ATELIERE DE LUCRU – ROLUL EDUCAŢIEI ÎN SOCIETĂŢILE MULTICULTURALE: LECŢII ÎNVĂŢATE

În perioada 5–7 martie a.c. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat în Chişinău, Comrat şi Taraclia ateliere de lucru în cadrul proiectului Rolul educaţiei în societăţile multiculturale: lecţii învăţate, implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova.Activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu Centrul pentru Iniţiative Educaţionale din Letonia şi Asociaţia de tineret ”Republica Deschisă” din Estonia şi a fost facilitată de un grup de experţi din aceste două ţări… Daiga Zake, directorul Centrului pentru Iniţiative Educaţionale, Letonia; Irene Käosaar, şefa Departmentului Învăţămînt General al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Estonia; Katri Raik, directorul Colegiului din Narva de pe lîngă Universitatea din Tartu, Estonia; Evgheni Kriştafovici, directorul executiv al organizaţiei-partener din Estonia.

Atelierele de lucru au avut drept scop: a)  familiarizarea participanţilor cu experienţaLetoniei şi Estoniei, privind politicile de integrare socială a minorităţilor etnice; b) împărtăşirea practicilor educaţionale de succes, care au contribuit la coeziunea socială şi consolidarea societăţii multiculturale din aceste ţări; c) sensibilizarea opiniei publice din republica noastră asupra problemelor existente în societate, privind integrarea minorităţilor etnice.

Agenda seminarului a inclus următoarele tematici:

  • Politici de integrare a minorităţilor etnice in Letonia si Estonia;
  • Convieţuirea într-un spaţiu multicultural: rolul instituţiilor publice şi al societăţii civile;
  • Integrare prin educaţie. Modele de implementare a educaţiei bilingve în Letonia şi imersiune lingvistică în Estonia – realizări şi dificultăţi;
  • Analiza de nevoi pentru Republica Moldova.

Evenimentul a întrunit la Chişinău reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Biroului Relaţii Interetnice, Institului de Ştiinţe ale Educaţiei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei,Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, comunităţilor minorităţilor etnice din Republica Moldova; profesori universitari, manageri şi profesori şcolari etc.; la Comrat şi Tarclia – reprezentanţi ai adminstraţiei publice locale, Direcţiei de învăţămînt, manageri şi profesori şcolari, profesori universitari etc.

Silvia Barbarov, coordonator de proiect