ACTIVITATE DE FOLLOW-UP. PROGRAM DE FORMARE A DIRIGINŢILOR PENTRU ACTIVITATEA CU COPIII DIN FAMILIILE SOCIAL-VULNERABILE

f-up1Pe data de 6 mai, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTIA, a avut loc activitatea de follow-up pentru diriginţii, care au beneficiat în luna martie curent de un Program de formare pentru activitatea cu copiii din familiile social-vulnerabile în cadrul proiectuluiComunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile.

De la fiecare instituţie implicată au participat cîte 2 diriginţi, care au prezentat formatorilor şi colegilor realizarea temei de acasă, menţionînd succesele şi problemele înregistrate. Sarcinile au inclus desfăşurarea  în teritoriu a unui Program de formare a diriginţilor pentru activitatea cu copiii din familiile social-vulnerabile şi elaborarea unui plan individualizat de dezvoltare pentru elevii din familiile dezavantajate.
Participanţii au menţionat că activităţile realizate în teritoriu au contribuit mult la creşterea respectului de sine al copiilor din astfel de familii, influenţînd totodată schimbarea de atitudine faţă de propria persoană şi faţă de cei din jur.
La această activitate a participat şi reprezentantul Institutului pentru o Societate Deschisă de la Budapesta – Yoon Durbin, consultant internaţional în cadrul proiectului.
Următoarea activitate de follow-up, la care vor participa reprezentanţi din celelalte 24 de şcoli implicate în proiect, este planificată pentru data de 13 mai.

Lilia Nahaba,
Coordonator proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *