Concurs de contractare a serviciilor de producere video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza a II-a” (TERMEN EXTINS: 12 octombrie)

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE VIDEO ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI
INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE, FAZA A II-A”

(TERMEN EXTINS: 16 octombrie)

  • Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia
  • Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
  • Parteneri de realizare și suport: 6 universități cu profil pedagogic: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chişinău, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia.
  • Limba: română, cu subtitre în limba engleză; scurte intervenții în limbile rusă, găgăuză, bulgară.
  • Locul activităților: se vor oferi poze și secvențe video cu imagini a universităților și a centrelor de resurse, secvențe video de la activitățile de la practică a studenților în instituțiile de învățământ, activitățile participanților din cadrul Programului de schimb intercultural (Trogen, Elveția).
  • Perioada de realizare a sarcinii: octombrie-noiembrie 2023.

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (Faza a II-a) abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 4 universități (ciclul licență) și 3 universități (ciclul masterat) – de management al claselor multiculturale, cu elevi care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-/interculturală. În prezent, există atât necesitatea, cât și dorința, deschiderea instituțiilor de învățământ superior de a iniția/dezvolta cursuri universitare la programele de master și licență în domeniul educației interculturale, în vederea abilitării tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătăţirii și valorificării avantajelor comunicării interculturale.

Scopul: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care prestează servicii de producere de videouri.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.
A se expedia dosarele la adresele de email: vscurtu@prodidactica.md și
cbujac@prodidactica.md cu specificarea „Concurs produs video EIC”. Telefoane de contact: 069103926, 069233782.
Termen-limită de depunere a dosarului: 12 octombrie 2023.

Înscrierea la Programul complex „Formarea continuă a formatorilor”

Stimați colegi,
🧑‍🎓 CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (17 credite / 510 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe la 7 noiembrie curent.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, ⏰ în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie (activități sincron 7, 8, 9, 14, 15, 16 noiembrie, în intervalul 15:00-17:30), 23 noiembrie – offline, 7 decembrie  – follow-up) (formatori: Gorincioi Valeriu și Tomiță Angela).

Costul programului: 1200 lei

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/FGJkRfitJig2skadA
* Termenul limită de înregistrare: 20 octombrie.
Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; coordonator de program: Lilia Nahaba. 

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general. Programul MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL (învățământul general)

Stimați colegi,
🧑‍🎓 Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL (învățământul general), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

💻 Instruirea se va realiza online, în perioada 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 octombrie, 1, 2, 15 noiembrie 2023, cu sesiuni sincron în intervalul 14:30-17:00.
La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.
Numărul de credite obținute: 20.
🎯 Participanți: manageri din învățământul general.

✔ Formatoare: Daniela Vacarciuc, Svetlana Șișcanu.

Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați formularul: https://forms.gle/8XJrfQ1mMxjxmcURA
Costul programului de formare: 1400 lei.
Înregistrarea la stagiile finanțate din bugetul de stat se va efectua doar în baza ordinului de delegare, emis de conducătorul instituției de învățământ / Direcția de Învățământ (dacă e cazul) / APL (dacă e cazul).
Data limită de înregistrare: 2 octombrie 2023.
Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.
Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.