BILANŢURI INTERMEDIARE ÎN PROIECTUL “LECŢII EUROPENE”

240_copLa sfîrşitul lunii noiembrie, echipa de proiect, în colaborare cu formatorii-experţi Rodica Eşanu şi Eugenia Negru, au încheiat testarea iniţială a curriculumului opţional actualizat „Integrare europeană pentru tine”. Activitatea a avut loc în 4 licee din ţară: Liceul Teoretic Prometeu-Prim  din Chişinău (prof. Eugenia Negru); Liceul Teoretic „Emil Necula” din Mereni, Aneni Noi (prof. Veronica Stratu); Liceul Teoretic din Răspopeni, Şoldăneşti (prof. Galina Caba) şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Hînceşti (prof. Rostislav Ilin).

Pilotarea propriu-zisă se va derula pînă la sfărşitul anului curent de învăţămînt, iar în final se vor disemina toate materialele noi elaborate pentru cadrele didactice şi elevii de liceu la noile subiecte din curriculumul disciplinar.
Astfel, 81 de elevi din clasa a XII-a, ghidaţi de patru cadre didactice, studiază integrarea europeană a Republicii Moldova cu toate problemele ancorate în realitatea imediată şi ne oferă feed-back relevant vizavi de aspectele curriculare pozitive, dar şi de problemele/dificultăţile care apar, sugerîndu-se recomandări de îmbunătăţire/completare a Practicumului pentru elevi şi a Ghidului pentru profesori. Se insistă asupra desfăşurării interactive a orelor şi asupra unui management educaţional participativ al acestora.
Printre aspectele pozitive remarcăm:

  • Material bine structurat, accesibil, util, care permite elevilor să realizeze în mod funcţional sarcinile de învăţare, favorizează lucrul cu diferite surse de informare, permite exprimarea diversităţii de opinii.
  • Tematici actuale, care provoacă interes elevilor. Suportul informaţional este divers prezentat vizual cît şi accesibil din punct de vedere teoretic.
  • Structurarea informaţiei în scheme şi tabele le permite elevilor să o înţeleagă mai uşor, cu atît mai mult că în grupuri se ajută reciproc, se discută toate opiniile.

Printre recomandări regăsim:

  • De inclus mai multe imagini, unele materiale suplimentare din Ghid (pag. 13, de exemplu) de trecut şi în Cartea elevului;
  • De dezvoltat unele idei prin exemple, fotografii, opinii ale concetăţenilor;
  • Lecturarea informaţiei din textul manualului solicită  mult timp, s-ar putea de oferit texte mai scurte, dar tot atît de valoroase pentru cunoaştere şi înţelegere;
  • Profesorul trebuie sa aleagă tehnici de lucru care ar permite flexibilitate şi să se adapteze la necesităţile elevilor; să încurajeze elevii în exprimarea opiniilor personale cît şi în identificarea situaţiilor în care ar putea aplica cunoştinţele acumulate.
  • Ar fi necesar  de creat pentru profesori un site sau un CD, pentru a promova schimbul de experienţă şi îmbunătăţirea procesului educaţional, în ansamblu.

În final, atenţionăm cadrele didactice, care predau disciplina opţională în cauză, să ia cunoştinţă de textul actualizat al curriculumului, plasat  pe site-ul www.prodidactica.md şi să includă temele noi în procesul de predare-învăţare-evaluare. Suportul informaţional-didactic suplimentar pentru elevi şi profesori va fi şi el disponibil, în semestrul următor.
Alte activităţi educaţionale, formale şi nonformale,  din acest proiect internaţional, pentru educaţia tinerilor în spiritul valorilor europene, vor avea loc pe parcursul anului 2016, în parteneriat cu colegii din Lituania şi Georgia.

Coordonator: Viorica Goraş-Postică

240_4 240_2240_3240_5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *