În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general. Evaluarea calității în învățământul general

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna octombrie curent (activități sincron și asincron) programul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.
Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2023-2024 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.


 Grupul I, ȘCOLI: perioada: 19, 20, 25, 26 octombrie 2023, în intervalul 14.00-17.00.
 Grupul II, IET (instituții de educație timpurie): perioada: 19, 20, 25, 26 octombrie 2023, în intervalul 10.00-13.00.

Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire. Numărul de credite obținute: 6. Costul programului: 600 lei.
Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul:
Grupul Școli:  https://forms.gle/p82j7cEQEYfGLLXF6
Grupul IET (instituții de educație timpurie): https://forms.gle/9MpPpoH1KoXQcK3PA
Înregistrarea este deschisă până la data de 10 octombrie sau până în momentul completării grupei.
Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numerele de telefon: 079397919; 022 54 19 94.
Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonatoare de program.

Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova

Până la sfârșitul anului 2023, cel puțin 1050 de copii și tineri și 1600 de adulți din 9 Centre de Plasament pentru Refugiați (CPR) vor primi sprijin în vederea depășirii traumelor generate de război și facilitării inserției lor într-un nou context social. Acesta va fi acordat prin intermediul proiectului ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” (PCF), Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, al cărui scop principalestediminuarea dificultăților cu care se confruntă refugiații ucraineni prin crearea unor condiții de trai decente și ameliorarea stării lor de bine.

Direcțiile de intervenție ale proiectului, conforme cu Planul regional de răspuns la situația refugiaților din Ucraina, cu nevoile lor de protecție, dar și cu imperativul promovării coeziunii sociale între refugiați și locuitorii comunităților gazdă, inclusiv prin parteneriate cu administrația publică locală și prin activități de educație interculturală comune, presupun: 

 1. Crearea de condiții demne de trai pe durata șederii refugiaților ucraineni în Republica Moldova, prin consolidarea capacităților celor 9 CPR (or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; or. Soroca; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strașeni; or. Dondușeni): realizarea de reparații minore, echiparea cu aparate electrice și bunuri de uz casnic necesare. De asemenea, persoanelor cazate aici le vor fi înmânate certificate valorice pentru procurarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, seturi de igienă personală, medicamente etc.
 2. Asistență psihologică. Ședințele de consiliere, de grup și individuale (la solicitare), vor fi desfășurate de specialiști în domeniu, care își vor perfecționa abilitățile în cadrul unor programe de formare desfășurate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului.
 3. Asigurarea accesului la educație. Activitățile de învățare și de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri vor avea la bază principiile educației incluzive, fiind realizate în comun cu reprezentanți de aceeași vârstă din comunitățile locale. Cadrele didactice responsabile de proiectarea, organizarea și desfășurarea acestora vor participa la programe de formare speciale oferite de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.
 4. Înființarea a 9 DigitalHub-uri,  pe lângă diverse instituții din localitate (biblioteci, case de cultură, școli, primării etc.). Centrele respective vor fi dotate cu echipamente TIC, rechizite școlare, suporturi didactice, materiale ilustrative etc., facilitând, astfel, accesul copiilor la învățarea online. Grație lor, refugiații de vârstă școlară vor avea posibilitatea să-și continue studiile la distanță în baza curricula din țara de baștină, precum și să participe la activitățile educaționale și recreative din program: de învățare a limbii române, de educație prin artă/meșteșuguri, sportive etc. Pentru buna desfășurare a activității DigitalHub-urilor, facilitatorii vor participa la o serie de instruiri derulate în cadrul proiectului, inclusiv ”Programul de educație interculturală și de conviețuire pașnică”.
 5. Consolidarea APL-urilor și a colaborării acestora cu direcțiile de educație și de asistență socială în vederea planificării și desfășurării de acțiuni de informare a populației refugiate cu privire la serviciile sociale, educaționale și de sănătate disponibile.

Pentru a înlesni integrarea refugiaților ucraineni, efortul echipei de proiect va fi orientat spre susținerea copiilor și părinților acestora în procesul de recuperare academică, de înscriere la grădinițele sau școlile comunitare, de formare a corpului managerial și didactic din instituțiile de educație timpurie și de învățământ general în domeniul educației incluzive.

Termen extins: 23 iunie. Solicitare oferte: procurarea Certificatelor valorice (vouchere) pentru obiectele personale necesare și hainele de calitate

Centrul Educațional PRO DIDACTICA A.O.

EXTINDE TERMENUL DE PREZENTARE A OFERTELOR (TERMEN EXTINS: 23 IUNIE)

cu privire la procurarea Certificatelor valorice (vouchere) pentru obiectele personale necesare și hainele de calitate, repartizate persoanelor refugiate (cu titlu gratuit)

din 9 Centre de Plasament pentru Refugiați și comunitățile aferente

Proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”

Centrul Educațional PRO DIDACTICA A.O. (CEPD), cu suportul Fundației pentru copii Pestalozzi/PCF, Elveția, implementează proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”. Obiectivul principal al proiectului constă în ameliorarea dificultăților cu care se confruntă refugiații ucraineni în Republica Moldova. Proiectul își propune drept scop crearea condițiilor de trai decente pentru refugiații ucraineni (adulți, copii și tineri) din 9 comunități și ameliorarea stării lor de bine în vederea depășirii traumelor cauzate de război.

În acest context, CEPD lansează invitația de participare la tenderul cu privire la procurarea Certificatelor valorice (vouchere) pentru obiectele personale și hainele de calitate. Scopul anunțului este identificarea și selectarea a celor mai bune oferte privind procurarea Certificatelor valorice.

Obiectul achiziției îl constituie – un lot de 2650 vouchere, cu valoarea nominală de 1200 MDL fiecare, pentru obiectele personale și hainele de calitate care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, din Centrele pentru refugiați și comunitățile aferente (or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hîncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; or. Soroca; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strașeni; or. Dondușeni).

 1. Ofertele vor include obligatoriu informație cu privire la:
 • Extrasul din Registrul de Stat;
 • Specificațiile voucherului (Modalitatea de evidentă sau identificare (serie număr, QR cod, etc.), termenul de valabilitate, condițiile de utilizare ș.a.);
 • Scrisoare de confirmare a disponibilității de a prezenta la necesitate a raportului privind utilizarea voucherului de către beneficiar (numărul de identificare a voucherului, valoarea nominală, data utilizării, suma totală a voucherelor utilizate);
 • Termen de valabilitate a ofertei – minim 30 de zile;
 • Locațiile magazinelor unde pot fi utilizate acestea vouchere (vezi localitățile de mai sus);
 • La cerere sa fie prezentate Certificatele de calitate ale produselor;
 • Ofertele să fie confirmate prin aplicarea semnăturilor si ștampilei.

2. Cerințele față de Certificatele valorice (vouchere)

 • Indicarea valorii nominale a voucherului.
 • Certificatul valoric poate fi folosit pentru cumpărarea produsului indicat (obiecte personale, îmbrăcăminte, încălțăminte)
 • Pe certificatul valoric (voucher) să fie aplicat un număr de serie sau QR cod etc., după care sa fie posibil de a prezenta raportul privind utilizarea voucherului de către beneficiar.
 • Certificatul valoric (voucher) poate fi utilizat într-o rețea de magazine amplasate în diferite raioane ale Moldovei (a se vedea localitățile indicate  mai sus);
 • Se interzice schimbul contra mijloacelor bănești în numerar;
 • La returnarea produselor achiziționate în baza certificatului valoric (voucher) este interzisă acordarea în schimb a numerarului. Returnarea produselor va acorda beneficiarului de voucher dreptul să primească în schimb produse în aceeași valoare;
 • La procurarea mărfurilor în valoare mai mare decât valoarea nominală indicată în voucher, diferența se va achita sub formă de bani de către cumpărător (beneficiar);
 • În caz de deteriorarea certificatului valoric (voucher), acesta este restabilit gratis. Certificatul valoric (voucher) va avea un termen de valabilitate de minim 2 luni de la momentul emiterii (se negociază la semnarea contractului).Materia din care este confecționat voucher, dimensiunile, culorile, logourile care sunt aplicate se vor negocia la încheierea contractului.

3. Modul de achitare Certificatelor Valorice (vouchere)

 • Achitarea în avans (până la utilizare a Certificatelor) a unui procent din suma totală a contractului.
 • Achitarea diferenței de plată după un raport lunar de utilizare a Certificatelor.
 • Certificatele nevalorificate nu se vor achita (în cazuri de furt, pierdere etc.).
 • Toate aspectele ce țin de procentajul de achitare, modalitatea de monitorizare și raportare, se vor discuta la încheierea contractului.

4. Data limită de prezentare a ofertelor: 23 iunie 2023, ora 18:00.

La selectarea ofertelor se va lua în considerare locațiile magazinelor, condițiile de tipărire, utilizare a voucherelor.

CEPD își rezervă dreptul de a cere informații suplimentare de la ofertanți, în caz de necesitate.

5. Modalitatea de expediere a ofertelor

Companiile interesate sunt invitate să expedieze dosarele la adresele de email: prodidactica@prodidactica.md, cc: solenciuc@prodidactica.md cu mențiunea ”Vouchere pentru obiecte personale”. Pentru detalii, ne puteți contacta la tel.: 022 541994, 079403254.

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, CEPD nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.