ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI PENTRU REFORME CALITATIVE ŞI DURABILE ÎN EDUCAŢIE

232_copPe data de 9 septembrie curent, la Şoldăneşti, a avut loc discuţia publică locală cu genericul Standardele profesionale în evaluarea cadrelor manageriale ca instrument de asigurare a performanţei şi a dezvoltării profesionale. La activitate au participat 24 de manageri şcolari din raion, Aurica Vlas, specialist coordonator, metodist al Direcţiei de Învăţămînt, Tineret şi Sport Şoldăneşti, şi Viorica Palamarciuc, reprezentanta Fundaţiei Soros-Moldova.

Participanţii la discuţie au realizat portretul unui manager şcolar de succes. În echipe, aceştia au schiţat şi au prezentat rolul conducătorilor de şcoli în asigurarea calităţii educaţiei. De asemenea, s-a lucrat asupra standardelor profesionale în evaluarea cadrelor manageriale ca instrument de asigurare a performanţei şi a dezvoltării profesionale. Cei prezenţi, subliniind importanţa competenţelor manageriale, au identificat instrumentele de verificare a acestora, inclusiv pentru a-şi autoevalua activitatea. Activitatea a fost moderată de către formatorii Iurie Melinte şi Angela Muşenco.
Pe  data de 11 septembrie, la Hînceşti, a avut loc atelierul regional cu genericul Promovarea unei viziuni pozitive asupra profesiei de cadru didactic. Atragerea tinerilor spre îmbrăţişarea carierei didactice. Printre cei 35 de participanţi s-au numărat diriginţi şi reprezentanţi ai Direcţiilor de Învăţămînt, Tineret şi Sport din raioanele Hînceşti, Ialoveni, Orhei, Străşeni, Nisporeni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari şi Rezina.
În cadrul activităţii, a fost prezentatprofilul unui tînăr specialist de succes, s-au discutat, în baza Codului Educaţiei şi a Strategiei Educaţie – 2020, aspecte legate de politicile de susţinere a tinerilor care au ales cariera didactică. Participanţii au accentuat necesitatea  soluţionării problemelor ce ţin de atragerea tinerilor cu vocaţie întru a urma studii pedagogice şi o carieră didactică şi de menţinerea acestora în şcoală, identificînd, totodată, şi soluţii. Aceştia au relatat practici pozitive din propria activitate. Diriginţii au primit şi o temă de casă – realizarea unei ore cu liceenii cu o reuşită academică bună, precum şi a unei ore cu colegii din instituţie, în vederea promovării profesiei de cadru didactic. La finele activităţii, cei prezenţi au menţionat că îşi propun să studieze mai amănunţit documentele de politici educaţionale, că vor sprijini tinerii specialişti, că vor susţine şi promova şi în continuare reformele din învăţămînt. Atelierul regional a fost moderat de către formatorii Galina Filip şi Daniela Vacarciuc.
La 24 septembrie, la Străşeni, a avut loc discuţia publică cu genericul Experienţe avansate de dezvoltare curriculară în şcoli. Participanţii au valorificat experienţa acumulată în instituţiile de învăţămînt. Au fost elucidate problemele cu care se confruntă managerii şcolari, dar şi trasate unele căi de soluţionare a problemelor stringente de dezvoltare curriculară la nivelul instituţiei. Activitatea, la care au participat 25 de cadre didactice şi manageriale din raion, a fost moderată de către formatorii Tatiana Cartaleanu şi Olga Cosovan.
Activităţile date sînt realizate în cadrul proiectului Pentru reforme calitative şi durabile în educaţie, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.

Lilia NAHABA, coordonator de proiect
232_3 232_2 232_1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *