ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA CONCEPTORILOR DE CURRICULUM

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs pentru selectarea conceptorilor  de curriculum în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, susţinut financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare.

Scopul proiectului este de a sprijini îmbunătăţirea calitativă a conţinutului şi procesului de învăţământ în domeniul TIC în 5 instituţii pilot (colegii şi şcoli profesionale), contribuind astfel la sporirea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale tinerilor specialişti din domeniul TIC. Acest lucru, la rîndul său, va oferi beneficiarilor noi oportunităţi de dezvoltare profesională şi va contribui la creşterea ratei de angajare şi la reducerea sărăciei.

Conceptorii de curriculum se vor implica în procesul de elaborare curricula modulare pentru şcoli profesionale şi colegii,  care pregătesc specialişti în domeniul TIC. Sarcina respectivă va fi anticipată de un program de formare în domeniul dezvoltării curriculare, organizat la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  şi facilitat de experţi naţionali şi internaţionali.

Calificări necesare:

  • Cunoaşterea exigenţelor actuale ale învăţămîntului vocaţional tehnic
  • Formare profesională în domeniul psihopedagogic
  • Experienţă de predare în domeniul TIC
  • Experienţa  în elaborarea curricula va constitui un avantaj
  • Competenţe de cercetare/publicaţii în domeniu
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet
  • Cunoştinţe excelente a limbii române oral şi scris, cunoaşterea limbii engleze prezintă un avantaj

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail dosarul de concurs, care va include:

  • CV-ul în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
  • Scrisoarea de intenţie, în care va motiva necesitatea modernizării curricula în domeniul TIC în şcolile profesionale şi colegii şi argumentarea calificării în domeniul dat.

 Data limită de expediere a dosarelor de concurs este 28 martie 2013.

Tel./fax: (022) 542977,  (022) 542556
E-mail:  omoraru@prodidactica.md
Adresa poştală: MD-2012 or. Chişinău, str. Armenească 13
Persoană de contact: Octombrina Moraru, Coordonator  proiect