PRO DIDACTICA 25

Dragi colege și colegi,

în 2023, celebrăm 25 de ani de activitate prodigioasă, de inițiative organizaționale inedite și de parteneriate inspiraționale și durabile. Oamenii PRO DIDACTICII au reușit să creeze valori autentice, aducând în sistem noutăți educaționale și practici de succes,  care s-au pliat pe necesitățile profesorului și ale școlii, transformând temerile în oportunități. Miile de profesori și manageri formați, sutele de materiale și instrumente didactice elaborate au contribuit în mod direct  la îmbunătățirea prestației pedagogice și, implicit, la sporirea calității educației.

În acest sfert de secol, inovațiile promovate de PRO DIDACTICA, cu suportul partenerilor de dezvoltare, s-au instituționalizat și au catalizat procese importante de schimbare în sistem, atât la nivel de conținut, cât și metodologic, iar rețelele de instituții și profesioniști în domeniu, edificate în cadrul numeroaselor proiecte, au devenit platforme recunoscute de diseminare a experiențelor profesionale și organizaționale.

Și dacă ar fi să prezentăm PRO DIDATICA în cifre, tabloul  care se conturează este unul sugestiv, titlul de centru multifuncțional de excelență și inovație fiind cucerit prin angajament asumat și dedicație:

  • peste 140 de proiecte educaționale implementate;
  • peste 400 de parteneriate locale, naționale și internaționale orientate spre reformarea/îmbunătățirea învățământului general și profesional tehnic consolidate;
  • peste 400 de programe de formare complexe și tematice/de scurtă durată, inclusiv acreditate de ANACEC, desfășurate;
  • circa 45000 de profesori și manageri din învățământul general și profesional tehnic certificați;
  • circa 300 de formatori abilitați;
  • peste 350  de ședințe ale Clubului Paideia și ale Clubului Formatorilor, pe subiecte de maximă actualitate și necesitate profesională, organizate;
  • peste 180 de ghiduri și suporturi didactice adaptate nevoilor curente de formare elaborate;
  • 140 de numere ale revistei de teorie și practică educațională Didactica Pro… editate;
  • multiple inițiative extrapolate la contextele educaționale de la noi;
  • sute de comunități de învățare, dinamice și flexibile, create și orientate spre abordarea holistică a școlii.

În acest context, astăzi, 6 noiembrie, lansăm campania online PRO DIDACTICA 25, pe parcursul căreia vom trece în revistă principalele domenii de expertiză ale Centrului, care au  marcat sistemul educațional și care rămân a fi valoroase pentru viitor, având în vedere exigențele educaționale actuale.
La mulți ani, PRO DIDACTICA!

Dr. Rima BEZEDE, directoare executivă C. E. PRO DIDACTICA

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de educație timpurie

🧑‍🎓Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna noiembrie curent (activități sincron și asincron) programul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

🎯 Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2023-2024 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

✔ Perioada: 13, 20, 21, 22 noiembrie 2023, în intervalul 10.00-13.00.

💻 Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Costul programului: 600 lei.

👉Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul:

https://forms.gle/9MpPpoH1KoXQcK3PA

⏰Înregistrarea este deschisă până la data de 3 noiembrie sau până în momentul completării grupei.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numerele de telefon: 079397919; 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonatoare de program.