COMUNICAT DE PRESĂ LANSAREA PROIECTULUI EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Dezvoltarea rapidă a TIC  oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele  activităţii umane. Educaţia nu este  o excepţie,  integrarea TIC în acest domeniu fiind o provocare globală.  Totuşi, problematica accesului este deocamdată pe agenda zilei  şi este strîns legată de acoperirea financiară. Există numeroase exemple care relevă faptul că noile tehnologii contribuie, prin costurile lor ridicate,  la accentuarea decalajului dintre săraci şi bogaţi, dintre rural şi urban, dintre centru şi periferii etc.

Unul dintre răspunsurile cele mai recente şi mai promiţătoare la problema dată este educaţia deschisă, inclusiv  accesul la resursele educaţionale deschise (RED), care  presupune acces deschis şi egal la educaţie, resurse deschise, competenţe digitale pentru profesori şi elevi, precum şi transparenţă şi integritate în şcoli. Conceptul de resurse educaţionale deschise este unul dintre rezultatele evoluţiei fireşti a  interacţiunii dintre cele două ramuri – educaţie şi TIC. Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri, de oricine. Folosirea acestora  în  realizarea de programe publice constituie unul dintre principiile de bază ale bunei guvernări: ceea ce este produs pe  bani publici ar trebui să fie accesibil publicului gratuit.
Actualmente, Republica Moldova desfăşoară o reformă ambiţioasă şi cuprinzătoare în educaţie reflectată în documente de politică educaţională, subliniind relevanţa competenţelor digitale şi a TIC în domeniu. La noi, activitatea de producere şi utilizare a  RED este în stadiu incipient, dar există importante oportunităţi pentru viitor.
În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, lansează proiectul Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, implementat în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016. Scopul proiectului rezidă în a promova: (1) accesul publicului  interesat (cadre didactice, cercetători  etc.) la finanţare transparentă  pentru crearea de  RED şi (2) conceptul de resurse educaţionale deschise, prin conştientizare, susţinere, iniţiere de parteneriat, ceea ce poate duce la asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi. Printre beneficiarii acţiunii se numără elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.
Prin intermediul acestui proiect, ne propunem să  avansăm conceptul RED pe agenda publică şi să facilităm crearea unei coaliţii RED  în Republica Moldova, care ar realiza inclusiv o campanie de promovare a unor modificări în documentele reglatorii,  importante pentru implementarea  RED  la nivel de  politici publice. De aceea, invităm toate persoanele,  inclusiv reprezentanţii mass-media, şi organizaţiile interesate de un eventual parteneriat în cadrul proiectului să ne contacteze.
Proiectul  de faţă se aliniază reformelor educaţionale,  abordarea  conceptului RED determinînd un acces mai bun la o educaţie deschisă. Impactul aşteptat este dezvoltarea practicilor utilizării şi  producerii  RED în Republica Moldova, cu scopul de a promova RED în politicile educaţionale existente şi viitoare.

Coordonator proiect: Valeriu Gorincioi
Asistent proiect: Pavel Cumpănă
Date de contact:022541994, 022542556
prodidactica@prodidactica.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *