CLUBUL DE DEZBATERI EDUCAŢIONALE PAIDEIA

Stimaţi profesori, pînă la finele anului 2013, vă propunem spre dezbatere, în cadrul Clubului PAIDEIA, următoarele tematici:

Data

Ora

Club/Tema

Formator

22 noiembrie 15.00 – 18.00 Clubul diriginţilor

Profesori de excelenţă – elevi inspiraţi

Ecaterina Moga
6 decembrie 15.00 – 18.00 Clubul învăţătorilor

”Evocarea – cadru de învăţare şi gîndire la lecţiile de limbă şi literatură romană”

Nina Mîndru
13 decembrie 15.00 – 18.00 Clubul profesorilor biologilor

Biologia modernă

Oleg Botnaru
13 decembrie 15.00 – 18.00 Clubul profesorilor filologi

Tehnica Proiectului

Livia State
20 decembrie 15.00 – 18.00 Clubul  profesorilor filologi

Reţeta şi instrucţiunea ca text funcţional polivalent.

Tatiana Cartaleanu