Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  vă invită să beneficiaţi de posibilitatea de a accesa online unele materiale educaţionale în ajutorul cadrelor didactice și manageriale.

УЧУСЬ БЫТЬ

Manual „Biologia Modernă”

Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu – suport de curs

Методологический тренинг для лицейских дидактических кадров – Учебное пособие


Aici puteţi găsi suporturile de curs utilizate la cursurile de formare a cadrelor didactice în implementarea curriculumului modernizat de liceu (august 2010).

Limba şi literatura română

Literatura universală

Limba română alolingvi

Русский язык и литература

Всемирная литература

Български език и литература

Украïнська мова i лiтература

Gagauz dili hem literaturasi

Limba străină 1

Limba străină 2

Иностранные языки 2

Istorie

История

Geografie

География

Matematică

Математика

Физика

Chimie

Химия

Biologie

Биология

Informatică

Информатика

Educaţie fizică

Физическое воспитание

Educaţie civică

Гражданское воспитание


În colecţia Dezvoltarea Gîndirii Critice, lansată în sprijinul profesorilor din învăţămîntul preuniversitar şi cel universitar, puteţi găsi următoarele publicaţii:


Setul de materiale  Integrare Europeană pentru tine, elaborat cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova, include un Ghid metodologic pentru profesori şi un Practicum pentru elevi. Aceste publicaţii reprezintă suportul didactic pentru cursul opţional cu acelaşi nume  propus liceelor din republică şi este disponibil în limbile română şi rusă.

Lecţii Noi la disciplina ,,Integrare Europeană pentru tine”