Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”: o nouă generație de formatori pentru educația adulților

Capacitarea personalului Spațiilor Sigure pentru realizarea de activități educaționale și de recreere cu beneficiarii – refugiați ucraineni și membri ai comunităților locale – este una dintre direcțiile de acțiune ale proiectului ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”.

În acest context, în perioada 28 februarie-27 martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a desfășurat offline programul ”Formarea continuă a formatorilor”. Având drept obiectiv pregătirea de formatori pentru educația adulților, cele câteva sesiuni de instruire, facilitate de Elena Creangă, Natalia Grîu și Ina Moraru, au abordat două componente importante pentru o mai eficientă derulare a activităților în sală: ”Trainingul − formă de bază în instruirea adulților” și ”Modelul ADDIE − cadru în proiectarea și dezvoltarea programelor de formare”. Demersurile formatoarelor au fost direcționate spre dobândirea, consolidarea sau aprofundarea cunoștințelor necesare înțelegerii, organizării și facilitării procesului de învățare individuală și în grup la această vârstă. De asemenea, ele au țintit dezvoltarea competențelor de creare a unui mediu de învățare sigur și prietenos, de sprijinire a formabililor în identificarea nevoilor de învățare și în depășirea barierelor; de înțelegere a dinamicii grupului pentru alegerea modalităților și mijloacelor optime de realizare a activităților, de motivare pentru învățare, de integrare cu succes a instrumentelor și tehnologiilor disponibile, de evaluare a impactului învățării etc.

Ce înseamnă să fii formator și ce este un training; concepții despre training; structura, designul unui training; fazele proiectării trainingului; acțiunile trainerului la diferite etape de formare (pre-training, training și post-training), modalități de desfășurare a unui training și cerințele față de acesta, situații dificile în cadrul trainingului și soluții de rezolvare etc. sunt doar câteva dintre aspectele puse în discuție. De o atenție aparte s-au bucurat subiectele legate de educația sexuală comprehensivă a adolescenților, cu accent pe implementarea acesteia în școală.

Scenariul instruirii a mizat pe livrare de modele, pe responsabilitatea participanților față de propria formare, pe acumulare și schimb de experiență. A mizat pe contribuția fiecăruia la realizarea sarcinilor de grup, pe disponibilitatea de a învăța împreună și de la ceilalți. A mizat pe interactivitate, pe implicare și colaborare. El și-a propus pentru exersare numeroase tehnici și metode de dezvoltare a gândirii critice, în vederea unei mai bune utilizări a acestora cu beneficiarii finali: Cât de bine știi cine ești? Grila inteligentă, SINELG, Pixuri în pahar, Inventarul de valori personale, Gândește – Perechi – Prezintă, MOZAIC etc.
Pentru activitatea de follow-up, cei 15 cursanți, cadre didactice și psihologi, au avut ca temă de casă planificarea unei secvențe de training de o zi cu adulții. Lucrările au fost prezentate în plen și analizate detaliat. Feedbackul oferit de colegi și formatoare a cuprins recomandări concrete de îmbunătățire a calității demersului de formare.

Proiectul ”Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova este implementat de Centrul educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Înregistrare la Programul complex ”Formarea continuă a formatorilor”

Stimați colegi,

🧑‍🎓CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (17 credite / 510 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe pe 10 aprilie curent.

💻Activitățile se vor desfășura în format online,⏰în perioada 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 aprilie 2024, (activități sincron, în intervalul 14:30-17:00), 24 mai 2024 – follow-up online.

Formatoare: Elena Creangă, Ina Moraru

Costul programului de formare constituie 1200 lei.

👉Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/M19qj74Ss3ED4wsH9

* Termenul limită de înregistrare: 6 aprilie curent.

Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; 079397919; coordonatoare de program: Lilia Nahaba.

În atenția managerilor din învățământul general

Stimați colegi,

🧑‍🎓 Centrul Educațional PRO DIDACTICA continuă înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, în perioada ⏰ 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 februarie, 4, 5, 19 martie 2024 n în intervalul 14:30-17:00.

🎯 Participanți: manageri din învățământul general.

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați formularul: https://forms.gle/d94vZtNCr1nHJXbE6

Costul programului de formare: 1400 lei.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.