE DE RESURSE DE EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE”

Pestalozzi-EIC

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunţă

Procurare de echipament pentru dotarea a 3 centre de resurse de educaţie interculturală în cadrul proiectului

„Promovarea și dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”

Citește mai mult

COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÂȘCANI: ATELIER MECANIC RENOVAT ȘI REUTILAT

Devram-logos

Zilele acestea, un alt reprezentant al învățământului profesional tehnic ”și-a văzut acasă” utilajul procurat cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, în cadrul programului de granturi ”Consolidarea capacității tehnice a instituției în vederea implementării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar”, desfășurat de C.E. PRO DIDACTICA. Este vorba de Colegiul Agroindustrial din Râșcani, pentru care înnoirea atelierului destinat instruirii practice a elevilor de la specialitatea ”Maşini şi aparate în industria alimentară” a fost o prioritate.

Citește mai mult