AUXILIARUL CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU – ACUM SI IN LIMBA RUSA!

img_40Seria de carte didactică AICI ŞI ACUM a fost completată zilele acestea cu auxiliarul ЧИТАЮ И УЧУСЬ БЫТЬ, elaborat în cadrul Proiectului UN VIITOR PENTRU COPIII NOŞTRI.
Primii beneficiari ai cărţii au fost profesorii–diriginţi din UTA Găgăuză şi rn. Taraclia.

Auxiliarul a fost oferit acestora în calitate de donaţie, dat fiind faptul implicării lor în Programul de Burse din proiect şi participarea activă la realizarea diverselor obiective ale acestuia.
De menţionat, că auxiliarul didactic CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU şi versiunea rusă a acestuia, ЧИТАЮ И УЧУСЬ БЫТЬ, va fi distribuit  pînă la începutul noului an de învăţîmînt 2008-2009  în fiecare instituţie şcolară din republică.
Această lucrare urmăreşte scopul de a facilita în mare măsură munca de fiecare zi a dirigintelui. Fiind  structurată după  modelul ghidului operaţional  ÎNVĂŢ SĂ FIU, ea constituie împreună cu acesta un instrument performant de lucru cu copiii.
În procesul de distribuire a cărţii sînt implicaţi specialiştii principali de la Direcţiile Raionale de Învăţămînt, responsabili de sectorul educaţie. Aceştia au participat la atelierele de lucru Recomandări practice de utilizare de către diriginţi a auxiliarului didactic CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU.  În cadrul atelierelor s-a pus accentul şi pe ajustarea conţinuturilor lucrării la activităţile structurate în ghidul operaţional  ÎNVĂŢ SĂ FIU, ghid prezent deja al doilea an în fiecare şcoală din republică.

Violeta Dumitraşcu,
Coordonatoare de Proiect

img_41