CONCURS DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI/COMPANII PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE AFACERI

logo-Devram

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE SELECTARE A UNUI EXPERT/GRUP DE EXPERȚI/COMPANII

PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE PRIVIND DEZVOLTAREA PLANULUI DE AFACERI

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator: Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: 15 februarie 2020  –  15 mai 2020
Termeni de referinţă: Descrierea sarcinilor şi a cerinţelor faţă de expert/grup de experți/companii (vezi Termeni de Referinţă)
Tip achiziţie: Selectarea unui expert/grup de experți/companii pentru a furniza servicii de formare privind dezvoltarea planului de afaceri

Citește mai mult

(TERMEN EXTINS – 31 octombrie) CONCURS DE SELECTARE A UNUI SPECIALIST/COMPANII PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE DESIGN INTERIOR AL UNUI SPAŢIU DE INSTRUIRE ÎN CADRUL CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII AGRICOLE DIN ŢAUL (CEHTA)

logo-Devram

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

 anunţă

Concurs de selectare a unui specialist/companii pentru elaborarea proiectului de design interior al unui spaţiu de instruire în cadrul Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA)

(TERMEN EXTINS – 31 octombrie)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană
Implementator:

 

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Octombrie – noiembrie 2019
Termeni de referinţă Elaborarea proiectului de design al unui spaţiu de instruire în cadrul Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA)

(A se vedea Termenii de referinţă şi Caietul de sarcini)

Tip achiziţie: Prestări servicii design interior

Citește mai mult