CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAȚIONALE „PAIDEIA”

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la ședințele ONLINE ale Clubului PAIDEIA.

Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA își propune și în continuare să susțină dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și manageriale din învățământul preuniversitar și cel universitar, să ofere un context favorabil unui transfer direct de informații și experiență, precum și unui schimb valoros de bune practici.

Pentru perioada octombrie-decembrie 2022, Clubul vine cu o nouă ofertă de subiecte de actualitate pentru cei interesați de îmbunătățirea demersurilor la clasă și a celor din instituție:

Subiectul şedinţei

Data

Ora

Formator

Înregistrare

„Din bucătăria didactică: textul multimodal cu tot tacâmul”

7 octombrie 15:00-17:00 Viorica OLEINIC, Mariana PÂRȚAC  
Autoaprecierea și nivelul de expectanțe – factori determinativi ai eficienței. Mecanisme de dezvoltare personală și profesională 21 octombrie 15:00-17:00 Ecaterina MOGA  
         
Comunitate educațională dezvoltată prin proiect didactic (Disciplina Istoria) 18 noiembrie 15:00-17.00 Daniela VACARCIUC  
Realizarea eseului argumentativ ( inclusiv la examenul de bacalaureat) 25 noiembrie 15:00-17:00 Rodica GAVRILIȚĂ  
Evaluarea digitală ca metodă de instruire 2 decembrie 15:00-17.00 Sergiu COCEAȘ, Elena NICOLAEV Înregistrare
Tehnici eficiente de eliberare a fricilor 16 decembrie 15:00-17:00 Svetlana ȘIȘCANU  
         

Ședințele Clubului vor avea loc online, în intervalul 15.00-17.00.

Costul unei ședințe este de  80 de lei.

Înregistrarea doritorilor va începe cu 10 zile înainte de fiecare activitate, prin completarea formularului disponibil pe site și pe pagina de Facebook a Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

Participanții vor beneficia de certificate.

Pentru a afla procedura de achitare prin transfer bancar online, consultați următorul GHID

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

4

2

3

Concurs de selectare a unui expert național pentru elaborarea setului de instrumente de evaluare a competenței interculturale (CIC) la studenții/viitorii pedagogi

Finanțator: Fundația pentru Copii “Pestalozzi”, Elveția

Perioada pentru realizarea sarcinii: octombrie-noiembrie 2022 (15 zile/expert)

Misiunea expertului constă în elaborarea setului de instrumente de evaluare și monitorizare a competenței interculturale la studenții/viitorii pedagogi în cadrul cursurilor universitare, din perspectiva educației interculturale și egalității de gen.

Context:

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a) abordează problemele de promovare a EIC în documentele de dezvoltare strategică și problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, de la programele de licență și master, din 6 universități – de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi- și interculturală.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politică strategică a 6 universități cu profil pedagogic;
 • Integrarea dimensiunii EIC în curricula pedagogice de la programele de licență și master;
 • Cooperarea dintre 6 universități cu profil pedagogic și instituțiile de învățământ preuniversitar pentru dezvoltarea competențelor interculturale la copii și tineri.

Expertul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

 1. Identificarea specificului de dezvoltare a competenței interculturale, în baza rezultatelor proiectului până la etapa actuală;
 2. Consultarea conținuturilor curriculare pentru EIC în vederea contextualizării instrumentarului:
 3. Elaborarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale pentru studenții/viitorii pedagogi;
 4. Prezentarea setului de instrumente către beneficiari;
 5. Pilotarea instrumentelor;
 6. Revizuirea instrumentelor post-pilotare;
 7. Oferirea serviciilor de consultanță pentru profesorii care predau EIC și metodiștii din universitățile-partenere privind aplicarea instrumentelor;
 8. Pregătirea unui Raport de activitate finală care să prezinte rezultatele activității desfășurate în proiect.

Cerințele față de instrumentar:

 1. Competența interculturală evaluată să se încadreze în structura competențelor transversale pentru învățământul superior, dar și în structura competențelor dezvoltate la facultățile unde se implementează curricula de EIC. Această analiză să facă parte din partea introductivă a documentului;
 2. Fiecare instrument să definească clar elementul de competență interculturală evaluat.
 3. Instrumentarul să conțină caractersitica practică, dar și să permită măsurarea cantitativă/calitativă a competenței intercultural;
 4. Dimensiunea de comepetnță gender si de drepturile copiilor să facă parte din elementele de competență interculturală;
 5. Printre exemplele de instrumentar să figureze obligator acele digitale, de schimb între cultura națională contrapusă celei internaționale.

Criterii de eligibilitate:

 • Studii superioare în domeniile: educație, psihologie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Expertiză în formarea inițială a cadrelor didactice;
 • Experiență de elaborare a instrumentelor de evaluare a achizițiilor, formării rezultatelor învățării și a competențelor copiilor/elevilor/studenților;
 • Cunoașterea contextului, specificului multicultural din diferite zone ale Republicii Moldova.

Competențe, aptitudini și alte cerințe:

 • Abilități de analiză, scriere și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea cadrului legislativ privind educația interculturală la nivel național;
 • Experiență de lucru cu studenții;
 • Competențe lingvistice avansate în limbile română și/sau rusă.

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție în care să fie descrisă esența unui instrument de evaluare a competenței intercularitate la studenții viitori pedagogi ;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Detalii adiționale privind conținutul proiectului găsiți pe pagina web a proiectului: http://eic.prodidactica.md/

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail: Curriculum Vitae, scrisoarea de intenție și oferta financiară, cu subiectul „Expert național elaborare instrumente de evaluare CIC la studenții/viitorii pedagogi ” la următoarea adresă: prodidactica@prodidactica.md, Cc: vscurtu@prodidactica.md. Pentru detalii, ne puteți contacta la tel: 069366848, 069233782.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate. Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 23 septembrie 2022, ora locală 18.00.

 ÎN ATENȚIA CADRELOR DE CONDUCERE DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

Activitățile se vor desfășura în format online, în perioada 3-28 octombrie, 21 noiembrie curent, cu sesiuni sincron în intervalul 15:00-17:30.

Participanți: manageri din învățământul general.

Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați formularul: https://forms.gle/UutGqKBKDwv1g8ub8

Costul programului de formare variază în funcție de numărul de participanți: 1200-1400 lei.

Înregistrarea la stagiile finanțate din bugetul de stat se va efectua doar în baza ordinului de delegare, emis de conducătorul instituției de învățământ / Direcția de Învățământ (dacă e cazul) / APL (dacă e cazul).
Data limită de înregistrare: 23 septembrie 2022.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.