50 DE PROIECTE LOCALE VOR FI IMPLEMENTATE ÎN 2012

În perioada 15-23 decembrie 2011, în cadrul proiectului  Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile, coordonatorii locali  au prezentat rapoartele narative şi financiare asupra implementării proiectului în instituţiile pe care le reprezintă. Raportul narativ şi financiar a fost elaborat de către coordonatorii locali conform cerinţelor stipulate. În majoritatea instituţiilor, activităţile extracurriculare s-au desfăşurat cu regularitate, în corespundere cu orarul stabilit. S-a ţinut cont de toate rigorile pentru desfăşurarea cu succes a activităţilor planificate. Beneficiarii direcţi ai proiectului, copiii, s-au prezentat cu plăcere la cercuri, manifestînd dorinţa de a petrece cît mai mult timp în şcoala.

În urma implementării proiectului (un an), a monitorizării proiectului şi a analizei rapoartelor, printre rezultatele obţinute menţionăm:

 • 50 de echipe şcolare consolidate şi pregătite pentru scrierea şi  implementarea proiectelor;
 • 50 de şcoli cu săli amenajate şi dotate cu echipament performant utilizat în cadrul activităţilor extracurriculare;50 de proiecte de dezvoltare a activităţilor extracurriculare implementate;
 • 50 de localităţi informate şi sensibilizate  privind problemele copiilor din FSV;
 • 133 de activităţi extracurriculare dezvoltate: 34 % – cercuri „Mîini dibace”, „Meşter Faur”, „Făuritorii”, „Croitorii”; 20% – activităţi sportive; 10% – ateliere de lectură şi comunicare; 10% – teatrul popular, teatrul social, teatrul de păpuşi, alte cercuri dramatice cuprind tinerele „talente actoriceşti”; 6% – activităţi ludice; cca 5% –ansambluri muzicale şi de dans; 15% – alte activităţi:  clubul radiofonic, „Tînărul jurnalist”, „Tînărul bucătar” etc.;peste 2300 de elevi implicaţi în activităţi extracurriculare;
 • peste 200 de educatori implicaţi în activităţi de educaţie nonformală (cu prestaţie bună şi foarte bună – 95%);
 • echipe şcolare cu competenţe dezvoltate în vederea rezolvării problemelor comunitare prin implementarea de proiecte;
 • creşterea reuşitei şcolare printre copiii din FSV;
 • îmbunătăţirea frecvenţei şcolare printre copiii din FSV (în 90% dintre instituţii);
 • schimbări calitative în comportamentul elevilor şi atitudinea acestora faţă de şcoală;
 • creşterea interesului şi a gradului de motivaţie a elevilor de a frecventa şcoala;
 • dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă;
 • creşterea nivelului de încredere în sine şi de autoapreciere a elevilor.

Proiectul a avut un impact semnificativ asupra copiilor, şcolii şi comunităţi:
Impact asupra copiilor din FSV:

 • schimbarea atitudinii faţă de şcoală şi de activităţile din cadrul acesteia;
 • îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;
 • îmbunătăţirea relaţiei copil-copil, copil-părinte, copil-profesor, profesor-părinte;
 • descoperirea aptitudinilor copiilor din FSV şi valorificarea acestora de către cadrele didactice etc.

Impact asupra şcolii:

 • şcoala a devenit mai atractivă pentru elevii defavorizaţi;
 • creşterea prestigiului instituţiei în cadrul comunităţii locale;
 • creşterea credibilităţii şcolii prin implementarea transparentă a proiectului.

Impact asupra comunităţii:

 • schimbarea atitudinii faţă de elevii din FSV;
 • antrenarea familiilor social vulnerabile în activităţile de ordin comunitar;
 • îmbunătăţirea relaţiei şcoală-elevi-părinţi- APL;
 • diminuarea numărului copiilor din grupul de risc.

În urma analizei a 50 de proiecte prezentate de către echipele locale, fiind aprobate toate, s-au încheiat contracte cu 50 de instituţii (48 de instituţii care au participat la implementarea proiectului în 2011 şi 2 instituţii noi).
Pentru cea de-a doua etapă a derulării proiectului sînt prevăzute următoarele activităţi:

 • monitorizarea implementării proiectelor;
 • efectuarea vizitelor de monitorizare de către formatori şi echipa de proiect;
 • evaluarea implementării proiectelor în şcoli;
 • certificarea echipelor de profesori care au participat la elaborarea şi implementarea proiectului;
 • desfăşurarea Conferinţei de bilanţ şi diseminarea experienţelor pozitive, a practicilor valoroase, cu exemple de implementare cu succes a proiectelor de grant (vor fi colectate cele mai bune practici, programe extraşcolare etc.);
 • editarea unei broşuri pentru extinderea impactului proiectului în alte comunităţi şcolare.

Lilia NAHABA, coordonator proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.