AUXILIARUL DIDACTIC CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU – O FRUMOASĂ REALIZARE A ECHIPEI PROIECTULUI UN VIITOR PENTRU COPIII NOŞTRI

img_28Un nou eveniment produs la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a făcut ca în vacanţa de Paşti să se desfăşoare aici Întrunirea Specialiştilor principali de la Direcţiile Raionale de Învăţămînt, responsabili de sectorul educaţie.

Astfel , pe data de 30 aprilie în cadrul atelierelor de lucru, a fost structurat un şir de recomandări practice de utilizare a auxiliarului CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU – lucrare menită să faciliteze munca dirigintelui, a psihologului şcolar şi a tuturor profesorilor care includ în demersul lor didactic necesarul de materie cu caracter spiritual. În acelaşi context s-a lucrat participativ pe modele concrete în vederea ajustării conţinuturilor acestei lucrări la activităţile prezentate în ghidul operaţional ÎNVĂŢ SĂ FIU, suport didactic distribuit anterior de către CEPD în fiecare şcoală din republică.
Participanţii la seminar au apreciat lucrarea ca reper valoros în activitatea de zi cu zi a dirigintelui, subliniind dimensiunea originală, necesară, funcţională şi foarte utilă a acestuia.

Violeta Dumitraşcu,
Coordonatoare de proiect
img_29 img_30