COMUNICAT DE PRESĂ

1001-1Seminar pentru 360 de educatori şi manageri de grădiniţă 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Ghid pentru educatori

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în consorţium cu Centrul Naţional de Educaţie Timpurie şi de Informare a Familiei, desfăşoară în perioada 9 –13 august un seminar republican pentru educatori şi manageri de grădiniţă din toată ţara, în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Iniţiative de Acţiune Rapidă”, la comanda Ministerului Educaţiei din Republica Moldova. Seminarul include 3 sesiuni de informare şi sensibilzare a educatorilor cu privire la optimizarea proiectului unui nou Ghid, care va fi editat recent,  în limbile română (2500 ex.) şi rusă (500 ex.), ca material didactic suport pentru eficientizarea educaţiei timpurii.

Seminar pentru 360 de educatori şi manageri de grădiniţă 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Ghid pentru educatori.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în consorţium cu Centrul Naţional de Educaţie Timpurie şi de Informare a Familiei, desfăşoară în perioada 9 –13 august un seminar republican pentru educatori şi manageri de grădiniţă din toată ţara, în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Iniţiative de Acţiune Rapidă”, la comanda Ministerului Educaţiei din Republica Moldova. Seminarul include 3 sesiuni de informare şi sensibilzare a educatorilor cu privire la optimizarea proiectului unui nou Ghid, care va fi editat recent,  în limbile română (2500 ex.) şi rusă (500 ex.), ca material didactic suport pentru eficientizarea educaţiei timpurii.
Astfel, beneficiarii se încadrează  în activităţi practice, extrase din ghid, prin care au posibilitatea să se exerseze inclusiv în abordarea diferenţiată şi netradiţională a procesului educaţional, în prevenirea comportamentului deviant, în proiectarea educaţională de alternativă, în cheia cadrului de învăţare şi gîndire evocare-realizare a sensului-reflecţie-extindere. De asemenea, la seminar, se dezbat  recomandările practice de elaborare şi utilizare a materialelor didactice în grădiniţă, strategiile de lucru cu familia în vederea implicării ei în intervenţia timpurie. Pentru stimularea motivaţiei de dezvoltare profesională autorii ghidului propun, printre multe alte oportunităţi, un memo pentru autoinstruire – şi acesta devenind subiect de informare şi formare la seminar.
Echipa de autori experţi, care a elaborat ghidul şi care se implică în procesul de formare se constituie din următorii specialişti în domeniu: psihologii Daniela TERZI-BARBĂROŞIE, Tatiana TURCHINĂ, Maria VRÂNCEANU, practicienii: Viorica PELIVAN, Natalia ZOTEA şi Angela DIMA.
Ne exprimăm siguranţa că în aceste zile educatorii şi managerii invitaţi vor reuşi să facă un plenar schimb de experienţă cu alţi colegi şi cu formatorii invitaţi.  Succesul, în viziunea organizaţiilor implicate, se constituie din trei factori de egală valoare – relaţii, proces şi rezultate. De aceea, dacă vom reuşi împreună să creăm un mediu care să favorizeze procesul de aprofundare a cunoştinţelor şi de împărtăşire a experienţei, cred că vom putea considera acest program de instruire ca fiind unul de succes.

Pe parcursul lunilor august-septembrie curent fiecare grădiniţă va beneficia de donaţia acestui Ghid şi în fiecare raion participanţii vor organiza cîte un seminar similar, în care vor aplica cele însuşite, vor informa colegii despre Ghidul în curs de apariţie, pentru a-l putea utiliza eficient.

Coordonator de proiect,  Viorica GORAŞ-POSTICĂ

1001-5 1001-4 1001-3 1001-2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *