300 DE MENTORI PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE. FORMAŢI DE C.E. PRO DIDACTICA

166_copPe 2 august curent,  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a încheiat cu succes  programul de formare a mentorilor din domeniul educaţiei timpurii. Participanţi ai acestei activităţi de formare au fost în total 292 de mentori locali (acest număr reprezintînd  98 % de participare în raport cu numărul planificat), educatori şi manageri, minimum cîte un  reprezentant de la fiecare Centru de Mentorat din republică şi inspectori pentru educaţia timpurie din toate raioanele, cu perspectiva de implicare a acestora în oferirea serviciilor de mentorat la nivel local.

Perioadele de training  desfăşurate s-au prezentat astfel:

  1. I. 15-19 iulie 2013 (5 grupe)
  2. II. 22-26 iulie 2013 (5 grupe)
  3. III. 29 iulie-2 august 2013 (5 grupe)

Apreciem foarte mult colaborarea cu echipa centrală a proiectului „Parteneriat global pentru educaţie”, în persoana directorului de proiect, dna viceministru a educaţiei, Liliana Nicolaescu-Oniofrei şi a coordonatorului, dna Lia Sclifos, dar şi cu specialistul principal de la Ministerul Educaţiei, dna Maria Vrânceanu, care au monitorizat sistematic programul.

Programul a fost  moderat de 20 de formatori/mentori naţionali, care au experienţă pedagogică de formatori, au participat la programul de formare în domeniul mentoratului  şi lucrează în mod curent cu adulţii.

Realizările cele mai importante pentru cursanţii de la acest  program au fost, în viziunea lor: acumularea unei experienţe noi şi interesante; perfecţionare/documentare; conştientizarea unor lucruri/achiziţii originale; teren nou pentru manifestare; autocunoaştere şi autoidentificare; dezvoltare/creştere profesională; noi colaborări; o nouă provocare etc. Perspectivele mentoratului în grădiniţe, văzute de viitorii mentori, vor fi mari, dacă se va elabora cadrul legal; se va ridica continuu profesionalismul mentorilor locali, care trebuie să fie bine remuneraţi; se va favoriza dezvoltarea profesională a  cadrelor didactice; se va promova o educaţie de calitate prin cadre didactice bine informate;  se vor susţine tinerii specialişti; se va contribui la eficientizarea procesului educaţional; cadrele didactice  vor avea succes în lucru cu copiii; s-ar putea schimba mentalitatea educatorilor; se va extinde la toate treptele de şcolaritate etc.

Conform evaluărilor finale, pentru mentorii nou formaţi, activitatea a fost una foarte utilă şi actuală, majoritatea participanţilor manifestînd dorinţa de a se implica în continuare în oferirea serviciilor de mentorat.  Atît participanţii, cît şi factorii interesaţi (DGRÎTS, Ministerul Educaţiei) au menţionat calitatea suportului de curs oferit, prestaţia formatorilor şi interesul general pentru subiectele abordate. Certificarea participanţilor a fost, la rîndul ei, salutată, fiind apreciată ca necesară de toţi participanţii.

Director de proiect: Rima Bezede

Coordonator: Viorica Goraş-Postică

166_1 166_2