Clubul „PAIDEIA” 2024 a debutat cu o dezbatere asupra manualului școlar

Rămânând fideli tradiției CE PRO DIDACTICA de a dezbate cu practicienii subiecte actuale din teoria și practica educațională, la prima ședință din acest an, din 2 februarie, am propus subiectul: „Manualul actual de Limba și literatura română, clasa a V-a: provocări în utilizare și schimb de bune practici”. Cei peste 40 de participanți s-au implicat în evaluarea preliminară a diverselor aspecte ce țin de Manualul recomandat de Ministerul Educației și al Cercetării din R. Moldova și publicat la prestigioasa editură „Știința”, expunând opinii valoroase din perspectiva profesorilor, elevilor și părinților. Facilitatoarea V. GORAȘ-POSTICĂ, coordonatoarea echipei de autori, secundată de colega N. IACOB, iar din culise de V. BOLOCAN, au provocat pe bune colegii să împărtășească problemele și experiențele de implementare, chiar dacă Manualul, în unele instituții, este utilizat a cincea lună, iar în altele – de o singură lună. Acest ultim semnal ni s-a părut de-a dreptul alarmant și l-am luat ca breșă serioasă a sistemului managerial central.

Astfel, interesul pentru subiect a fost maxim pentru 99 la sută dintre participanți, iar trăsăturile-cheie, vizualizate prin „nourașul” de la Mentimeter, țin de originalitatea textelor și al design-ului luminos și atractiv al manualului, de abordarea inedită a unor valori estetice și general-umane cheie, de diversitatea sarcinilor ș.a.m..d. Detalii se pot vedea în imaginea anexată.

PPT-ul prezentat de facilitatoare (LINK) a inclus aspecte teoretice și practice relative la importanța manualului școlar, în general și a celui pus în discuție, în special, dar și la perspectivele de digitalizare a acestuia în epoca informației cu care suntem contemporani.

S-a propus și un chestionar care ne-a oferit informații semnificative vizavi de punctele forte ale manualului (mesajul educativ-estetic clar și cuprinzător, originalitatea „lecturii imaginilor” de pe paginile introductive de la Unitatea de învățare, proiectarea funcțională a temelor în cheia ERRE, valoarea și mesajul textelor în care se regăsesc copiii și profesorii, consistența atelierelor de scriere, lectură și comunicare, importanța recapitulărilor, exersărilor variate de la rubrica „Pentru portofoliul tău” etc.). De asemenea, s-au semnalat unele dificultăți în înțelegerea de către profesori, în primul rând, a anumitor texte recomandate, de insuficiența unor exerciții pentru elevii mai dotați, interesați de lectură și pasionați de disciplina noastră, dar și de faptul că mulți părinți, educați în alte contexte, se simt depășiți de complexitatea conținutului propus și nu își pot ajuta copiii ș.a.

Noutățile bune au ținut de faptul că în anul următor Caietul elevului, aflat în curs de elaborare, va încerca să răspundă așteptărilor enumerate de profesori, de aceea si s-au colectat sugestiile lor în acest sens. De asemenea, am apreciat optimismul cadrelor didactice care înțeleg foarte bine că manualul este unul dintre multiplele mijloace de învățământ, utilizate la clasă și că astăzi nu se mai pot plânge de lipsă de literatură sau informație într-un domeniu sau altul. Bunele practici împărtășite i-au încurajat la creativitate în abordare pe colegii din diverse generații, iar răspunsurile la întrebări au clarificat puținele aspecte problematice semnalate. În final, exprimăm mulțumiri participanților, echipei de profesioniști de la Editura „Știința”, ghidați de directorul Gh. PRINI și de redactorul-șef M. CIOBANU, colegelor-autoare, care au conlucrat eficient cu responsabila de ediție L. DOHOTARU și cu pictorul R. ȘVEȚ, corectorilor, numeroșilor recenzenți și evaluatori, dar și autoarelor cu vastă experiență la temă (T. CARTALEANU, O. COSOVAN), care au deschis mai multe paranteze din bucătăria bufetului suedez a manualului școlar.

Înregistrare la Programul complex „Formarea continuă a formatorilor”

Stimați colegi,

🧑‍🎓 CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (17 credite / 510 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe pe 12 februarie curent.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, ⏰ în perioada 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23 februarie (activități sincron, în intervalul 15:00-17:30), 12 martie – follow-up online.

Formatori: Valeriu Gorincioi, Angela Tomiță, Viorica Goraș-Postică.

Costul programului de formare constituie 1200 lei.

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/42sYzr6ex4HFS1L48

* Termenul limită de înregistrare: 8 februarie curent.

Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; coordonator de program: Lilia Nahaba

Concurs de contractare a serviciilor de producere video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Inițiativa de sprijinire a refugiaților”

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE VIDEO ÎN
DOMENIUL EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI
„INIȚIATIVA DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR”

Finanțator:  Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)
Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Parteneri de realizare: 7 Spații Sigure (Spaţiul Sigur Școala Profesională din Nisporeni; Spaţiul Sigur Școala Profesională din Criuleni; Spaţiul Sigur Universitatea Tehnică a Moldovei (str. Studenţilor, nr. 7/1, căminul nr. 2; str. Florilor, nr. 4 B, căminul nr. 9); Spaţiul Sigur în incinta Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău; Spaţiul Sigur Chișinău (str. Gheorghe Cașu, nr. 28/2); Spaţiul Sigur Cahul (str. Păcii, nr. 6)), Spaţiul Sigur Chișinău (str. Testemițeanu, nr. 6), Spațiul Sigur Costești.

Limba: română, scurte intervenții în limba rusă, cu subtitluri în limbile română și engleză
Locul activităților: Spații Sigure; se vor oferi poze de la activitățile cu beneficiarii proiectului, ai Spațiilor Sigure

Perioada de realizare a sarcinii: martie 2024.
Proiectul „INIȚIATIVA DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, are drept obiective: consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, dar și ale altor organizații, de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri, adulți), prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale; amenajarea și asigurarea bunei funcționări a Spațiilor Sigure.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii de producție video.
În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.
A se expedia dosarele la adresele de e-mail: lnahaba@prodidactica.md, mvatamanu@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md cu specificarea „Concurs produse video REF”. Telefoane de contact: 079307919, 069974003
Termen-limită de depunere a dosarului: 12 februarie 2024.