RELANSAREA ŞEDINŢELOR CLUBULUI DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE ”PAIDEIA”

CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE ”PAIDEIA”

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă relansarea şedinţelor Clubului de dezbateri educaționale PAIDEIA, începând cu 11 octombrie 2019. Urmează a fi puse în discuţie subiecte de maximă actualitate şi necesitate profesională și personală pentru cadrele didactice şi manageriale. Şedinţele clubului se vor desfăşura de 2 ori pe lună în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, mun. Chișinău, str. Armenească, 13.

Tematica şedinţelor propuse:

Tematica

Data

Ora

Formator

Cum dezvoltăm Inteligenţa Emoţională?

11 octombrie 15:00-18:00 Svetlana Şişcanu
Valenţe formative ale jocului didactic la ore 25 octombrie 15:00-18:00 Raisa Gavriliță

Abordarea didactică a romanului

8 noiembrie 15:00-18:00 Tatiana Cartaleanu
 Educația multilingvă: practici naționale și internaționale de succes  22 noiembrie 15:00-18:00 Viorica Goraș-Postică
Competențele specifice 3 și 6. Atelierul transdisciplinar: literatură, pictură și muzică 6 decembrie 15:00-18:00 Viorica Oleinic
Tatiana Bologan
Numele propriu: aspecte lingvistice și socioculturale 20 decembrie 15:00-18:00 Olga Cosovan

 

Cadrele didactice, care vor frecventa şedinţele, vor beneficia de certificate de participare.

Taxa de participare: 70 lei.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați următorul FORMULAR sau să ne contactaţi la numerele de telefon:
022-54-29-77; 022-54-25-56; 022-54-19-94.

Lilia Nahaba,
Coordonatoare de program

CONCURS DE RECRUTARE A UNOR EXPERŢI/UNUI GRUP DE EXPERŢI PENTRU DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME DE FORMARE A COMPETENŢELOR DIGITALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

Shiftedu

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunţă

concurs de recrutare a unor experţi/grup de experţi pentru dezvoltarea şi implementarea de programe de formare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic

Proiectul Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare, are ca obiectiv integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru anumite meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, pentru realizarea unui proces educaţional de calitate.

Citește mai mult