(TERMEN EXTINS – 31 octombrie) CONCURS DE SELECTARE A UNUI SPECIALIST/COMPANII PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE DESIGN INTERIOR AL UNUI SPAŢIU DE INSTRUIRE ÎN CADRUL CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII AGRICOLE DIN ŢAUL (CEHTA)

logo-Devram

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

 anunţă

Concurs de selectare a unui specialist/companii pentru elaborarea proiectului de design interior al unui spaţiu de instruire în cadrul Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA)

(TERMEN EXTINS – 31 octombrie)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Octombrie – noiembrie 2019
Termeni de referinţă Elaborarea proiectului de design al unui spaţiu de instruire în cadrul Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA)

(A se vedea Termenii de referinţă şi Caietul de sarcini)

Tip achiziţie: Prestări servicii design interior

Citește mai mult

SELECT THE OFFERS FOR THE PROCUREMENT OF AUDIT SERVICES (TOR)

Shiftedu

Terms of Reference for an annual financial audit of the project ShiftEdu 

ADA Project No. 8362-00/2018

„Digital skills for employment in the modern economy“

SELECT THE OFFERS FOR THE PROCUREMENT OF AUDIT SERVICES

Educational Centre PRO DIDACTICA announces contest for selection of an audit company or auditor to audit the financial statements of the project „Digital skills for employment in the modern economy” funded by the Austrian Development Agency under Contract No. 8362-00/2018.

Citește mai mult

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE COMUNICARE

logo-Devram

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Asociația Internațională Donau Soja (Austria)

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Noiembrie 2019 – ianuarie 2020
Termeni de referinţă Contractarea unui consultant/grup de consultanți/ unei companii  care prestează servicii de comunicare (A se vedea Termeni de referință)
Tip achiziţie: Prestări servicii

Citește mai mult