BILANŢURI PROIECT ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC

229_copÎncepînd cu anul 2014, şase instituţii profesional tehnice care pregătesc specialişti în domeniul TIC propun tinerilor o ofertă educaţională net îmbunătăţită, încadrîndu-i într-un proces de instruire modern şi eficient.

Transformarea calitativă a pregătirii specialiştilor TIC în cele 6 instituţii pilot – Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Financiar-Bancar, Colegiul Politehnic din Bălţi, Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul, Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi, Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău – a fost posibilă graţie acţiunilor întreprinse în cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”. Proiectul a fost implementat către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi în strînsă colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Instituţiile pilot au fost antrenate într-un amplu proces de modernizare, care a vizat actualizarea, în colaborare cu sectorul privat, a curriculumului şi conţinuturilor educaţionale, desfăşurarea instruirilor pentru profesori, crearea laboratoarelor moderne, dotate cu echipamentele şi produsele software de ultimă generaţie, dar participarea elevilor în cadrului unui Program de Stagiere în companiile TIC.

Conţinuturi actualizate şi metode de predare îmbunătăţite

Elevii înmatriculaţi în cadrul instituţiilor pilot au posibilitatea, începînd cu anul de studii 2014-2015, să acumuleze cunoştinţe relevante şi să dezvolte abilităţi practice, ajustate la cerinţele curente ale industriei graţie implementării unui curriculum modernizat. În total, 335 de elevi din cadrul celor 6 instituţii sunt implicaţi în pilotarea curricula nouă.
În cadrul proiectului a fost elaborat un curriculum pentru meseria nou-introdusă Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor şi au fost revizuite curricula pentru specialităţileInformatică şi Calculatoare.
În urma pilotării cu succes, curriculumului modernizat la specialitatea Informatică va fi utilizat în 6 colegii, iar cel pentru specialitatea Calculatoare – în 3 colegii.
Asigurarea relevanţei studiilor şi racordarea conţinuturilor educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă a fost posibilă graţie unui parteneriat între instituţiile de învăţămînt şi companiile TIC şi implicarea acestora în toate etapele de implementare a proiectului. 16 conceptori de curriculum implicaţi şi reprezentanţii ai companiilor din domeniul TIC (Endava, Allied Testing, Cedacri International) au colaborat pentru a definitiva curricula.
Procesul didactic a căpătat valoare adăugată graţie participării profesorilor din colegiile şi şcolile selectate în cadrul numeroaselor instruiri, inclusiv stagii desfăşurate în companiile private. 54 cadre didactice specialişti în domeniul TIC au beneficiat de cursuri de limbă engleză. 22 cadre didactice specialişti în domeniul TIC au beneficiat de instruiri în domeniul sudării fibrelor optice, mentenanţă calculatoare şi testare software
12 cadre didactice specialişti în domeniul TIC au beneficiat de programul CCENT de la Cisco Networking Academy, iar 13 cadre didactice specialişti în domeniul TIC au urmat cursul Configuring Advanced Windows Servers. 2 licenţe Microsoft IT Academy au fost oferite instituţiilor pentru acces la resurse educaţionale relevante.

Laboratoare performante pentru specialităţi TIC

Pentru asigurarea eficienţei procesului educaţional, în cele 6 instituţii pilot au fost create laboratoare moderne, dotate cu echipament şi instrumentariu performant. Laboratoarele vor susţine şi conferi eficienţă procesului de instruire, contribuind la dezvoltarea unor competenţe practice foarte importante pentru angajarea tinerilor în cîmpul muncii.
În total au fost amenajate 118 staţii de lucru pentru elevi, 3 săli de laborator au fost dotate cu proiectoare interactive, 4 săli de laborator au fost dotare cu servere şi 6 săli de laboratoare au fost dotate cu echipamente de reţea.
Gerhard Schaumberger, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare: “Mizăm, din punct de vedere strategic, pe creşterea sectorului IT, pentru care ştim că în viitor va fi necesară forţă de muncă calificată. Faptul că tinerii şi tinerele deja la etapa instruirii vor avea parte de o practică considerabilă, va putea fi apreciată ulterior de către firmele IT”.

O meserie TIC nouă, solicitată pe piaţa forţei de muncă

Începînd cu anul 2014, tinerii din Moldova au posibilitatea să însuşească o meserie nouă în cadrul instituţiilor de învăţămînt profesional – Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. După absolvirea acesteia, tinerii vor beneficia de şanse reale de angajare în cîmpul muncii, atît în cadrul companiior din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, cît şi în orice alt sector al economiei. Studiile vor dura 1 an. Meseria a fost pilotată iniţial în cadrul a două instituţii: Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău şi Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi.
Iniţiativa de introducere a meseriei a fost determinată de cererea tot mai mare de muncitori calificaţi în domeniul TIC, dar şi de necesitatea de a adapta cunoştinţele şi abilităţile practice la solicitările reale ale angajatorilor.
Din septembrie 2015 alte 14 şcoli profesionale vor introduce în oferta de studii specialitatea Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor.

Programul de stagiere în companiile IT – cu un pas mai aproape de angajare

Programul de stagiere în companiile IT a avut drept scop facilitarea angajării tinerilor în cîmpul muncii prin corelarea cunoştinţelor teoretice cu sarcinile practice şi acumularea experienţei relevante.
Programul s-a desfăşurat în perioada februarie-iunie 2015. 54 de tineri care studiau specialităţi TIC (ultimul an de studii) în instituţiile pilot au efectuat stagii în cadrul a 11 companii din domeniul TIC. Tinerii au avut posibilitatea să dezvolte abilităţile şi competenţele necesare exercitării profesiei, fiind încadraţi în activităţi practice şi însuşind metodele şi procedeele de lucru utilizate în companie.14 tineri au primit oferte de muncă din partea companiilor după încheierea programului de stagiere, 8 fiind ulterior angajaţi.
De asemenea, în cadrul Programului de stagiere 83 de elevi au beneficiat de instruiri în domeniul dezvoltării abilităţilor soft (comunicare, lucru în echipă, abilităţi de prezentare etc). Cunoştinţele acumulate vor contribui la facilitarea angajării în cîmpul muncii şi integrării în cadrul companiilor.
Performanţele şi succesele atinse în procesul de implementare a proiectului “Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC” au fost prezentate în cadrul Conferinţei finale, desfăşurate la data de 14 iulie. În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, reprezentanţii Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, profesori şi manageri din instituţiile pilot şi reprezentanţii companiilor TIC.

229_2 229_3 229_4 229_5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *