CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA ANUNŢĂ CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE LIDER DE COMPONENTĂ ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII (PART-TIME)

Proiectul Parteneriate pentru calitate şi relevanţă în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul  TIC pentru economia ţării.  Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Proiectul se implementează cu sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei şi a Guvernului României.
Perioada de derulare: decembrie 2015 – noiembrie 2018.
Liderul de componentă va activa în cadrul echipei Centrului  şi va fi responsabil de promovarea şi implementarea integrală a activităţilor ce ţin de asigurarea calităţii. Liderul de componentă va coopera în strînsă legătură cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional şi va raporta Coordonatorului de Proiect.

Perioada de angajare: februarie 2016 – august 2017

Responsabilităţi:

 • Coordonarea activităţilor planificate în proiect la componenta asigurarea calităţii;
 • Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii echipelor de experţi la componenta respectivă;
 • Implicarea nemijlocită în activităţile proiectului ce ţin de asigurarea calităţii;
 • Supravegherea sistematică a activităţilor din domeniul vizat şi repartizarea sarcinilor între membrii echipelor de experţi şi formatori ;
 • Asigurarea unui nivel înalt de calitate a livrabilelor componentei vizate;
 • Coordonarea directă cu ANACIP şi alţi beneficiari;
 • Asistenţă echipelor de formatori-experţi şi instituţiilor beneficiare (coordonarea evaluării necesităţilor, a procesului de elaborare a actelor normative şi procedurale în domeniul asigurării calităţii, elaborării programelor de formare; monitorizarea implementării activităţilor de instruire etc.);
 • Participarea la organizarea procurărilor de echipament, servicii, consultanţi şi personal pentru servicii;
 • Elaborarea planurilor de activitate şi a rapoartelor în conformitate cu cerinţele Centrului şi ale partenerilor de dezvoltare;
 • Completarea corectă şi la timp a documentelor şi păstrarea lor în conformitate cu cerinţele Centrului;
 • Stabilirea şi menţinerea relaţiilor profesionale adecvate cerinţelor Centrului cu membrii echipei, beneficiarii, actorii de resort şi partenerii proiectului;
 • Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, economie sau în alte domenii care au tangenţe cu domeniul dat;
 • Minimum 2 ani experienţă în managementul calităţii în cadrul instituţiilor educaţionale sau în domenii conexe;
 • Experienţă în  coordonare a elaborărilor, instruirilor, seminarelor, atelierelor de lucru etc.;
 • Cunoaşterea performantă a calculatorului, în particular Microsoft Word, Excel şi Power Point, căutarea online, şi managementul datelor;
 • Abilităţi avansate de comunicare orală şi scrisă;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere, a limbilor română şi rusă. Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Alte cerinţe:

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Grad înalt de responsabilitate;
 • Tact şi diplomaţie în interacţiunea cu factorii guvernamentali de decizie şi oficialii locali de toate nivelele;
 • Rezistenţa la situaţiile de stres, flexibilitate şi creativitate în desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei;
 • Optimism şi capacitatea de a depăşi prin exemplul propriu situaţiile de stres şi dificultate.

PENTRU A APLICA: transmiteţi prin e-mail (cu specificarea Concurs Lider Componentă Asigurarea Calităţii) o scrisoare de motivare, explicînd interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-lui, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Data limită – 25 ianuarie 2016.
Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
draguta.oxana.gmail.com, prodidactica@prodidactica.md