CONCURS PENTRU ANGAJAREA UNOR EXPERȚI/UNUI GRUP DE EXPERȚI ÎN CONCEPEREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE DEZVOLTARE A CONȚINUTULUI DIGITAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

shift-edu-2

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunţă

CONCURS PENTRU ANGAJAREA UNOR EXPERŢI/UNUI GRUP DE EXPERŢI ÎN CONCEPEREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE A COMPETENŢELOR DE DEZVOLTARE A CONŢINUTULUI DIGITAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Proiectul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Programului de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Citește mai mult

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE DE CONȚINUT VIDEO ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE”

Pestalozzi-EIC

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

anunță

 Concurs de contractare a serviciilor de producere de conținut video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

Proiect: „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”

Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Perioada de prestare a serviciilor: decembrie-ianuarie 2020

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale(EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice  abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 3 universități  –  de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-, interculturală.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale la copii și tineri.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care prestează servicii de producere de clipuri video.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.

A se expedia dosarele la adresele de email: vscurtu@prodidactica.md și cbujac@prodidactica.md cu specificarea „Concurs video EIC”.

Termen-limită de depunere a dosarului: 6 decembrie 2020.