MATERIALE DIDACTICE CE POT FI PROCURATE LA C.E. PRO DIDACTICA

Stimaţi manageri, cadre didactice, studenţi, părinți, elevi şi toţi cei interesaţi de domeniul educaţional!

Anunţăm că la Centrul Educaţional Pro Didactica pot fi procurate următoarele titluri:

Formare de competenţe prin strategii didactice interactive (80 lei);
Competenţa acţional-strategică (60 lei);
Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale (35 lei);
Citind, învăţ să fiu (60 lei);
O oră pentru lectură (21 lei);
O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi (40 lei);
Leadership educaţional – o provocare pentru dezvoltarea cadrelor didactice (45 lei).

Toate materialele au fost realizate cu profesionalism şi vocaţie pedagogică de experţi formatori, cu experienţă în domeniu.
Aşteptăm doritorii de a achiziţiona cărţi la sediul Centrului, pe strada Armenească 13, din mun. Chişinău!

ANUNŢĂM CONCURSUL DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED) ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

untitled-2

CONCURS DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED)
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

Concursul se adresează celor care creează conţinuturi digitale educaţionale – cadre didactice sau specialişti din alte domenii. De asemenea, încurajăm participarea elevilor şi studenţilor interesaţi de integrarea tehnologiei în activităţile educaţionale, care vor să îşi valideze competenţele digitale şi să îşi promoveze bunele practici, prin elaborarea unor materiale de învăţare multimedia.

Citește mai mult

ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA CONCEPTORILOR DE CURRICULUM PENTRU DISCIPLINA ”LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC”

logo

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă Concursul pentru selectarea conceptorilor de curriculum în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

Scopul proiectului este de a dezvolta capacităţile instituţiilor de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova care oferă programe de instruire în domeniul TIC, contribuind, astfel, la ajustarea ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii şi la standardele aferente de calitate.

Conceptorii de curriculum se vor implica în procesul de elaborare a curricula pentru ambele niveluri – învățământ profesional tehnic secundar și învățământ profesional tehnic postsecundar pentru disciplina Limba engleză aplicată în domeniul TIC.

Calificări necesare:

  • Cunoaşterea exigenţelor actuale ale învăţământului vocaţional tehnic (şcoală profesională);
  • Formare profesională în domeniul psihopedagogic;
  • Experienţă de predare în domeniul TIC;
  • Experienţa în elaborarea curricula va constitui un avantaj;
  • Competenţe de cercetare/publicaţii în domeniu;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet;
  • Cunoştinţe excelente a limbii române orale şi scrise;
  • Cunoaşterea excelentă a limbii engleze orale şi scrise.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail dosarul de concurs, care va include:

  • CV-ul în formă Europass, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
  • Scrisoarea de intenţie, în care va motiva necesitatea modernizării curricula în domeniul TIC în şcolile profesionale şi argumentarea calificării în domeniul dat.

Data limită de expediere a dosarelor de concurs este 3 aprilie 2017.

Tel./fax: (022) 542977,  (022) 542556
E-mail:  lnahaba@prodidactica.md
Adresa poştală: MD-2012 or. Chişinău, str. Armenească 13
Persoană de contact: Lilia Nahaba, Coordonator  proiect