COMPETENŢA INTERCULTURALĂ: UN AUXILIAR DIDACTIC IMPORTANT PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR

Pe 2 iunie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), organizează  un eveniment de lansare a unei noi apariţii editoriale, destinată cadrelor didactice şi manageriale, părinţilor, membrilor ONG şi altor persoane interesate. Cartea este aprobată şi recomandată pentru utilizare de Consiliul Naţional pentru Curriculum de pe lîngă Ministerul Educaţiei.

Acest auxiliar didactic a fost elaborat în cadrul proiectului Dialog intercultural în Moldova, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), cu suportul financiar al Fundaţiei Elveţiene pentru Copii „Pestalozzi” (PCF). Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 40 de organizaţii de tineret, forul de reprezentare şi promovare a drepturilor şi intereselor tinerilor din Republica Moldova. Promovarea şi recunoaşterea educaţiei şi calitatea învăţării pe tot parcursul vieţii reprezintă una dintre priorităţile stipulate în Strategia organizaţiei pentru 2014-2018. Obiectivele specifice ale CNTM vizează promovarea educaţiei interculturale în Moldova prin formarea competenţelor interculturale la copii şi tineri, precum şi dezvoltarea capacităţilor de realizare a competenţelor interculturale ale partenerilor locali.
„În contextul postmodern, competenţa interculturală se impune prin necesitate şi actualitate pentru cetăţeanul fiecărei ţări, din Europa sau din alte părţi ale mapamondului, de vreme ce procesul de globalizare se află în plină expansiune. Conştienţi, într-o măsură mai mare sau mai mică, de acest fenomen, copiii noştri urmează să fie îndrumaţi cu grijă, în vederea achiziţionării de cunoştinţe vaste şi funcţionale despre cultura naţională şi universală, în sensul cel mai larg al cuvîntului. Ei urmează să încerce experienţe multiple de învăţare formativă pentru dobîndirea de abilităţi şi, în acelaşi timp, să îşi poată forma atitudini corecte, să manifeste deschidere şi disponibilitate de comunicare şi interacţiune civilizată cu orice om de pe planetă, inclusiv cu cel de alături, să poată coopera cu acesta pentru a soluţiona probleme comune”, menţionează unul dintre autori.
La eveniment sunt invitaţi autorii cărţii: profesori şcolari şi universitari, precum şi reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Şefii Centrelor Metodice raionale şi municipale.
Cartea a fost editată într-un tiraj de 1500 de exemplare şi va fi donată tuturor bibliotecilor şcolare din ţară, pentru utilizare în diverse activităţi curriculare şi extraşcolare. Ambele ediţii ale cărţii, în limbile română şi rusă, vor fi plasate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi al Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, fiind accesibile oricui. Pînă la finele anului curent vor mai fi organizate şi alte prezentări ale cărţii în diferite contexte educaţionale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi:
 Viorica Goraş-Postică, coordonator de implementare
Tel. 0225425 56; 069366848
www.prodidactica.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *