CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT DE PROIECT

agrivet-anunt

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

EXTINDE PERIOADA CONCURSULUI DE ANGAJARE

ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT DE PROIECT 

(Data limită: 30 septembrie 2018)

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de angajare: 1 octombrie 2018 – februarie 2021

Responsabilităţi de bază:

 • asigurarea suportului administrativ pentru toate activitățile proiectului;
 • actualizarea bazei de date/documente;
 • asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor;
 • preluarea, înregistrarea, distribuirea, îndosarierea și arhivarea corespondenței și a mesajelor primite;
 • redactarea corespondenței necesare activității zilnice;
 • elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor;
 • elaborarea și redactarea documentelor proiectului;
 • realizarea unor activități financiar-contabile ale proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentele interne;
 • realizarea operațiilor contabile cu ajutorul programului versiunea 1C 7;
 • respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar;
 • îndeplinirea activităților zilnice de secretariat.

Calificări:

 • abilităţi bune de comunicare în scris şi oral în limbile română și engleză, de elaborare de memo-uri, mesaje, scrisori, documente, rapoarte etc.;

– abilităţi avansate de realizare a sarcinilor, de organizare a timpului, de  respectare a termenelor-limită;
– capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp;
– dorința și abilitatea de a învăța lucruri noi;
– responsabilitate,  disciplină, corectitudine și seriozitate;
– absolvent al unei instituții de învățământ superior (agricultură, economie, management, finanțe și contabilitate – va fi un avantaj).

Alte cerinţe:

Aptitudini:

 • abilităţi excelente de utilizare a aplicaţiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Project, Adobe Acrobat;

–  cunoaşterea şi utilizarea aplicaţiilor necesare funcţionării eficiente a programului de contabilitate 1c –  un avantaj;
–  gândire critică și creativă;
–  competențe relevante domeniului contabilității.

Atitudini:

– deschidere către colaborare;
– responsabilitate.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Asistent de proiect), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv cel puțin un angajator precedent.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 30 septembrie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.

 

 

 

ÎN ATENȚIA PROFESORILOR CARE PREDAU SAU SUNT INTERESAȚI DE DISCIPLINA ”EDUCAȚIE PRIN FILM’’

Anunțăm cadrele didactice interesate de materiale și de filmele prevăzute de curriculumul opțional Educație prin film că le pot descărca, accesând AICI și completând mini-chestionarul dat.

De asemenea, lansăm o campanie de colectare a resurselor didactice deschise la temă, constituite din proiecte didactice și alte materiale, care ar prezenta interes pentru elevi și profesori.  Acestea vor fi publicate în formă digitală pe aceeași adresă, pentru schimb de experiență și promovarea practicilor pozitive, iar autorii vor beneficia de o publicație electronică, care îi va ajuta în procesul de atestare și nu numai…

Echipa CE PRO DIDACTICA
Adrese de contact: prodidactica@prodidactica.md
vscurtu@prodidactica.md

CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE SPECIALIST ÎN COMUNICARE

agrivet-anunt

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE ANGAJARE

ÎN FUNCŢIA DE SPECIALIST ÎN COMUNICARE

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de angajare: octombrie 2018 – februarie 2021

Responsabilităţi de bază:

 • elaborarea strategiei de comunicare a Centrului, inclusiv in contextul proiectului;
 • asigurarea protocolului comunicării și întâlnirilor, în conformitate cu cerințele de vizibilitate ale Centrului și ale proiectului;
 • elaborarea, coordonarea, aprobarea comunicatelor de presă și a materialelor de vizibilitate necesare pentru buna implementare a proiectului;
 • asigurarea transmiterii comunicatelor către mass-media și partenerilor de proiect;
 • actualizarea bazei de date a mass-media, partenerilor și beneficiarilor de proiect;
 • asigurarea suportului necesar în comunicare și relații cu publicul echipei de proiect;
 • implementarea procedurilor de vizibilitate, conform cerințelor donatorului;
 • crearea comunicatelor de presă și informarea, mobilizarea actorilor interesați de activitățile proiectului;
 • postarea pe pagina web și pe paginile rețelelor de socializare ale Centrului;
 • promovarea la nivel local și național a activităților proiectului cu sprijinul asistentului de proiect în conformitate de regulile de vizibilitate ale donatorului;
 • participarea activă la evenimentele de lansare / organizare / desfășurare a activităților și elaborarea unor articole / reportaje despre acestea pentru (new) media;
 • preluarea, înregistrarea, distribuirea mesajelor;
 • executarea altor sarcini şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • experienţă în lucrul cu mass-media naţională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line);
 • cunoașterea avansată a limbii române și engleze la nivel de comunicare orală și scrisă (cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj);
 • rezistență la stres și respectarea termenelor de executare;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală;
 • experienţă de comunicare şi prezentare;
 • abilităţi de a elabora articole / reportaje.

Alte cerinţe:

Aptitudini și atitudini:

 • gândire critică și creativă;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • competențe relevante domeniului comunicării și relații cu publicul;
 • deschidere către colaborare.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Specialist în comunicare), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 16 septembrie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.