Concurs de selectare a unui expert național pentru elaborarea setului de instrumente de evaluare a competenței interculturale (CIC) la studenții/viitorii pedagogi

Finanțator: Fundația pentru Copii “Pestalozzi”, Elveția

Perioada pentru realizarea sarcinii: octombrie-noiembrie 2022 (15 zile/expert)

Misiunea expertului constă în elaborarea setului de instrumente de evaluare și monitorizare a competenței interculturale la studenții/viitorii pedagogi în cadrul cursurilor universitare, din perspectiva educației interculturale și egalității de gen.

Context:

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a) abordează problemele de promovare a EIC în documentele de dezvoltare strategică și problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, de la programele de licență și master, din 6 universități – de management al claselor multiculturale, cu elevi, care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi- și interculturală.

Scopul proiectului: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politică strategică a 6 universități cu profil pedagogic;
 • Integrarea dimensiunii EIC în curricula pedagogice de la programele de licență și master;
 • Cooperarea dintre 6 universități cu profil pedagogic și instituțiile de învățământ preuniversitar pentru dezvoltarea competențelor interculturale la copii și tineri.

Expertul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

 1. Identificarea specificului de dezvoltare a competenței interculturale, în baza rezultatelor proiectului până la etapa actuală;
 2. Consultarea conținuturilor curriculare pentru EIC în vederea contextualizării instrumentarului:
 3. Elaborarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale pentru studenții/viitorii pedagogi;
 4. Prezentarea setului de instrumente către beneficiari;
 5. Pilotarea instrumentelor;
 6. Revizuirea instrumentelor post-pilotare;
 7. Oferirea serviciilor de consultanță pentru profesorii care predau EIC și metodiștii din universitățile-partenere privind aplicarea instrumentelor;
 8. Pregătirea unui Raport de activitate finală care să prezinte rezultatele activității desfășurate în proiect.

Cerințele față de instrumentar:

 1. Competența interculturală evaluată să se încadreze în structura competențelor transversale pentru învățământul superior, dar și în structura competențelor dezvoltate la facultățile unde se implementează curricula de EIC. Această analiză să facă parte din partea introductivă a documentului;
 2. Fiecare instrument să definească clar elementul de competență interculturală evaluat.
 3. Instrumentarul să conțină caractersitica practică, dar și să permită măsurarea cantitativă/calitativă a competenței intercultural;
 4. Dimensiunea de comepetnță gender si de drepturile copiilor să facă parte din elementele de competență interculturală;
 5. Printre exemplele de instrumentar să figureze obligator acele digitale, de schimb între cultura națională contrapusă celei internaționale.

Criterii de eligibilitate:

 • Studii superioare în domeniile: educație, psihologie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Expertiză în formarea inițială a cadrelor didactice;
 • Experiență de elaborare a instrumentelor de evaluare a achizițiilor, formării rezultatelor învățării și a competențelor copiilor/elevilor/studenților;
 • Cunoașterea contextului, specificului multicultural din diferite zone ale Republicii Moldova.

Competențe, aptitudini și alte cerințe:

 • Abilități de analiză, scriere și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea cadrului legislativ privind educația interculturală la nivel național;
 • Experiență de lucru cu studenții;
 • Competențe lingvistice avansate în limbile română și/sau rusă.

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție în care să fie descrisă esența unui instrument de evaluare a competenței intercularitate la studenții viitori pedagogi ;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Detalii adiționale privind conținutul proiectului găsiți pe pagina web a proiectului: http://eic.prodidactica.md/

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail: Curriculum Vitae, scrisoarea de intenție și oferta financiară, cu subiectul „Expert național elaborare instrumente de evaluare CIC la studenții/viitorii pedagogi ” la următoarea adresă: prodidactica@prodidactica.md, Cc: vscurtu@prodidactica.md. Pentru detalii, ne puteți contacta la tel: 069366848, 069233782.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate. Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 23 septembrie 2022, ora locală 18.00.

 ÎN ATENȚIA CADRELOR DE CONDUCERE DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

Activitățile se vor desfășura în format online, în perioada 3-28 octombrie, 21 noiembrie curent, cu sesiuni sincron în intervalul 15:00-17:30.

Participanți: manageri din învățământul general.

Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați formularul: https://forms.gle/UutGqKBKDwv1g8ub8

Costul programului de formare variază în funcție de numărul de participanți: 1200-1400 lei.

Înregistrarea la stagiile finanțate din bugetul de stat se va efectua doar în baza ordinului de delegare, emis de conducătorul instituției de învățământ / Direcția de Învățământ (dacă e cazul) / APL (dacă e cazul).
Data limită de înregistrare: 23 septembrie 2022.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

Automotivația cadrelor didactice – o stare de spirit necesară în școală

Care este esența automotivației și care sunt cauzele acesteia? Ce implică fenomenul, care îi sunt mecanismele? Ce legități îl guvernează? Care sunt caracteristicile unei persoane automotivate? Ce înseamnă o persoană demotivată și cum poate fi ajutată sau cum se poate ajuta singură să depășească această stare? Care sunt strategiile și tehnicile de motivare de sine? Răspunsurile la aceste întrebări au fost oferite astăzi, 8 iulie, pe parcursul unui atelier cu elemente de training care și-a propus actualizarea cunoștințelor despre automotivație și însușirea de noi instrumente de sporire a acesteia, pentru autoeficacitate profesională, cât și pentru autoeficacitatea academică a elevilor.

Activitatea, realizată offline de C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului ”Platforma Educație” al programului Uniunii Europene ”Măsuri de promovare a încrederii”, implementat de PNUD Moldova, s-a adresat cadrelor didactice din instituții de învățământ de pe ambele maluri ale Nistrului, 15 la număr. Concepând cele 3 sesiuni de instruire în cheia cadrului ERRE, fiecare având o consistentă componentă teoretică și una practică, și pornind de la convingerea că ”profesorii sunt cei care creează alte profesiuni”, formatoarele Elena CREANGĂ și Lilia NAHABA au canalizat atenția și efortul participanților spre conștientizarea faptului că:

– automotivația este o alegere, un mod de viață; că reușitele la locul de muncă și în viața privată sunt strâns legate de aceasta;

– nivelul de automotivație al cadrului didactic influențează direct nivelul său de pregătire, gradul de implicare în demersul la clasă, entuziasmul și pasiunea cu care îşi face meseria, ceea ce influențează direct motivația elevilor pentru studiu.

”Lecția despre automotivație” de  astăzi – una cu multă analiză, reflecție, discuție, cu mult exercițiu – și-a atins scopul: cel de a contribui la dezvoltarea competențelor necesare creșterii nivelului de automotivație al participanților, în numele creșterii nivelului de motivație al elevilor pentru învățare.