ANALIZĂ ŞI EVALUARE DE NECESITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

12consept1Centrul Educaţional PRO DIDACTICA implementează  componenta Dezvoltare organizaţională din cadrul  proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT, coordonat şi realizat cu sprijinul Fundaţiei „Liechtenstein Development Service” (LED). Misiunea acestui proiect este de a sprijini instituţiile de învăţămînt secundar profesional în prestarea serviciilor de instruire profesională de înaltă calitate în corespundere cu cerinţele sectorului de producere.

În cadrul fazei II (2012-2014), proiectul CONSEPT îşi propune drept obiectiv asigurarea unei instruiri profesionale mai calitative şi mai eficiente la meseriile bucătar/cofetar, electrician, croitor/cusător şi sudor. Printre beneficiarii direcţi se numără 14 şcoli profesionale din republică, 5 dintre ele bucurîndu-se de sprijin în cadrul fazei I (Şcoala Profesională, or. Floreşti; Şcoala Profesională nr.2, or. Cupcini; Şcoala Profesională nr.1, or. Cahul; Şcoala Profesională nr.2, or. Cahul; Liceul Profesional nr.2, or. Chişinău) şi 9 – selectate recent (Şcoala Profesională nr. 2, or. Bălţi; Şcoala Profesională nr. 2, or. Criuleni; Şcoala Profesională, or. Hînceşti; Şcoala Profesională, or. Ungheni; Şcoala Profesională, or. Căuşeni; Şcoala Profesională nr. 4, or. Bălţi; Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă; Şcoala Profesională nr. 3, or. Bălţi).
Scopul componentei implementate de C.E. PRODIDACTICA este de a contribui la dezvoltarea organizaţională a şcolilor profesionale implicate în proiect, prin asigurarea unui suport profesional echipelor manageriale, inclusiv prin oferirea de servicii de instruire, consultanţă/expertiză în domeniu; asistarea şi monitorizarea  fiecărei şcoli în elaborarea unui plan de dezvoltare funcţional.
Printre principalele activităţi ale componentei Dezvoltare organizaţională, planificate pentru faza II, se numără: analiza şi evaluarea capacităţilor organizaţionale şi a nevoilor de formare continuă ale personalului acestor instituţii, desfăşurarea activităţilor de formare pentru echipele administrative, asistarea şi monitorizarea echipelor manageriale în elaborarea şi implementarea PDŞ, aprobarea finală a PDŞ.
Primele activităţi din proiect, vizitele pe teren, au demarat pe data de 15 februarie curent şi vor continua pînă la sfîrşitul lunii martie. Formatorii Valentina CHICU, Lia SCLIFOS, Gheorghe GÎRNEŢ, Victor SÎNCHETRU şi Sergiu LÎSENCO realizează o amplă analiză a necesităţilor de instruire ale personalului şi a capacităţilor organizaţionale ale instituţiilor, elaborînd liste specifice cu nevoi de formare şi de dezvoltare organizaţională. Acestea vor constitui un punct de reper în pregătirea şi actualizarea unui program complex de instruire, destinat echipelor manageriale respective, dar şi bază pentru planificarea strategică a instituţiilor implicate în proiect.

Rima BEZEDE,

coordonator de proiect

12consept2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *