COMPLETAREA FONDULUI DE CARTE AL BIBLIOTECII CENTRULUI EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

Recent, fondul Bibliotecii Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a fost completat cu un nou lot de carte. Cele 30 de titluri (monografii, dicţionare, tratate) cuprind mai multe domenii: pedagogie, management organizaţional, etică, cercetare în ştiinţele sociumane etc.

Vă reamintim că Biblioteca Centrului Educaţional PRO DIDACTICAoferă beneficiarilor:

  • pentru lectură – cărţi din domeniile pedagogie, psihologie, sociologie etc. (enciclopedii,      dicţionare, monografii) în limbile română, rusă, engleză, franceză; întreaga colecţie a revisteiDIDACTICA PRO… (2000-1011), colecţia revistei Tribuna învăţămîntului şi a săptămînaluluiFăclia, a revistelor Управление школой şi Школьный психолог;
  • spre vînzare  – un set de cărţi editate sub egida C.E. PRO DIDACTICA  din seriile AICI ŞI ACUM,  AUXILIA (studii, suporturi de curs, ghiduri – pentru toate treptele de învăţămînt – cuprinzînd subiecte actuale: dezvoltarea de competenţe, strategii didactice interactive etc.).

Cititorii pot face copii ale materialelor, împrumuta cărţi/reviste la domiciliu şi perfecta abonamente lunare/anuale contra plată.
Programul de lucru al bibliotecii este de luni pînă vineri, de la 10.00 la 17.00.
Detalii Vă putem oferi la tel.: 542556, 542977, 541994.

Persoana de contact:  Dan BOGDEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *