Automotivația cadrelor didactice – o stare de spirit necesară în școală

Care este esența automotivației și care sunt cauzele acesteia? Ce implică fenomenul, care îi sunt mecanismele? Ce legități îl guvernează? Care sunt caracteristicile unei persoane automotivate? Ce înseamnă o persoană demotivată și cum poate fi ajutată sau cum se poate ajuta singură să depășească această stare? Care sunt strategiile și tehnicile de motivare de sine? Răspunsurile la aceste întrebări au fost oferite astăzi, 8 iulie, pe parcursul unui atelier cu elemente de training care și-a propus actualizarea cunoștințelor despre automotivație și însușirea de noi instrumente de sporire a acesteia, pentru autoeficacitate profesională, cât și pentru autoeficacitatea academică a elevilor.

Activitatea, realizată offline de C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului ”Platforma Educație” al programului Uniunii Europene ”Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD Moldova, s-a adresat cadrelor didactice din instituții de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului, 15 la număr. Concepând cele 3 sesiuni de instruire în cheia cadrului ERRE, fiecare având o consistentă componentă teoretică și una practică, și pornind de la convingerea că ”profesorii sunt cei care creează alte profesiuni”, formatoarele Elena CREANGĂ și Lilia NAHABA au canalizat atenția și efortul participanților spre conștientizarea faptului că:

– automotivația este o alegere, un mod de viață; că reușitele la locul de muncă și în viața privată sunt strâns legate de aceasta;

– nivelul de automotivație al cadrului didactic influențează direct nivelul său de pregătire, gradul de implicare în demersul la clasă, entuziasmul și pasiunea cu care îşi face meseria, ceea ce influențează direct motivația elevilor pentru studiu.

”Lecția despre automotivație” de  astăzi – una cu multă analiză, reflecție, discuție, cu mult exercițiu – și-a atins scopul: cel de a contribui la dezvoltarea competențelor necesare creșterii nivelului de automotivație al participanților, în numele creșterii nivelului de motivație al elevilor pentru învățare.

Pentru o comunicare eficientă în instituțiile de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului

Pe data de 28 iunie curent, la C.E. PRO DIDACTICA a avut loc atelierul cu elemente de training ”Comunicarea eficientă”. Organizat în cadrul proiectului ”Platforma Educație” al programului Uniunii Europene ”Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD Moldova, evenimentul și-a propus actualizarea cunoștințelor teoretice și practice privind comunicarea eficientă. Cei doi formatori, Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Vitalie SCURTU, care au ales pentru intervenția lor motto-ul ”Comunicarea se învață!”, au pus accentul pe trei aspecte: comunicarea didactică, comunicarea instituțională și comunicarea interpersonală, abordându-le din câteva perspective – criza comunicării, barierele în calea unei comunicări sănătoase și soluțiile de depășire a acestora, comportamentul comunicațional, cultura emoțională, modalități de optimizare a comunicării etc.

Nostalgici după un context de formare și un schimb de experiență pe viu, cei 18 participanți – manageri de instituții de învățământ, profesori, educatori și reprezentanți ai Direcției Învățământ General de pe ambele maluri ale Nistrului – s-au implicat deplin în exercițiul zilei, demonstrând un activism sporit. Așteptări și temeri; Revizuire circulară; Unul stă, ceilalți circulă; Turul galeriei, SINELG sunt câteva din instrumentele de lucru individual și în echipe utilizate, care au condus spre rezultate și produse concrete. Sarcinile propuse spre realizare au fost orientate spre identificarea blocajelor de comunicare interpersonală, didactică și instituțională și determinarea soluțiilor pentru eficientizarea acesteia; simularea tehnicilor didactice de comunicare verbală și nonverbală în diferite contexte; sinteza reperelor teoretice de optimizare a relațiilor emițător-receptor.

 În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

🧑‍🎓 Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna iunie curent (activități sincron: 20, 21, 22, 29 iunie 2022), cursul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

✔ Formatori: Sergiu Orehovschi, Olga Tarlev.

✔ Intervalul de timp: 10.00-13.00.

✔ Limba de instruire: limba rusă.

🎯 Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului: 560 lei.

💻 Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul: https://forms.gle/8C8rmJ7rxN4jc9vr7

⏰ Înregistrarea este deschisă până pe 15 iunie.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.