Concurs de contractare a serviciilor de producere video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Inițiativa de sprijinire a refugiaților”

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE VIDEO ÎN
DOMENIUL EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI
„INIȚIATIVA DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR”

Finanțator:  Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)
Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Parteneri de realizare: 7 Spații Sigure (Spaţiul Sigur Școala Profesională din Nisporeni; Spaţiul Sigur Școala Profesională din Criuleni; Spaţiul Sigur Universitatea Tehnică a Moldovei (str. Studenţilor, nr. 7/1, căminul nr. 2; str. Florilor, nr. 4 B, căminul nr. 9); Spaţiul Sigur în incinta Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din mun. Chișinău; Spaţiul Sigur Chișinău (str. Gheorghe Cașu, nr. 28/2); Spaţiul Sigur Cahul (str. Păcii, nr. 6)), Spaţiul Sigur Chișinău (str. Testemițeanu, nr. 6), Spațiul Sigur Costești.

Limba: română, scurte intervenții în limba rusă, cu subtitluri în limbile română și engleză
Locul activităților: Spații Sigure; se vor oferi poze de la activitățile cu beneficiarii proiectului, ai Spațiilor Sigure

Perioada de realizare a sarcinii: martie 2024.
Proiectul „INIȚIATIVA DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, are drept obiective: consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, dar și ale altor organizații, de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (adolescenți, tineri, adulți), prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale; amenajarea și asigurarea bunei funcționări a Spațiilor Sigure.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii de producție video.
În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.
A se expedia dosarele la adresele de e-mail: lnahaba@prodidactica.md, mvatamanu@prodidactica.md și prodidactica@prodidactica.md cu specificarea „Concurs produse video REF”. Telefoane de contact: 079307919, 069974003
Termen-limită de depunere a dosarului: 12 februarie 2024.