O nouă apariție editorială: ELABORAREA RAPOARTELOR AUTENTICE

Recent, colecția AICI ȘI ACUM a Centrului Educațional PRO DIDACTICA a fost completată cu o nouă apariție editorială, elaborată în cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în Moldova/CONSEPT, implementat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Services (LED).

Ghidul reprezintă un suport util și relevant pentru activitatea managerială, cu elemente de noutate și cu accent pe raportul autentic și funcțional. Elaborarea acestuia a fost precedată de mai multe activități de formare la subiect, cu participarea echipelor manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic, care au reliefat cele mai frecvente aspecte problematice legate de procesul de raportare și, în același timp, au abordat multiaspectual particularitățile și rolul raportului.

Scopul urmărit, prin lucrarea de față, este de a eficientiza activitatea managerială în procesul de elaborare și de evaluare a rapoartelor, valorificarea acestora în luarea de decizii și utilizarea datelor/recomandărilor pe care le furnizează pentru creșterea continuă a nivelului calității rezultatelor. Ne exprimăm speranța că invitația la reflecție, reperele și sugestiile propuse de autori vor schimba percepția asupra rapoartelor și vor accentua necesitatea și importanța elaborării unor rapoarte autentice, utile și valoroase pentru activitatea instituției, în general, și pentru cea managerială, în particular.

Cartea în variantă PDF poate fi găsită, accesând următorul LINK

În atenția cadrelor didactice. Programul complex „Formarea continuă a cadrelor didactice”

Stimați colegi,

🧑‍🎓CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE (20 credite / 600 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe pe 15 februarie curent.

💻Activitățile se vor desfășura în format online, cu sesiuni sincron și offline în perioada ⏰ 15 februarie-14 martie, în intervalul 14:30-17:00 (formatori: Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goraș-Postică, Valeriu Gorincioi, Elena Creangă).

Costul programului de formare constituie 1300 lei.

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/VTcBbJwrpjTkxjeL7

* Achitarea pentru program poate fi efectuată până pe 13 februarie.

Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; coordonator de program: Lilia Nahaba.

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna ianuare curent (activități sincron: 24, 25, 26, 31 ianuarie 2023), cursul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

Grup I (ȘCOLI)

  • Formatori: Maria Șevciuc, Angela Cernolev (instituții școlare)
  • Intervalul de timp: 14.30-17.30.

Grup II (IET)

  • Formatori: Jana Zeamă, Lilia Arteni
  • Intervalul de timp: 10.00-13.00.

Limba de instruire: limba română.

Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului: 560 lei.

Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrare vă rugăm să accesați link-ul: 

Grup 1 (ȘCOLI) https://forms.gle/XFZeNAtR78voxkKv9

Grup 2 (IET)  https://forms.gle/moA1G6cSHQ9bBfmS7

Numărul locurilor disponibile este limitat; înregistrarea este deschisă până în 20 ianuarie 2023.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.