50 DE PROIECTE LOCALE VOR FI IMPLEMENTATE ÎN 2012

În perioada 15-23 decembrie 2011, în cadrul proiectului  Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile, coordonatorii locali  au prezentat rapoartele narative şi financiare asupra implementării proiectului în instituţiile pe care le reprezintă. Raportul narativ şi financiar a fost elaborat de către coordonatorii locali conform cerinţelor stipulate. În majoritatea instituţiilor, activităţile extracurriculare s-au desfăşurat cu regularitate, în corespundere cu orarul stabilit. S-a ţinut cont de toate rigorile pentru desfăşurarea cu succes a activităţilor planificate. Beneficiarii direcţi ai proiectului, copiii, s-au prezentat cu plăcere la cercuri, manifestînd dorinţa de a petrece cît mai mult timp în şcoala.

În urma implementării proiectului (un an), a monitorizării proiectului şi a analizei rapoartelor, printre rezultatele obţinute menţionăm:

 • 50 de echipe şcolare consolidate şi pregătite pentru scrierea şi  implementarea proiectelor;
 • 50 de şcoli cu săli amenajate şi dotate cu echipament performant utilizat în cadrul activităţilor extracurriculare;50 de proiecte de dezvoltare a activităţilor extracurriculare implementate;
 • 50 de localităţi informate şi sensibilizate  privind problemele copiilor din FSV;
 • 133 de activităţi extracurriculare dezvoltate: 34 % – cercuri „Mîini dibace”, „Meşter Faur”, „Făuritorii”, „Croitorii”; 20% – activităţi sportive; 10% – ateliere de lectură şi comunicare; 10% – teatrul popular, teatrul social, teatrul de păpuşi, alte cercuri dramatice cuprind tinerele „talente actoriceşti”; 6% – activităţi ludice; cca 5% –ansambluri muzicale şi de dans; 15% – alte activităţi:  clubul radiofonic, „Tînărul jurnalist”, „Tînărul bucătar” etc.;peste 2300 de elevi implicaţi în activităţi extracurriculare;
 • peste 200 de educatori implicaţi în activităţi de educaţie nonformală (cu prestaţie bună şi foarte bună – 95%);
 • echipe şcolare cu competenţe dezvoltate în vederea rezolvării problemelor comunitare prin implementarea de proiecte;
 • creşterea reuşitei şcolare printre copiii din FSV;
 • îmbunătăţirea frecvenţei şcolare printre copiii din FSV (în 90% dintre instituţii);
 • schimbări calitative în comportamentul elevilor şi atitudinea acestora faţă de şcoală;
 • creşterea interesului şi a gradului de motivaţie a elevilor de a frecventa şcoala;
 • dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă;
 • creşterea nivelului de încredere în sine şi de autoapreciere a elevilor.

Proiectul a avut un impact semnificativ asupra copiilor, şcolii şi comunităţi:
Impact asupra copiilor din FSV:

 • schimbarea atitudinii faţă de şcoală şi de activităţile din cadrul acesteia;
 • îmbunătăţirea rezultatelor şcolare;
 • îmbunătăţirea relaţiei copil-copil, copil-părinte, copil-profesor, profesor-părinte;
 • descoperirea aptitudinilor copiilor din FSV şi valorificarea acestora de către cadrele didactice etc.

Impact asupra şcolii:

 • şcoala a devenit mai atractivă pentru elevii defavorizaţi;
 • creşterea prestigiului instituţiei în cadrul comunităţii locale;
 • creşterea credibilităţii şcolii prin implementarea transparentă a proiectului.

Impact asupra comunităţii:

 • schimbarea atitudinii faţă de elevii din FSV;
 • antrenarea familiilor social vulnerabile în activităţile de ordin comunitar;
 • îmbunătăţirea relaţiei şcoală-elevi-părinţi- APL;
 • diminuarea numărului copiilor din grupul de risc.

În urma analizei a 50 de proiecte prezentate de către echipele locale, fiind aprobate toate, s-au încheiat contracte cu 50 de instituţii (48 de instituţii care au participat la implementarea proiectului în 2011 şi 2 instituţii noi).
Pentru cea de-a doua etapă a derulării proiectului sînt prevăzute următoarele activităţi:

 • monitorizarea implementării proiectelor;
 • efectuarea vizitelor de monitorizare de către formatori şi echipa de proiect;
 • evaluarea implementării proiectelor în şcoli;
 • certificarea echipelor de profesori care au participat la elaborarea şi implementarea proiectului;
 • desfăşurarea Conferinţei de bilanţ şi diseminarea experienţelor pozitive, a practicilor valoroase, cu exemple de implementare cu succes a proiectelor de grant (vor fi colectate cele mai bune practici, programe extraşcolare etc.);
 • editarea unei broşuri pentru extinderea impactului proiectului în alte comunităţi şcolare.

Lilia NAHABA, coordonator proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *