ANALIZA NECESITĂŢILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI VET TIC CONTINUĂ

VET_FG_copÎn contextul desfăşurării Analizei Necesităţilor, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova” 1 , o echipă de sociologi, cu experienţă avansată în domeniu, au aplicat instrumente de cercetare în vederea identificării necesităţilor curente ale instituţiilor din învăţămîntul vocaţional-tehnic care pregătesc muncitori şi specialişti în domeniul TIC.

Astfel, deja au fost completate şi procesate cca 300 chestionare, au fost desfăşurate un şir de focus-grupuri în rîndul cadrelor didactice şi al elevilor care anul acesta absolvesc instituţiile respective.  De asemenea, au fost intervievaţi reprezentanţi ai două instituţii de învăţămînt superior, care au facultăţi cu profil TIC şi reprezentanţi ai agenţilor economici care activează în domeniul TIC. Acest proces de analiză a necesităţilor se va încheia cu elaborarea unui raportul care va include rezultate cantitative şi calitative ale cercetării, dar şi concluzii, recomandări în vederea îmbunătăţirii calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC.

Paralel cu evaluarea de necesităţi se desfăşoară şi alte activităţi prevăzute în proiect. Astfel, pe data de 9 aprilie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO-DIDACTICA, a avut loc cea de-a doua şedinţă a grupului consultativ de lucru, a cărei generic a fost „Identificarea aşteptărilor şi necesităţilor de formare ale conceptorilor de curriculum”. La această şedinţă au participat reprezentanţi a 6  instituţii VET TIC, implicate în proiect;Iurie Mocanu, şeful Direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Asigurare Didactică, Ministerul Educaţiei ; Anatol Gremalschi,  consultant-expert IT în cadrul proiectului; Viorica Postică, consultant-expert curricula şi aechipa de coordonare a proiectului.

Unul dintre subiectele discutate în cadrul şedinţei a fost abordarea curricula existent la specialităţile TIC  în colegiile şi şcolile profesionale.De asemenea, au fost discutate propunerile participanţilor vizavi de design-ul training-ului,destinat conceptorilor de curriculum, selectaţi prin concurs, care urmează să participe la elaborarea  curricula modulare pentru disciplinele cu profil TIC.

Membrii grupului consultativ de lucru au împărtăşit experienţele personale de participare la instruiri similare în elaborarea curricula, pentru a identifica potenţialii specialişti ce ar facilita training-ul respectiv.

1 Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova” / VET TIC, este coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, susţinut financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare.

Octombrina Moraru,
Coordonator proiect

VET_FG4VET_FG2 VET_FG3