Lansare de carte: STRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE

O nouă apariție editorială din seria AICI și ACUM a Centrului Educațional PRO DIDACTICA e pe cale să ajungă în mâinile beneficiarilor. Este vorba de ghidulSTRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE, semnat de Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan, lansat ieri, 28 decembrie, în cadrul evenimentului de bilanț PRO DIDACTICA – 2022.

Este un suport bine-venit în contextul necesității de a conștientiza importanța culturii profesionale pentru fiecare persoană în parte și pentru societate în ansamblu, căci cultura profesională este, în accepția autoarelor, ”cea mai înaltă dintre culmile spre care poate tinde un meseriaș, dar ea nu este rezultatul unei activități de moment realizate în instituție, ci este, într-o foarte mare măsură, rezultatul propriei contribuții la propria formare”. Iar ceea ce poate să facă instruirea instituționalizată în acest scop, inclusiv prin promovarea, sistematizarea și recomandarea în cadrul demersurilor la clasă a unor strategii de predare-învățare-evaluare potrivite, este să înarmeze elevul ”cu deprinderi și cunoștințe exprimate în competențe profesionale, necesare pentru a evolua ulterior, pe tot parcursul vieții”,

Lucrarea se adresează, în primul rând, managerilor, profesorilor și maiștrilor-instructori din învățământul profesional tehnic, care trebuie să ajute elevul ”să-și lărgească repertoriul personal și să rămână marcat, pentru întreaga sa viață de adult și meseriaș, de reflexele competenței-cheie a învăța să înveți”, dar și tuturor celor interesați de fenomenul ”cultură profesională”.

Ghidul STRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE poate fi achiziționat la sediul C.E. PRO DIDACTICA, începând cu 9 ianuarie 2023.

Lansare de carte: Managementul documentației instituției

Sala PRODIVERSITATE a C.E. PRO DIDACTICA a găzduit ieri, 24 noiembrie, o lansare de carte. MANAGEMENTUL DOCUMENTAȚIEI INSTITUȚIEI, ghid semnat de Rima BEZEDE (coord.), Valentina CHICU și Serghei LÎSENCO, a văzut lumina tiparului în cadrul componentei DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ a proiectului CONSEPT, implementat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED).

La eveniment au participat reprezentanți ai organizației finanțatoare, directori de instituții din învățământul profesional tehnic și echipa de autori. În alocuțiunile lor, vorbitorii au salutat editarea acestei lucrări, accentuând importanța sa în contextul debirocratizării activității personalului din educație și al sporirii calității documentelor instituționale.

Ghidul se adresează managerilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar și a apărut ca răspuns la necesitatea eficientizării activității centrelor de excelență, colegiilor, școlilor profesionale în lucrul cu actele normative și administrative interne. Acesta conține repere, sugestii și explicații cu privire la elaborarea, adoptarea și monitorizarea aplicării unor documente interne.

Ghidul este disponibil și în versiune electronică, pe site-ul C.E. PRO DIDACTICA – LINK