Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  vă invită să beneficiaţi de posibilitatea de a accesa on-line Curricula opţionale

Curriculum Educaţie pentru sănătate. Disciplină opţională. Clasele  a V-a – a XII-a.

Curriculum pentru învățământul profesional tehnic secundar. Unitatea de curs Limba engleză aplicată în domeniul TIC

Curriculum pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar. Unitatea de curs Limba engleză aplicată în domeniul TIC

Ghid metodologic pentru implementarea curriculumului în  învățământul profesional tehnic. Unitatea de curs Limba engleză aplicată în domeniul TIC

Poster Cultura Bunei Vecinătăți

CO Cultura bunei vecinătăţi clasele I-IV (ro) (link caiete)

CO Cultura bunei vecinătăţi clasele I-IV (ru) (link caiete)

CO Cultura bunei vecinătăţi preşcolari (ro)

CO Cultura bunei vecinătăţi preşcolari (ru)

CO O oră pentru lectură

CO Citind învăţ să fiu

CO Să ne cunoaştem mai bine. Educaţie interculturală prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova (română, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară) (ro)

CO Să ne cunoaştem mai bine. Educaţie interculturală prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova (română, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară) (ru)

CO Educaţie pentru toleranţă

CO Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii

 CO Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale

CO Să învăţăm a gîndi şi a acţiona strategic

CO Integrare Europeană pentru Tine